Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendari de convocatories de finançament anuals 2016

5,070 views

Published on

Calendari de convocatories de finançament anuals 2016

Published in: Government & Nonprofit

Calendari de convocatories de finançament anuals 2016

 1. 1. Calendari de convocatòries de finançament anuals 2016
 2. 2. Atenció! Les diferents convocatòries que trobareu al document s'ordenen segons el mes en què habitualment han aparegut altres anys. Que les convocatòries apareguin en aquest document no garanteix que aquest any 2016 les convocatòries tornin a aparèixer en les mateixes dates. Tampoc no es garanteix que les convocatòries que apareixen en el document tornin a ser convocades.
 3. 3. Índex Gener...........................................................................................................................8 Àmbit ambiental ........................................................................................................8 Finançament privat - Subvencions.........................................................................8 Finançament públic - Premis..................................................................................8 Finançament privat - Premis ..................................................................................8 Àmbit comunitari .......................................................................................................9 Finançament públic - Subvencions ........................................................................9 Àmbit cultural ............................................................................................................9 Finançament públic - Subvencions ........................................................................9 Finançament públic - Premis................................................................................10 Finançament privat - Premis ................................................................................10 Àmbit social.............................................................................................................10 Finançament públic - Subvencions ......................................................................10 Finançament privat - Subvencions.......................................................................10 Finançament privat - Premis ................................................................................11 Àmbit internacional..................................................................................................11 Finançament públic - Subvencions ......................................................................11 Febrer ........................................................................................................................12 Àmbit ambiental ......................................................................................................12 Finançament públic - Subvencions ......................................................................12 Finançament privat - Subvencions.......................................................................13 Finançament privat - Premis ................................................................................13 Àmbit comunitari .....................................................................................................13 Finançament públic - Subvencions ......................................................................13 Àmbit cultural ..........................................................................................................14 Finançament públic - Subvencions ......................................................................14 Finançament privat - Premis ................................................................................15 Àmbit social.............................................................................................................15 Finançament públic - Subvencions ......................................................................15 Finançament privat - Subvencions.......................................................................16 Finançament públic - Premis................................................................................17 Finançament privat - Premis ................................................................................17 Àmbit internacional..................................................................................................18 Finançament públic - Subvencions ......................................................................18 Finançament privat - Subvencions.......................................................................19 Transversal .............................................................................................................19 Finançament públic - Premis................................................................................19 Finançament públic - Premis................................................................................19 Març...........................................................................................................................20 Àmbit ambiental ......................................................................................................20 Finançament públic - Subvencions ......................................................................20 Finançament públic - Premis................................................................................20 Àmbit comunitari .....................................................................................................21
 4. 4. Finançament públic - Subvencions ......................................................................21 Finançament privat - Premis ................................................................................21 Àmbit cultural ..........................................................................................................22 Finançament públic - Subvencions ......................................................................22 Finançament públic - Premis................................................................................24 Àmbit social.............................................................................................................24 Finançament públic - Subvencions ......................................................................24 Finançament privat - Subvencions.......................................................................25 Finançament privat - Premis ................................................................................26 Àmbit internacional..................................................................................................26 Finançament públic - Subvencions ......................................................................26 Transversal .............................................................................................................27 Finançament públic - Subvencions ......................................................................27 Finançament privat - Subvencions.......................................................................27 Abril ...........................................................................................................................28 Àmbit ambiental ......................................................................................................28 Finançament públic - Subvencions ......................................................................28 Finançament públic - Premis................................................................................28 Finançament privat - Premis ................................................................................29 Àmbit comunitari .....................................................................................................29 Finançament públic - Subvencions ......................................................................29 Àmbit cultural ..........................................................................................................29 Finançament públic - Subvencions ......................................................................29 Finançament privat - Premis ................................................................................30 Àmbit social.............................................................................................................31 Finançament públic - Subvencions ......................................................................31 Finançament privat - Subvencions.......................................................................32 Finançament públic - Premis................................................................................33 Finançament privat - Premis ................................................................................33 Àmbit internacional..................................................................................................34 Finançament públic - Subvencions ......................................................................34 Finançament públic - Premis................................................................................34 Transversal .............................................................................................................34 Finançament públic - Subvencions ......................................................................34 Finançament públic - Premis................................................................................35 Maig ...........................................................................................................................36 Àmbit ambiental ......................................................................................................36 Finançament públic - Subvencions ......................................................................36 Àmbit comunitari .....................................................................................................37 Finançament públic - Subvencions ......................................................................37 Àmbit cultural ..........................................................................................................37 Finançament públic - Subvencions ......................................................................37 Finançament privat - Subvencions.......................................................................38 Finançament públic - Premis................................................................................38 Àmbit social.............................................................................................................39 Finançament públic - Subvencions ......................................................................39 Finançament privat - Subvencions.......................................................................41 Finançament públic - Premis................................................................................41
