Vystuplenie seminar tartu

535 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vystuplenie seminar tartu

 1. 1. Kohtla- Järve A htme G ümnaasium “ Ettevõtlik kool”
 2. 2. <ul><li>Õpilase pideva arengu kindlustamine, võimete märkamine ja arendamine. </li></ul><ul><li>Õpilase motivatsiooni ja enesehinnangu tõstmine, edu tajumine. </li></ul><ul><li>Õpetaja – õpilase – lapsevanema koostöö tõhustamine. </li></ul>Ahtme Gümnaasiumi projektitegevuse ÜLDISTEKS EESMÄRKIDEKS ON...
 3. 3. Ahtme Gümnaasiumi projektitegevuse ÜLESANNETEKS ON... 1. E ttev õtlikule inimesele vajalike omaduste ja oskuste arenda mine. <ul><li>Selleks - korraldame projekte, mille kaudu õpilastel on võimalus väljendada oma leidlikkust, loovust ja eesmärgikindlus t . </li></ul><ul><li>Nende omaduste arendamiseks peame väga tähtsaks õhkkonna loomist, mis tagab õpilaste huvi tõusu ning suurendab nende vastutustunnet. </li></ul>
 4. 4. 2. Õpilaste kriitilis e mõtlemise ja uurim u sliku töö oskuse arendamine. <ul><li>Selleks - korraldame projekte, mille teostamine vajab uurimuslikku lähenemist. </li></ul><ul><li>Peame väga tähtsaks iseseisva mõtlemise arendamist ja originaalse uurimisviisi õpetamist iga projekti läbiviimise juures. </li></ul><ul><li>Kasvatame harjumust iga probleemi mõtestatult lahendada. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3. Õpilaste ühteliitmine ja koostöö õpetamine. </li></ul><ul><li>Selleks - korraldame peamiselt selliseid üritusi, mis haaraksid tervet kooli. </li></ul><ul><li>Peame väga tähtsaks nooremate ja vanemate õpilaste koostööd iga ürituse korraldamise juures ning jälgime seda ka pidevalt. </li></ul>
 6. 7. Projektitegevuse struktuur ja korraldamine
 7. 8. Projektitegevuse struktuur ja korraldamine 1.-4. kl. 5.-12. kl. Õpilas- akadeemia Õpilas- omavalitsus Huvijuht, raamatukogu hoid ja, õpetajad Õpetajad- KOORDINAATORI D KORRALDAJAD OSALEJAD TUUTORID
 8. 9. Projektitegevuse valdkonnad Õpilas- akadeemia Uurimistöö Teaduse populariseerimine Lugemishuvi tõstmine
 9. 10. Õpilasakadeemia projektid Projekt “Kooliajakiri ArGentum”
 10. 11. Õpilasakadeemia projektid Raamatu-kogu projekt “ Me loeme”
 11. 12. Õpilasakadeemia projektid Projekt “Õpilaste uurimuslike tööde konverents”
 12. 13. Projektitegevuse valdkonnad Õpilasoma-valitsus <ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Huvitegevus </li></ul>
 13. 14. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Huvitav vahetund”
 14. 15. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Üksmeelne kool”
 15. 16. Projektid “Jõululaat” ja “Kevadlaat” Õpilasomavalitsuse projektid
 16. 17. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Kooli kaunistamine jõuludeks”
 17. 18. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Apelsinipäev”
 18. 19. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Vanemadõpilased noorema- tele õpilastele”
 19. 20. Õpilasomavalitsuse projektid Projekt “Ettevõtluse päev”
 20. 21. Projekt “Kanname hoolt”
 21. 22. Projekt “Oranž riik”

×