17 pupuh sunda

6,170 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

17 pupuh sunda

 1. 1. Pupuh SundaKumpulan 17 Pupuh Sunda.AsmarandanaLaras: SalendroWatek: silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.1 Pada := 7 padalisan.Pupuh 1: AsmarandanaEling eling mangka eling ( 8 engang – vokal i / E-ling-e-ling-mang-ka-e-ling (jumlah 8), ling panungtung vokalna i)rumingkang di bumi alam( 8 – a )darma wawayangan bae ( 8 – e )raga taya pangawasa ( 8 – a )lamun kasasar lampah ( 7 – a )nafsu nu matak kaduhung ( 8 – u )badan anu katempuhan ( 8 – a )Panambih:Eling-eling masing elingDi dunya urang ngumbaraLaku lampah nu utamaAsih ka papada jalmaUcap tekad reujeung lampahTingkah polah sing merenahRuntut rukun sauyunanHirup jucung panggih jeung kamulyaan——————-Laras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki HasanTitimangsa: 26 Agustus 2004BalakbakWatek: pikaseurieun.1 pada := 3 padalisan.Pupuh 2: Balakbak
 2. 2. Aya warung sisi jalan rame pisan – Citameng(15-e)Awewena luas luis geulis pisan – ngagoreng (15-e)Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet – nyanggereng (19-e).Panambih:Aya warung sisi jalanRame pisan ku nu jajanTihothat nu ngaladanganNu jarajan sukan-sukan————————-Laras: MadendaVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki HasanTitimangsa: 26 Agustus 2004DangdanggulaPupuh 3: DangdanggulaMega beureum surupna geus buritNgalanglayung panas pipikiranCikur jangkung jahe konengNaha teu palay tepungSim abdi mah ngabeunying leutikAri ras cimataanGedong tengah lautUlah kapalang nya belaParipaos gunting pameulahan gambirKacipta salaminaPanambih:Hiji basa, hiji bangsaBasa bangsa, IndonesiaHiji bangsa, hiji nusaNusa tunggal, NusantaraSeler-seler, suku bangsaDi wewengkon, mana-manaSakasuka, sakadukaWujud bangsa, Indonesia——————————-Laras: Pelog, SorogVokal: Seniman/wati RRI Bandung
 3. 3. Sumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki HasanTitimangsa: 26 Agustus 2004DurmaPupuh 4: Durma:Moal ngejat sanajan ukur satapakGeus dipasti ku jangjiMun tacan laksanaNumpes musuh sarakahHeunteu niat seja balikNajan palastraMati di medan juritPanambih:Di mamana si penjajahPada amarah marudahManan kapok anggur gawokNajan dituyuk diragutNagri sadayanaUmumna ngabelaNyempad rosa, pulitik penjajahTapi nu ngajajahTeu pasrah, teu sadrahTerus meres, ngahina ngarinah———————Laras: PelogVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki HasanTitimangsa: 27 Agustus 2004GambuhWatek: bingung, samar polah atawa tambuh laku.1 Pada := 5 padalisan.Pupuh 5: GambuhNgahuleng banget bingung ( 7 – u )henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 – u )turug turug harita teh enggeus burit ( 12 – i )panon poe geus rek surup ( 8 – u )keueung sieun aya meong ( 8 – o )
 4. 4. Ngahuleng banget bingungHeunteu terang kamana nya inditTurug-turug harita teh, enggeus buritPanonpoe geus rek surupKeueung sieun, aya meongPanambih:Hulang-huleng, hulang-hulengNgahuleng ngaraga menengHate ratug, tutunggulanHeunteu terang, kaler-kidulTurug-turug, turug-turugHarita teh, enggeus buritPanonpoe geus rek surupKeueung sieun aya meong———————-Laras: PelogVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki HasanTitimangsa: 27 Agustus 2004GurisaWatek: pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.1 Pada := 8 Padalisan.Pupuh 6: GurisaHayang teuing geura beurang ( 8 – a )geus beurang rek ka Sumedang ( 8 – a )nagih anu boga hutang (8 – a )mun meunang rek meuli soang ( 8 – a )tapi najan henteu meunang ( 8 – a )teu rek buru buru mulang ( 8 – a )rek tuluy guguru nembang ( 8 – a )jeung diajar nabeuh gambang ( 8 – a)Hayang teuing geura beurangGeus beurang rek ka SumedangNagih ka nu boga hutangMun meunang rek meuli soangTapi najan henteu meunangMo rek buru-buru mulang