 5. 5. Finançament privat - Premis ................................................................................41 Àmbit internacional..................................................................................................42 Finançament públic - Subvencions ......................................................................42 Finançament privat - Subvencions.......................................................................42 Finançament públic - Premis................................................................................42 Transversal .............................................................................................................43 Finançament públic - Subvencions ......................................................................43 Finançament privat - Premis ................................................................................43 Juny...........................................................................................................................44 Àmbit ambiental ......................................................................................................44 Finançament públic - Subvencions ......................................................................44 Finançament públic - Premis................................................................................45 Àmbit comunitari .....................................................................................................46 Finançament públic - Subvencions ......................................................................46 Finançament privat - Premis ................................................................................46 Àmbit cultural ..........................................................................................................46 Finançament públic - Subvencions ......................................................................46 Finançament privat - Subvencions.......................................................................47 Àmbit social.............................................................................................................47 Finançament públic - Subvencions ......................................................................47 Finançament privat - Subvencions.......................................................................47 Finançament públic - Premis................................................................................48 Finançament privat - Premis ................................................................................48 Àmbit internacional..................................................................................................48 Finançament privat - Premis ................................................................................48 Transversal .............................................................................................................49 Finançament públic - Subvencions ......................................................................49 Finançament públic - Premis................................................................................49 Juliol - Agost.............................................................................................................50 Àmbit ambiental ......................................................................................................50 Finançament públic - Subvencions ......................................................................50 Àmbit comunitari .....................................................................................................51 Finançament públic - Subvencions ......................................................................51 Àmbit cultural ..........................................................................................................51 Finançament públic - Subvencions ......................................................................51 Finançament privat - Premis ................................................................................51 Àmbit social.............................................................................................................52 Finançament públic - Subvencions ......................................................................52 Finançament privat - Subvencions.......................................................................53 Finançament públic - Premis................................................................................53 Finançament privat – Premis i Beques.................................................................54 Àmbit internacional..................................................................................................54 Finançament públic – Subvencions......................................................................54 Finançament privat – Premis ...............................................................................54 Transversal .............................................................................................................55 Finançament públic – Subvencions......................................................................55 Finançament privat – Subvencions ......................................................................55 Finançament privat – Premis ...............................................................................55
 6. 6. Setembre ...................................................................................................................56 Àmbit ambiental ......................................................................................................56 Finançament públic – Subvencions......................................................................56 Finançament privat – Subvencions ......................................................................56 Finançament privat – Premis ...............................................................................56 Àmbit comunitari .....................................................................................................56 Finançament públic – Subvencions......................................................................56 Finançament privat – Premis ...............................................................................57 Àmbit cultural ..........................................................................................................57 Finançament públic – Premis...............................................................................57 Finançament privat – Premis i Beques.................................................................57 Àmbit social.............................................................................................................57 Finançament públic – Subvencions......................................................................57 Finançament privat – Subvencions ......................................................................58 Finançament privat – Premis i Beques.................................................................58 Àmbit internacional..................................................................................................59 Finançament públic – Subvencions......................................................................59 Finançament privat – Subvencions ......................................................................59 Transversal .............................................................................................................59 Finançament públic – Subvencions......................................................................59 Finançament públic – Premis...............................................................................60 Octubre......................................................................................................................61 Àmbit ambiental ......................................................................................................61 Finançament públic – Subvencions......................................................................61 Finançament públic – Premis...............................................................................61 Finançament privat – Premis ...............................................................................61 Àmbit comunitari .....................................................................................................62 Finançament públic – Subvencions......................................................................62 Àmbit cultural ..........................................................................................................62 Finançament públic – Subvencions......................................................................62 Finançament privat – Premis ...............................................................................62 Àmbit social.............................................................................................................62 Finançament públic – Subvencions......................................................................62 Finançament privat – Subvencions ......................................................................63 Finançament públic – Premis...............................................................................64 Finançament privat – Premis i Beques.................................................................64 Àmbit internacional..................................................................................................65 Finançament privat – Premis ...............................................................................65 Transversal .............................................................................................................65 Finançament públic – Subvencions......................................................................65 Finançament públic – Premis...............................................................................65 Finançament privat – Premis ...............................................................................65 Novembre..................................................................................................................66 Àmbit cultural ..........................................................................................................66 Finançament públic – Subvencions......................................................................66 Finançament públic – Premis...............................................................................66 Finançament privat – Premis ...............................................................................66 Àmbit social.............................................................................................................67
