Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh biantara

2,822 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Contoh biantara

  1. 1. Contoh Biantara/Pidato Pendek Basa Sunda18.09 Sena No commentsKabersihan SakolaWilujeng Enjing Sadayana.Ibu Guru ku simabdi dipihormat jeung siswa kelas X-3 nu ku abdi dipikacinta. Langkungti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Tuhan YME nu parantos maparinwaktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara.Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeunsakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajibngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan tiayuena.Urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor . Bersih tina eta sadaya teh nudidasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudumikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem,bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugikersa ngahapunten.Hatur Nuhun Kana Perhatianana

×