Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ,הלוואות וכרטיסי אשראי

5,719 views

Published on

לתעשיית השירותים הפיננסיים ישנה הזדמנות לשנות כמעט כל אלמנט בחוויית הלקוח, באמצעות כלים דיגיטליים. בין הערוצים החדשים בשימוש, ניתן למנות אתרי אינטרנט, פלטפורמות מדיה חברתית, אפליקציות לטלפונים חכמים ולטבלטים ועוד. חברות השירותים הפיננסים, ובהן בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח, משתמשות בערוצים אלה לכל אורך השרשרת: בשיווק, במכירות, בשירות, בתקשורת, ובניהול הקשר עם הלקוח (CRM).

 • Be the first to comment

טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ,הלוואות וכרטיסי אשראי

 1. 1. ‫מבוססות‬ ‫מגמות‬-‫דיגיטל‬ ‫הפיננסים‬ ‫השירותים‬ ‫בתעשיית‬:‫בנקאות‬, ‫ביטוח‬,‫השקעות‬,‫אשראי‬ ‫וכרטיסי‬ ‫הלוואות‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫מאי‬2014
 2. 2. ‫הקדמה‬ •‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בעולם‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לסקור‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬: •‫אמריקה‬ ‫ובצפון‬ ‫באירופה‬ ‫מתמקדת‬ ‫הסקירה‬.‫הסקירה‬ ‫לצורך‬,‫מקורות‬ ‫בחנו‬‫מהתעשיה‬,‫שוק‬ ‫מחקרי‬,‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫הנ‬ ‫בסקטורים‬ ‫בולטות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫והנכסים‬"‫ל‬. •‫הנם‬ ‫הסקירה‬ ‫עוסקת‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫הנושאים‬: –‫דיגיטליים‬ ‫לכלים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫בשוק‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬,‫אונליין‬ ‫פתרונות‬/‫מובייל‬,‫עצמי‬ ‫בשירות‬ ‫וחדשנות‬ –‫הדיגיטלי‬ ‫בתחום‬ ‫מתחרים‬ ‫פעילות‬ ‫וחברות‬ ‫בנקים‬ ‫השקעות‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫תשלום‬ ‫וכלי‬
 3. 3. ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫הטכנולוגיה‬ ‫אימוץ‬ •‫העליה‬‫והמובייל‬ ‫האונליין‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫אימוץ‬ ‫בשיעור‬,‫פיננסיים‬ ‫לשירותים‬ ‫חדשות‬ ‫גישה‬ ‫דרכי‬ ‫לצרכנים‬ ‫מספקת‬. •‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫אתרי‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫ניתן‬ ‫החדשים‬ ‫הערוצים‬ ‫בין‬,‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫את‬,‫סלולריות‬ ‫אפליקציות‬ ‫ועוד‬. •‫בנקים‬,‫מטרות‬ ‫למגוון‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫בערוצים‬ ‫משתמשים‬ ‫ביטוח‬ ‫וחברות‬ ‫אשראי‬ ‫חברות‬,‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫בהן‬, ‫לקוחות‬ ‫קשרי‬ ‫וניהול‬ ‫צרכנים‬ ‫שירות‬.‫אסטרטגיה‬ ‫מאמצות‬ ‫אלה‬ ‫חברות‬‫חוצת‬-‫ערוצים‬(omni-channel), ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫במטרה‬,‫ומכשירים‬ ‫מסכים‬ ‫בין‬ ‫תדיר‬ ‫העוברים‬. •‫במקביל‬,‫בתעשיה‬‫שחקני‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫המגיעים‬ ‫חדשים‬ ‫שחקנים‬ ‫צומחים‬‫דיגיטל‬-‫בלבד‬,‫מובייל‬ ‫או‬ ‫אונליין‬ ‫אם‬ ‫בין‬.
