Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SRBIJA

124 views

Published on

ITS SRBIJA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SRBIJA

  1. 1. СРБИЈА Направио:Марко
  2. 2. •Број становника •Пољопривреда •Геогравски положај •Клима •Култура
  3. 3. 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Жене 51,3% Мушкарци 48,7% 2013 Србија 7,164 милиона становника
  4. 4. • Србија се налази на површини од укупно 8.840.000 хектара. • Површина пољопривредног земљишта обухвата 5.734.000 хектара. • Око 70 одсто укупне територије Србије чини пољопривредно земљиште, док је 30 одсто под шумама.
  5. 5. • Србија је Континентална дрзава која се налази у јужној Европи. • Главни град Србије је Београд са 1.659.440 становника. • Већим делом захвата Балканско полуострво, а мањим Панонску низију. • Srbija se na severu graniči s Mađarskom, na istoku s Rumunijom i Bugarskom, na jugu s Makedonijom i Albanijom, a na zapadu s Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.
  6. 6. • Клима је умерено-континентална, а просечна температура у току године износи 11 до 12 степени Целзијуса. • Просечна годишња количина падавина износи 600 до 800 милиметара у равничарским пределима, а у планинским од 800 до 1.200 милиметара.
  7. 7. • Култура Србије је појам који се односи на целокупно друштвено наслеђе Републике Србије. • Поред културе српског народа обухвата и културне утицаје осталих држава и народа који су утицали на простор Србије. • Културу Србије можемо слободно делити по регијама због другачијег деловања различитих етничких скупина. • Такође, део културе су и српски језик, народни фолклор и предања. Посебан део културе су и народни празници и обичаји везани за њих.

×