Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1 A Terra. Planeta do Sistema Solar

5,052 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 1 A Terra. Planeta do Sistema Solar

 1. 1. TEMA 1 A TERRA : PLANETA DO SISTEMA SOLAR
 2. 2. Introduci ón
 3. 3. Introduci ón <ul><li>O Sol é unha estrela mediana situada nun extremo da galaxia denominada V ía Láctea. </li></ul><ul><li>A nosa galaxia está formada por millóns de estrelas (como o Sol) que teñen luz propia e ao redor das cales xiran os planetas e os seus satélites. </li></ul><ul><li>O Universo , f ormado por millóns de galaxias, é o conxunto de todos os corpos celestes e do espazo que os contén. </li></ul><ul><li>A Terra forma parte dun sistema din ámico no que hai catro elementos que se relacionan e se inflúen mutuamente: a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera . </li></ul>01
 4. 4. 1. A Terra, un punto no Universo <ul><li>1.1. A Terra no Universo </li></ul><ul><li>1.2. A Terra no Sistema Solar </li></ul><ul><li>• O Sistema Solar </li></ul>01
 5. 5. 1.1. A Terra no Universo <ul><li>A Terra é un planeta do Sistema Solar . </li></ul><ul><li>O Sol é unha estrela dunha galaxia chamada Vía Láctea . </li></ul><ul><li>A Vía Láctea é unha das moitas galaxias que existen no Universo . </li></ul>01
 6. 6. 1.2. A Terra no Sistema Solar <ul><li>O Sistema Solar est á formado por oito planetas principais , tres planetas ananos e moitos corpos celestes . </li></ul><ul><li>Os planetas son astros que xiran ao redor do Sol e non teñen luz propia. </li></ul><ul><li>Os sat élites son astros que xiran ao redor dalgúns planetas . </li></ul><ul><li>Planetas e sat élites teñen dous movementos : un de rotación e outro de translación . </li></ul><ul><li>Segundo a súa distancia respecto ao Sol os planetas divídense en: planetas interiores e planetas exteriores . </li></ul>01
 7. 7. O Sistema Solar 01
 8. 8. Os Planetas
 9. 9. 2. O planeta Terra <ul><li>2.1. A Terra: o planeta azul </li></ul>01
 10. 10. 2.1. A Terra: o planeta azul <ul><li>A Terra vista desde o espazo presenta unha cor azulada debido á abundancia de osíxeno que hai na atmosfera. </li></ul><ul><li>A Terra non é unha esfera perfecta, xa que est á lixeiramente achatada polos polos ( xeoide ) . </li></ul><ul><li>Se o noso planeta se cortase polo Ecuador, quedar ía dividido en dous hemisferios iguais: o hemisferio Norte (ou continental ) e o hemisferio Sur (ou marítimo ). </li></ul><ul><li>A superficie total da Terra é de 510 000 000 km 2 , aproximadamente 1000 veces a superficie de España. </li></ul>01
 11. 11. As dimensións da Terra 01
 12. 12. As dimensións da Terra 01
 13. 13. 3. Rotaci ón da Terra: os días e as noites <ul><li>3.1. O movemento de rotaci ón </li></ul><ul><li>• Movemento de rotaci ón da Terra </li></ul><ul><li>3.2. Os fusos horarios </li></ul>01
 14. 14. 3.1. O movemento de rotaci ón <ul><li>A Terra xira sobre s i mesma, nun movemento chamado de rotación . </li></ul><ul><li>O movemento de rotaci ón da Terra explica a sucesión dos días e das noites . </li></ul><ul><li>A sucesi ón dos días e das noites fai que as temperaturas da Terra non sexan extremas e fai posible a existencia de vida. </li></ul>01
 15. 15. Movemento de rotaci ón da Terra 01
 16. 16. Movemento de rotación da Terra 01
 17. 17. 3.2. Os fusos horarios <ul><li>Debido ao movemento de rotaci ón da Terra, amence primeiro nos lugares situados cara ao Leste. </li></ul><ul><li>En España amence antes nas illas Baleares que en Madrid ou en Galicia . </li></ul><ul><li>Como o problema do horario era común en todo o mundo, acordouse dividir a Terra en 24 fusos horarios . </li></ul><ul><li>Deste xeito, todos os lugares situados nun mesmo fuso ou zona horaria teñen a mesma hora. </li></ul>01
 18. 18. Os Fusos Horarios
 19. 19. 4. Translaci ón da Terra: as estacións do ano <ul><li>4.1. O movemento de translaci ón </li></ul><ul><li>• Movemento de translació n da Terra </li></ul>01
 20. 20. 4.1. O movemento de translaci ón <ul><li>No seu movemento ao redor do Sol ( translaci ón ), a Terra debuxa unha órbita elíptica e emprega en percorrela un ano : 365 días, 6 horas e 9 minutos. </li></ul><ul><li>A inclinaci ón do eixe de rotación da Terra é a responsable da sucesión das estacións do ano . </li></ul><ul><li>Durante o percorrido ao redor do Sol, a Terra queda exposta de distinta maneira aos raios solares, e isto dá lugar ás estacións do ano. </li></ul>01
 21. 21. Movemento de translació n da Terra 01
 22. 22. Movemento de translació n da Terra 01
 23. 23. Resumo
 24. 24. <ul><li>FIN </li></ul>

×