Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema X: Exipto

3,664 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema X: Exipto

 1. 1. TEMA X As Primeiras Civilizacións EXIPTO
 2. 2. As primeiras civilizacións: Exipto 10 Está situado no continente africano <ul><ul><li>Exipto está atravesado polo río Nilo. </li></ul></ul>As súas capitais foron Tebas e Menfis
 3. 3. O marco xeográfico <ul><li>A situación xeográfica de Exipto presenta dúas vantaxes: o deserto íllao dos seus inimigos e o Nilo permite a irrigación e fertilización das terras de cultivo. </li></ul><ul><li>En Exipto distínguense dúas grandes rexións: o Baixo Exipto , no delta do Nilo, e o Alto Exipto , unha terra árida onde só é posible a vida na zona irrigada polo río Nilo. </li></ul>10
 4. 4. ECONOMÍA DO ANTIGO EXIPTO <ul><ul><li>A principal riqueza era a agricultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenderon a construír diques e canais </li></ul></ul><ul><ul><li>para controlar as enchentes do Nilo. </li></ul></ul><ul><ul><li>O río Nilo era a base das súas riquezas. </li></ul></ul><ul><ul><li>A gandería, a pesca e a caza eran </li></ul></ul><ul><ul><li>as outras bases da súa economía. </li></ul></ul>
 5. 5. O aproveitamento da agua <ul><li>Desde primeiros de xuño ata setembro o río inunda todas as terras da beira; en setembro principia a retirada da auga e queda un limo negro que fertiliza os campos. </li></ul><ul><li>Para poder desenvolver a agricultura foi necesario controlar as enchentes do río. </li></ul><ul><li>Os exipcios construíron diques e canles para almacenar a auga e distribuíla polas terras circundantes, aumentando deste xeito a produción agrícola. </li></ul><ul><li>O Nilo converteuse na gran vía de comunicación e nas súas beiras xurdiron grandes cidades , como Menfis ou Tebas. </li></ul>10
 6. 6. O Aproveitamento do Nilo INUNDACIÓN SEMENTEIRA COLLEITA
 7. 7. Un pobo agrícola 10
 8. 8. Un pobo agrícola 10
 9. 9. Agricultura CULTIVABAN : -CEREAIS: trigo, escanda e cebada (orxo). -LEGUMES: lentellas e garavanzos. -HORTALIZAS: leituga, cogombro, allo e cebola. -FROITAS: dátiles, figos, uvas e granadas. -PLANTAS OLEAGINOSAS PARA PRODUCIR ACEITE: sésamo e lino. -PLANTAS TÉXTILES: liño, papiro, palmeiras, etc.
 10. 10. Escenas Agrícolas
 11. 11. Gandería Criaban vacas, bois, cabras, porcos, burros, ovellas e aves.
 12. 12. Pesca <ul><li>A pesca con arpón e con </li></ul><ul><li>cana realizábase dende </li></ul><ul><li>pequenas balsas de papiro. </li></ul><ul><li>Empregaban redes </li></ul><ul><li>de man para pescar. </li></ul>
 13. 13. Caza Nos pantanos do Nilo cazaban: parrulos, ocas, garzas, grúas, paspallás…
 14. 14. Artesanía e Comercio <ul><li>O Nilo favorecía os intercambios comerciáis. </li></ul>
 15. 15. Os avances técnicos <ul><li>Para levar a cabo estas tarefas, os exipcios desenvolveron o cálculo e a xeometría , e estableceron un calendario de enchentes. </li></ul><ul><li>Tamén crearon sistemas de contabilidade e técnicas construtivas e hidráulicas. </li></ul><ul><li>Era nos templos onde se realizaban as observacións astronómicas e os cálculos matemáticos. </li></ul><ul><li>O ano foi dividido en 365 días, e o día, en 24 períodos. </li></ul>10
 16. 16. A historia do Imperio exipcio dividese en tres etapas: Historia
 17. 17. Sociedade <ul><li>Privilexiados: </li></ul><ul><ul><ul><li>FARAÓN </li></ul></ul></ul><ul><li>OFICIAIS DO EXERCITO </li></ul><ul><li>ESCRIBAS </li></ul><ul><li>FUNCIONARIOS </li></ul><ul><li>SACERDOTES </li></ul><ul><li>Pobo </li></ul><ul><li>SOLDADOS </li></ul><ul><li>COMERCIANTES </li></ul><ul><li>ARTESANS </li></ul><ul><li>CAMPESIÑOS </li></ul><ul><li>Escravos </li></ul>
