Successfully reported this slideshow.

2013.11.11. happyweek 43

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013.11.11. happyweek 43

 1. 1. TÝDEN OD 11.11. 2013 Č. 043 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com w ww.akademiestesti.webs.com Říká se: „Všeho moc škodí.“ Rovnováha znamená, že ničeho není ani moc, ani málo. Chcete-li žít v pohodě a prožívat štěstí, pak vám v životě nemělo ani nic chybět, ale také ani nic přebývat. Navíc žijeme v České republice, které patří do Gua 5, tj. do středu. Vládne tedy u nás silná energie země, která má nejraději tzv. zlatou střední cestu. V celém světě však již několik desítek let sílí energie Gua 4, které patří k elementu dřeva. Dřevo velmi silně omezuje energii země, tedy základní energii nás všech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svět je zavalen nadbytkem všeho. Vše se navíc zrychluje a tak velká rozmanitost a obrovský výběr se stále rychleji zvětšuje a zvětšuje. Svět se tak více a více odklání od Gua 6 a roste extrém Gua 4. V historii to můžete sledovat např. na velkou moc. I ta však začala být vývoji vládnutí moci, která se od oslabována vlivy bohatých rodin, rozpadu demokratického uspořádání v klanů, které se v kapitalismu přeměnily Římě, vložila do rukou jednoho ve firmy. Ty stále více a více činily člověka – krále. Má-li jeden člověk v nátlak na politiky, začaly si je kupovat rukou veškerou moc, znamená to z a stát tak stále více a více ztrácel svoji našeho pohledu extrémní energii Gua moc a vliv. Svoboda a bohatství pro 6, kdy vše je ovládáno pevnými všechny sílí až dodnes. I když se 90% pravidly jednoho člověka. Tento bohatství soustředí v rukou cca 4-6% extrém byl postupně oslabován až lidí, celkové bohatství roste všude. došlo k úplnému zničení monarchií Pamětníci mohou porovnat úroveň ovládaných králem či královnou a opět nabídky zboží dnes a v 80. letech, kdy nastal čas demokracie. Postupně se se stály fronty i na toaletní papír . tím značně oslabila Gua 6 a posilovala Tím došlo k velkému extrému svoboda daná Gua 4. Nicméně stát – rozmanitosti, svobody v hospodářské vláda a parlament držely v rukou stále sféře. Firmy neskutečně zbohatly,
 2. 2. VIDEO PŘEDNÁŠKA www.akademiestesti.webs.com LISTOPAD ENERGIE MĚSÍCE VEPŘ + VODA V další video přednášce o energiích měsíce vám nyní poradíme, jak můžete využít energie v listopadu. Budou vám vládnout energie vepře a hluboké vody. Jsou to energie velmi slabé a pasivní. Pokud vás tedy čeká něco náročného, pak byste měli vědět, jak se tento měsíc posílit a aktivovat. Přednáší Ing. Jiří Černák Cena přednášky: 100 Kč Objednávky na: dasa@byu.cz
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com HROZBA GUA 4 ? skutečnou moc mají nyní v rukou právě ony. Do nedávna tuto moc uplatňovaly jaksi „potají“ díky tzv. lobbingu. Ale dnes svoji moc již neskrývají vůbec a aktivně do politiky vstupují: viz. pan Berlusconi v Itálii, Vít Bárta a nyní i Andrej Babiš u nás. Vláda se tak již nebude koncipovat z „lidí“, ale vládců mocných hospodářských skupin. Rozbila se stará pravidla politiky, která byla určována tzv. osou rovnováhy mezi pravicí a levicí. Pravice byla energii Gua 3 a levice energií Gua 7. Vstupem rozmanitých ekonomických subjektů s rozmanitými zájmy (rozmanitost = Gua 4) tak nyní vstoupila i do řízení státu (řízení = Gua 6). Pan Profesor Bělohradský nazývá tuto novou politickou realitu mozaikou. Střípky různých barev, tvarů i materiálů, které vytvářejí velmi pestrý (Gua 4) obraz. Tím by mohla