 7. 7. Finançament públic – Subvencions......................................................................67 Finançament privat – Subvencions ......................................................................67 Finançament públic – Premis...............................................................................67 Finançament privat – Premis ...............................................................................67 Àmbit internacional..................................................................................................68 Finançament privat – Premis ...............................................................................68 Transversal .............................................................................................................68 Finançament privat – Premis ...............................................................................68 Desembre ..................................................................................................................69 Àmbit ambiental ......................................................................................................69 Finançament públic – Premis...............................................................................69 Àmbit comunitari .....................................................................................................69 Finançament públic – Premis...............................................................................69 Àmbit social.............................................................................................................69 Finançament públic – Subvencions......................................................................69 Finançament privat – Premis ...............................................................................70 Àmbit internacional..................................................................................................70 Finançament privat – Subvencions ......................................................................70 Transversal .............................................................................................................70 Finançament públic – Subvencions......................................................................70
 8. 8. Àmbit ambiental Finançament privat - Subvencions Ajuts de la Fundació Biodiversidad per a activitats mediambientals Fundació Biodiversidad http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-ayudas-para-la- realizacion-de-actividades-en-el-ambito-de-la Descriptors: Biodiversitat; Canvi climàtic Ajuts per al foment de la informació ambiental als mitjans de comunicació Fundació Biodiversidad http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-informacio- ambiental-als-mitjans-de-comunicacio Descriptors: Biodiversitat; Difusió Finançament públic - Premis Premis d'excel·lència energètica Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia http://xarxanet.org/financament/premis-dexcellencia-energetica- 2015 Descriptors: Desenvolupament sostenible; Energies renovables; Eficiència energètica Finançament privat - Premis Premis Fundació BBVA a la difusió del coneixement en conservació de la biodiversitat Fundació BBVA http://xarxanet.org/financament/x-premi-fundacio-bbva-la-difusio- del-coneixement-i-sensibilitzacio-en-conservacio-de-la Descriptors: Responsabilitat social; Biodiversitat; Protecció del medi ambient; Patrimoni natural Premis Fundació BBVA a la conservació de la biodiversitat Fundació BBVA http://xarxanet.org/financament/x-premi-fundacio-bbva-les- actuacions-en-conservacio-de-la-biodiversitat-lestat-espanyol Descriptors: Responsabilitat social; Biodiversitat; Protecció del medi ambient; Patrimoni natural Gener
 9. 9. Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-campanya-dactivitats-de- vacances-infants-i-adolescents-2015 Descriptors: Infància; Educació en el Lleure Subvencions a projectes i activitats culturals de la Diputació de Girona Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-i-activitats-culturals-de- la-diputacio-de-girona Descriptors: Activitats socioculturals; Desenvolupament comunitari Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Ajuts a la difusió i comunicació del teatre i del circ Ministeri d’Educació, Cultura i Esports http://xarxanet.org/financament/ayudas-la-difusion-del-teatro-y-del-circo-y-la- comunicacion-teatral-y-circense Descriptors: Teatre; Circ; Difusió; Comunicació Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-lorganitzacio-catalunya-de- festivals-mostres-i-cicles-audiovisuals Descriptors: Audiovisual; Promoció; Difusió Subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-culturals-de-foment-i- difusio-de-la-cultura-popular-i-tradiciona-0 Descriptors: Cultura popular; Difusió Subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal de l’Institut d’Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida. Institut d’Estudis Ilerdencs http://xarxanet.org/financament/subvencions-publicacions-periodiques-de- caracter-local-i-comarcal-de-linstiut-destudis-i Descriptors: Promoció de la cultura; Mitjans de comunicació
 10. 10. Finançament públic - Premis Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/premis-nacionals-de-cultura-de-la-generalitat- de-catalunya Descriptors: Cultura; Llengua; Promoció Finançament privat - Premis Premi Lluís Carulla destinat a impulsar projectes culturals Fundació Carulla http://xarxanet.org/financament/nou-premi-lluis-carulla-destinat-impulsar- projectes-culturals Descriptors: Cultura; Promoció Àmbit social Finançament públic - Subvencions Subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-la-xarxa-dimpulsors- del-programa-de-garantia-juvenil-catalunya Descriptors: Joves; Inserció sociolaboral Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense ànim de lucre Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-favor-dentitats-sense-finalitat- de-lucre-de-la-diputacio-de-barcelona Descriptors: Infància; Joves; Gènere; Discapacitat; Inserció sociolaboral Finançament privat - Subvencions Programa Talento Solidario Fundació Botín http://xarxanet.org/financament/v-edicio-del-programa-talento-solidario Descriptors: Inserció sociolaboral Ajuts de la Fundació ONCE a projectes dirigits a persones discapacitades Fundació ONCE http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-adrecats-persones-amb- discapacitat-promoguts-la-fundacio-once-cooperacio Descriptors: Discapacitat Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-promocio-de-lautonomia-i-atencio-la- discapacitat-i-la-dependencia-2015-de-lobra Descriptors: Discapacitat
 11. 11. Finançament privat - Premis Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras Plataforma Educativa http://xarxanet.org/financament/premis-daccio-social-merce-baneras-i-maria- figueras-2015 Descriptors: Acció social; Qualitat de vida; Emprenedoria Premis estatals Alares 2015, a la conciliació de la vida laboral i familiar i a la responsabilitat social Fundació Alares http://xarxanet.org/financament/premis-estatals-alares-2015-la-conciliacio-de- la-vida-laboral-i-familiar-i-ala Descriptors: Responsabilitat social; Conciliació vida laboral i familiar Premis Comitè Espanyol UNICEF UNICEF Comitè Espanyol http://xarxanet.org/financament/premis-comite-espanyol-unicef-2015 Descriptors: Infància; Drets dels infants Àmbit internacional Finançament públic - Subvencions Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-la- cooperacio-internacional-2014 Descriptors: Cooperació pel desenvolupament
 12. 12. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Subvencions per a projectes de voluntariat a la Xarxa de Parcs Naturals Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-voluntariat-en-el- marc-del-pla-de-sensibilitzacio-i-voluntari-1 Descriptors: Parcs Naturals; Promoció del Voluntariat Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-concentracio-la- intercooperacio-i-la-modernitzacio-de-les Descriptors: Cooperatives; Millora de la gestió Convocatòria 2015 dels Projectes Clima Oficina Espanyola de Canvi Climàtic http://xarxanet.org/financament/convocatoria-2015-dels-projectes-clima Descriptors: Canvi climàtic Subvencions de la Diputació de Tarragona per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics Diputació de Tarragona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-diputacio-de-tarragona- entitats-de-proteccio-i-defensa-dels-animals Descriptors: Protecció d’animals domèstics Subvencions per a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona http://xarxanet.org/financament/subvencions-2015-del-consorci-de-lespai- natural-de-les-guilleries-savassona Descriptors: Agricultura; Forestal; Desenvolupament d’activitats; Assistència tècnica; Infraestructures I equipament Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre dins de l'àmbit territorial del Consorci del Parc de la Serralada de Marina Consorci del parc de la Serralada de la Marina http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-i-associacions-dins-de- lambit-territorial-del-consorci-del-parc-de Descriptors: Desenvolupament Febrer
 13. 13. d'activitats culturals; Espais naturals protegits; Voluntariat ambiental; Patrimoni natural; Protecció del medi ambien Finançament privat - Subvencions Ajuts per a la investigació de la Fundació Iberdrola Fundació Iberdrola http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-investigacio-en-energia-i-medi- ambient-de-la-fundacio-iberdrola Descriptors: Joves; Recerca; Medi ambient Finançament privat - Premis Premi Fondena Fundació Fondo para la Protección de la Naturaleza http://xarxanet.org/financament/premi-fondena-2015 Descriptors: Protecció del medi ambient; Fauna i flora Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Subvencions a entitats sense ànim de lucre representatives del sector comercial i de serveis Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-representatives-del- sector-comercial-i-de-serveis Descriptors: Comerç; Promoció Subvencions de la Diputació de Girona a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-e-la-diputacio-de-girona- ajuntaments-i-entitats-lorganitzacio-desdeveniments Descriptors: Desenvolupament comunitari; Fires Subvencions per a inversions en ateneus Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-inversions-rehabilitar- equipaments-dexhibicio-teatral-auditoris-o Descriptors: Espais socioculturals; Equipament tècnic