 18. 18. Organización da Sociedade Faraón Sacerdotes e nobres Funcionarios e escribas Campesiños escravos Soldados, comerciantes e artesáns
 19. 19. O poder do faraón <ul><li>A organización do Estado exipcio estaba dominada por un rei, o faraón , que tiña un poder absoluto . </li></ul><ul><li>O faraón garantía a orde e a xustiza. O seu poder baseábase no control e na dirección das obras de canalización e irrigación das terras, e no monopolio do comercio exterior. </li></ul><ul><li>Para gobernar un territorio tan extenso, o faraón necesitaba servidores fieis e eficaces. O reino estaba dirixido por gobernadores que controlaban a innumerables funcionarios . </li></ul><ul><li>O outro gran piar do poder do faraón era o exército , do que era xefe supremo. </li></ul>10
 20. 20. 10 O poder do faraón
 21. 21. Os privilexiados <ul><li>Os altos funcionarios , os xefes do exército e os sacerdotes constituían a clase social máis importante do Antigo Exipto, unha verdadeira nobreza . </li></ul><ul><li>Para atender os innumerables templos do país existía unha casta de sacerdotes que dirixían os ritos relixiosos, practicaban a ciencia, dominaban a escritura e administraban a terras do templo. </li></ul><ul><li>Os escribas tamén gozaban dunha vida privilexiada, coñecían todos os segredos do cálculo e da complexa escritura exipcia. </li></ul>10
 22. 22. O pobo de Exipto <ul><li>Os campesiños constituían a maioría da poboación; aínda que eran libres, estaban ligados á terra, que lles pertencía ao faraón, aos nobres ou aos templos. </li></ul><ul><li>Existía, tamén, un abundante número de mercaderes e artesáns , que realizaban as súas actividades en pequenos obradoiros privados ou en grandes complexos que dependían do faraón, dos nobres ou dos templos. </li></ul><ul><li>Por debaixo do resto da poboación, e en peores condicións, atopábanse os escravos . </li></ul>10
 23. 23. A relixión exipcia Os deuses de Exipto A vida de ultratumba 10
 24. 24. Os deuses de Exipto <ul><li>A relixión exipcia era politeísta , isto é, adoraban a moitos deuses. </li></ul><ul><li>O deus máis popular era Ra , deus do sol, ao que se lle uniu Amón , deus de Tebas (Amón Ra). </li></ul><ul><li>Fóra do culto oficial, a xente adoraba as divinidades familiares e locais; era moi supersticiosa e protexíase con amuletos da influencia dos malos espíritos. </li></ul><ul><li>Os deuses habitaban nos templos e reencarnábanse na estatua que se atopaba no santuario. </li></ul><ul><li>Os sacerdotes debían renderlles culto e obsequialos coas ofrendas . </li></ul>10
 25. 25. Deuses Horus (Deus do ceo) e da guerra‏ Osiris (Deus dos mortos)‏ Ra (Deus solar)‏ Isis (Deusa da vida)‏ Anubis (Momificador)‏
 26. 26. A vida de ultratumba <ul><li>A relixión exipcia prometía unha vida despois da morte. </li></ul><ul><li>Para os exipcios, os seres humanos estaban formados por un corpo e unha alma (o ka ). </li></ul><ul><li>Cando o corpo morría, o ka pasaba á vida de ultratumba, pero para isto, o corpo debía permanecer incorrupto (momificación). </li></ul><ul><li>Con este fin, a familia embalsamaba o defunto, que tras 40 días se convertía nunha momia desecada. </li></ul>10 <ul><li>Os defuntos debían presentarse ante o Tribunal de Osiris , que xulgaba a súa vida terreal. </li></ul>
 27. 27. A Arte exipcia A arquitectura exipcia: Os templos e as tumbas A Escultua A Pintura 10
 28. 28. A arquitectura exipcia <ul><li>A arte exipcia caracterizouse por seguir unhas regras fixas e inamovibles . </li></ul><ul><li>A arquitectura exipcia era arquitrabada , sen arcos nin bóvedas. </li></ul><ul><li>Os edificios realizábanse en pedra e decorábanse profusamente con gravados, esculturas e pinturas. </li></ul><ul><li>As grandes construcións foron os templos e as tumbas, que tendían ao monumentalismo . </li></ul>10