energie Gua 4 ve společnosti dosáhnout svého vrcholu. Pokud tuto pestrost společnost pevně nevymezí, neurčí ji jasná a pevná pravidla, pak může dojít k náhlému zlomu, jak ho již z historie známe. V minulosti se tyto změny odehrávaly formou revolucí, kdy jeden extrém byl nahrazen extrémem opačným. Co to znamená v tomto případě? Extrém Gua 4 může být nahrazen extrémem Gua 6. Extrém Gua 6 je diktatura, pevná a silná pravidla v rukou jednoho člověka (jak to známe z doby monarchií). Je to extrémní řešení, ale pokud si lidé opravdu neuvědomí, že již opravdu máme všeho přespříliš, pak nás tento extrém možná nemine. Může se ale také např. stát, že se o vyřešení nadvlády Gua 4 postará příroda. Může dojít k tomu, že přebujelý dostatek bude vystřídán nedostatkem. V krátkém horizontu jsou to např. hospodářské krize, které korigují nerovnováhu. Ale jen na krátkou dobu. My zde ale hovoříme o horizontu delším. Vy již víte, že vše ve světě se pohybuje na „vlnách“ energií Jin a Jang. Vše začíná Jangem – energie stoupá. Když dosáhne svého vrcholu, přijde energie Jin a vše začne opět klesat. Jsme-li tedy na vrcholu Gua 4, může dojít ke klesání směrem ke Gua 6. Jsme tedy na prahu nového společenského zřízení? Z dlouhodobého hlediska můžeme říci, že určitě ano. Otázkou tak jen zůstává, jak rychle se nové společenské zřízení bude formovat a jakou formu získá. Je jisté, že dosavadní uspořádání demokracie na základě politických stran rozdělených na pravici a levici je již na svém konci. Budou nás nyní vést hospodářské subjekty, tzv. oligarchové, kteří již dnes ovládají většinu veškerého majetku a nyní začínají ovládat i veškerá média. S tímto vlivem a s tak velkou schopností ovládat masy nemohou politické strany vůbec soupeřit. Co nás tedy čeká? Můžeme hovořit o dvou základních směrech: uvědomíme si extrém, ve kterém nyní žijeme a budeme se ho snažit „bezbolestně“ vyrovnat a získat novou rovnováhu. Druhým směrem je další extrém, který povede k maximální energii Gua 6, nastolení pevného režimu, který bude v rukou jednoho, či několika málo vlivných skupin. V posledních letech se stále více a více v médiích a na internetu objevují zprávy o tzv. „spikleneckých“ teoriích a o tzv. Novém světovém řádu. Toto uspořádání by byla silná energie Gua 6. Jak to dopadne? Již dnes je jasné, že současná síla Gua 4 bude oslabena. Do jaké míry tak posílí energie Gua 6, řád, pravidla apod. je otázkou, kterou napoví již nejbližší roky. Nicméně bude dobré, když si probíhajících změn budete vědomi a připravíte se na ně. Gua 6 je energie kovu, kde vládne řád nebo boj (o tom jsme psali v minulém čísle HAPPYWEEKu). Kov je také ochranou majetku a zdraví. Proto asi není od věci začít myslet na to, jak své majetky i sebe samé posílit.
 4. 4. OBJEDNEJTE SI NÁŠ NOVÝ FENG SHUI www.akademiestesti.webs.com STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2014 Vyrobili jsme pro vás nový Feng Shui stolní kalendář. V našem novém Feng Shui stolním kalendáři najdete energie dní na každý den. Ke každému dni tak obdržíte tipy a rady, jak daný den využít pro svůj harmonický život. Dozvíte se energii pěti elementů a vlastnost dne, která vychází z tzv. 28 Nebeských dómů. Stručné informace, které dostáváte na každý týden v HAPPYWEEKu tak budete znát na celý rok dopředu. Cena 79.- Kč. Objednávky posílejte na dasa@byu.cz. Již objednané kalendáře si můžete vyzvednout pouze do 13.11. 2013 na adrese Táborská 7, Praha 4, showroom Party Lite v pondělí a středu od 11 do 18 hod nebo zasíláme poštou.
