Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nowe Studium Wrocławia Polityka zamieszkiwania

Nowe Studium Wrocławia Polityka zamieszkiwania

Download to read offline

Zamieszkiwanie nie jest tylko formą budynku, ale sposobem życia w danym miejscu. Wpływa na nie szereg czynników, dzięki czemu polityka zamieszkiwania w Studium Wrocławia ogniskuje w sobie wiele elementów pozostałych polityk: układy przestrzenne, skalę zabudowy, formy zabudowy, ale także wyposażenie osiedli, tereny zieleni w okolicy miejsca zamieszkania czy przestrzenie ogólnodostępne. Style zamieszkiwania nie wiążą się wyłącznie z kształtowaniem form zabudowy mieszkaniowej, ale również dotyczą funkcjonowania lokalnych społeczności.

Zamieszkiwanie nie jest tylko formą budynku, ale sposobem życia w danym miejscu. Wpływa na nie szereg czynników, dzięki czemu polityka zamieszkiwania w Studium Wrocławia ogniskuje w sobie wiele elementów pozostałych polityk: układy przestrzenne, skalę zabudowy, formy zabudowy, ale także wyposażenie osiedli, tereny zieleni w okolicy miejsca zamieszkania czy przestrzenie ogólnodostępne. Style zamieszkiwania nie wiążą się wyłącznie z kształtowaniem form zabudowy mieszkaniowej, ale również dotyczą funkcjonowania lokalnych społeczności.

More Related Content

Nowe Studium Wrocławia Polityka zamieszkiwania

 1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA ZAMIESZKIWANIA
 2. 2. zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda z zieleń bez granic k kompozycja m mobilność i infrastruktura ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
 3. 3. „Twój dom może Ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi Ci domu.” Blaise Pascal ZAMIESZKIWANIE WE WROCŁAWIU źródło: zasoby własne UMW
 4. 4. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO CELE OGÓLNOMIEJSKIE I CHARAKTERYSTYKA ZAMIESZKIWANIA POLITYKA OBSZAROWA STYLE ZAMIESZKIWANIA WSKAŹNIKI DLA ZABUDOWY WYTYCZNE ZAPISY TWARDE (OBOWIĄZUJE..) WYTYCZNE ZAPISY INDYKATYWNE (NALEŻY DĄŻYĆ, ZALECA SIĘ) ODNIESIENIE PRZESTRZENNE NA MAPIE STUDIUM ZAMIESZKIWANIE WE WROCŁAWIU źródło: zasoby własne UMW
 5. 5. WYBRANEELEMENTYBRANEPODUWAGĘ PRZESTRZENNY ROZKŁAD ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEŚCIE ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA I WROCŁAWSKICH OSIEDLI UDZIAŁ I ROZKŁAD ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ ORAZ ICH FORMY OBSZARY ROZWOJU I INWESTYCJE MIESZKANIOWE GĘSTOŚĆ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ TRENDY LOKALNE I PONADLOKALNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA PRZESTRZENNA W RELACJI DO POZOSTAŁYCH TERENÓW TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZK. I MIASTEM, ANALIZA FUNKCJONALNA OSIEDLI PREFERENCJE I STANDARD ZAMIESZKIWANIA PROGRAMY MIESZKANIOWE ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA WŁASNOŚCIOWEGO WROCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY ELEMENTY STANU ISTNIEJĄCEGO źródło: zasoby własne UMW
 6. 6. CELEOGÓLNOMIEJSKIE •RÓŻNORODNA OFERTA MIESZKANIOWA •PODKREŚLENIE I OCHRONA INDYWIDUALNYCH CECH OSIEDLI •KOMPLETNOŚĆ ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH – WZMACNIANIE ZWARTOŚCI MIASTA •RÓŻNICOWANIE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH INWESTYCJE MIESZKANIOWE •OFERTA MIESZKANIOWA - JAKO ODPOWIEDŹ NA MIGRACJE •REWALORYCJA ISTNIEJĄCYCH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH I PRZEKSZTAŁCENIA OBSZARÓW O INNYCH FUNKCJACH •DBANIE O WIZERUNEK MIASTA DOBREGO DO ZAMIESZKANIA ZAMIESZKIWANIE – CELE OGÓLNOMIEJSKIE źródło: zasoby własne UMW