 14. 14. Subvencions de l’Ajuntament de Girona per a entitats juvenils I‘educació en el lleure Ajuntament de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-lajuntament-de-girona- entitats-juvenils-i-deducacio-en-el-lleure-0 Descriptors: Joves; Desenvolupament d'activitats Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Subvencions a entitats sense ànim de lucre que promoguin i enforteixin la indústria editorial Ministeri d’Educació, Cultura i Esports http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre- que-promoguin-i-enforteixin-la-industria Descriptors: Sector editorial Ajuts a les Federacions Esportives per al 'Programa Mujer y Deporte' Ministeri d'Educació, Cultura i Esports http://xarxanet.org/financament/ajuts-les-federacions-esportives-al-programa- mujer-y-deporte Descriptors: Gènere; Esport Subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-de-la-cultura-popular-i- el-patrimoni-etnologic Descriptors: Cultura popular Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Indústries Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-culturals-relacionades- amb-la-cultura-popular-i-tradicional-i-l-a Descriptors: Cultura popular; Promoció; Difusió; Desenvolupament d'activitats Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-l-organitzacio-de-festivals-i- trobades-nacionals-de-cultura-popular-i-tradic Descriptors: Cultura popular; Promoció; Difusió Subvencions per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-l-edicio-de-treballs-relacionats- amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catala Descriptors: Cultura popular; Llengua;
 15. 15. Publicacions; Difusió Subvencions per a la producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-produccio-d-espectacles-i- exposicions-relacionades-amb-la-cultura-popular Descriptors: Cultura popular; Promoció; Difusió Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-desplacaments-fora-de- catalunya-fer-activitats-i-projectes-relacionats-amb-l Descriptors: Cultura popular; Desenvolupament d'activitats; Projecció internacional Finançament privat - Premis Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual http://xarxanet.org/financament/vii-premi-la-diversitat-en-laudiovisual Descriptors: Diversitat cultural; Mitjans audiovisuals Àmbit social Finançament públic - Subvencions Subvencions per les entitats no lucratives amb càrrec a l’IRPF Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-programes- dinteres-general-amb-carrec-lassignacio Descriptors: Pobresa; Exclusió social; Atenció social; Inserció sociolaboral; Seguretat ciutadana Subvencions a entitats del Tercer Sector d'àmbit estatal Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-del-tercer-sector- dambit-estatal-collaboradores-amb-la-secretaria Descriptors: Acció social;Infraestructures i equipament
 16. 16. Subvencions de la Diputació de Barcelona a entitats que desenvolupin activitats de Respir Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-favor-dentitats-sense-anim-de- lucre-que-desenvolupen-activitats-de-respir Descriptors: Discapacitat; Salut mental Subvencions per a projectes d'Acció Social a la província de Girona Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-diputacio-de-girona- ajuntaments-i-entitats-projectes-daccio-social Descriptors: Inserció sociolaboral; Pobresa; Acció social Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre- relacionades-amb-intervencions-terapeutiques Descriptors: Salut; Dependència; Qualitat de vida; Gent gran; Atenció domiciliària Subvencions del Dipsalut per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-del-dipsalut-activitats-de- promocio-de-la-salut-i-dhabits-saludables-la Descriptors: Salut; Hàbits saludables Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà Consell Comarcal de l’Alt Empordà http://xarxanet.org/financament/concurs-de-projectes-la-inclusio-social-lalt- emporda-2015 Descriptors: Incusió social Finançament privat - Subvencions Concurso Involucrados Grupo Cortefiel http://xarxanet.org/financament/concurs-involucrados-del-grup-cortefiel Descriptors: Infància; Gènere; Qualitat de vida; Pobresa; Salut; Inserció sociolaboral Convocatòria d'IberCaja de Projectes Socials Obra Social IberCaja http://xarxanet.org/financament/ajuts-ibercaja-projectes-socials-2015 Descriptors: Atenció social; Formació per l'ocupació; Inserció sociolaboral Habitatge temporals d’inclusió social Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/financament/habitatge-temporal-dinclusio-social-de-lobra- social-la-caixa Descriptors: Discapacitat; Habitatge; Inclusió social Ajuts a projectes d’iniciatives socials - Inserció sociolaboral Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2015- insercio-sociolaboral Descriptors: Joves; Inserció sociolaboral; Voluntariat
 17. 17. Ajuts de l’Agrupació Mútua per a projectes d'intervenció social amb gent gran Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/convocatoria-general-dajuts-projectes- dintervencio-relacionats-amb-la-gent-gran Descriptors: Gent gran; Participació; Inclusió social Ajuts de l’Agrupació Mútua per a projectes d'intervenció social amb infància Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/convocatoria-general-dajuts-projectes- dintervencio-relacionats-amb-la-infancia Descriptors: Infància; Participació; Inclusió social Ajuts de l’Agrupació Mútua per a projectes d'intervenció social amb persones amb discapacitat Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/convocatoria-general-dajuts-projectes- dintervencio-relacionats-amb-les-persones-1 Descriptors: Discapacitat; Participació; Inclusió social Finançament públic - Premis Premis estatals de joventut Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/premis-estatals-de-joventut-2015 Descriptors: Joves Finançament privat - Premis Lluita contra la pobresa i l’exclusió social Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2015-lluita- contra-la-pobresa-i-lexclusio-social Descriptors: Infància; Pobresa; Exclusió social; Promoció del voluntariat Ajuts a la infància amb càncer de la Fundació Inocente Inocente Fundació Inocente Inocente http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-projectes-assistencials-o- dinvestigacio-dajuda-infants-amb-cancer-de-la Descriptors: Infància; Joves; Discapacitat; Pobresa; Exclusió social Premi d'Investigació Jurídica de la Fundació Aequitas Fundació Aequitas http://xarxanet.org/financament/xiii-premi-dinvestigacio-juridica-sobre- persones-amb-discapacitat-gent-gran-immigracio-i Descriptors: Discapacitat; Gent gran; Immigració; Estudis ‘investigació Premi d'investigació de la Fundació Agrupació en l’àmbit de la gent gran Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/premi-de-la-fundacio-agrupacio-en-lambit-de- la-gent-gran-2015 Descriptors: Gent gran; Recerca Premi d'investigació de la Fundació Agrupació en l’àmbit de la infància Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/premi-de-la-fundacio-agrupacio-en-lambit-de- Descriptors: Infància;
 18. 18. la-infancia-2015 Recerca Premi d'investigació de la Fundació Agrupació en l’àmbit de la discapacitat Fundació Agrupació http://xarxanet.org/financament/premi-de-la-fundacio-agrupacio-en-lambit-de- la-discapacitat-2015 Descriptors: Discapacitat; Recerca Premis Atades a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual Fundació Atades http://xarxanet.org/financament/vi-premis-atades-2015 Descriptors: Discapacitat; Inserció laboral Premis Empodera Fundació Cibervoluntarios http://xarxanet.org/financament/v-premis-empodera Descriptors: Exclusió social; Participació; Innovació Àmbit internacional Finançament públic - Subvencions Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-cellebracio-de-congressos- seminaris-i-jornades-relacionades-amb-la Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Desenvolupament sostenible; Difusió Subvencions per a la realització de projectes de cooperació per al desenvolupament, inclosos els d'Educació per al Desenvolupament a Espanya Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-de- cooperacio-al-desenvolupament-inclosos-els Descriptors: Cooperació pel desenvolupament Subvencions a accions de cooperació per al desenvolupament per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació http://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-de-cooperacio-al- desenvolupament-la-realitzacio-de-projectes Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Drets Humans Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) http://xarxanet.org/financament/ajuts-treballs-de-recerca-en-lambit-de-la-pau- 1 Descriptors: Recerca; Pau; Resolució de conflictes
 19. 19. Finançament privat - Subvencions 3a. convocatòria SUD Cooperació SUD Energies Renovables, SL http://xarxanet.org/financament/3a-convocatoria-sud-cooperacio Descriptors: Cooperació per al desenvolupament; Energies renovables Transversal Finançament públic - Premis Premi Barcelona Associacions Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/xiv-premi-barcelona-associacions-projectes- de-participacio-i-foment-de-lassociacionisme Descriptors: Associacionisme; Promoció Finançament públic - Premis Premis Corresponsables Fundació Corresponsables http://xarxanet.org/financament/vi-premis-corresponsables Descriptors: Responsabilitat social; Desenvolupament sostenible Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement Fundació BBVA http://xarxanet.org/financament/viii-premis-fundacio-bbva-fronteres-del- coneixement Descriptors: Recerca; Innovació; Medi ambient; Acció social; Cultura
 20. 20. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Subvencions per al desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció dels productes de la pesca i de l'aqüicultura Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-de-nous- mercats-i-campanyes-de-promocio-dels-productes-de Descriptors: Aqüicultura; Pesca; Comerç Subvencions estatals a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-estatals-les-agrupacions-de- defensa-sanitaria-ramaderes Descriptors: Ramaderia; Sanitat Subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal Diputació de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-diputacio-de-girona- actuacions-en-materia-forestal Descriptors: Forestal; ADF Finançament públic - Premis Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat http://xarxanet.org/financament/premi-medi-ambient-de-la-generalitat-de- catalunya-2015 Descriptors: Medi ambient; Protecció; Recerca; Innovació Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat http://xarxanet.org/financament/xiii-edicio-del-premi-la-innovacio-tecnologica- agroalimentaria Descriptors: Agricultura; Aliments; Innovació Març
 21. 21. Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Subvencions del Instituto de la Mujer per recolzar al moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal Instituto de la Mujer http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-moviment-associatiu-i- fundacional-dambit-estatal Descriptors: Gènere; Assistència técnica; Infraestructures i equipament Subvencions en l'àrea d'atenció a la gent gran IMSERSO http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-larea-datencio-la-gent-gran-0 Descriptors: Gent gran; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Ajuts a les federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/ajuts-les-confederacions-i-federacions- dassociacions-de-pares-i-mares-dalumnes Descriptors: AMPA; Desenvolupament d'activitats; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals Diputació de Lleida http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-locals-de-les-comarques- de-lleida-la-realitzacio-dactivitats-firals Descriptors: Desenvolupament comunitari; Fires Subvencions a les associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona Ajuntament de Tarragona http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-associacions-de-veins-i- federacions-veinals-de-tarragona Descriptors: Moviment veïnal Finançament privat - Premis Premis FAPAC FAPAC http://xarxanet.org/financament/ii-edicio-dels-premis-fapac-2014 Descriptors: AMPA; Educació; Escola
