Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Чек лист за прилагане на концепцията за Early Value Indicators

Ясни и конкретни стъпки, които да следвате при определяне, прилагане и надграждане на Early Value Indicators.

  • Login to see the comments

Чек лист за прилагане на концепцията за Early Value Indicators

  1. 1. ЧЕК ЛИСТ* за прилагане на концепцията за Early Value Indicators/Predictors 0. Insight от пазара (конкретна и actionable информация) 1. Insight за вашия бизнес модел (конкретна и actionable информация) 2. Подготовка за прилагане 3. Прилагане и надграждане 0. Insight от пазара (конкретна и actionable информация) Направете списък на три конкурента и на три компании (може и в чужбина), които имат сходен модел/таргет клиенти. Преминете през цялата потребителска пътека и идентифициране на Early Performance Indicators. Опишете тези, които са приложими за вас. 1. Insight за вашия бизнес модел (конкретна и actionable информация) Опишете бизнес модела ви за конкретен сегмент като единична стойност на сделката, дължина на продажбения цикъл, сложност на продажбата. Опишете кой от моделите на продажба имате и е приложим. Опишете какво прави със сигурност един ваш 100% таргет клиент преди да закупи. Проверете коя от стъпките имате вече и тя дава индикация за стойността на този таргет клиент (офлайн имате със сигурност, вероятно и онлайн). Проверете коя от тези стъпки вече сте дигитализирали и имате достатъчно данни да анализирате. 2. Подготовка за прилагане Направете пътека за конкретни 100% таргет потребители, в която те да оставят сигнал колко са стойностни за вас и защо биха/защо са конвертирали. Тествайте! Можете да тествате с А/В тест/ Fake Door / Concierge Service, т.е. потребителите да кликнат или отидат в секция, която позволява да се оцени мащабът и стойността на поведението на потребителите. *Чек лист-ът е създаден за целите на блог поста “Digitalk - два workshop-а, две супер приложими концепции”.
  2. 2. 3. Прилагане и надграждане Сравнете дали по вашата дигитална пътека отчитаните Early Value Indicators отговарят на дефинираните от вас. При големи отклонения или недостатъчен обем интеракции (записи) следва да доразбиете пътеката и избраните от вас Early Value Indicators да се преместят по-напред или по-назад по създадената от вас пътека. Обсъдете показателите с клиента или с останалите звена в компанията/организацията и надградете със следващи стъпки - друг таргет потребители или подобряване на показателите по отделните стъпки (трафик/ангажиране/конверсии). N.B. Повече за тези подходи можете да намерите в презентацията на Георги Малчев от Online Advertising Conference - “Валидиране на маркетинг предположения”, налична в Slideshare на Xplora. Пример: на сайта на Доктор Енчев има секция в основното меню VIP услуга - който кликне там и се задържи, е по-вероятно да е сред високия клас таргет клиенти; по съшия начин има и опция за плащане с кредит - това вероятно са потребители, за които цената и условията за заплащане на услугата е важна. Пътеката може да се удължи с още една стъпка за по-добро самосегментиране на потребителите.

×