 4. 4. ‫דיגיטל‬‫צמיחה‬ ‫כמנוע‬ •‫הבאים‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫צריכים‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫מותגי‬,‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫ולמכור‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫למשוך‬ ‫במטרה‬ ‫קיימים‬ ‫ללקוחות‬: –‫באמצעות‬ ‫צרכנים‬ ‫אמון‬ ‫בניית‬–‫אישי‬ ‫קשר‬(‫החברתיות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫ניצול‬),‫תוכן‬ ‫זירות‬ ‫על‬ ‫בעלות‬/‫מומחיות‬ (‫בבלוגים‬ ‫שימוש‬,‫אתרים‬‫יעודיים‬‫וכו‬'),‫לנישות‬ ‫ופניה‬. –‫נוחות‬ ‫הצעת‬–‫פתרונות‬‫מותאמי‬‫ומקום‬ ‫זמן‬(‫הניידים‬ ‫הטלפונים‬ ‫יכולות‬ ‫ניצול‬),‫עצמי‬ ‫שירות‬(‫הנייד‬ ‫יכולות‬ ‫ניצול‬, ‫האונליין‬‫והטבלט‬.) –‫עצמית‬ ‫התאמה‬–‫להתאמה‬ ‫ניתנים‬ ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫כלי‬,‫מכשיר‬ ‫מותאמת‬ ‫הצגה‬(‫עבור‬ ‫כגון‬‫הטבלטים‬.) –‫פשטות‬ ‫הצעת‬–‫התעשיה‬‫ומבלבלת‬ ‫כמורכבת‬ ‫נתפסת‬.‫חדשות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫ליישם‬ ‫מאפשרים‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הערוצים‬ ‫משחוק‬ ‫כגון‬(‫גיימיפיקיישן‬)‫פשוטים‬ ‫ניתוח‬ ‫וכלי‬. ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Timetric,‫דצמבר‬2013,‫ב‬ ‫הוציאה‬ ‫העולמית‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫תעשיית‬-201295.7$‫פרסום‬ ‫על‬ ‫מיליארד‬ ‫דיגיטלי‬,‫לעומת‬53.7$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2008,‫שיעור‬CAGR‫של‬15.52%.‫בין‬ ‫כמעט‬ ‫עצמו‬ ‫להכפיל‬ ‫צפוי‬ ‫ההוצאה‬ ‫היקף‬2012‫ל‬-2017 ‫על‬ ‫ולעמוד‬168.4$‫בין‬ ‫מיליארד‬2013‫ל‬-2017.
 5. 5. ‫במובייל‬ ‫טרנדים‬ •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬Adobe(‫נובמבר‬,2013),‫פיננסיות‬ ‫אפליקציות‬ ‫השימוש‬ ‫בתדירות‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫תופסות‬ ‫למובייל‬. •‫הוא‬ ‫במובייל‬ ‫בשירותים‬ ‫המרכזי‬ ‫האתגר‬ ‫השירותים‬ ‫מורכבות‬ ‫למרות‬ ‫פשטות‬ ‫הבטחת‬. ‫אפליקציית‬‫הטבלט‬‫של‬Citibank‫מחליפה‬ ‫מורכבות‬ ‫פעולות‬,‫אינטראקטיביים‬ ‫בגרפים‬ ‫המכשיר‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫המנצלים‬.
 6. 6. ‫במובייל‬ ‫טרנדים‬ A.T. Kearney, Dec. 2013 •‫הגדולים‬ ‫הבנקים‬ ‫מלקוחות‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬ ‫בארה‬"‫בנק‬ ‫בשירותי‬ ‫כיום‬ ‫משתמשים‬ ‫ב‬ ‫בנייד‬.43%‫בגילאי‬ ‫הנם‬ ‫מתוכם‬18–29. •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬Javelin Strategy & Research,‫מ‬ ‫כמחצית‬-25‫המוסדות‬ ‫בארה‬ ‫המובילים‬ ‫הפיננסים‬"‫כיום‬ ‫מציעים‬ ‫ב‬ ‫מתקדמים‬ ‫שירותים‬,‫כסף‬ ‫העברת‬ ‫הכוללים‬ ‫בנייד‬ ‫מרחוק‬ ‫והפקדות‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬.