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com INFORMACE Začátkem listopadu začaly intenzivně působit energie elementu voda. Tato energie působí na mnoho věcí v našem životě. Když si uvědomíte, že naše tělo je ze 70-80% složeno právě z vody, pak vám určitě bude jasné, jak je pro nás tato energie důležitá. Její hlavní funkcí je plynutí. Tj. má posouvat události a aktivity kupředu. Má vás vést k cíli, k naplnění vaší vize. Zároveň je to ale energie, která je nejpasivnější, tj. nedodává nám žádnou aktivní energii. Jak se tedy můžete posouvat kupředu, aniž byste museli být aktivní? Listopad vám nabízí maximální zpomalení. Toho máte využít k tomu, v čem vám voda může pomáhat. Je to sběr, hodnocení a využití informací. Jste nyní na konci období roku 2013. Tj. všechny aktivity mají být ukončeny a vy máte hodnotit, jak výsledky využít a jak postupovat dál, aby bylo zabezpečeno právě plynutí. Je to také o moudrém zpracování výsledků. I moudrost patří k elementu vody a potřebuje čas. Tj. moudrost nikdy nespěchá. Proto využijte tento měsíc k moudrému hodnocení výsledků. CYKLUS ŽIVOTA Vše probíhá v cyklech. I celý váš život je jedním velkým cyklem. Začátkem tohoto cyklu je narození a konec cyklu je smrt. Kruh se uzavře. Jak se má člověk v cyklu pohybovat mezi jeho začátkem a jeho koncem? Vše se opět točí kolem energií Jin a Jang. Tvar života tak jasně odpovídá tvaru sinusoidy. První část života je tak v rostoucí vlně, kdy energie rostou a člověk nabývá více a více síly. Po této vlně dosahuje člověk maxima, svého vrcholu. Otázkou je, jak dlouho se člověk na svém vrcholu dokáže udržet. Po tomto vrcholu dochází k přirozenému úbytku energie, a ty začínají klesat až do doby smrti. Jak byste tedy měli žít, abyste přirozeně využívali energie, které máte k dispozici: Váš život je rozdělen do 6 základních období: dětství, puberta, dozrávání, dospělost, stárnutí, stáří. Dětství: 0 – cca 7-9 let - dřevo Toto období je podporováno energií elementu dřeva. Je to silná rostoucí energie Jang. V tomto období se člověk má věnovat objevování bohatosti světa, hrám, bezstarostnosti. Puberta: 7-9 – cca 20 let – oheň Jang V tomto období má člověk nejsilnější a nejaktivnější energii. Má nejvíce aktivní síly. Vhodné období pro plození, neboť plodu je dodáno nejvíce energie z obou rodičů. Je to období, kdy člověk má z poznání světa získat jasnou vizi, co v životě chce a tomu věnovat všechnu tuto maximální energii. Je to energie vášně, emocí s minimálním vlivem rozumu. V tomto období má člověk vědět, co chce. Ještě neví jak, ale to CO je zde velmi důležité. Kdo v tomto období jasně vidí své CO, dosáhne v životě svých cílů. Dozrávání: 20 – cca 30-35 let – oheň Jin V tomto období se silná ohnivá energie puberty začíná střetávat s každodenní realitou. V tomto období člověk vstupuje do svého života, vylétává z hnízda.
