Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nowe Studium Wrocławia: Polityka kompozycji

Nowe Studium Wrocławia: Polityka kompozycji

Download to read offline

Kompozycja jest układem elementów, które tworzą harmonijną całość. Na kompozycję miasta składają się przede wszystkim budynki i ulice, których odpowiedni układ wpływa na odbiór jego przestrzeni. Poprzez zagospodarowanie można sprawić, że jest ona przyjazna i kameralna lub poważna i monumentalna. Zespoły zabudowy, z których składa się Wrocław, stają się więc tworzywem kreującym jego obraz i odbiór.

Kompozycja jest układem elementów, które tworzą harmonijną całość. Na kompozycję miasta składają się przede wszystkim budynki i ulice, których odpowiedni układ wpływa na odbiór jego przestrzeni. Poprzez zagospodarowanie można sprawić, że jest ona przyjazna i kameralna lub poważna i monumentalna. Zespoły zabudowy, z których składa się Wrocław, stają się więc tworzywem kreującym jego obraz i odbiór.

More Related Content

Nowe Studium Wrocławia: Polityka kompozycji

 1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA KOMPOZYCJI
 2. 2. k ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda zieleń kompozycja m mobilność i infrastruktura z zieleń bez granic
 3. 3. POLITYKA KOMPOZYCJI NOWE PODEJŚCIE: -UKŁADY KOMPOZYCYJNE -MAKROELEMENTY I SYLWETA MIASTA „ Harmonia jest jak muzyka. Wymaga dostrojenia do niuansów każdej sytuacji”. R. Scott Bakker
 4. 4. ZDEFINIOWANY GŁÓWNE UKŁADY KOMPOZYCYJNE DO ROZWINIĘCIA DO TRANSFORMACJI + ZIELONY DO WYKREOWANIA RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 5. 5. ZDEFINIOWANY DO ROZWINIĘCIA DO TRANSFORMACJI ZIELONYDO WYKREOWANIA RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 6. 6. ZDEFINIOWANY Ok. 107 UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH ZDEFINIOWANYCH Kompletne lub prawie kompletne struktury zabudowy z wykształconym i wyraźnie dominującym w przestrzeni układem. KIERUNKI Kierunkami działań jest dopełnienie brakujących elementów w celu wypełnienia układów tworzywem urbanistycznym oraz uporządkowanie i wzmocnienie struktury przestrzennej w oparciu o determinantę definiującą jej układ przestrzenny. RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 7. 7. ZDEFINIOWANY KARŁOWICE RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 8. 8. DO ROZWINIĘCIA Ok. 89 UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH DO ROZWINIĘCIA Jednostki o niekompletnym, często zaburzonym tworzywie, jednak posiadające wykształconą silną determinantę kompozycyjną. KIERUNKI Kierunkami działań w jednostce jest ukończenie układu kompozycyjnego w oparciu o istniejącą determinantę, w miarę możliwości przekształcanie zakłócającego tworzywa w celu budowania kompletnego, harmonijnego układu kompozycyjnego, wyposażenie układów w niezbędne elementy struktury funkcjonalno - przestrzennej. RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 9. 9. DO ROZWINIĘCIA WOJSZYCE RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 10. 10. DO TRANSFORMACJI Ok. 16 UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH DO TRANSFORMACJI Jednostki z zaburzonym, niewykształconym tworzywem, bądź o znacznym stopniu zaburzonym układzie kompozycyjnym, wymagające kompleksowej interwencji w ten układ. KIERUNKI Kierunkami działań w jednostce jest dążenie do uporządkowania lub miejscowej wymiany tworzywa w celu wykreowania harmonijnego układu kompozycyjnego lub transformacja elementów zaburzających kreowaną kompozycję i wyposażenie układów w niezbędne elementy struktury funkcjonalno - przestrzennej. RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 11. 11. DO TRANSFORMACJI OBORNICKA ŻMIGRODZKA RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 12. 12. DO WYKREOWANIA Ok. 68 UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH DO WYKREOWANIA Jednostki niezainwestowane, bądź nie posiadające wyrazistych elementów tworzących kompozycję, na których można oprzeć kreowanie układu kompozycyjnego. KIERUNKI Kierunkiem działań w jednostce jest wykreowanie nowego, spójnego układu kompozycyjnego, wyposażenie układów w niezbędne elementy struktury funkcjonalno - przestrzennej. RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 13. 13. DO WYKREOWANIA ZŁOTNIKI RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 14. 14. ZIELONY Ok. 93 UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH ZIELONYCH Jednostki, których kompozycję tworzą układy zieleni. W ramach układów należy dążyć do kształtowania układów kompozycyjnych zielonych o: a. charakterze izolacyjnym b. charakterze integrującym c. indywidualnym charakterze SYSTEM ZIELENI A UKŁADY KOMPOZYCYJNE ZIELONE RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 15. 15. ZIELONY PARK POŁUDNIOWY RODZAJE UKŁADÓW KOMPOZYCYJNYCH
 16. 16. RODZAJE MAKROWNĘTRZ Podkreślanie spójności poszczególnych makroelementów Kształtowanie kompozycji urbanistycznych wnętrz ważnych ulic i placów Kształtowanie obudowy wnętrz rzek w sposób podkreślający ich charakter Poprawa wizerunku obudowy linii kolejowych Podkreślanie miejsc węzłowych i rytmu makrownętrz poprzez kreowanie w ich rejonie dominant SOBIESKIEGO TRASA SWOJCZYCKA OPOLSKA BUFOROWA GROTA ROWECKIEGO KARKONOSKA ŚREDZKA AOW PÓŁNOC ŁĄCZNIK PAWŁOWICKI TRASA CZESKA TERMINAL LOTNISKO AOW LOTNISKO AOW STADION STRZEGOMSKA BAŁTYCKA KRAKOWSKA BOROWSKA KRZYWOUSTEGO MŁYN KARKONOSKA CMENTARZ TYP I - MIEJSCA WJAZDU DO PRZESTRZENI O WIELKOMIEJSKIEJ SKALI TYP II - GŁÓWNE WJAZDY DO MIASTA LEGENDALEGENDA TYP I - MIEJSCA WJAZDU DO PRZESTRZENI O WIELKOMIEJSKIEJ SKALI Podkreślenie skalą lub formą zabudowy, bądź obudową w formie zieleni o reprezentacyjnym charakterze, małą architekturą i przestrzenią publiczną kształtowaną odpowiednio do rangi miejsca. Kształtowanie detali architektonicznych i rozwiązań technicznych mających na celu podkreślić rangę miejsca TYP II - GŁÓWNE WJAZDY DO MIASTA Podkreślenie elementami podnoszącymi rangę, za pomocą zabudowy i przestrzenią publiczną. Wzmocnienie identyfikacji przestrzeni, świadczące o miejscu wkraczania do przestrzeni miasta BRAMY MIASTA MAKROWNĘTRZA
 17. 17. LEGENDA NOWE PODEJŚCIE Kształtujące sylwetę miasta Lokalne dominanty Subdominanty Obiekty kompozycyjne Kształtowanie układu kompozycyjnego SYLWETA MIASTA
 18. 18. POLITYKA KOMPOZYCJI

×