 7. 7. ‫טרנדים‬ ‫מפת‬ ‫נושא‬‫עכשיו‬ ‫קורה‬‫צפוי‬‫בקרוב‬ ‫בצרכנים‬ ‫ומיקוד‬ ‫תוכן‬‫פניה‬‫לנישות‬,‫אישית‬ ‫התאמה‬,‫תכניות‬ ‫נאמנות‬,‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫הצעות‬ ‫משחוק‬-‫גיימיפיקיישן‬ ‫פיננסי‬ ‫יעוץ‬‫אונליין‬‫וידאו‬ ‫של‬ ‫פונקציות‬‫וצ‬'‫אטים‬,‫חשבון‬ ‫ניהול‬ ‫אונליין‬ ‫השוואות‬‫וביקורות‬ ‫אונליין‬ ‫תשלומים‬‫ובמובייל‬‫תשלומי‬P2P,‫העברות‬‫מיידיות‬,‫טכנולוגיית‬ NFC,‫וקופונים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬ ‫קודי‬QR,‫קבוצתיים‬ ‫תשלומים‬,‫תשלומים‬ hands-free ‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬‫ומכשירים‬‫הצעה‬‫חוצת‬-‫ערוצים‬,‫ישירים‬ ‫שירותים‬‫מובייל‬ ‫שחקני‬-‫בלבד‬ ‫שירות‬‫עצמי‬‫תשלומים‬‫מזורזים‬,‫אלרטים‬‫אישית‬ ‫מותאמים‬‫שירותי‬‫וירטואלית‬ ‫כספת‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫השוואה‬ ‫כלי‬,‫לוג‬-‫פרופיל‬ ‫עם‬ ‫אין‬‫מדיה‬ ‫חברתית‬,social investing,‫במדיה‬ ‫שיווק‬ ‫החברתית‬ Social investing‫בבנקים‬ ‫גם‬,‫ביקורות‬ ‫צרכנים‬,‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫תשלומים‬ ‫העברת‬, ‫קהילתיים‬ ‫בנקים‬
 8. 8. ‫בצרכנים‬ ‫ומיקוד‬ ‫תוכן‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ •‫מבוססות‬ ‫הצעות‬-‫מיקום‬,‫באמצעות‬ ‫לרבות‬ ‫סלולריים‬ ‫ארנקים‬ •‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫וכלים‬ ‫הצגה‬ •‫לנישות‬ ‫פניה‬ ‫נאמנות‬ •‫וקופונים‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדוני‬‫סלולרים‬ •‫ופרסים‬ ‫נקודות‬ ‫בצרכן‬ ‫מיקוד‬ •‫תוכן‬ ‫ניהול‬ •‫משחוק‬(‫גיימיפיקיישן‬) •‫שת‬"‫של‬ ‫תוכן‬ ‫פ‬Geico‫עם‬ Buzzfeed •Google Wallet ‫מידע‬ ‫לשמור‬ ‫מאפשר‬ ‫באמצעות‬ ‫ולשלם‬ ‫סלולרית‬ ‫אפליקציה‬
 9. 9. ‫בצרכנים‬ ‫מיקוד‬|‫תוכן‬‫וגיימיפיקיישן‬ •‫של‬ ‫סקר‬IMN‫משנת‬2012,‫כי‬ ‫מצא‬75%‫ערוץ‬ ‫לכל‬ ‫נפרדות‬ ‫תוכן‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫אימצו‬ ‫הפיננסים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫מהמשווקים‬ ‫שיווקי‬,‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫לערב‬ ‫במטרה‬. •‫בארה‬"‫ב‬,‫טרנד‬‫המשחוק‬‫בחיתוליו‬ ‫עדיין‬ ‫הפיננסים‬ ‫בשירותים‬,‫צומח‬ ‫כבר‬ ‫הקונספט‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫אולם‬,‫על‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬ ‫חברת‬ ‫שערכה‬ ‫ומשחוק‬ ‫חדשנות‬Infosys. TradeHero–‫שלך‬ ‫מהעוקבים‬ ‫כסף‬ ‫לצבור‬ ‫או‬ ‫משקיעים‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫לנייד‬ ‫מניות‬ ‫משחק‬.‫של‬ ‫משחוק‬"social investing."