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com CYKLUS ŽIVOTA Člověk má toto období využít k tomu, aby získal své první zkušenosti, učil se praxí. Je to nejlepší čas jít tzv. do světa na zkušenou. Dnes to mladí lidé mají využívat k tomu, aby si při studiu našli různé praxe u různých firem, jezdili na stáže, apod. Musí si ale udržet svoji vášeň pro svůj cíl. Tíha reality ho nesmí odradit od jeho cesty. Každá cesta je na začátku složitá. To se nesmí stát překážkou. Čím více energie si člověk přinese ze své puberty, neoslabí ji rozumem, tím lépe zvládne začátek komplikované cesty. Pro takového člověka komplikace nejsou těžké. Síla ohně ho dokáže povznést se nad tíhou reality života. To je nejlepší cesta za svým cílem. pokr. Je to také období, kdy si člověk uvědomí, že v životě nemůže být sám. Začíná silněji pociťovat, že ho čeká období, kdy bude muset po vylétnutí z hnízda, založit hnízdo nové. Dospělost: 30-35 – 50 let země Toto období má různé rozpětí u různých lidí. Zde opravdu záleží na tom, jak dlouho se člověk dokáže udržet na vrcholu svých sil, než je začne ztrácet. Každý člověk by měl být na vrcholu do svých 40 let. Díky vývoji civilizace se však toto období může prodlužovat. Toto období je časem budování: rodiny, firmy, apod. Zde člověk vytváří zázemí pro zachování života svého rodu. Buduje zde zázemí pro budoucnost svých potomků. Zde je velmi důležitá energie partnerství (rodiče), domov a rodina. Je to přechod od JÁ, JÁ, JÁ z období puberty a období dozrávání do období, kdy musí vládnout MY. Tj. cílem člověka se stává budoucnost rodiny, ne jeho samotného. Toto je v současné době velmi špatně chápáno, dalo by se říci, že až potlačováno. V posledních desítkách let (cca od 60. let minulého století) je silně podporován růst jednotlivce, kariéra, úspěch jednoho. Do té doby to byl hlavně blahobyt celé rodiny. Člověk byl posuzován podle toho, z jaké rodiny pochází, jak je silná, vlivná, mocná, bohatá. Dnes se člověk posuzuje podle svých vlastních výsledků, svého vlastního konta, domu a auta. To je ale cesta solitéra a člověk nebyl zrozen jako solitér. V tomto období člověk musí vybudovat to, co chce předat následujícím generacím, to, co chce, aby po něm zůstalo. Stárnutí: 50 – 60-70 let - kov Opět velmi individuální rozpětí. Toto období se nachází za vrcholem sil člověka. V tomto období začínají již síly ubývat, dochází energie. Je to vhodný čas na dokončení svého životního „díla“ a předat ho následující generaci. Je to období, kdy člověk již nemá sílu na to být aktivním budovatelem. Začínají u něj převažovat energie pasivní. Proto by se měl vzdát aktivní úlohy a přejít do úlohy pasivní. Ideální období k tomu, aby člověk opustil ekonomické aktivity a věnoval se aktivitám společenským (komunita, politika, charita apod.). Měl by v tuto dobu být již zabezpečený do konce života a proto mu již nejde o další zisky, ale o zkvalitňování kvality života. Ideální čas na aktivity, které se týkají různé pomoci, nastavování pravidel, zákonů. Dobré období pro kontrolu dodržování pravidel, řádů apod. Stáří: 70 – konec života – voda V tomto období má člověk již minimální energii. Neměl by se tedy již vůbec zabývat žádnou aktivitou. Je to ideální období pro informace. Je to období, kde se vytvářely tzv. rady starších. S těmi se radili mladší. Čerpali z nich hlavně zkušenosti a životní moudrost. To je hlavní energie elementu vody. V tomto období by se měl člověk opravdu držet více stranou, být poradcem a předávat mladším generacím své zkušenosti. Úspěšní lidé tak mohou pořádat přednášky, semináře apod. Dobře těmto lidem také dělají děti. Krátkodobě jim dodávají chybějící jangovou energii, ale dlouhodobě je vyčerpávají. Proto je velmi dobré, když funguje „hlídaní“ u prarodičů. Lidé musí v tomto období hodně odpočívat a být co nejvíce v teple.