 7. 7. różnorodnością skali, form zabudowy, krajobrazu i lokalizacji terenów mieszkaniowych Unikatową cechą miasta jest szeroki wybór między zabudową nowoczesną a osadzoną w wielokulturowej tradycji, między miejscami gwarnymi a położonymi z dala od miejskiego zgiełku, wkomponowanymi w wielkomiejskie centrum a zatopionymi w zieleni. Niezależnie od miejsca, klimat zamieszkiwania buduje również bliskość Odry i innych rzek oraz atrakcyjnych, ogólnodostępnych terenów zieleni ZAMIESZKIWANIE WE WROCŁAWIU CHARAKTERYZUJE SIĘ: CZYM JEST I BĘDZIE ZAMIESZKIWANIE WE WROCŁAWIU źródło: zasoby własne UMW
 8. 8. UKŁAD PRZESTRZENNY DOMINUJĄCA SKALA ZABUDOWY DOMINUJĄCE FORMY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WYPOSAŻENIE I PROGRAM USŁUGOWY FORMY OŚRODKÓW USŁUGOWYCH TERENY ZIELONE PRZESTRZENIE OGÓLNODOSTĘPNE DOSTĘPNOŚĆ I POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM TOŻSAMOŚĆ Zbiór cech wyróżniających zespół mieszkaniowy pod kątem funkcjonalnym, przestrzennym i społecznym, kształtujących relacje pomiędzy mieszkańcami a ich miejscem życia. Styl zamieszkiwania jest odpowiedzią na preferencje w zakresie układu urbanistycznego i formy zabudowy, integracji sąsiedzkiej, sposobu przemieszczania się, dostępności do usług i terenów zielonych, spędzania czasu wolnego CO TO JEST STYL ZAMIESZKIWANIA? Zamieszkiwanie w skali lokalnej wiąże się nie tylko z formą budynku mieszkalnego, ale również z szeregiem innych czynników, wpływających na specyfikę miejsca i sposób funkcjonowania lokalnych społeczności STYL ZAMIESZKIWANIA źródło: zasoby własne UMW
 9. 9. Styl śródmiejski to sposób zamieszkiwania blisko centrum Wrocławia. Oznacza to obecność obiektów o różnorodnych funkcjach, w tym także wielu ogólnomiejskich. Dostępność do gęstej sieci komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej zapewnia mieszkańcom możliwość podróżowania we wszystkich kierunkach. Przeważa zamieszkiwanie w zabudowie wielorodzinnej kwartałowej i blokowej, które łączy się z możliwością korzystania z pobliskiej zieleni ogólno miejskiej - reprezentacyjnych parków, skwerów, zieleńców, bulwarów oraz zieleni przydomowej - podwórkowej i otwartej międzyblokowej. Mieszkańcy mają blisko do obiektów takich jak: sklepy, restauracje, kluby, pracownie rzemieślnicze, usytuowanych głównie w parterach budynków wzdłuż ulic i placów. Żyją w sąsiedztwie ważnych dla całego miasta przestrzeni publicznych oraz obiektów i zespołów zabudowy o znaczeniu historycznym, często symbolicznym dla Wrocławia. HARMONIZUJEMY RÓŻNORODNE UKŁADY I TYPY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ NASYCAMY FUNKCJAMI OGÓLNOMIEJSKIMI ZACHOWUJEMY CHARAKTER UKŁADÓW OSIEDLI BLOKOWYCH I OTWARTEJ ZIELENI MIĘDZYBLOKOWEJ BLISKOŚĆ CENTRUM DOSTĘPNOŚĆ DO GĘSTEJ SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH WIELOFUNKCYJNOŚĆ I WYSOKIE NASYCENIE FUNKCJAMI OGÓLNOMIEJSKIMI CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL ŚRÓDMIEJSKI źródło: zasoby własne UMW
