Successfully reported this slideshow.
Kompetensförsörjning för besöksnäringen i DalarnaEtt projekt genom Besöksnäringscollege    Under åren 2012 - 2014
Bakgrund•  Besöksnäringscollege Dalarna startade utifrån behovet av  samverkan mellan näring och utbildningsanordnare.•...
Projektöversikt•  20 besöksnäringsföretag i Dalarna medverkar i  Besöksnäringscollege:s kompetenssatsning.•  Totalt 54...
Aktuell status•  Projektet startade i mars 2012 och avslutas juni 2014.  o  Projektdrivare är Besöksnäringscollege Dal...
Vilka besöksnäringsområden deltar?
Regionens tre starka områden                  Våra företag                  finns här!...
Företagsbehov och förstärkning är utgångspunkter•  Vad har företagen för behov av arbetskraft och kompetens ?•  Vilka ko...
Företagsanpassning med närhet är målet o  Företagsanpassade kurser – rätt kompetens till personalen o  Kostnadsfri utb...
Vad får man välja ?
Kursutbud mot olika yrkeskompetenser•  Ekonomi•  Marknadsföring•  Försäljning•  Språk•  Hotell och konferens•  Resta...
Kursutbud mot olika sociala kompetenser•  Ledarskap•  Säljförmåga•  Entreprenörskap•  Service•  Värdskap•  Andra soc...
Vem bestämmer kurserna?                 Kurslängd och                 meritvärde    ...
Kunskapsgivande eller färdighetsinriktade kurser•  Branschutbildning - yrkesinriktade kurser•  Gymnasiets yrkesprogram –...
Inspiration finner du i bilden ”Kurslandskapet”Möjligt utbud finner du på bl.a. på www.utbildning.se
Förstudie under våren 2012
Kursperioder under de två åren  Höst     Vår    Höst  Vår  2012     2013    2013  2014
Intensiva kursmånader under första åretOkt-Nov        Apr-Maj 2012          2013      Jan-Feb    ...
Villkor och förutsättningar                 Företag i                 Dalarna      ...
Viktiga styrdokument•  ESF:s direktiv och riktlinjer•  Jämställdhets- och tillgänglighetskrav•  Budget med prioriterade...
Målbild•  Deltagande företag är aktiva i  Kompetensprojekt BNC•  Alla fast anställda går minst en kurs•  Flertalet av...
Kompetensförsörjning för besöksnäringen i DalarnaEtt projekt genom Besöksnäringscollege    Under åren 2012 - 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kompetensprojektet 2012-2014 Besöksnäringen Dalarna

848 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kompetensprojektet 2012-2014 Besöksnäringen Dalarna

