Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakiet pomocowy-prezentacja-ostost

Wrocławski Pakiet Pomocowy związany z pandemią koronawirusa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pakiet pomocowy-prezentacja-ostost

 1. 1. #PakietPomocowy krok po kroku
 2. 2. Kto może skorzystać z pakietu? #PakietPomocowy Pomoc kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa.
 3. 3. #PakietPomocowy Rodzaje pomocy Ulga podatkowa Ulga cywilnoprawna Czynsz/dzierżawa za 1 PLN Darmowy ogródek gastronomiczny Zwolnienie z podatku od nieruchomości Zwolnienie z odsetek podatkowych *dotyczy gminnych lokali użytkowych oraz gruntów należących do gminy. nowośćnowość
 4. 4. #PakietPomocowy Ulga podatkowa podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od środków transportowych Chcesz z niej skorzystać? Zacznij od wypełnienia wniosku o ulgę podatkową. Znajdziesz go na stronie: www.wroclaw.pl/podatkowa W ramach ulgi możesz ubiegać się o: odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy; rozłożenie na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 5. 5. #PakietPomocowy Wskaż, w jakiej branży działa Twoje przedsiębiorstwo. Porada We wniosku zawarta jest lista branż, które są szczególnie dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Jeśli branża, w której działa twoja firma nie jest na liście, uzupełnij ją samodzielnie w polu opisowym na dole. Jak uzupełnić dokumenty? Ulga podatkowa krok 1 
 6. 6. #PakietPomocowy Określ, z jakiego tytułu powstało zobowiązanie: oraz na jaki okres wnioskujesz o ulgę. Jak uzupełnić dokumenty? Ulga podatkowa krok 2 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od środków transportowych
 7. 7. #PakietPomocowy Określ, czy interesuje Cię odroczenie płatności, czy rozłożenie jej na raty. W przypadku odroczenia możesz wnioskować o odroczenie od 3 do 6 miesięcy. Jeśli wybierzesz raty, okres spłaty musi zakończyć się maksymalnie w listopadzie 2020. Na koniec potrzebne jest krótkie uzasadnienie Twojego wniosku. Jak uzupełnić dokumenty? Ulga podatkowa krok 3
 8. 8. #PakietPomocowy Do wniosku musisz dołączyć kilka dokumentów, które potwierdzają Twoją obecną sytuację finansową. Warunkiem udzielenia pomocy przez jednostki samorządowe jest wypełnienie przede wszystkim formularza oraz oświadczenia o pomocy de minimis. Jeśli masz problemy z uzupełnieniem tych dokumentów, zwróć się o pomoc do swojego księgowego lub skontaktuj z Centrum Przedsiębiorcy gdzie uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów) Jak uzupełnić dokumenty? Ulga podatkowa krok 4 Znajdziesz je na stronie: www.wroclaw.pl/pakiet-pomocowy
 9. 9. #PakietPomocowy Ulga cywilnoprawna opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu opłaty za najem, dzierżawę lokali komunalnych opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Chcesz z niej skorzystać? Zacznij od wypełnienia wniosku o ulgę cywilnoprawną. Znajdziesz go na stronie: www.wroclaw.pl/cywilno-prawna W ramach ulgi możesz ubiegać się o: odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy; rozłożenie na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 10. 10. Wskaż, w jakiej branży działa Twoje przedsiębiorstwo. #PakietPomocowy Jak uzupełnić dokumenty? Ulga cywilnoprawna krok 1 Porada We wniosku zawarta jest lista branż, które są szczególnie dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Jeśli branża, w której działa twoja firma nie jest na liście, uzupełnij ją samodzielnie w polu opisowym na dole. 
 11. 11. #PakietPomocowy Ulga cywilnoprawna Określ, z jakiego tytułu powstało zobowiązanie. Jak uzupełnić dokumenty? krok 2
 12. 12. #PakietPomocowy Ulga cywilnoprawna Określ, czy interesuje Cię odroczenie płatności, czy rozłożenie jej na raty. Potrzebne jest też krótkie uzasadnienie Twojego wniosku. Jak uzupełnić dokumenty? krok 3
 13. 13. #PakietPomocowy Ulga cywilnoprawna Do wniosku musisz dołączyć kilka dokumentów. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów) Jak uzupełnić dokumenty? krok 4 Znajdziesz je na stronie: www.wroclaw.pl/pakiet-pomocowy
 14. 14. #PakietPomocowy Czynsz/dzierżawa za 1 PLN lokal użytkowy nieruchomość gruntowa Zacznij od wypełnienia wniosku: lokal użytkowy - wniosek o obniżenie czynszu www.wroclaw.pl/dzierzawa-za1-plnwww.wroclaw.pl/czynsz-za1-pln W ramach ulgi możesz ubiegać się o obniżenie czynszu lub dzierżawy do symbolicznej złotówki. nieruchomość gruntowa - wniosek o obniżenie czynszu
 15. 15. #PakietPomocowy Czynsz/dzierżawa za 1 PLN Określ, od kiedy czynsz ma być obniżony. Podaj, jaką działalność prowadziłeś/aś i do kiedy. Podaj, ilu pracowników zatrudniasz. Jak uzupełnić dokumenty? Ważne! Czynsz/dzierżawa za 1 PLN dotyczy gminnych lokali użytkowych oraz gruntów należących do gminy. krok 1
 16. 16. #PakietPomocowy Czynsz/dzierżawa za 1 PLN Do wniosku musisz dołączyć kilka dokumentów. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis Jak uzupełnić dokumenty? krok 2 Znajdziesz je na stronie: www.wroclaw.pl/pakiet-pomocowy
 17. 17. #PakietPomocowy Darmowy ogródek gastronomiczny Aby ubiegać się o zwolnienie z opłat za ogródek gastronomiczny, wystarczy złożyć pisemny wniosek, w którym wskażesz, że w związku z pandemią koronawirusa zaprzestałeś prowadzenia działalności w ogródku. Jak skorzystać z bonifikaty? Możesz ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłat za ogródek gastronomiczny, jeśli w związku z pandemią koronawirusa nie prowadzisz w nim działalności, a znajduje się on na gruntach należących do Gminy Wrocław.
 18. 18. #PakietPomocowy Zwolnienie z podatku od nieruchomości Czego dotyczy? W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zwolnienia z podatku od nieruchomości takich jak budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Do kiedy obowiązuje? Ze zwolnienia możesz skorzystać od marca, ale nie dłużej niż do końca roku. Jeśli poprawi Ci się płynność finansowa, zwolnienie przestanie Ci na dany okres przysługiwać.
 19. 19. #PakietPomocowy Zwolnienie z odsetek podatkowych Czym są odsetki podatkowe? Odsetki podatkowe to dodatkowa opłata nakładana na wnioskującego w sytuacji, gdy zostanie udzielona ulga w postaci rozłożenia podatku na raty lub odroczenia terminu jego zapłaty. Czego dotyczy zwolnienie? Odsetkie podatkowe nie będą naliczane w okresie pandemii. Zwolnienie dotyczy opłat związanych ze zobowiązaniami podatkowymi wobec gminy, a w szczególności podatku od nieruchomości. Kto może skorzystać ze zwolnienia? Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z pandemią koronawirusa.
 20. 20. #PakietPomocowy Kto musi podpisać dokumenty? Wniosek powinien zostać podpisany: zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przez pełnomocnika Strony przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności Osoby fizyczne Osoby prawne
 21. 21. #PakietPomocowy Masz już komplet dokumentów! Wybierz metodę dostarczenia ich do nas: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej, wysyłając na adres pomoc.firma@um.wroc.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

×