 10. 10. Styl kameralny to sposób zamieszkiwania na osiedlach powstałych według całościowych projektów w okresie międzywojennym. Mieszka się tu w niskiej zabudowie wielorodzinnej lub intensywnej jednorodzinnej. Harmonijny układ wszystkich rodzajów zabudowy zatopiony jest w zieleni, co zapewnia mieszkańcom codzienny bezpośredni z nią kontakt. Niewielka skala oraz bogactwo alei, ogrodów, przedogródków, skwerów i zieleńców tworzą wyjątkowy klimat. Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnych funkcji o znaczeniu osiedlowym, które zwykle umieszczone są przy ważnych ulicach lub placach. Mieszkańcy mają możliwość wygodnego korzystania z ogólnomiejskich parków i terenów nadrzecznych znajdujących się zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla. ZACHOWUJEMY CHARAKTER HISTORYCZNYCH KOMPLETNYCH UKŁADÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ NISKIEJ UZUPEŁNIAMY UKŁADY OSIEDLI JEDNORODZINNYCH WYŁĄCZNIE FORMAMI ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ CAŁOŚCIOWE HISTORYCZNE UKŁADY ZABUDOWY JEDNO I WIELORODZINNEJ HARMONIJNE ZESPOŁY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, WIELORODZINNEJ BĄDŹ ZESPOŁY ŁĄCZĄCE ZABUDOWĘ JEDNO I WIELORODZINNĄ DUŻY UDZIAŁ PRZESTRZENI PÓŁPRYWATNYCH CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL KAMERALNY źródło: zasoby własne UMW
 11. 11. Styl indywidualny to sposób zamieszkiwania w różnych rodzajach domów jednorodzinnych, które tworzą niewielkie, harmonijnie skomponowane osiedla dające mieszkańcom poczucie spokoju i intymności. Dużą część czasu wolnego mieszkańcy spędzają we własnych ogrodach oraz na pobliskich, półprywatnych skwerach, zieleńcach, małych parkach i innych kameralnych terenach rekreacyjnych. Ulice w tych osiedlach są bezpiecznym miejscem spotkań sąsiedzkich i zabawy dzieci. Podstawowe sprawy można załatwić w niewielkich osiedlowych obiektach usługowych zlokalizowanych zwykle przy przystankach komunikacji publicznej. W pobliżu położone są rozległe tereny zieleni, do których łatwo dotrzeć pieszo lub rowerem. DOPUSZCZAMY RÓŻNE FORMY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: WOLNOSTOJĄCA, BLIŹNIACZA, SZEREGOWA, ATRIALNA, GNIAZDOWA NA OBSZARACH O SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCIACH KRAJOBRAZOWYCH - DĄŻENIE DO ZAB. WOLNOSTOJĄCEJ, REZYDENCJONALNEJ DOPUSZCZAMY ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ WYŁĄCZNIE NA OBSZARACH DOTYCHCZAS PRZEZ NIĄ ZAJMOWANYCH ORAZ WYZNACZONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZWARTE CAŁOŚCI ZESPOŁÓW ZABUDOWY NIEWIELKIE LOKALNE OBIEKTY USŁUGOWE W MIEJSCACH WĘZŁOWYCH ZIELEŃ OGÓLNOMIEJSKA UZUPEŁNIAJĄCA DOMINUJĄCĄ ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL INDYWIDUALNY źródło: zasoby własne UMW
 12. 12. Styl osiedlowy to sposób zamieszkiwania w osiedlach domów wielorodzinnych powstałych po 1990 roku, a także tych które będą powstawały w przyszłości. Na zewnątrz budynków życie toczy się tutaj w dobrze urządzonej, półprywatnej zieleni przydomowej, a także w dostępnych dla wszystkich parkach, skwerach, placach i ulicach. W sąsiedztwie są atrakcyjne tereny sportowo-rekreacyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z ulokowanych w parterach domów sklepów, lokali gastronomicznych, gabinetów lekarskich i innych punktów usługowych. W osobnych budynkach mieszczą się, większe markety, szkoły, przedszkola, sale sportowe. Zakupy robi się również na osiedlowym