 1. 1. Kompetensförsörjning för besöksnäringen i DalarnaEtt projekt genom Besöksnäringscollege Under åren 2012 - 2014
 2. 2. Bakgrund• Besöksnäringscollege Dalarna startade utifrån behovet av samverkan mellan näring och utbildningsanordnare.• År 2011 bildades BNC Ekonomisk Förening som en fristående organisation för besöksnäringens kompetensbehov.• Prioriterade områden är: o Praktikplatser och handledarutbildning o Utbildningskvalité och Nätbaserat lärande o Rekryteringsforum och CV-bank Se hemsida: www.bncollege.se Nu har vi satt fokus på företagens egen kompetensutveckling
 3. 3. Projektöversikt• 20 besöksnäringsföretag i Dalarna medverkar i Besöksnäringscollege:s kompetenssatsning.• Totalt 540 anställda ges möjlighet att delta i ett flertal utbildningstillfällen under två års tid.• Totalt 8 miljoner kronor investeras i kompetens med stöd från Europeiska Sociala Fonden – ESF.• Företagens behov av kompetensförstärkning och personalutveckling är ledstjärnor.
 4. 4. Aktuell status• Projektet startade i mars 2012 och avslutas juni 2014. o Projektdrivare är Besöksnäringscollege Dalarna EF o Projektägare är Stiftelsen Hantverk och Utbildning o Projektledare under förstudien är Hans From o Styrgrupp för projektet är utvalda representanter från besöksnäringen, utbildningsanordnare och regionföreträdare
 5. 5. Vilka besöksnäringsområden deltar?
 6. 6. Regionens tre starka områden Våra företag finns här! Sälen Fjällen Siljan Orsa Mora Rättvik Leksand Falun Borlänge Ludvika Södra Dalarna
 7. 7. Företagsbehov och förstärkning är utgångspunkter• Vad har företagen för behov av arbetskraft och kompetens ?• Vilka kompetenser saknas eller behöver förstärkas i företaget ?• Hur används nuvarande personal på bästa sätt ?• När ska man få tillfälle att fördjupa eller bredda sina kunskaper och färdigheter ?
 8. 8. Företagsanpassning med närhet är målet o Företagsanpassade kurser – rätt kompetens till personalen o Kostnadsfri utbildning - arbetstiden är insatsen o Nära företagen - rese- eller övernattningskostnader undviks o Tider som passar företagen och de anställda – bra kurstider
 9. 9. Vad får man välja ?
 10. 10. Kursutbud mot olika yrkeskompetenser• Ekonomi• Marknadsföring• Försäljning• Språk• Hotell och konferens• Restaurang och kök• Turism och aktivitetsutbud• Andra yrkesinriktade kompetenser i besöksnäringen
 11. 11. Kursutbud mot olika sociala kompetenser• Ledarskap• Säljförmåga• Entreprenörskap• Service• Värdskap• Andra sociala kompetenser i besöksnäringen
 12. 12. Vem bestämmer kurserna? Kurslängd och meritvärde Nivå och bestäms genom inriktning valet av utbildareUtbud och väljs avinnehåll företagen ochanpassas efter personalenbehoven
 13. 13. Kunskapsgivande eller färdighetsinriktade kurser• Branschutbildning - yrkesinriktade kurser• Gymnasiets yrkesprogram – delkurser i besöksnäringens ämnen• Yrkeshögskolekurser – inriktning mot speciella färdigheter• Högskolekurser – fördjupningskurser mot specialkunskaper• Andra kursanordnare – specialkompetens av olika slagI valet av kurs måste man också välja rätt inriktning motkunskaper och färdigheter – insikt eller praktisk träning
 14. 14. Inspiration finner du i bilden ”Kurslandskapet”Möjligt utbud finner du på bl.a. på www.utbildning.se
 15. 15. Förstudie under våren 2012
 16. 16. Kursperioder under de två åren Höst Vår Höst Vår 2012 2013 2013 2014
 17. 17. Intensiva kursmånader under första åretOkt-Nov Apr-Maj 2012 2013 Jan-Feb Sommar 2013 2013
 18. 18. Villkor och förutsättningar Företag i Dalarna Kurser med Nätbaserat Personal i lärande besöksnäring Projekt Utbildning- Lokaler med anordnare i tillgänglighet branschen
 19. 19. Viktiga styrdokument• ESF:s direktiv och riktlinjer• Jämställdhets- och tillgänglighetskrav• Budget med prioriterade inriktningar• Marknadsföringsplan mot olika målgrupper
 20. 20. Målbild• Deltagande företag är aktiva i Kompetensprojekt BNC• Alla fast anställda går minst en kurs• Flertalet av de säsongsanställda deltar i någon av kurserna i syfte att: o de återkommer till företaget / regionen o de stannar / bosätter sig i Dalarna• Enklare att bemanna för företagen med flera kompetenser hos personalen• Dalarnas besöksnäring lyfter sig
 21. 21. Kompetensförsörjning för besöksnäringen i DalarnaEtt projekt genom Besöksnäringscollege Under åren 2012 - 2014

×