 22. 22. Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Subvencions per a l'edició de revistes culturals Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/subvencions-estatals-revistes-culturals Descriptors: Publicacions; Edició Subvencions a iniciatives d’entitats que promoguin l’ús de la llengua catalana Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural http://xarxanet.org/financament/subvencions-iniciatives-adrecades-promoure-lus- de-la-llengua-catalana-catalunya-entitats Descriptors: Llengua Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-consultories- empreses-o-entitats-culturals-2 Descriptors: Arts escèniques; Arts visuals; Multimèdia; Música; Audiovisual; Serveis de consultoria Subvencions a festivals, cicles o temporades de música d'alt interès cultural Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-festivals-cicles-o-temporades-de- musica-dalt-interes-cultural Descriptors: Música; Promoció; Difusió Subvencions a activitats en l'àmbit de la música Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-en-lambit-de-la-musica Descriptors: Música; Promoció; Difusió Subvencions a activitats en l'àmbit de les arts Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-de-les-arts Descriptors: Arts visuals; Promoció; Difusió Subvencions a activitats en l'àmbit de les lletres Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-de-les-lletres Descriptors:
 23. 23. Literatura; Traducció; Promoció; Difusió Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-produccio-editorial-en-llengua- catalana-o-occitana-despecial-interes Descriptors: Llengua; Promoció; Difusió Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactivitats-de- promocio-i-difusio-de-la-literatura-en-catala Descriptors: Literatura; Promoció; Difusió Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-artistics-que-articulin- els-sectors-professionals-en-els-ambits-de Descriptors: Arts escèniques; Arts visuals; Música; Promoció Subvencions per activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament Institut Ramón Llull http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactivitats-de- promocio-i-difusio-exterior-de-la-literatura Descriptors: Literatura; Promoció; Difusió; Projecció internacional Subvencions per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana Institut Ramon Llull http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-traducio-dobres-literaries-i-de- pensament-originals-en-llengua-catalana Descriptors: Literatura; Promoció; Difusió Subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals Institut Ramon Llull http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-promocio-exterior-de-les-arts- visuals-0 Descriptors: Arts visuals; Promoció; Difusió Subvencions a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a la demarcació de Tarragona Diputació de Tarragona http://xarxanet.org/financament/subvencions-publicacions-periodiques-de- caracter-local-i-comarcal-la-demarcacio-de Descriptors: Publicacions periòdiques; Promoció; Difusió
 24. 24. Finançament públic - Premis Premi Estatal de Periodisme Cultural Ministeri d'Educació, Cultura i Esports http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-de-periodisme-cultural-2015 Descriptors: Periodisme Premi Joan Serra a la Dansa Educativa Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports http://xarxanet.org/financament/premi-joan-serra-la-dansa-educativa-2015 Descriptors: Dansa; Promoció; Difusió Àmbit social Finançament públic - Subvencions Solucions TIC per a l'autogestió de la vida diària de la gent gran Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/solucions-tic-lautogestio-de-la-vida-diaria-de- la-gent-gran Descriptors: Gent gran; Depenència; Qualitat de vida Ajuts a associacions, fundacions i entitats dedicades a l'atenció a les víctimes del terrorisme Ministeri de l'Interior http://xarxanet.org/financament/ajuts-associacions-fundacions-i-entitats-sense- anim-de-lucre-dedicades-latencio-les Descriptors: Defensa víctimes del terrorisme; Projectes d'assistència social Ajuts destinats a entitats o organitzacions sense ànim de lucre dedicades a l'atenció a les víctimes d'accidents de trànsit Ministeri de l'Interior http://xarxanet.org/financament/ajuts-entitats-o-organitzacions-sense-anim-de- lucre-dedicades-latencio-les-victimes Descriptors: Víctimes accidents de trànsit; Atenció social; Educació vial; Sensibilització social Subvencions a projectes d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-datencio-dones-i- nenes-victimes-dexplotacio-sexual Descriptors: Gènere; Explotació sexual; Atenció social
 25. 25. Subvencions a actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-datencio-les-families- en-situacio-de-vulnerabilitat-social-0 Descriptors: Família; Infància; Exclusió social Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/financament/subvencions-del-departament-de-benestar- social-i-familia-entitats Descriptors: Serveis socials; Infància; Família; Joves; Violència de gènere; Maltractament; Immigració; Col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals; Civisme; Desenvolupament comunitari; Voluntariat Subvencions a entitats per a programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-dintegracio-social-de- persones-estrangeres-immigrades-i-catalanes- Descriptors: Immigració; Inserció sociolaboral; Cohesió social Subvencions per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes Institut Català de les Dones http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-projectes-que- promoguin-la-igualtat-efectiva-de-dones-i-homes-0 Descriptors: Igualtat de gènere; Inclusió social; Drets humans Finançament privat - Subvencions Convocatòria 'Entitats Socials' de la Fundació Pelayo Fundació Pelayo http://xarxanet.org/financament/convocatoria-entitats-socials-2014-de-la- fundacio-pelayo Descriptors: Acció social; Exclusió social; Educació; Sanitat; Promoció del Voluntariat Ajuts de la Fundació Solidaridad Carrefour Fundació Solidaridad Carrefour http://xarxanet.org/financament/xii-edicio-convocatoria-dajuts-carrefour Descriptors: Infància;
 26. 26. Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Finançament privat - Premis Premis cermi.es CERMI - Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat http://xarxanet.org/financament/premis-cermies-2015 Descriptors: Discapacitat; Drets civils; Participació; Inserció sociolaboral Àmbit internacional Finançament públic - Subvencions Subvencions per a la realització d'activitats dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactivitats- dirigides-la-divulgacio-promocio-i-defensa-dels Descriptors: Drets humans Subvencions de la Diputació de Barcelona a projectes de cooperació al desenvolupament Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-2014-entitats-en-lambit-de-la- cooperacio-al-desenvolupament Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Amèrica del Sud; Mediterrània Occidental Subvencions per als projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional i de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament a Tarragona Ajuntament de Tarragona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-lajuntament-de-tarragona-als- projectes-de-cooperacio-al-desenvolupament-i Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Sensibilització social Ajuts de l’Ajuntament de Girona a projectes de solidaritat i cooperació Ajuntament de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-diputacio-de-girona- ajuntaments-i-entitats-projectes-de-cooperacio-al Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Sensibilització social; Cultura de pau
 27. 27. Transversal Finançament públic - Subvencions Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament- de-les-empreses-de-leconomia-social-1 Descriptors: Empreses d’economia social Subvencions per a les entitats de Tarragona Ajuntament de Tarragona http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-ciutadanes-socials-i- culturals-de-tarragona Descriptors: Tarragona; desenvolupament d’activitats Finançament privat - Subvencions Ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes DIPLOCAT i FOCIR http://xarxanet.org/financament/ajuts-diplocat-la-projeccio-internacional-de- les-organitzacions-civils-catalanes-2015 Descriptors: Projecció internacional
 28. 28. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Ajuts per al foment de la integració cooperativa d'àmbit estatal Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-integracio-cooperativa- dambit-estatal-0 Descriptors: Cooperatives Subvencions a entitates associatives representatives del sector agrari i alimentari Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/subvencions-entitates-associatives-representatives-del- sector-agrari-i-alimentari Descriptors: Agricultura; Alimentació Subvencions a organitzacions professionals i organitzacions de les cooperatives agràries per al foment de les assegurances agràries Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-organitzacions-professionals-i- organitzacions-de-les-cooperatives-agraries Descriptors: Cooperatives Finançament públic - Premis Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura http://xarxanet.org/financament/premi-ala-la-millor-jove-artesaana- alimentariaria-innovadora-2015 Descriptors: Alimentació; Innovació Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona http://xarxanet.org/financament/x-premi-iniciativa-medi-ambient-de-la- diputacio-de-tarragona Descriptors: Medi ambient; Desenvolupament sostenible Abril