targowisku. Można wybrać się na spacer lub pojechać rowerem wzdłuż alei lub zielonego traktu prowadzącego do pobliskich większych kompleksów leśnych, parkowych i łąkowych. Sprawną łączność z centrum i innymi częściami miasta zapewnia transport publiczny. KREUJEMY SZKIELET PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ POWIĄZAŃ I INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW OSIEDLI WYPOSAŻAMY OSIEDLA W USŁUGOWE CENTRA LOKALNE ŁĄCZYMY ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ I PUBLICZNĄ Z SYSTEMEM ZIELENI MIEJSKIEJ DOMINACJA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ – RÓŻNORODNE FORMY PRZESTRZENIE PÓŁPRYWATNE I PRYWATNE WEWNĄTRZ ZABUDOWY NASYCENIE OSIEDLI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI RÓŻNORODNOŚĆ FORM I WYPOSAŻENIA W USŁUGI LOKALNE CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL OSIEDLOWY źródło: zasoby własne UMW
 13. 13. Styl osiedli blokowych to sposób zamieszkiwania w osiedlach, które powstały według całościowych projektów w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Oznacza to życie w budynkach otoczonych dużymi, dostępnymi dla wszystkich, rozległymi przestrzeniami nasyconymi zielenią. W tych przestrzeniach – niepodzielonych żadnymi barierami - można korzystać zarówno z zieleni przydomowej, jak i osiedlowej, obejmującej większe zieleńce, łąki rekreacyjne, place zabaw, boiska. Mieszkańcy korzystają z bliskości usług, ulokowanych zwykle w samodzielnych obiektach położonych między blokami. Na miejscu są żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury, a także sklepy, lokalne targowiska i obiekty wypoczynku i sportu. Osiedla te mają dobre powiązania komunikacyjne z resztą miasta. UTRZYMUJEMY TERENY ZIELONE JAKO OTWARTĄ WYSOKĄ I NISKĄ ZIELEŃ MIĘDZYBLOKOWĄ UTRZYMUJEMY I WZMACNIAMY CENTRA USŁUGOWE O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM KONTYNUUJEMY PIERWOTNE ZAŁOŻENIA OSIEDLI – OCHRONA PROPORCJI POWIERZCHNI ZABUDOWY DO UDZIAŁU ZIELENI DOMINACJA ZABUDOWY BLOKOWEJ Z WIELKIEJ PŁYTY CAŁOŚCIOWE GEOMETRYCZNE UKŁADY ZABUDOWY (lata 70-te, 80-te). MIĘDZYBLOKOWA ZIELEŃ OGÓLNODOSTĘPNA USŁUGI – WOLNOSTOJĄCE OBIEKTY LUB ICH ZESPOŁY W POWIĄZANIU Z ZABUDOWĄ BLOKOWĄ CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL OSIEDLI BLOKOWYCH źródło: zasoby własne UMW
 14. 14. Styl małomiasteczkowy to sposób zamieszkiwania w dawnych miasteczkach – na Psim Polu, w Leśnicy i Brochowie. Historyczne ulice handlowe, rynek, nieregularne kwartały zabudowy, małe kamieniczki tworzą wyjątkowy klimat miejsca. Wzbogaca go gęsta sieć uliczek, pieszych alejek i przesmyków, małych parków i zieleńców. Mieszka się tutaj w domach różnego typu o niewielkiej skali. Codzienne sprawy załatwia się przy głównej ulicy, która jest tutaj najważniejszą przestrzenią kontaktów między mieszkańcami. Mimo niemałej odległości od centrum miasta, można do niego łatwo dojechać koleją, wsiadając na stacji w węźle komunikacji zbiorowej w samym środku miasteczka. Aleje spacerowe i rowerowe prowadzą mieszkańców do otwartych terenów zielonych, rolnych i nadrzecznych. Dawne małe miasteczko może być dla jego mieszkańców lokalnym mikroświatem, w którym da się zrealizować znaczną część aktywności życiowej. KSZTAŁTUJEMY WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE CENTRALNE – GŁÓWNY OŚRODEK USŁUGOWY Z ROZDROBNIONĄ STRUKTURĄ USŁUG ZAPEWNIAMY CZYTELNE POWIĄZANIA Z DWORCEM KOLEJOWYM WIELOFUNKCYJNOŚĆ W CENTRUM, LOKALNE RZEMIOSŁO I USŁUGI DWORZEC KOLEJOWY I WĘZEŁ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ POWIĄZANE Z CENTRUM WYRAŹNE CENTRUM O CECHACH HISTORYCZNYCH CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL MAŁOMIASTECZKOWY źródło: zasoby własne UMW