 10. 10. ‫אונליין‬ ‫פיננסי‬ ‫יעוץ‬ ‫וצ‬ ‫וידאו‬'‫אונליין‬ ‫אט‬ •‫צ‬ ‫פונקציות‬'‫אט‬‫בוידאו‬‫יעוץ‬ ‫לשירותי‬(‫בעיקר‬ ‫נפוצות‬ ‫בארה‬"‫ב‬,‫באירופה‬ ‫פחות‬) •‫צ‬'‫וירטואלי‬ ‫אט‬ ‫וביקורות‬ ‫השוואות‬ •‫המתחרים‬‫בתעשיה‬‫על‬ ‫ביקורות‬ ‫לכלול‬ ‫מתחילים‬ ‫באתרים‬ ‫שלהם‬ ‫והשירותים‬ ‫המוצרים‬,‫בסקטור‬ ‫ביחוד‬ ‫הביטוח‬. ‫אונליין‬ ‫חשבון‬ ‫ניהול‬ •‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫לפתיחת‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫יכולים‬ ‫צרכנים‬ ‫אונליין‬ ‫ביטוח‬ ‫ושירותי‬ •‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫באמצעות‬ ‫מידע‬ ‫ושימור‬ ‫חתימה‬ •‫הביטוח‬ ‫חברת‬AVIVA‫בלתי‬ ‫ביקורות‬ ‫לאתר‬ ‫חברה‬ ‫ומוצריה‬ ‫שירותיה‬ ‫על‬ ‫ביקורות‬ ‫לכלול‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תלוי‬ ‫באתר‬.
 11. 11. ‫אונליין‬ ‫פיננסי‬ ‫יעוץ‬ •‫של‬ ‫מחקר‬AT Kearney‫שחקני‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫הטרנד‬ ‫את‬ ‫מאמצים‬ ‫הפיננסים‬ ‫השירותים‬ ‫משולב‬ ‫יעוץ‬ ‫מודל‬ ‫עם‬ ‫הדיגיטלי‬.‫הם‬ ‫שביעות‬ ‫לגבי‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫שקיפות‬ ‫מציעים‬ ‫והמלצותיהם‬ ‫הצרכנים‬ ‫רצון‬,‫צ‬ ‫דרך‬'‫אטים‬ ‫עמיתים‬ ‫עם‬,‫מחקר‬ ‫וכלי‬ ‫פורטלים‬. •‫בנוסף‬,‫פי‬ ‫על‬Infosys,‫של‬ ‫חדירה‬ ‫ישנה‬ ‫בנקאות‬‫בוידאו‬.‫ערוצי‬ ‫ברוב‬ ‫משולב‬ ‫וידאו‬ ‫ומאפשר‬ ‫הבנקאות‬‫חויית‬‫אישית‬ ‫בנקאות‬ ‫יותר‬,‫עצמיים‬ ‫בשירותים‬,‫בסניפים‬ ‫וידאו‬ ‫ובשיחות‬.
 12. 12. ‫השוואות‬ ‫אתרי‬ •‫באתרי‬ ‫עליה‬ ‫ישנה‬‫אגרגציה‬‫המציעים‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫בין‬ ‫השוואות‬, ‫ביטוח‬ ‫שירותי‬ ‫ובראשם‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫אנליסטים‬,‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫השוק‬ ‫ולהתפתח‬. •‫מחירים‬ ‫להציג‬ ‫מבטיחים‬ ‫האתרים‬ ‫וריאליים‬ ‫עדכניים‬,‫להצעות‬ ‫הזהים‬ ‫בפועל‬ ‫יקבל‬ ‫שהלקוח‬. Ernst & Young, Bringing profitability back from the brink of extinction: a report on the UK retail motor insurance market •‫ב‬ ‫שלה‬ ‫החיפוש‬ ‫למנוע‬ ‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫כלי‬ ‫הוסיפה‬ ‫גוגל‬-2010.‫השירות‬, Google Compare,‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫כיום‬ ‫מציע‬,‫משכנתאות‬, ‫רכב‬ ‫הלוואות‬,‫וביטוחים‬ ‫חסכונות‬.