 5. 5. Rek terus guguru nembangJeung diajar nabeuh gambangPanambih:Hayang teuing geura beurangGeus beurang rek ka SumedangNagih ka nu boga hutangMun meunang rek meuli soangTapi najan henteu meunangMo rek buru-buru mulangRek terus guguru nembangJeung diajar nabeuh gambang———————-Laras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 3 September 2004Juru DemungPupuh 7: JurudemungMungguh nu hirup di dunyaKu kersaning anu agungGeus pinasti panggihJeung dua rupa perkaraSenang paselang jeung bingungPanambih:Mungguh hirup di alam dunyaKu kersaning anu agungGeus pinasti bakal panggihSuka bungah jeung kasedihDua rupa nu tumibaSakabeh jalma di dunyaSenang patumbu jeung bingungEta geus tangtu kasorang—————————-Laras: Pelog LiwuVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI Bandung
 6. 6. Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 3 September 2004KinantiLaras: Pelog/SalendroWatekna: miharep atawa prihatin.1 Pada := 6 Padalisankembang ros ku matak lucu ( 8 – u )nya alus rupa nya seungit ( 8 – i )henteu aya papadana ( 8 – a )ratuning kembang sajati ( 8 – i )papaes di patamanan ( 8 – a )seungit manis ngadalingding ( 8 – i )Pupuh 8: KinantiBudak leutik bisa ngapungBabaku ngapungna peutingNguriling kakalayanganNeangan nu amis-amisSarupaning bungbuahanNaon bae nu kapanggihPanambih:Ari beurang ngagarantungPinuh dina dahan kaiDisarada patembalanNu kitu naon ngaranna————————Laras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.com)Titimangsa: 3 September 2004LadrangPupuh 17: LadrangAya hiji rupa sato leutikEngkang-engkang, engkang-engkangSok luluncatan di caiAri bangun arek sarupa jeung lancah
 7. 7. Panambih:Coba teguh masing telikEta gambar sidik-sidikSato naon kitu wandaReujeung dimana ayana————————-Laras:Vokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 11 September 2004LambangWatek: banyol atawa pikaseurieun.Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.Pupuh 9: LambangNawu kubang sisi tegal ( 8 – a )nyair bogo meunang kadal ( 8 – a )atuh teu payu dijual ( 8 – a )rek didahar da teu halal ( 8 – a )Panambih:Nawu kubang sisi tegalNyiar bogo meunang kadalNawu kubang sisi tegalNyiar bogo meunang kadalAtuh teu payu dijualRek didahar da teu halalNawu kubang sisi tegalNyiar bogo meunang kadalMeunang kadalAtuh teu payu dijualRek didahar da teu halalDa teu halalLaras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.com)Titimangsa: 4 September 2004
 8. 8. MagatruPupuh 10: MagatruMajalaya, Ciparay, Banjaran, BandungKopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung BerungRajamandala, CimahiLeles, Limbangan, TarogongPanambih:Sukuna pakepit tiluPanonna opat harerangLeumpangna semu nu lesuNgalengkah teu bisa gancang————————-Laras: MadendaVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 4 September 2004MaskumambangDikintun: koryati (202.51.230.139)Kaping: 17.02.2004 09:52Pupuh : MaskumambangDuh manusa mana kaniaya teuingteu aya rasrasanabong ka mahluk nu laipnyiksa henteu jeung aturanHulu abdi karaosna langkung nyeritulang asa bejadtanduk mah pon kitu deuitaya raoskeuneunnanaNa dikinten abdi mo ngarasa nyeripedah kabisantapi yaktosna mah abdingan bakating kumawulaOge margi anjeun rupina ka abdimiwarang jeung maksa