 15. 15. Styl sielski to sposób zamieszkiwania w dawnych wsiach, w których zachował się dawny ich układ. Charakterystyczne relikty dawnych wsi dolnośląskich – główna droga lub wrzecionowaty obszar pomiędzy dwoma drogami - zwykle z kościołem, szkołą, stawem, zieleńcem – pełnią funkcję centrum osiedla i miejsca spotkań sąsiedzkich. Mieszka się tu w wolnostojących domach jednorodzinnych oraz przystosowanych do tego budynkach pofolwarcznych i poinwentarskich swobodnie rozlokowanych, najczęściej ze stromymi dachami. Często zamieszkiwaniu towarzyszy prowadzenie działalności usługowej lub rzemieślniczej w tych samych budynkach. Drogi polne, ciągi zadrzewień śródpolnych i cieki wodny prowadzą mieszkańców do otaczających dawne wsie otwartych terenów zielonych, rolnych i nadrzecznych. UTRZYMUJEMY I CHRONIMY RURALNY CHARAKTER OBSZARU DAWNEJ WSI DAWNE WSIE OTACZAMY TERENAMI OTWARTYMI NOWA ZABUDOWA MIESZKANIOWA WYŁĄCZNIE JEDNORODZINNA CZYTELNY RDZEŃ RURALNEGO UKŁADU, WOKÓŁ KTÓREGO „TOCZY SIĘ ŻYCIE” ZABUDOWA JEDNORODZINNA ORAZ ZAGRODOWA PRZEKSZTAŁCONA NA JEDNORODZINNĄ Z USŁUGAMI I RZEMIOSŁEM RELIKTY WYPOSAŻENIA DAWNYCH WSI TERENY OTWARTE WOKÓŁ ORAZ BLISKOŚĆ OBSZARÓW NADRZECZNYCH USŁUGI ZLOKALIZOWANE W RDZENIU WSI WBUDOWANE W MN CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL SIELSKI źródło: zasoby własne UMW
 16. 16. Styl mozaikowy to sposób zamieszkiwania, który utkany jest z elementów różnorodnego pochodzenia – można tu więc mieszkać w różnych kompleksach: zabudowy wielorodzinnej, na osiedlu domów jednorodzinnych lub na obszarze dawnej wsi. Wszystkie te kompleksy stopione są w jedną współgrającą ze sobą całość, w ramach której każdy z nich oferuje jakąś swoją szczególną wartość mieszkańcom pozostałych. Ta zasada wzajemnych korzyści jest wartością dodaną dla mieszkańców. Grupy domów wielorodzinnych harmonijnie powiązane są z koloniami zabudowy jednorodzinnej, a zieleń i tereny rekreacyjne oraz sklepy i inne obiekty usługowe przyjmują różnorodne formy, towarzysząc mieszkańcom w ich codziennej aktywności. Odpowiednie powiązania piesze i rowerowe wszystkich kompleksów z przystankami zachęcają do podróżowania tramwajem, autobusem lub koleją. ROZWIJAMY I KSZTAŁTUJEMY HARMONIJNE UKŁADY RÓŻNORODNEJ ZABUDOWY W SZCZEGÓLNOŚCI DBAMY O STYKI ZABUDOWY JEDNO I WIELORODZINNEJ – MINIMALIZOWANIE KONFLIKTÓW WPROWADZAMY UKŁADY ZIELENI – GŁÓWNY ELEMENT INTEGRUJĄCY RÓŻNORODNĄ PRZESTRZEŃ MOZAIKA RÓŻNORODNYCH ELEMENTÓW INNYCH STYLÓW ZAMIESZKIWANIA - KAŻDY ELEMENT OFERUJE SZCZEGÓLNĄ WARTOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW HARMONIJNIE POWIĄZANE RÓŻNORODNE FORMY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNO I WIELORODZINNE STYKI FORM ZABUDOWY KSZTAŁTOWANE W NIEKONFLIKTOWY SPOSÓB MIEJSCA HIERARCHICZNIE WAŻNE i WĘZŁOWE PODKREŚLONE NASYCENIEM USŁUG O RÓŻNORODNEJ FORMIE CECHY PLANOWANEGO STYLU: STYL MOZAIKOWY źródło: zasoby własne UMW
 17. 17. POLITYKA ZAMIESZKIWANIA

×