Bulaqua2011 firstcall bg

554 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bulaqua2011 firstcall bg

  1. 1. Българска асоциация по водите ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И КРЪГЛА МАСА БУЛАКВА 2011 РАЗВИТИЕТО НА ВОДНИЯ СЕКТОР - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ Първо съобщение и покана за резюмета 13-14 април 2011 г. Интер Експо и Конгресен център София, бул. „Цариградско шосе” № 147 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ Българската асоциация по водите /БАВ/ е сдружение с нестопанска цел, учредено на 1 декември 2005 г. в гр. София, в резултат от сливането на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) и Българската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ). СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Агенция Булгарреклама Wasser Berlin Университет по архитектура, строителство и геодезия Съюз на ВиК операторите в България ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ проф. Румен Арсов, председател инж. Ганчо Тенев Ани Саргавакян инж. Бойчо Бойчев Правда Михайлова Ваня Савова ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ проф. д-р инж. Петър Калинков, председател ст.н.с. д-р инж. Атанас Паскалев доц. д-р Борислав Великов доц. д-р Драган Драганов юр. Владимир Стратиев проф. д-р инж. Ганчо Димитров доц. д-р Григор Михайлов доц. д-р инж. Ирина Костова проф. д-р инж. Стоян Бойчев проф. д-р инж.Теню Пейчев доц. д-р инж. Цочо Цанков
  2. 2. ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА От 1 януари 2007 г. България e член на Европейския съюз и следва да изпълнява европейските директиви и стандарти, включително и тези за водния сектор. Членството в ЕС дава възможност за по-пълно и по-ефек- тивно използване на европейския интелектуален и финансов потенциал в областта на водите. Големите международни обекти във ВиК сектора, които предстои да бъдат реализирани в кратки срокове, изискват мобилизирането на целия национален, управленски, експертен и изпълнителски ресурс. Предизвикателствата, които времето и обстоятелствата поставят пред ВиК сектора откриват и възможност за ускоряване на неговото развитие, внедряване на нови технологии, конструкции и материали, както и адекватни управленски и финансови подходи. Настъпилите климатични промени налагат прилагането на по-рационално управление на националните водни ресурси – проблем, пред който са изправени и всички държави на планетата. Развитието на обществото и на водния сектор в частност зависи в решаваща степен от обучението на кадрите и особено на участието на младите професионалисти. Във връзка с това БАВ се солидаризира с политиката на IWA за развитието и включването на младите кадри във водния сектор. ЦЕЛ НА КРЪГЛАТА МАСА Целта на кръглата маса е да постави проблемите на водната инфраструктура в България и да разгледа възможностите за тяхното решаване, ползвайки опита на по-напредналите европейски страни. Във ВиК- сектора на България има да се решават редица проблеми, основните от които са: • Приемане на качествени законови и подзаконови нормативни актове, основният от които е Законът за водоснабдяването и канализацията, както и актуализацията на ЗУТ и хармонизацията му с FIDIС. • Управление на ВиК-инфраструктурата; • Изграждане и въвеждане в експлоатация на голям брой ВиК мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води ; • Усвояването на Европейските фондове – проблеми и решения; • Оценяване и управление на риска от наводнения в урбанизираните територии; • Обучение на кадри и развитие на капацитета във ВиК-сектора. За участие в кръглата маса БАВ кани всички национални институции, ангажирани в управлението, финансирането и развитието на ВиК-сектора: Парламентарните комисии по „Околната среда и водите” и „Регионалното развитие”; МРРБ, МОСВ, ДКЕВР, НСОРБ, както и представители на медиите. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 1. Правна уредба за ВиК-сектора; 2. Управление на водната инфраструктура, вкл. чрез публично-частно партньорство 3. Финансиране и усвояване на Европейските фондове във ВиК-сектора; 4. Използване на съвременни технологии, конструкции, оборудване и материали във ВиК-сектора; 5. Климатични промени и водни ресурси; 6. Управление на речни басейни; 7. Обучение и квалификация на ВиК оператори; 8. Младите професионалисти във водния сектор. ПОКАНА ЗА РЕЗЮМЕТА Авторите, които желаят да участват с доклад, трябва да изпратят резюме на български и английски език до 400 думи (1 стр.) на електронния адрес на БАВ (виж по-долу), най-късно до 17 декември 2010 г. Резюметата трябва да бъдат представени като MS Word файлове (версия Word 2003), шрифт Arial 10 пункта за целия текст, лявоподравнен, стил Normal. Авторите на приетите доклади ще бъдат уведомени до 10 януари 2011 г., а до 17 март 2011 г. трябва да из- пратят в БАВ пълния текст на докладите на български или английски език в обем до 10 страници по елек- тронна поща или на електронен носител. Подробни указания за представянето на докладите ще бъдат дадени във Второто съобщение. Докладите ще бъдат издадени на диск, а резюметата отпечатани в брошура. Резюметата трябва да бъдат придружени от следната информация: • Заглавие на доклада • Име, длъжност и месторабота на авторите • Електронна поща, пощенски адрес, телефон, факс • Към кое тематично направление спада доклада. РАБОТНИ ЕЗИЦИ Работните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен симултанен превод.
  3. 3. ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ Индивидуални участници: • Пълна такса (корп. и индив.членове на БАВ): 50 лв. • Пълна такса (не-членове на БАВ): 80 лв. • Намалена такса (учащи, пенсионери-членове на БАВ): 10 лв. • Намалена такса (учащи, пенсионери-нечленове на БАВ): 15 лв. Заб. Пълната такса включва: достъп до всички мероприятия, комплект материали от конференцията, ка- фета,2 обяда, вечеря/коктейл. Намалената такса включва достъп до всички мероприятия и кафета. Фирмено участие: • Фирмена презентация в пленарна зала, до 20 мин. 800 лв. Таксата включва: комплект материали от конференцията, кафета, 2 обяда, вечеря/коктейл. • Реклама в сборника с резюмета, А5 : 250 лв./стр. • Разпространение на фирмени материали: 300 лв. Заб. 1. Посочените такси за индивидуалните участници важат до 15 март 2011 г. След тази дата таксите се увеличават с 20%. 2. Фирмите-членове на БАВ, заплатили членския си внос за 2011 г., ползват 10% намаление при фирмено участие. СПОНСОРСТВО / ПАРТНЬОРСТВО Тези от фирмите, които имат интерес за спонсорство / партньорство на конференцията могат да влязат във връзка с организационния комитет на посочения адрес за контакти в БАВ за договаряне на подробностите. ИЗЛОЖЕНИЕ “ВОДА СОФИЯ 2011” Международната специализирана изложба “Вода София 2011” ще се състои в Интер Експо Център - София в периода 13-15 април 2011 г. За подробности и условия за спонсорство моля да се отнесете до съорганизаторите от Агенция Булгарреклама на адреса, даден по-долу. Важни срокове: • Краен срок за получаване на резюметата 17.12.2010 г. • Потвърждение за приет доклад 10.01.2011 г. • Заявки за фирмени презентации 21.02.2011 г. • Второ съобщение. Предварителна програма 28.02.2011 г. • Заплащане на индив. рег. такси без увеличение 15.03.2011 г. • Пълен текст на докладите на електронен носител 21.03.2011 г. Подробна информация за предварителната програма на конференцията, инструкции към авторите, препоръчвани хотели и друга практическа информация ще бъде представена във второто съобщение и в Интернет-страницата на БАВ. Адрес за контакти за конференцията БУЛАКВА 2011 и за кръглата маса: Българска асоциация по водите (БАВ) бул. Хр. Смирненски 1 (УАСГ,бл. А,ет.1,стая 111) 1046 София тел/факс: (02) 963 2669 e-mail: bawk1@uacg.bg; bawk@mail.prosoft.bg; bwa.sofia@gmail.com Интернет: www.bwa-bg.com Адрес за контакти за международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2011: Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА бул. Цариградско шосе, 147 София 1784, България Тел. (02) 9655 202 Факс: (02) 9655 231 vsavova@iec.bg www.bulgarreklama.com
  4. 4. Генерален спонсор на БАВ Спонсор на БАВ

×