 7. 7. TAO TE ŤING www.akademiestesti.webs.com V minulé kapitole jsme si jasně vysvětlili, že každá „mince má dvě strany“. Tj. každá aktivita, forma, věc apod. má vždy svojí pozitivní energii i negativní energii. Každé budování tak přináší i destrukci, každý růst přináší i pokles, vše dobré i škodí apod. Toto si musíte jasně uvědomit. Musíte u všeho vědět, co je pozitivní a co je negativní. Z pozitivního máte čerpat, negativnímu se musíte vyhýbat, nebo tento vliv minimalizovat. Tao Te Ťing nám tedy radí, že nemáme zasahovat, ale jen využívat všeho, co máme k dispozici. Vše je jednou dané a člověk nemá zasahovat. Každý zásah člověka tak vždy bude vést dlouhodobě k nerovnováze, tj. bude škodit. Chce-li člověk tvořit, pak má tvořit to, co člověku slouží a pomáhá, ale ne pro to, že to chce také vlastnit. Veškeré vlastnictví člověka musí zákonitě omezovat, tj. snižuje jeho svobodu. V naší civilizaci na to bývá často opačný názor. Říká se, že peníze nás osvobozují. Ano, jejich používání ano, ale jejich vlastnictví ne. Čím více peněz člověk má, stává se paradoxně méně svobodný. Často se naopak stává jejich otrokem a jejich vlastnictví je tak vyčerpávajíc í, že se to velmi silně projeví i na zdraví člověka. S vlastnictvím přichází i ulpívání na něm a na závislosti. Pokud je člověk závislý, opět ztrácí svobodu a dostává obavy ze ztráty. Člověk tedy ulpívat nemá, pak totiž nemůže ani nic ztratit, což je velmi osvobozující. Má si vše kolem sebe užívat, a pokud o něco z toho přijde, pak si má užívat dál a vědět, že na uvolněné místo přijde něco nového a z toho se těšit. Třetí kapitola nás posune dál v chápání toho, jak máme jednat, abychom zachovali dlouhodobou rovnováhu, harmonii. Kapitola 3 Nevynášejte vznešené – A lidé se nebudou svářit, Nevychvalujte těžko dostupné – A lidé nebudou krást, Nevystavujte žádoucí – A lidská srdce nebudou rozjitřena. Proto: vládne-li moudrý, Vyprazdňuje srdce lidí A naplňuje jejich mysl, Oslabuje ctižádost lidí A zpevňuje jejich páteř, Bez ustání usiluje, Aby lidé byli bez chtivosti a zchytralosti, Stará se, Aby ti, kdož jsou zchytralí, Se neodvážili zasahovat. Jednáme-li, aniž zasahujeme, Nic není bez vlády.
 8. 8. TAO TE ŤING Kapitola 3 www.akademiestesti.webs.com Tato kapitola má obrovský význam pro pochopení, jak vést, řídit a jednat s lidmi, aby byla zachována rovnováha. Ukazuje nám, že vše špatné v životě lidí způsobí člověk. Zde je velká podobnost s Biblí. Ta také (mimo jiné) zakazuje lidem, aby „jedli ze stromu poznání“. Myšlenka se zdá jako omezující, ale opak je pravdou. Je to naopak myšlenka velmi osvobozující. Tao Te Ťing nám zde říká, že člověk nemůže nic povyšovat nad ostatní. Jakmile totiž člověk (a nic jiného to udělat v přírodě neumí) označí něco za lepší, pak to vede okamžitě k negativnímu jednání člověka. Člověk tak začne dělat negativní věci, aby těchto „lepších“ věcí dosáhl. Nemáme tedy hovořit o něčem, že je vznešené (postavení, tituly, kariéra, moc apod.), těžko dostupné (zlato, diamanty, umění apod.), žádoucí (trendy), protože tím vyvoláme chtíč. Před tím varuje i Bible nebo Buddha. Čím více něco povzneseme nad ostatní, tím větší nerovnováhu vytvoříme a tím horší chování lidí vyvoláme. Příčinou všech svárů je tedy člověk. Kdo určil hodnotu diamantu, post prezidenta, nové kolekce módního návrháře? Jen a jen člověk. Nemáme tedy nic povyšovat, neboť tím jen způsobíme nerovnováhu, která povede k negativním energiím. Moudrý člověk tak nenaplňuje srdce druhých chtíčem, ale naplňuje mysl tím, co mají lidé dělat. Člověk tak nemusí ohýbat svojí páteř, bez chtíče je tak stále spokojený. Těm, kteří chtějí ostatní přechytračit, moudrý člověk zabraňuje, aby zasahovali. Neboť jejich zásah by okamžitě způsobil nerovnováhu. Pokud moudrý člověk jedná, aniž zasahuje, pak vše je tak, jak má být, tj. vše je řízeno přirozeně. Tj. není