 29. 29. Finançament privat - Premis Premis EMAS Catalunya Club EMAS http://xarxanet.org/financament/premis-emas-catalunya-2014 Descriptors: Gestió ambiental; Innovació Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Subvencions a entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Agència de l'Habitatge de Catalunya http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-i-actuacions-dentitats-i- associacions-veinals-dels-barris Descriptors: Moviment veïnal; Desenvolupament comunitari Concurs per a la utilització temporal de terrenys incorporats al Pla Buits: Buits Urbans amb implicació territorial i social Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/concurs-la-utilitzacio-temporal-de-terrenys- incorporats-al-pla-buits-buits-urbans-amb Descriptors: Desenvolupament comunitari Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Ajuts per a l'acció i la promoció cultural Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/ajuts-laccio-i-la-promocio-cultural Descriptors: Innovació tecnològica; Difusió Ajuts Injuve per a la Creació Jove Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. INJUVE http://xarxanet.org/ajuts-injuve-la-creacio-joven-2015 Descriptors: Joves; Art Subvencions per al foment de la cultura religiosa i l diàleg interreligiós en la societat catalana Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals http://xarxanet.org/subvencions-al-foment-de-la-cultura-religiosa-i-el-dialeg- interreligios-en-la-societat-catalana Descriptors: Religió; Tolerància
 30. 30. Subvencions als centres culturals i altres entitats culturals, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals http://xarxanet.org/subvencions-als-centres-i-entitats-culturals-representatius- daltres-comunitats-autonomes-amb-seu Descriptors: Interculturalitat; Cases regionals; Desenvolupament d'activitats Subvencions a les activitats esportives que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-esportives-dimpacte- significatiu-o-de-rellevancia-social-i Descriptors: Esport; Promoció; Difusió; Desenvolupament d'activitats Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dinternacionalitzacio- dempreses-o-entitats-culturals Descriptors: Art Subvencions per a entitats en l'àmbit de la cultura a la ciutat de Lleida Ajuntament de Lleida http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-culturals-2014-de-linstitut- destudis-ilerdencs Descriptors: Culura; Desenvolupament d'activitats Finançament privat - Premis Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans Institut d’Estudis Catalans http://xarxanet.org/premis-sant-jordi-2016-de-linstitut-destudis-catalans Descriptors: Història; Arqueologia; Biologia; Tecnologia; Ciències socials; Filosofia
 31. 31. Àmbit social Finançament públic - Subvencions Ajuts del Programa de Gent gran i Dependència Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/ajuts-2015-de-la-direccio-general-de- migracions-del-programa-de-gent-gran-i-dependents Descriptors: Gent gran; Dependència; Qualitat de vida; Centres de dia; residències; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament; Desenvolupament d'activitats Subvencions per a programes en l'àrea d'integració de persones immigrants Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-dirigits-persones- immigrants Descriptors: Immigració; Inserció sociolaboral Subvencions per a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-dirigits-persones- immigrants-nacionals-de-tercers-paisos Descriptors: Immigració. Participació. Cohesió social Subvencions de l'Imserso per a les actuacions de turisme i termalisme per a persones amb discapacitat IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-de-turisme-i- termalisme-persones-amb-discapacitat Descriptors: Discapacitat; Dependència; Turisme; Termalisme; Qualitat de vida; Respir familiar Subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-programes-en-materia-d- infancia-i-adolescencia Descriptors: Infància; Joves Subvencions per a projectes adreçats a la gent gran de Girona Ajuntament de Girona http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-i-activitats-adrecats- la-gent-gran-de-la-ciutat-de-gironai Descriptors: Gent gran; Dependència; Qualitat de vida; Voluntariat
 32. 32. Subvencions de l'Ajuntament de Tarragona per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat Ajuntament de Tarragona http://xarxanet.org/subvencions-de-lajuntament-de-tarragona-projectes- dentitats-en-lambit-de-la-discapacitat Descriptors: Discapacitat; Qualitat de vida Subvencions en diferents línies de l'Ajuntament de Lleida Ajuntament de Lleida http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-diferents-linies-de- lajuntament-de-lleida Descriptors: Infància; Discapacitat; Gnet gran; Joves; Moviment veïnal; Inclusió social; Salut; Drets humans Finançament privat - Subvencions Convocatòria d’Ajuts de la Fundació Ordesa Fundació Ordesa http://xarxanet.org/financament/xii-convocatoria-dajuts-economics-de-la- fundacio-ordesa Descriptors: Infància; Salut; Educació; Pobresa; Exclusió social Acció social i interculturalitat Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/convocatoria-projectes-daccio-social-i-interculturalitat- 2015-de-lobra-social-la-caixa Descriptors: Acció social; Interculturalitat; Educació; Cohesió social; Hàbits saludables; Participació; Promoció del Voluntariat Ajuts a projectes inclusius de la Fundació Universia Fundació Universia http://xarxanet.org/iv-convocatoria-dajuts-projectes-inclusius Descriptors: Ocupació; Discapacitat Ajuts de l'Institut Danone per a la realització de Projectes d'investigació científica Institut DANONE http://xarxanet.org/ajuts-de-linstitut-danone-la-realitzacio-de-projectes- dinvestigacio-cientifica Descriptors: Alimentació; Nutrició; Salut; Recerca Ajudes Econòmiques de la Fundació Bizcabar Fundació Bizcabar http://xarxanet.org/financament/primera-convocatoria-dajudes-economiques- de-la-fundacio-bizcabar Descriptors: Desigualtat; Pobresa; Inclusió social
 33. 33. Finançament públic - Premis Premi Reina Letizia de Tecnologies de l’Accessibilitat Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/premi-reina-letizia-2015-de-tecnologies-de-laccessibilitat Descriptors: TIC; Discapacitat; Inclusió social Premis de Civisme del Departament de Benestar Social i Família Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/financament/premis-de-civisme-del-departament-de- benestar-social-i-familia-2015 Descriptors: Civisme; Inclusió social; Pobresa Finançament privat - Premis Premi de Compromís Social de la Fundació Pfizer Fundació Pfizer http://xarxanet.org/financament/premis-compromis-social-fundacio-pfizer-2015 Descriptors: Salut; Hàbits saludables; Sensibilització social Premis INTRAS a la inserció de les persones amb malaltia mental Fundació Intras http://xarxanet.org/premis-intras-2015-la-insercio-de-les-persones-amb- malaltia-mental Descriptors: Salut mental Premis sobre alimentació, nutrició i salut de l’Institut DANONE Institut DANONE http://xarxanet.org/22a-convocatoria-de-premis-sobre-alimentacio-nutricio-i- salut Descriptors: Alimentació; Nutrició; Salut; Recerca Premi bienal Ramon Trias Fargas d'Investigació sobre la Síndrome de Down Fundació Catalana Síndrome de Down http://xarxanet.org/financament/xiv-premi-bienal-ramon-trias-fargas- dinvestigacio-sobre-la-sindrome-de-down Descriptors: Salut; Recerca Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster Grup de Recerca en Educació Social (GRES), CEESC, Ajuntament de L'Hospitalet, DGAIA i Diputació de Barcelona http://xarxanet.org/financament/premi-internacional-en-educacio-social- joaquim-grau-i-fuster Descriptors: Educació social
 34. 34. Àmbit internacional Finançament públic - Subvencions Subvencions a institucions assistencials que prestin ajuda a espanyols en situació de necessitat a l'estranger Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació http://xarxanet.org/subvencions-institucions-assistencials-que-prestin-ajuda- espanyols-en-situacio-de-necessitat Descriptors: Atenció social Finançament públic - Premis Premi Bartolomé de las Casas Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació http://xarxanet.org/financament/premi-bartolome-de-las-casas-2015 Descriptors: Cooperació per al desenvolupament; Drets humans Premi Nacional d'Educació per al desenvolupament "Vicente Ferrer" Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. AECID http://xarxanet.org/financament/vii-premi-nacional-deducacio-al- desenvolupament-vicente-ferrer Descriptors: Educació; Cooperació per al desenvolupament Transversal Finançament públic - Subvencions Subvencions destinades al programa d’Associacions de la Direcció General de Migracions Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/ajuts-2015-del-programa-dassociacions-de-la- direccio-general-de-migracions Descriptors: Equipament tècnic i infraestructures Ajuts a entitats per a la millora de les instal·lacions i l'equipament dels seus arxius Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/ajuts-entitats-sense-anim-de-lucre-la-millora-de-les- installacions-i-lequipament-dels-seus-arxius Descriptors: Arxius; Difusió i conservació de fons documental; Assistpencia tècnica; Infraestructures i equipament
 35. 35. Ajuts a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/ajuts-entitats-al-desenvolupament-de-projectes-arxivistics Descriptors: Arxius; Difusió i conservació de fons documentals Subvencions per a fundacions i associacions vinculades amb partits polítics amb representació a les Corts Generals Ministeri d'Educació, Cultura i Esports http://xarxanet.org/financament/subvencions-fundacions-i-associacions- vinculades-amb-partits-politics-amb-representacio Descriptors: Recerca; Equipaments i estructura Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/ajuts-la-constitucio-davals-financers-tecnics-i-economics-la- millora-de-la-competitivitat-de-les Descriptors: Cooperatives Finançament públic - Premis Premis Estatals al Voluntariat Social Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/premis-estatals-al-voluntariat-social-2015 Descriptors: Voluntariat social Premi Voluntariat Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família http://xarxanet.org/xxii-premi-voluntariat Descriptors: Voluntariat
 36. 36. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Subvencions a organitzacions per a la realització d'actuacions relacionades amb el foment de la producció ecològica Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-relacionades-amb-el- foment-de-la-produccio-ecologica Descriptors: Producció ecològica; Formació; Difusió; Comerç Ajuts a programes plurirregionals de formació adreçats als professionals del medi rural Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/ajuts-programes-plurirregionals-de-formacio- als-professionals-del-medi-rural Descriptors: Formació; Emprenedoria; Agricultura; Ramaderia Subvencions destinades a la promoció de les dones del medi rural Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/ubvencions-entitas-de-dones-rurals Descriptors: Gènere; Agricultura; Ramaderia Subvencions a projectes d'investigació científica en la Xarxa de Parcs Nacionals Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dinvestigacio-cientifica- en-la-xarxa-de-parcs-nacionals Descriptors: Parcs naturals; Recerca Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-les-actuacions-de-les- agrupacions-de-defensa-forestal-adf-1 Descriptors: Forestal; ADF; Infraestructures i equipament Maig