 13. 13. ‫ובמובייל‬ ‫אונליין‬ ‫תשלומים‬ ‫ו‬ ‫קבוצתיים‬ ‫תשלומים‬-P2P •‫העברה‬‫מיידית‬ •‫קבוצתי‬ ‫מימון‬ •‫ובמובייל‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫לאדם‬ ‫מאדם‬ ‫תשלומים‬:‫המדיה‬ ‫כסף‬ ‫העברת‬ ‫מאפשר‬ ‫החברתית‬‫מיידית‬‫וחברים‬ ‫משפחה‬ ‫בין‬. ‫ה‬ ‫לדור‬ ‫במיוחד‬ ‫רלוונטית‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫הזו‬ ‫האפשרות‬-Y. ‫טכנולוגיה‬ •NFC •Hands Free •QR Codes ‫פתרונות‬‫יותר‬ ‫נוחים‬ •‫סלולריים‬ ‫וקופונים‬ ‫ארנקים‬ •‫צ‬ ‫ומשלוח‬ ‫הפקדות‬'‫קים‬ •‫התשלומים‬ ‫שירות‬Popmoney‫של‬ Citi:‫ישירות‬ ‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫לשלם‬ ‫מהחשבון‬,‫מהנייד‬ ‫או‬ ‫אונליין‬.‫ניתן‬ ‫הנמען‬ ‫של‬ ‫האימייל‬ ‫בכתובת‬ ‫להשתמש‬. •‫טכנולוגיית‬tap & go‫של‬Mastercard
 14. 14. ‫במובייל‬ ‫תשלומים‬ •‫מאובטחים‬ ‫לתשלומים‬ ‫והאפשרות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫התקדמות‬,‫תחרות‬ ‫לקידום‬ ‫פועלים‬ ‫בעולם‬ ‫רגולטורים‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫לצד‬ ‫התשלומים‬ ‫בתעשיית‬,‫התשלומים‬ ‫תעשיית‬ ‫במבנה‬ ‫לשינויים‬ ‫מביאים‬.‫לשלוט‬ ‫ממשיכים‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫וחברות‬ ‫הבנקים‬ ‫בסגמנט‬,‫בתחום‬ ‫הפועלות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברות‬ ‫להתחרות‬ ‫יצטרכו‬ ‫הם‬ ‫אולם‬,‫גוגל‬ ‫ובהן‬,‫אפל‬‫ופייפאל‬–‫בשחקניות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫כגון‬ ‫חדשניות‬iZettle‫ו‬-Square. •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Capgemini‫ו‬-RBS‫מ‬- 2013,‫לצמוח‬ ‫ממשיך‬ ‫במובייל‬ ‫התשלומים‬ ‫שוק‬ ‫מצד‬ ‫והחדשנות‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫הדרישה‬ ‫בעקבות‬ ‫שני‬. •‫על‬ ‫עמד‬ ‫העולמי‬ ‫השוק‬256$‫ב‬ ‫מיליארד‬- 2012,‫עד‬ ‫עצמו‬ ‫לשלש‬ ‫צפוי‬ ‫והוא‬2014‫עם‬ 796$‫מיליארד‬,‫עקב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫העליה‬ ‫בתשלומי‬peer to peer‫בשווקים‬ ‫המתפתחים‬. World Payments Report (WPR) from Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS), 2013
 15. 15. ‫סלולריים‬ ‫ארנקים‬ •‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Forrester(‫דצמבר‬,2013),‫צפויים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארנקים‬ ‫ומשלמים‬ ‫קונים‬ ‫הצרכנים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫לשנות‬,‫הנאמנות‬ ‫תכניות‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫הקופונים‬ ‫וצבירת‬.‫את‬ ‫להגביר‬ ‫צפויים‬ ‫כאלה‬ ‫ארנקים‬‫חויית‬‫של‬ ‫המסחר‬ ‫ערך‬ ‫יותר‬ ‫ולהציע‬ ‫הלקוח‬,‫ורלוונטיות‬ ‫נוחות‬. •‫דו‬"‫של‬ ‫ח‬Deutsche Bank‫מדצמבר‬,2012,‫שחברות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הרב‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫לתמוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לענן‬ ‫הסלולרי‬ ‫הארנק‬ ‫את‬ ‫מעבירות‬- ‫הקמעונאים‬ ‫של‬ ‫ערוציות‬,‫התשלום‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫לייעל‬,‫בתכניות‬ ‫לתמוך‬ ‫נאמנות‬,‫לתשלומי‬ ‫הקשורות‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫ולגבור‬NFC.‫הדו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬, ‫קודי‬ ‫כמו‬ ‫תוכנה‬ ‫מבוססות‬ ‫טכנולוגיות‬QR‫לצמוח‬ ‫צפויות‬. ‫הטורקי‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫אפליקציה‬Garanti‫המציעה‬ ‫בזמן‬ ‫הצעות‬-‫לקונה‬ ‫אמת‬,‫מסחריים‬ ‫משותפים‬ ‫שונים‬.