 29. 29. A Arquitectura: Os templos <ul><li>Eran a morada dos deuses </li></ul><ul><li>Todos os templos exipcios construíronse cunha estrutura moi semellante: avenida de esfinxes, obeliscos, columnas á entrada e recinto amurallado, sala hipóstila e santuario. </li></ul><ul><li>Só o faraón e os sacerdotes tiñan acceso ao santuario do templo. </li></ul>10
 30. 30. As tumbas exipcias Como eran as tumbas exipcias • A mastaba • A pirámide • O hipoxeo http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/212.htm 10
 31. 31. Como eran as tumbas exipcias 10 <ul><li>As primeiras tumbas exipcias eran unhas sinxelas construcións rectangulares e de escasa altura chamadas mastabas . </li></ul><ul><li>Da superposición de mastabas naceron as pirámides , entre as que salientan as de Keops , Kefrén e Micerinos , en Gizeh . </li></ul><ul><li>Para protexer o repouso dos faraóns e impedir a pillaxe, as entradas das pirámides estaban agachadas. </li></ul><ul><li>O medo aos frecuentes saqueos e roubos nas tumbas fixo que, no Imperio Novo, os faraóns preferisen enterrarse en hipoxeos . </li></ul>
 32. 32. A mastaba 10
 33. 33. Pirámides
 34. 34. A pirámide 10
 35. 35. O hipoxeo 10
 36. 36. PIRÁMIDES DE KEOPS, KEFREN E MICERINOS
 37. 37. HIPOXEO DE HATSHEPSUT    
 38. 38. MASTABA
 39. 39. Templo de Abu Simbel
 40. 40. Templo de Luxor
 41. 41. A esfinxe Escultura exipcia
 42. 42. Escultura exipcia O ESCRIBA SENTADO BUSTO DE NEFERTITI <ul><li>Era ríxida, realista e con gran expresividade. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Era simbólica e de cores vivas. </li></ul>A PINTURA
 44. 44. Personaxes IMHOTEP (2690-2610 a. C.)? HATSHEPSUT ( 1473 a.C.-1458 a.C.) AMENOFIS III ( 1390- 1353 a. C )‏
 45. 45. CLEOPLATA (69-30 a.C.)‏ RAMSÉS II E NEFERTARI (1326-1234 a. C.) (?-?)‏ TUTANKAMÓN (1336/5 - 1327/5 a. C )
 46. 46. A Vida Cotiá <ul><li>Utilizaban perrucas e tanto homes como mulleres depilaban todo o corpo. </li></ul><ul><li>A roupa era sinxela. A maioría era de liño. </li></ul><ul><li>Usaban cremas, aceites, </li></ul><ul><li>perfumes, cosméticos… </li></ul>
 47. 47. A Vivenda <ul><li>As casas eran sinxelas. Construíanas primeiro con canas e barro e máis tarde con adobe secado ao sol. </li></ul><ul><li>Os ricos vivían en grandes vilas. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>As familias tiñan varios fillos/as. </li></ul><ul><li>O mobiliario era escaso. </li></ul>A Vida cotiá
 49. 49. Casa dunha familia nobre
 50. 50. A Alimentación <ul><li>Comían verduras, hortalizas, peixe, froitas… A carne asada era o prato favorito dos ricos e a cebola o principal ingrediente. </li></ul><ul><li>A bebida máis común era </li></ul><ul><li>a cervexa. </li></ul><ul><li>O pan era un alimento básico. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Gustáballes a música, o baile e a danza. </li></ul><ul><li>A medicina estaba moi avanzada. </li></ul>Curiosidades <ul><li>Tiñan escritura xeroglífica. Ao principio só escribían en pedras, máis tarde en papiros. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>O Ollo máxico ou ollo de Horus era o </li></ul><ul><li>símbolo da boa sorte e protexía contra </li></ul><ul><li>os malos espíritos. </li></ul><ul><li>As pelotas eran de lá ou coiro e </li></ul><ul><li>estaban recheas de plumas. </li></ul><ul><li>O xogo máis coñecido era o senet. </li></ul><ul><li>Os gatos eran considerados </li></ul><ul><li>como animais sagrados. </li></ul>
 53. 53. Visitar para ampliar coñecementos o Blog: “ Caderno de recursos de Santi Pazos: Xeografía e Historia 1º de ESO” http://santipazosrei1.blogspot.com/ http://santipazosrei1.blogspot.com/ FIN

×