Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nowe Studium Wrocławia: Polityka gospodarczo-usługowa

Polityka gospodarcza miasta będzie skupiała się przede wszystkim na wspieraniu i rozwoju branż nowoczesnych technologii oraz przekształcaniu terenów poprzemysłowych, a także na rozwoju szeroko pojętych usług i handlu.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nowe Studium Wrocławia: Polityka gospodarczo-usługowa

 1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 2. 2. ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda zieleń k kompozycja m mobilność i infrastruktura z zieleń bez granic
 3. 3. „ Ludzka kreatywność jest największym zasobem”. Richard Florida http://media.npr.org/assets/img/2014/09/30/trh_creativity_artwork_option_04_wide-28a15d5d695bc709e4a13c6e6e258b8fe33a6e40.jpg?s=1400 POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 4. 4. CEL: • wspieranie i rozwój branż nowoczesnych technologii, • przekształcanie terenów poprzemysłowych i rozwój szeroko pojętych usług , • rozwój ośrodków naukowo-badawczych i akademickich stanowiących bieguny nauki i innowacji, w formie koncentracji obiektów i kompleksów obiektów naukowo-badawczych i akademickich, laboratoriów, instytutów naukowych, obiektówzwiązanych z wysoką technologią i innych towarzyszących im obiektów. POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 5. 5. POLITYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ REALIZACJA DZIAŁAŃ POPRZEZ POLITYKI SZCZEGÓŁOWE (dotyczące różnych rodzajów działalności) POLITYKA DZIAŁALNOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII POLITYKA DZIAŁALNOŚCI BIUROWO - USŁUGOWEJ POLITYKA DUŻYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH POLITYKA DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH ŚRÓDMIEJSKICH POLITYKA DZIAŁALNOŚCI NIEWIELKICH PRZEDSIĘBIORSTW POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 6. 6. CEL: wykształcenie zrównoważonego systemu ośrodków usługowych, w której szczególną rolę pełnią ośrodki lokalne, przy dalszym wzmacnianiu ośrodka centralnego lokalny ośrodek usługowy centralny ośrodek usługowy wyspecjalizowany ośrodek usługowy OGÓLNOMIEJSKA POLITYKA PRZESTRZENNA ROZWOJU OŚRODKÓW USŁUGOWYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 7. 7. OGRANICZENIA W KSZTAŁTOWANIU OBIEKTÓW HANDLOWYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 8. 8. POLITYKA SEKTOROWA DLA HANDLU DETALICZNEGO WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE ULICE HANDLOWE centrum i dawne małe miasteczka SKLEPY TRADYCYJNE na całym obszarze miasta TARGOWISKA I HALE TARGOWE głównie lokalne ośrodki usługowe SUPERMARKETY głównie lokalne ośrodki usługowe PRZEKSZTAŁCENIE, ODTWORZENIE I WZMOCNIENIE ROLI ULIC HANDLOWYCH WSPIERANIE HANDLU W NIEWIELKICH OBIEKTACH HANDLOWYCH WYZNACZENIE STAŁYCH TARGOWISK I WSPIERANIE LOKALNYCH BAZARÓW SYTUOWANIE W REJONACH O DUŻEJ LICZBIE KLIENTÓW, ZHARMONIZOWANIE Z OTOCZENIEM W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM DUŻE OBIEKTY W BUDYNKACH HISTORYCZNIE USŁUGOWYCH LUB PRODUKCYJNYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
 9. 9. POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA WROCŁAW MIASTEM INNOWACYJNYM I KREATYWNYM - TWORZYMY STREFY BIUROWE - STAWIAMY NA JAKOŚCIOWY ROZWÓJ PRZEMYSŁU, KTÓRY WYMAGA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY O WIELOFUNKCYJNYM ZASTOSOWANIU - WSPIERAMY ROZWÓJ NIEWIELKICH PRZEDSIĘBIORSTW

×