 16. 16. ‫במובייל‬ ‫שירותים‬|‫ביטוח‬ •‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Bain,‫על‬ ‫לענות‬ ‫חייבות‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫לשרוד‬ ‫כדי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫האתגר‬.‫חברת‬ ‫גם‬Gartner‫סוף‬ ‫שעד‬ ‫סבורה‬ 2015,‫ניידים‬ ‫או‬ ‫מקוונים‬ ‫שירותים‬ ‫יציעו‬ ‫שלא‬ ‫ותאונות‬ ‫רכוש‬ ‫מבטחי‬ ‫שלהם‬ ‫השוק‬ ‫מנתח‬ ‫כרבע‬ ‫יאבדו‬. •Oscar–‫ב‬ ‫שהושקה‬ ‫חדשה‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬- 2013.‫לאינטרנט‬ ‫ידידותי‬ ‫עיצוב‬ ‫מציעה‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולניידים‬‫חויית‬‫הביטוח‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫יותר‬ ‫לידידותית‬.
 17. 17. ‫ומכשירים‬ ‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬ ‫אסטרטגיה‬‫חוצת‬-‫ערוצים‬ •‫והמעבר‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בכל‬ ‫זמינים‬ ‫השירותים‬ ‫שקוף‬ ‫ביניהם‬ •‫אונליין‬ ‫של‬ ‫עירוב‬/‫אופליין‬ ‫ישיר‬ ‫שירות‬ •‫הפיזיים‬ ‫לשחקנים‬ ‫וירטואליים‬ ‫ערוצים‬ Pure Play •‫מובייל‬ ‫שחקני‬/‫בלבד‬ ‫אונליין‬ •Mint‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫לריכוז‬ ‫פיננסי‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬, ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫או‬ ‫אונליין‬.‫ולערוך‬ ‫תקציבים‬ ‫לנהל‬ ‫מאפשר‬ ‫ופשוט‬ ‫קל‬ ‫באופן‬ ‫ניתוחים‬.