 9. 9. buktina disina juritkalawan jeung dihateanPileuleuyan dunya pisah sareng abdimoal bisa panjangabdi ningal bumi langitrek mulang ka kalanggenganMijilPupuh 12: MijilMesat ngapung putra Sang ArimbiJeung mega geus aworBeuki lila beuki luhur baeLarak-lirik ninggali ka bumiMilari sang raiPangeran BimanyuPanambih:Aduh Gusti nu KawasaJisim abdi ageung dosaPangna abdi gering nangtungReh ka sepuh wantun nundung———————-Laras: PelogVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 10 September 2004PangkurWatek: nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.Unggal Pada diwangun kutujuh Padalisan.———-Pupuh 13: PangkurSeja nyaba ngalalana ( 8 – a )ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 – i )henteu puguh nu dijugjug ( 8 – u )balik paman sadaya ( 7 – a )nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 – u )Lurah Begal ngawalonan ( 8 – a )―Aing ngaran Jayapati‖( 8 – i )
 10. 10. Panambih:Euleuh itu budak gembulAwak gembru bayuhyuh gawena kedulUkur heuay jeung nundutanKa sakola unggal poe kabeuranganHe barudak tong nurutanKa nu gembul kokomoanBisi kedul jeung ogoanAwal akhir katempuhan————————-Laras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 11 September 2004PucungWatekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.———Pupuh 14: PucungEstu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 – u )jeung nyenangkeun bapa ( 6 – a )tanda yen bagjana gede ( 8 – e )hitup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 – a )Lutung buntung luncat kana tunggul gintungMonyet loreng leupasluncat kana pager dengdekBajing kuning jaralang belang buntutnaPanambih:Hayu batur urang diajar sing suhudUlah lalawora bisi engke henteu naekBatur seuri urang sumegruk nalangsa————————Laras: SalendroVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 11 September 2004
 11. 11. SinomWatekna gumbira.Unggal Pada diwangun ku salapan Padalisan.Contona :Di wetan fajar balebat ( 8 – a )panon poe arek bijil ( 8 – i )sinarna ruhay burahay ( 8 – a )kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )campur wungu saeutik ( 7 – i )kaselapan semu biru ( 8 – u )tanda Batara Surya ( 7 – a )bade lumungsur ka bumi ( 8 – a )murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )Pupuh 15: SinomWarna-warna lauk empangAya nu sami jeung pingpingPagulung patumpang-tumpangRatna Rengganis ninggaliWarnaning lauk caiLalawak pating suruwukSepat pating karocepatJulung-julung ngajalingjingSisi balong balingbing, sisi balungbangPanambih:Harta pada nareanganHarti pada narabahanHarta harti sarwa gunaPada bisa mere buktiBisa hasil sapanejaSok nyumponan cita-citaHarta harti song mangpaatDapon diraksa taliti———————-Laras: MadendaVokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 11 September 2004
 12. 12. WirangrongPupuh 16: WirangrongBarudak mangka ngalartiUlah rek kadalon-dalonEnggon-enggon nungtut elmuMangka getol mangka tiginPibekeleun sarereaModal bakti ka nagaraPanambih:He barudak mangka ngartiUlah rek kadalon-dalonNungtut elmu jeung pangartiMasing rajin soson-sosonPibekeleun hirup tandangModal bakti ka nagaraLemah cai anu urangPerlu dijaga dibela——————————Laras:Vokal: Seniman/wati RRI BandungSumber: Dokumen RRI BandungEncryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)Titimangsa: 11 September 2004

×