to bez vlády. Vládne přirozenost. Kdyby lidstvo dodržovalo tato pravidla (která podporují i ostatní směry jako např. křesťanství, buddhismus, islám apod.), nebylo by sváru, bojů a lidstvo by se vyvíjelo v harmonii, přirozeně a bylo by šťastné. V dnešní době se toto vše může jevit jako utopie. Ale není. Všechna tato pravidla můžete klidně uplatnit ve svém životě, při výchově svých dětí. Vy sami v životě určujete hodnotu všeho ve vašem životě. Je proto důležité vědět, co skutečnou hodnotou pro váš život je. Musí to být jen to, co vás nabíjí pozitivní energií. Musí to být to, s čím vám je lépe, než když tuto osobu či věc nemáte. Nesmíte však tyto osoby či věci povyšovat nad ostatní. Musíte vědět, že i když o tyto osoby či věci přijdete, vytvořilo se místo pro novou hodnotu, která vám má dodávat novou energii. Jak se říká: každá ztráta je budoucí zisk. Pokud si toto uvědomíte, vše se v životě hned zjednoduší. Zbavíte se ulpívání i chtíče. Život tak bude lehčí, šťastnější.
 9. 9. PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE www.akademiestesti.webs.com V týdnu od 11.11. budou energie pomáhat těm, kteří se chtějí do něčeho pustit. Hned v pondělí s tím můžete začít, můžete se do toho přímo vrhnout. Pak však následujte energie dní, které vás povedou k cíli opatrně a realisticky. Tak hodně štěstí . •PONDĚLÍ – VEPŘ 9-6-1 •Dnešní den je jak udělaný pro svatomartinské hody. Dnes všechny energie podporují užívání si, hodování, oslavy, společnost. Prostě vše, co se točí kolem dobrého jídla, pití, dobré a přátelské společnosti. Naopak vše, co se týče práce je dnes zakázáno. Tak si pondělí pěkně užijte. – Jídlo: Dnes opravdu není co řešit. Svatomartinská husa je povinnost. •ÚTERÝ – DIKOBRAZ 8-7-2 •Pokud jste v pondělí skutečně řádně hodovali, pak dnes bude lepší, když toho moc podnikat nebudete a budete se věnovat dobrému trávení včerejších dobrot. Pokud přeci jen něco musíte řešit, pak si to dnes pořádně promyslete. – Jídlo: Dnes bude dobré, když si dáte něco doma. Může to být něco nového a lehkého. •STŘEDA – VLK 7-8-3 •Středa může být trošku nejistá. Může se stát, že nebudete vědět, o co přesně jde, na čem jste. Lidé kolem vás mohou různě „mlžit“ či skrývat skutečnost. Proto není vhodné dnes dělat zásadní rozhodnutí. Mohli byste udělat chybu. – Jídlo: Dnešní jídlo by mohlo být trošku exotické nebo něčím nové. Můžete koupit různé ingredience a doma experimentovat. •ČTVRTEK – PES 6-9-4 •Tak dnes opravdu pozor. Dnešní energie jsou opravdu silnou kombinací silných energií kovu. Věnujte pozornost detailu, nedělejte chyby. Vše se musí řídit zákonem, pravidly. Jednejte podle smluv, nesnažte se porušovat žádná pravidla. – Jídlo: Dnes můžete povečeřet s přáteli. Může to být i něco dosti pikantního. Zajděte např. do thajské restaurace. •PÁTEK - BAŽANT 5-1-5 •I dnes nevybočujte a držte se pravidel i všech možných dohod. Nevrhejte se do ničeho po hlavě. Dnes jsou „líné“ energie. Pokud na něco spěcháte, raději se obrňte trpělivostí. Pokud se máte dnes rozhodnout, můžete být nerozhodní. Vše však řešte s ohledem na své zájmy a svoji kariéru. – Jídlo: Dnes si dejte jen něco jednoduchého, něco, co máte rádi. •SOBOTA – KOHOUT 4-2-6 •Dnes jděte a užijte si něco pěkného. Něco, co se vám líbí, co máte rádi, co vám sedí. Ukažte se v tom nejlepším světle. – Jídlo: Vezměte dnes svého partnera a užijte si spolu rozmanitý den s rozmanitým jídlem. Ochutnávejte, zkoušejte. •NEDĚLE – HAVRAN 3-3-7 •Den škarohlíd. Dnes se může zdát, že je vše špatně. První dojem může být negativní. A tak pokud dnes nemusíte nic předvádět, prezentovat, navrhovat, pak to odložte na vhodnější den. – Jídlo: Sejděte se s rodinou. Dejte si něco rodinného, tradičního. Pozor však na různé nespokojené reakce členů rodiny. Jen je přejděte a nereagujte na ně, aby společné jídlo neskončilo rodinnou hádkou.