 18. 18. ‫לעומת‬ ‫ערוצים‬ ‫עירוב‬Pure Play •‫בגישה‬ ‫הוחלף‬ ‫המסורתי‬ ‫הסניפים‬ ‫מודל‬‫ערוצית‬‫אינטגרטיבית‬,‫שונים‬ ‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫שקוף‬ ‫באופן‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשרת‬ –‫למשל‬,‫בנייד‬ ‫באפליקציה‬ ‫וסיומה‬ ‫בסניף‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ ‫התחלה‬. •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬AT Kearney,‫בין‬ ‫אינטגרציה‬-‫ערוצית‬‫אתגרי‬ ‫מציבה‬IT‫לבנקים‬.‫לכן‬,‫נפרדות‬ ‫דיגיטליות‬ ‫ישויות‬ ‫מקימים‬ ‫חלקם‬ ‫יותר‬ ‫מהירים‬ ‫מתהליכים‬ ‫שנהנות‬,‫יותר‬ ‫רזים‬ ‫וארגונים‬ ‫משולבות‬ ‫מערכות‬.‫מציעים‬ ‫אלה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בנקים‬‫חויית‬‫עם‬ ‫חדשה‬ ‫לקוח‬ ‫יותר‬ ‫מהיר‬ ‫עיבוד‬,‫יותר‬ ‫רבות‬ ‫וזמינות‬ ‫נוחות‬,‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נוכחות‬,‫לענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫צרכנים‬ ‫בתובנות‬ ‫ושימוש‬ ‫ניידים‬ ‫שירותים‬ ‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫על‬. •‫לעומתם‬,‫הדיגיטליים‬ ‫השחקנים‬Pure Play‫לנייד‬ ‫בנק‬ ‫מעצבים‬–‫נייד‬ ‫במכשיר‬ ‫בנקאיים‬ ‫שירותים‬ ‫לשווק‬ ‫במקום‬. Image source: The Financial Brand
 19. 19. ‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫דיגיטלי‬ ‫כספומט‬ •‫ע‬ ‫המופעלים‬ ‫כספומטים‬"‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫י‬ •‫בנקאות‬‫בוידאו‬ ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫שירותי‬ •‫מותאמות‬ ‫תזכורות‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫להזמין‬ ‫ניתן‬ ‫אישית‬,‫חשבון‬ ‫תשלום‬ ‫לגבי‬ ‫תזכורת‬ ‫בהן‬, ‫וכיו‬ ‫בזכות‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫הודעה‬"‫ב‬ •‫מזורזים‬ ‫תשלומים‬ E-Vaults •‫לאחסן‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאפשרות‬ ‫וירטואליות‬ ‫כספות‬ ‫ביותר‬ ‫חשובים‬ ‫מסמכים‬,‫מאובטחים‬ ‫בפולדרים‬ ‫המקוונים‬ ‫החשבונות‬ ‫עם‬ ‫ללקוחות‬ ‫המסופקים‬ ‫שלהם‬. •Bank of America‫תביעות‬ ‫להגיש‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאפשר‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫הוצאות‬ ‫בגין‬ ‫לשיפוי‬,‫מהטלפון‬ ‫הישר‬,‫תוך‬ ‫מסמכים‬ ‫להעלאת‬ ‫הטלפון‬ ‫במצלמת‬ ‫שימוש‬
 20. 20. ‫עצמי‬ ‫שירות‬ •Capgemini-‫השירותים‬ ‫מיפוי‬‫הביטוחיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתנים‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ Infosys–‫שירותים‬ ‫בנקים‬ ‫של‬ ‫עצמיים‬
 21. 21. ‫ושיתוף‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ Social Investments •"‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫השקעה‬"‫מאפשרות‬ ‫ספציפיים‬ ‫משקיעים‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫לצרכנים‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫תחזיות‬,‫בעתיד‬ ‫כאלה‬ ‫שירותים‬ ‫יציעו‬ ‫בנקים‬ ‫גם‬. •‫קהילתי‬ ‫בנק‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫זהות‬ •‫לוג‬ ‫ביצוע‬-‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫זהות‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬,‫מאפשר‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ •‫עמודי‬‫הפייסבוק‬‫לנציגים‬ ‫ישירה‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשרים‬, ‫הרגילות‬ ‫הפעילות‬ ‫לשעות‬ ‫מחוץ‬ ‫והלוואות‬ ‫קבוצתיים‬ ‫תשלומים‬peer to peer •‫כסף‬ ‫איסוף‬ ‫מאפשרות‬ ‫קבוצתיים‬ ‫לתשלומים‬ ‫אפליקציות‬ ‫אנשים‬ ‫מקבוצת‬.‫בני‬ ‫בין‬ ‫הוצאות‬ ‫לשתף‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫משפחה‬,‫חברים‬,‫מועדונים‬,‫קבוצות‬,‫צוותים‬,‫וכיו‬"‫ב‬. •‫גופים‬ ‫של‬ ‫להלוואות‬ ‫תחליף‬ ‫מהוות‬ ‫עמיתים‬ ‫בין‬ ‫הלוואות‬ ‫מסורתיים‬. •Barclays‫בשם‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פלטפורמת‬ ‫השיק‬ Yourbank,‫לשתף‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫המעודדת‬ ‫בכלים‬ ‫ולהתנסות‬ ‫הבנק‬ ‫שיפור‬ ‫לגבי‬ ‫ברעיונות‬ ‫חדשים‬. •American Express‫את‬ ‫לחבר‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאפשרת‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫לחשבונות‬ ‫הכרטיס‬ ‫באתרים‬ ‫רכישות‬.