 37. 37. Ajuts de minimis destinats al control oficial del rendiment lleter Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-de-minimis-destinats-al-control-oficial-del- rendiment-lleter Descriptors: Ramaderia Ajuts al sector apícola per pol·linització Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-sector-apicola-pollinitzacio Descriptors: Apicultura Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR http://xarxanet.org/financament/ajuts-les-associacions-de-persones-estudiants- universitaries-al-curs-2015-2016-aeu Descriptors: Educació; Projecció internacional Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència http://xarxanet.org/financament/subvencions-estructurals-ledicio-de-mitjans- informatius-digitals-de-titularitat-privada Descriptors: Estructura i equipaments; Informació; Mitjans de comunicació
 38. 38. Subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència http://xarxanet.org/financament/subvencions-estructurals-ledicio-de- publicacions-periodiques-en-suport-de-paper-en Descriptors: Estructura i equipaments; Informació; Publicacions periòdiques Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-de-recerca-en-lambit-de-la- diversitat-religiosa Descriptors: Recerca; Religió; Diversitat Subvencions a la producció editorial en català i en occità Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culurals http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-produccio-editorial-en-catala-i- en-occita Descriptors: Llengua; Difusió; Promoció Finançament privat - Subvencions Art per a la Millora Social Obra Social La Caixa http://xarxanet.org/financament/art-la-millora-social-2015 Descriptors: Arts plàstiques; Fotografia; Música; Literatura; Arts escèniques; Inclusió social Finançament públic - Premis Premis estatals de música Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premis-estatals-de-musica-2015 Descriptors: Música Premis estatals de teatre Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-de-teatre-2015 Descriptors: Teatre Premi estatal d’arts escèniques per a la infància i la joventut Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-darts-esceniques-la-infancia-i-la- joventut-2015 Descriptors: Arts escèniques; Infància; Joves
 39. 39. Premis estatals de les músiques actuals Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-de-les-musiques-actuals-2015 Descriptors: Música Premis estatals de dansa Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premis-estatals-de-dansa-2015 Descriptors: Dansa Premis estatals de circ Ministeri d’Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-de-circ-2015 Descriptors: Circ Memorial Cassià Just a la llibertat religiosa Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals http://xarxanet.org/financament/v-guardo-memorial-cassia-just Descriptors: Religió; Diàleg interreligiós; Cultura de pau; Drets humans Àmbit social Finançament públic - Subvencions Projectes de suport a activitats d'integració del poble gitano. Convocatòria de propostes Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/projectes-de-suport-activitats-dintegracio-del- poble-gitano-convocatoria-de-propostes Descriptors: Poble gitano; Inclusió social Convocatòria de propostes per a subvencions operatives per a la inclusió social i reducció de la pobresa Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-propostes-subvencions- operatives-la-inclusio-social-i-reduccio-de-la Descriptors: Pobresa; Inclusió social Subvencions a actuacions que afavoreixin la utilització de les TIC per part de l'alumnat amb discapacitat Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactuacions- dirigides-afavorir-la-utilitzacio-de-les Descriptors: Infància; Discapacitat; TIC; Educació Subvencions per a actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives i a la compensació de desigualtats en educació Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-dirigides-latencio-de- lalumnat-amb-necessitat-especifica-de-supor Descriptors: Infància; Educació; Absentisme escolar; Promoció de l'alumnat
 40. 40. Subvencions per a actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes amb necessitats educatives especials Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactuacions- dirigides-latencio-educativa-de-persones-adultes Descriptors: Persones adultes; Educació; Necessitats educatives especials; Adquisició de competències Subvencions a entitats estatals per a la realització de programes supracomunitaris sobre addiccions Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/ajuts-entitats-la-realitzacio-de-programes- supracomunitaris-sobre-addiccions-0 Descriptors: Salut; Addiccions; Desenvolupament d'actuacions de prevenció; Sensibilització social; Formació; Estudis d'investigació; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Subvencions a entitats per a programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-actors-de-cooperacio-catalans-i- dels-paisos-socis-la-transformacio-social Descriptors: Salut; VIH; Sida; Desenvolupament d'actuacions de prevenció Subvencions per a programes de retorn voluntari de persones immigrants Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-de-retorn-voluntari- de-persones-immigrants-1 Descriptors: Immigració Subvencions de programes per a atenció a persones en situació de protecció internacional, d'apàtrida i de protecció temporal Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-programes-atencio-persones- sol-licitants-i-beneficiaries-de-proteccio-int Descriptors: Immigració; Cohesió social; Diversitat cultural Ajuts de la Direcció General de Migracions. Programa de Joves Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/ajuts-2015-de-la-direccio-general-de- migracions-programa-de-joves Descriptors: Joves; Inserció sociolaboral Subvencions als programes d'Escoles Taller, Cases d'Oficis i de Tallers d'Ocupació Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-als-programes-descoles-taller- cases-doficis-i-de-tallers-docupacio Descriptors: Inserció sociolaboral
 41. 41. Ajuts 2015 de la Direcció General de Migracions. Programa de Centres Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/ajuts-2015-de-la-direccio-general-de- migracions-programa-de-centres Descriptors: Immigració; Atenció social; Infraestructures i equipament Subvencions a actuacions de reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i de justícia juvenil i persones sotmeses a mesures penals no privatives de llibertat Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre-la- realitzacio-de-projectes-i-programes Descriptors: Joves; Centres penitenciaris; Reinserció social Subvencions a projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de menors i joves sotmesos a l'execució de mesures d'internament i de medi obert Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-i-programes-orientats- la-reinsercio-i-rehabilitacio-de-menors-i Descriptors: Joves; Presons; Inclusió social Finançament privat - Subvencions Concurs de projectes solidaris ‘Por las personas’ Fundació Grupo Norte http://xarxanet.org/financament/iii-convocatoria-del-concurs-de-projectes- solidaris-por-las-personas Descriptors: Exclusió social; Infància; Discapacitat; Gènere; Ocupació Finançament públic - Premis Premis Reina Letizia de Rehabilitació i d'Integració Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/premis-reina-letizia-2015-de-rehabilitacio-i- dintegracio Descriptors: Discapacitat; Inclusió social; Recerca Finançament privat - Premis Premis Francesc Candel Fundació Lluís Carulla http://xarxanet.org/financament/xii-edicio-dels-premis-francesc-candel Descriptors: Immigració; Inclusió social; Cohesió social
 42. 42. Àmbit internacional Finançament públic - Subvencions Subvencions a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament http://xarxanet.org/financament/subvencions-actors-de-cooperacio-catalans-i- dels-paisos-socis-la-transformacio-social Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Gènere Finançament privat - Subvencions Programa Infraestructures Socials de Ferrovial Ferrovial http://xarxanet.org/financament/programa-infrestructuras-sociales-de-ferrovial Descriptors: Cooperació pel desenvolupament; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Convocatòria de MEGC per finançar projectes de cooperació al desenvolupament d’altres entitats i col·lectius Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC) http://xarxanet.org/financament/convocatoria-financar-projectes-de- cooperacio-al-desenvolupament-daltres-entitats-i Descriptors: Cooperació pel desenvolupament Finançament públic - Premis Premi ICIP Constructors de Pau Institut Català Internacional per la Pau http://xarxanet.org/financament/premi-icip-constructors-de-pau-2015 Descriptors: Cultura de pau
 43. 43. Transversal Finançament públic - Subvencions Subvencions adreçades a la promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-activitats-de-promocio-del- treball-autonom-de-leconomia-social-i-de-la Descriptors: Treball autònom; Economia social; Responsabilitat social Ajuts del Programa de Comunicació de la Direcció General de Migracions Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/ajuts-2015-de-la-direccio-general-de- migracions-programa-de-comunicacio Descriptors: Ciutadania espanyola a l’exterior; Comunicació; Premsa; Ràdio; Cinema; Televisió; Internet; Publicacions Subvencions per al foment del periodisme i l’enfortiment de l’espai català de comunicació Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-i-organitzacions- professionals-del-sector-de-la-comunicacio Descriptors: Mitjans de comunicació; Periodisme Finançament privat - Premis Premis Fundraising Associació Espanyola de Fundraising (AEFR) http://xarxanet.org/financament/premis-fundraising-2015 Descriptors: Campanyes de captació de fons; Fidelització; Rendició de comptes; Comunicació
 44. 44. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Convocatòria de propostes per a projectes relatius al programa LIFE Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-propostes-projectes-relatius-al- programa-life-2015 Descriptors: Medi ambient; Canvi climàtic Subvencions a projectes d'investigació aplicada i innovació a sectors ramaders Ministeri de la Presidència http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dinvestigacio-aplicada-i- innovacio-sectors-ramaders Descriptors: Ramaderia Ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-financament-dactuacions-en-els-espais- naturals-protegits-de-catalunya-0 Descriptors: Espais naturals; Protecció del medi ambient Ajuts a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-de-minimis-la-promocio-i-certificacio-dels- productes-amb-distintius-dorigen-i Descriptors: Aliments; Qualitat; Comerç; Difusió; Promoció Ajuts al foment de les races autòctones Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-les-races-autoctones Descriptors: Ramaderia Juny
