Successfully reported this slideshow.

Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Communicatie

852 views

Published on

Onderzocht is wat Marketing & Communicatie professionals uitdaagt, belemmert én welke oplossingsrichtingen er zijn om talent te behouden.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Communicatie

 1. 1. RAPPORTAGE BEROEPENEN ARBEIDSMARKTSURVEY (BAS) ONDERZOEKSRAPPORT “ECHTE UITDAGINGEN” MARCOM Market Intelligence Augustus 2012
 2. 2. RESULTATEN “ECHTE UITDAGINGENMARCOM”
 3. 3. MARCOM: ECHTE UITDAGINGEN • “Graag wat meer echte uitdaging in mijn werk” zegt 61% van de hoog opgeleide professionals binnen MarCom • Een nieuw project beginnen (33%) is de beste manier om een Marcom professional uitdaging te bieden, maar ook ruimte om te kunnen groeien (15%) of andere talenten ontwikkelen (10%) ervaren zij als extra uitdaging • Binnen Marcom zien we het meeste effect van de crisis op de uitdagingen (66%); over de richting is men verdeeld: 30% ziet een positief effect, 36% een negatief effect • Marcom professionals voelen zich uitgedaagd als er een vakinhoudelijke uitdaging ligt (33%) of als ze zich moeten stretchen (net iets moeilijker dan ze kunnen) 30% • Echte uitdaging is verbeterslag maken voor bedrijf (33%) en vergroten persoonlijke vaardigheden (29%) • Marcom professionals vinden meer uitdaging in het bewerkstelligen van verbeteringen voor het bedrijf dan in persoonlijke vaardigheden. Dit is in alle andere branches andersom • Meer dan in andere branches vinden zij uitdaging in het verbeteren van carrièreperspectieven • Gebrek aan tijd (33%) is de belangrijkste belemmering om meer uitdaging te creëren, maar Marcom professionals worden ook geconfronteerd met gebrek aan financiële middelen (25%)Beroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”Market Intelligence 3
 4. 4. MARCOM: GROOTSTE VAKINHOUDELIJKEUITDAGING IS… SOCIAL MEDIA MEETBAAR & EFFECTIEF INZETTEN EN ORGANISATIEDOELSTELLING CENTRAAL STELLEN IN M&C BELEID Sociale media meetbaar en effectief in te zetten om doelen 27% te bereikenDe organisatiedoelstelling centraal stellen in het marketing - 27% en communicatiebeleid Lange termijn marketing- en communicatiedoelstellingen integreren met de korte termijn bespraingsbehoefte van de 24% organisatie Beter op elkaar afstemmen van stakeholder-management, 19% omgevingscommunicatie en coproductie Anders 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50%Beroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”Market Intelligence 4
 5. 5. RESULTATEN “ECHTE UITDAGINGENTOTALE GROEP VERSUS COMPETENCES”
 6. 6. MERENDEEL WIL GRAAG MEER ECHTEUITDAGING IN WERK! MET 61% IS DIT HET STERKST AANWEZIG BIJ MARCOM MarCom; 61% Totale groep; 52% 61% Finance ; 59% Techniek; 50% ICT; 56%Beroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market IntelligenceTotale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 6
 7. 7. BESTE MANIER OM MEER ECHTE UITDAGING TE REALISEREN IS…. 33% 39% Een nieuw project beginnen 20% 35%  Met afstand “een nieuw 25% project beginnen” 15% 8%  Maar “een nieuwMeer ruimte om te kunnen leren/groeien 10% project beginnen” is 13% 61% 14% relatief minder 8% 10% uitdagend voor Starten bij een nieuwe werkgever 8% 13% Financials; zij kiezen 10% vaker voor het starten 6% 10% in een zwaardere Andere talenten ontwikkelen 6% functie of bij nieuwe 7% 10% werkgever 11% 13%  Voor ICT’ers kan ZZP’er Starten in een zwaardere functie 7% worden nog meer 18% 9% uitdaging bieden maar 4% starten in een andere 1% ZZPer worden 7% branche is geen optie 4% 5% 5% 6% Starten in een andere branche 0% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% MarCom Techniek ICT Finance Totale groep Beroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market Intelligence Totale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 7