 10. 10. AKADEMIE ŠTĚSTÍ VIDEO KURZY Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30 hodin) 6,490 Kč Ceny kurzů, když je objednáte samostatně: ÚVODNÍ KURZ POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT 1,000 Kč 700 Kč VIZE – jak si zvolit správnou vizi 700 Kč VZTAHY – vytvořte si šťastný stav 700 Kč RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny www.akademiestesti.webs.com POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA 700 Kč MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již vytvořené 700 Kč DOMOV – vytvořte si šťastný domov 700 Kč ROZMANITOST - jak využít bohatství 700 Kč ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví 700 Kč BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou budoucnost 700 Kč POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se delegovat 700 Kč PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život 700 Kč Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na který další kurzy navazují PORADNA AKADEMIE ŠTĚSTÍ Pokud vás v životě něco trápí, pokud se vám nedaří v podnikání, využijte služeb naší poradny. Formou osobní konzultace vám pomůžeme věc vyřešit. Můžete si objednat konzultaci osobní, nebo prostřednictvím Skype. Do poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479
 11. 11. www.akademiestesti.webs.com ČERNÁK INTERIOR DESIGN ČERNÁK INTERIOR DESIGN jsme založili proto, abychom vám pomohli realizovat vše, co se v Akademii štěstí učíte. Prostor, ve kterém žijeme a pracujeme nás velmi silně ovlivňuje. Musíte si uvědomit, že na dvou místech (doma a v práci) trávíte více jak 2/3 svého života. Tato dvě místa tak mají velký vliv na to, jak se cítíte, co a jak prožíváte, ovlivňují vaše zdraví a jsou základem vašeho štěstí. Pokud opravdu chcete být v životě šťastní, musíte si k tomu uzpůsobit i své bydlení, i své pracovní místo. Pomůžeme najít vhodné místo pro vaše bydlení či práci a také vhodný dům. Dále vám vytvoříme návrh interiéru na míru dle vaší typologie a dle činnosti, kterou v daném místě chcete dělat. Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com ŠIŘTE S NÁMI ŠTĚSTÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PRVNÍ ŠIŘITELÉ JIŽ MEZI NÁMI. BUĎTE DALŠÍ! Pomozte nám šířit štěstí v ČR. Staňte se součástí Akademie štěstí a šiřte dále kurzy, přednášky a další programy, které učí lidi nastavit si život tak, aby byli šťastní. Staňte se i vy HAPPÍKEM a pozvěte do Akademie štěstí svoji rodinu, přátele a známé. Získáte od nás 20% za každý kurz, který předáte dál (u Cyklu kurzů Akademie štěstí to je 1,298 Kč). Uspořádejte přednášky a semináře, na které rádi přijedeme i do vašeho města a kraje. Prostředky z prodeje pak využijeme na rozvoj Akademie a jejích programů.

×