 22. 22. ‫הפיננסי‬ ‫בשוק‬ ‫שיתופיים‬ ‫מודלים‬ •‫מימון‬-‫קהל‬,crowdfunding,‫חדש‬ ‫פורמט‬ ‫הנו‬ ‫פרויקטים‬ ‫מימון‬ ‫של‬ ‫יחסית‬.‫מאפשר‬ ‫המודל‬ ‫לצורך‬ ‫קטנים‬ ‫סכומים‬ ‫לתרום‬ ‫רבים‬ ‫לאנשים‬ ‫מסוימת‬ ‫למטרה‬ ‫הדרוש‬ ‫כולל‬ ‫סכום‬ ‫השגת‬. ‫הן‬ ‫בולטות‬ ‫פלטפורמות‬Kickstarter‫ו‬- Indiegogo.‫לצרכים‬ ‫המודל‬ ‫פותח‬ ‫במקור‬ ‫וקהילתיים‬ ‫חברתיים‬,‫משמש‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫אולם‬ ‫גרידא‬ ‫ומסחריים‬ ‫עסקיים‬ ‫לצרכים‬ ‫גם‬. Y. Pierrakis and L. Collins, BANKING ON EACH OTHER Peer–to–Peer lending to business: evidence from funding circle, Nesta, 2013 ‫תחת‬ ‫הקיימים‬ ‫המודלים‬"‫קהל‬ ‫מימון‬"‫תרומות‬ ‫כוללים‬, ‫השקעות‬‫והלוואות‬.‫שונות‬ ‫מודל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמטרות‬ ‫המוטיבציות‬.
 23. 23. ‫הלוואות‬Peer to Peer •peer–to–peer lending‫כמו‬ ‫אתרים‬ ‫באמצעות‬ ‫פרטיים‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫הלוואות‬ ‫מודל‬ ‫הוא‬Zopa,Lending Club‫או‬ Prosper. •‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫בעולם‬ ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫עצומה‬ ‫צמיחה‬ ‫ישנה‬,‫החברתית‬ ‫ובמדיה‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫בשל‬ ‫היתר‬ ‫בין‬.‫פיתוחים‬ ‫הנגבים‬ ‫הריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מאפשרים‬ ‫הלווים‬ ‫של‬ ‫האשראי‬ ‫דירוגי‬ ‫לקביעת‬ ‫הנוגעים‬,‫לנפוצים‬ ‫הופכים‬ ‫והשירותים‬ ‫יותר‬ ‫ולאיכותיים‬. •‫כיום‬,‫אלה‬ ‫אתרים‬ ‫באמצעות‬ ‫לחברות‬ ‫כסף‬ ‫להלוות‬ ‫יכולים‬ ‫אף‬ ‫פרטים‬.‫בד‬"‫הלווה‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ההלוואה‬ ‫כ‬ ‫והמלווה‬,‫לעסקה‬ ‫צד‬ ‫הוא‬ ‫המתווך‬ ‫שהאתר‬ ‫מבלי‬. ‫פי‬ ‫על‬crowdsourcing.org,‫בשנת‬ 2012‫ה‬ ‫שוק‬ ‫עמד‬-Crowdfunding ‫וההלוואות‬p2p‫על‬2.7$‫מיליארד‬, ‫בארה‬ ‫רובם‬"‫ב‬.
 24. 24. ‫המחקר‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬SCHIEBER RESEARCH | www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫תודה‬!

×