 8. 8. INVLOED VAN CRISIS OP UITDAGINGEN CRISIS ZORGT VOOR MEER ECHTE UITDAGINGEN BIJ FINANCE, TERWIJL DEZE BIJ MARCOM JUIST AFNEMEN MarCom 4% 36% 30% 30% Techniek 9% 26% 21% 44% ICT 6% 27% 25% 42% Finance 4% 14% 47% 35% Totale groep 7% 26% 27% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Weet niet Uitdagingen nemen hierdoor af Uitdagingen nemen hierdoor toe Heeft geen invloedBeroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market IntelligenceTotale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 8
 9. 9. TOP 3: IK VOEL ME HET MEEST UITGEDAAGDALS… IK ERGENS VAKINHOUDELIJK HEEL DIEP OVER NA MOET DENKEN ZEGT GEMIDDELD 30%50%  Financials voelen zich bovengemiddeld uitgedaagd door40% 39% zichzelf te stretchen 37%  MarCom specialisten 34% 32% 33% en technici willen met 30% 30% name iets volledig30% 28% nieuws gaan doen 26% 25% 25% 23%  Voor ICT’ers is dit vakinhoudelijk ergens 20% 20%20% diep over nadenken 14%10%0% Iets volledig nieuw is Ik mezelf moet stretchen (net iets Iets waar ik vakinhoudelijk heel diep moeilijker dan ik eigenlijk denk te over na moet denken kunnen) Totale groep Finance ICT Techniek MarComBeroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market IntelligenceTotale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 9
 10. 10. EEN ECHTE UITDAGING IS VOOR MIJ VOORAL… HET VERGROTEN VAN PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN  MarCom specialisten zien MarCom 1% 18% 20% 33% 29% in “eigen carrière perspectief verbeteren” een echte uitdaging Techniek 8% 3% 24% 25% 40%  “Een verbeterslag maken voor het bedrijf” wordt zowel door MarCom als Finance specialisten ICT 1% 11% 21% 27% 39% relatief vaak als echte uitdaging gezien  Financials zien “het excelleren in hun Finance 1% 5% 15% 34% 45% vakgebied” relatief gezien minder als uitdagingTotale groep 4% 8% 21% 24% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% weet niet mijn carrière perspectief verbeteren excelleren in mijn vakgebied verbeterslag maken voor het bedrijf waar ik werk vergroten van persoonlijke vaardigheden Beroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market Intelligence Totale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 10
 11. 11. BELEMMERINGEN VOOR MEER UITDAGING GEBREK AAN TIJD WORDT GEZIEN ALS GROOTSTE BELEMMERING, MET NAME ONDER FINANCIALS  MarCom specialisten MarCom 8% 25% 20% 14% 33% zien “gebrek aan financiële middelen” relatief veel als belemmering Techniek 5% 8% 31% 25% 31%  ICT’ers en Techniek professionals zien bovengemiddeld vaak “gebrek aan ICT 6% 13% 26% 21% 34% ruimte van leidinggevende” als belemmering Finance 4% 8% 18% 26% 44%Totale groep 5% 19% 21% 27% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anders Gebrek aan financiële middelen Gebrek aan ruimte van leidinggevende Geen uitdagingen meer mogelijk binnen huidige functie Gebrek aan tijdBeroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”, Market IntelligenceTotale groep is inclusief competences L&P, Legal en HRM 11
 12. 12. ONDERZOEKSVERANTWOORDING
 13. 13. ONDERZOEKSVERANTWOORDING • De Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) is een onderzoek onder de arbeidsmarkt dat zicht geeft op trends en gedrag. Het is een gezamenlijk initiatief van Yacht, Randstad en Tempo Team • Het thema “echte uitdagingen” heeft als extra vragen meegelopen in de BAS meting van april (online onderzoek veldwerk april 2012) • De stellingen over “echte uitdagingen” zijn door 958 respondenten beantwoord. Deze respondenten zijn HBO/WO opgeleid en werkzaam • De verdiepingsvragen over echte uitdagingen per vakgebied zijn voorgelegd aan hoogopgeleiden met een vakgebied in de richting Finance, ICT, Techniek, Marketing & communicatie, Logistiek& Inkoop, Legal en HRMBeroepen en Arbeidsmarkt Survey, thema “echte uitdagingen”Market Intelligence 13
 14. 14. EINDEMEER WETEN OVER MARCOM?NEEM DAN CONTACT OP MET MICHEL VERDOOLD,COMPETENCE DIRECTOR MARCOM06-27827938MICHEL.VERDOOLD@YACHT.NL

×