 45. 45. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-destinats-la-millora-de-la-produccio-i-la- comercialitzacio-dels-productes-de Descriptors: Apicultura Ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-fomentar-la-identificacio-esterilitzacio-i-adopcio- dels-animals-de-companyia Descriptors: Protecció dels aliments Finançament públic - Premis Premi ‘Jacumar’ d’investigació en aqüicultura Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/xiv-premi-jacumar-dinvestigacio-en-aquicultura Descriptors: Recerca; Pesca Premis d’Excel·lència a la Innovació per a dones rurals Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient http://xarxanet.org/financament/premis-dexcellencia-la-innovacio-dones-rurals Descriptors: Gènere; Agricultura; Ramaderia
 46. 46. Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Subvencions a associacions de consumidors i usuaris d'àmbit estatal Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-associacions-de-consumidors-i-usuaris- dambit-estatal Descriptors: Defensa de persones consumidores; Associacionisme de consum; Cooperatives Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-planificacio-la-gestio-i-el-seguiment-de- plans-de-desenvolupament Descriptors: Desenvolupament comunitari; Convivència Finançament privat - Premis Premis Voluntariat Universitari Fundació Mutua Madrileña http://xarxanet.org/financament/iii-premis-al-voluntariat-universitari Descriptors: Joves; Educació; Voluntariat Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals a projectes culturals Institut Català de les Empreses Culturals http://xarxanet.org/financament/ajuts-de-linstitut-catala-de-les-empreses-culturals- projectes-culturals-2a-convocatoria Descriptors: Cultura; Promoció Subvencions per a la realització de treballs d'investigació en l'àmbit de les ciències de l'esport Generalitat de Catalunya. Consell Català de l'Esport http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-treballs-dinvestigacio-en- lambit-de-les-ciencies-de Descriptors: Esport; Recerca
 47. 47. Finançament privat - Subvencions Subvencions de la Fundació Pluralismo y Convivencia adreçades a federacions, entitats i comunitats religioses locals Fundació Pluralismo y Convivencia http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-la-fundacio-pluralismo-y-convivencia- adrecada-federacions-entitats-i-com Descriptors: Religió; Diàleg interreligiós; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Àmbit social Finançament públic - Subvencions Tercer Programa d'acció en l'àmbit de la salut. Convocatòria de propostes per a accions concretes Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/tercer-programa-daccio-en-lambit-de-la-salut- convocatoria-de-propostes-accions-concretes Descriptors: Salut; Hàbits saludables Subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre per al foment de la donació i el trasplant d'òrgans i teixits humans Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-la-donacio-i-el- trasplantament-dorgans-i-teixits-humans-0 Descriptors: Sanitat; Donació d'òrgans; Transplants Finançament privat - Subvencions Programa d'Ajuts Socials de la Fundació Iberdrola Fundació Iberdrola http://xarxanet.org/financament/ajuts-socials-de-la-fundacio-iberdrola-2015 Descriptors: Discapacitat; Dependència; Exclusió social; Projectes socioeducatius; Qualitat de vida; Solidaritat
 48. 48. Finançament públic - Premis Premis Estrategia NAOS Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/premis-estrategia-naos-2015 Descriptors: Hàbits saludables; Obesitat; Desenvolupament d’actuacions de prevenció Finançament privat - Premis Premis ASPACE Ipsen Pharma Confederació ASPACE http://xarxanet.org/financament/v-premis-ipsen-pharma-de-paralisi-cerebral Descriptors: Paràlisi cerebral; Qualitat de vida; Inclusió social Premis Somos Pacientes de la Fundació Farmaindustria Fundació Farmaindustria http://xarxanet.org/financament/i-premis-somos-pacientes-de-la-fundacio- farmaindustria Descriptors: Discapacitat; Innovació; Noves tecnologies Àmbit internacional Finançament privat - Premis Premis CODESPA a la Solidaritat Fundació CODESPA http://xarxanet.org/financament/xix-premis-codespa Descriptors: Pobresa; Solidaritat; Voluntariat corporatiu; Periodisme per al Desenvolupament
 49. 49. Transversal Finançament públic - Subvencions Ajuts per a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-de-recerca-en-lambit-de-la- qualitat-democratica-1 Descriptors: Participació ciutadana; Recerca Subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-juridiques-sense-anim- de-lucre-vinculades-partits-politics-amb Descriptors: Equipaments i estructura Subvencions per l’arranjament i adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure Ajuntament de Barcelona http://xarxanet.org/financament/subvencions-larranjament-i-ladequacio-de- locals-de-barcelona-destinats-activitats Descriptors: Educació en el lleure; Equipaments i infraestructures Finançament públic - Premis Premi Internacional Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència http://xarxanet.org/financament/xxviii-premi-internacional-catalunya Descriptors: Catalunya; Projecció internacional; Promoció
 50. 50. Àmbit ambiental Finançament públic - Subvencions Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques- de-titularitat-privada Descriptors: Gestuó forestal Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-prevencio-i- preparacio-la-reutilitzacio-de-residus-municipals Descriptors: Desenvolupament sostenible Subvencions per al foment de l'ecoetiquetatge i l'ecodisseny Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-lecoetiquetatge-i- lecodisseny-0 Descriptors: Ecodisseny; Eoetitquetatge Subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-dels-sistemes- voluntaris-de-gestio-ambiental Descriptors: Gestió ambiental Juliol - Agost
 51. 51. Àmbit comunitari Finançament públic - Subvencions Subvencions del Instituto de la Juventud INJUVE http://www.xarxanet.org/financament/subvencions-del-instituto-de-la-juventud Descriptors: Joves; Assistència tècnica; Infraestructures i equipament Subvencions de programes per a atenció a persones en situació de protecció internacional, d'apàtrida i de protecció temporal Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-projectes-latencio-persones- sollicitants-i-beneficiaries-de-proteccio Descriptors: Immigració; Cohesió social; Diversitat cultural Subvencions a federacions de pares i mares d’alumnes Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-de-federacions-i- confederacions-dassociacions-de-mares-i-pares Descriptors: Qualitat educativa; Participació família; Educació formal Subvencions a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya (AGOST) Agència Catalana de Consum http://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-les-organitzacions-de- persones-consumidores-de-catalunya Descriptors: Defensa de persones consumidores Àmbit cultural Finançament públic - Subvencions Suport a projectes de cooperació europea (AGOST) Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/suport-projectes-de-cooperacio-europea Descriptors: Art Finançament privat - Premis Premis d’actuació cívica de la Fundació Lluís Carulla (AGOST) Fundació Lluís Carulla http://xarxanet.org/financament/premis-dactuacio-civica-de-la-fundacio-carulla Descriptors: Cultura catalana; Promoció
 52. 52. Àmbit social Finançament públic - Subvencions Convocatòria per a activitats de suport a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual contra dones i nenes Comissió Europea http://xarxanet.org/financament/convocatoria-activitats-de-suport-projectes- transnacionals-combatre-lassetjament-sexual Descripció: Gènere; Assetjament sexual Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes supracomunitaris sobre drogodependències Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-dambit-estatal-la- realitzacio-de-programes-supracomunitaris-sobre Descriptors: Salut; Drogodependències; Desenvolupament d'actuacions de prevenció; Inserció social Subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d’associacions juvenils Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-manteniment-funcionament-i- equipament-dassociacions-i-organitzacions Descriptors: Joves; Equipament i infraestructures Subvencions per a la realització del Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental de la xarxa d’orientació per a l’ocupació Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dels-serveis- integrals-dorientacio-acompanyament-i-suport-la Descriptors: Discapacitat; Salut mental; Inserció sociolaboral; Formació per l'ocupació Subvencions per a la realització d’accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-dorientacio-i- acompanyament-la-insercio-de-la-xarxa-dorientacio Descriptors: Recerca d’ocupació Subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades (AGOST) Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/subvencions-del-programa-treball-i-formacio- adrecat-persones-en-situacio-datur Descriptors: Atur; Inserció sociolaboral; Formació
 53. 53. Subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció (AGOST) Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-empreses-i-les-entitats- collaboradores-dinsercio Descriptors: Inserció sociolaboral Ajuts de l'Ajuntament de Lleida a projectes d’educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels drets humans, la igualtat de gènere, les relacions nord-sud i la diversitat cultural Ajuntament de Lleida http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-deducacio-al- desenvolupament-sensibilitzacio-i-foment-dels-drets-humans- Descriptors: Gènere; Drets civils; Diversitat cultural; Pobresa; Racisme; Xenofòbia; Discriminació sexual Finançament privat - Subvencions Ajuts per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades i els seus familiars Obra Social ‘La Caixa’ http://xarxanet.org/financament/ajuts-latencio-integral-de-persones-amb- malalties-avancadesi-els-seus-familiars-2015 Descriptors: Salut; Atenció social; Qualitat de vida Ajuts del CEESC a iniciatives socials i de cooperació Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya http://xarxanet.org/financament/ajuts-iniciatives-socials-i-de-cooperacio-del- ceesc Descriptors: Educació; Cooperació pel desenvolupament; Atenció social Convocatòria anual d'ajuts a projectes d'acció social de la Fundación Mutua Madrileña Fundació Mútua Madrileña http://xarxanet.org/financament/iv-convocatoria-anual-dajuts-projectes-daccio- social-d-ela-fundacio-mutua-madrilena Descripció: Gènere; Infància; Joves; Discapacitat; Inserció sociolaboral social Finançament públic - Premis Premi Estatal Victoria Kent per al foment de la investigació multidisciplinar en matèria penitenciària Ministeri de l’Interior http://xarxanet.org/financament/premi-estatal-victoria-kent-2015-al-foment- de-la-investigacio-multidisciplinar-en Descriptors: Presons; Estudis d’investigació Premi Candi Villafañe de projectes per a la promoció de la igualtat d‘oportunitats i la no discriminació Ajuntament de Lleida http://xarxanet.org/financament/premi-candi-villafane-de-projectes-la- promocio-de-la-igualtat-d-oportunitats-i-la-no-dis Descriptors: Igualtat d’oportunitats; Gènere; Gent gran; Discapacitat

×