Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nowe Studium Wrocławia: Polityka gospodarczo-usługowa

Nowe Studium Wrocławia: Polityka gospodarczo-usługowa

Download to read offline

Polityka gospodarcza miasta będzie skupiała się przede wszystkim na wspieraniu i rozwoju branż nowoczesnych technologii oraz przekształcaniu terenów poprzemysłowych, a także na rozwoju szeroko pojętych usług i handlu.

Polityka gospodarcza miasta będzie skupiała się przede wszystkim na wspieraniu i rozwoju branż nowoczesnych technologii oraz przekształcaniu terenów poprzemysłowych, a także na rozwoju szeroko pojętych usług i handlu.

More Related Content

Nowe Studium Wrocławia: Polityka gospodarczo-usługowa

  1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  2. 2. ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda zieleń k kompozycja m mobilność i infrastruktura z zieleń bez granic
  3. 3. „ Ludzka kreatywność jest największym zasobem”. Richard Florida http://media.npr.org/assets/img/2014/09/30/trh_creativity_artwork_option_04_wide-28a15d5d695bc709e4a13c6e6e258b8fe33a6e40.jpg?s=1400 POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  4. 4. CEL: • wspieranie i rozwój branż nowoczesnych technologii, • przekształcanie terenów poprzemysłowych i rozwój szeroko pojętych usług , • rozwój ośrodków naukowo-badawczych i akademickich stanowiących bieguny nauki i innowacji, w formie koncentracji obiektów i kompleksów obiektów naukowo-badawczych i akademickich, laboratoriów, instytutów naukowych, obiektówzwiązanych z wysoką technologią i innych towarzyszących im obiektów. POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  5. 5. POLITYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ REALIZACJA DZIAŁAŃ POPRZEZ POLITYKI SZCZEGÓŁOWE (dotyczące różnych rodzajów działalności) POLITYKA DZIAŁALNOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII POLITYKA DZIAŁALNOŚCI BIUROWO - USŁUGOWEJ POLITYKA DUŻYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH POLITYKA DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH ŚRÓDMIEJSKICH POLITYKA DZIAŁALNOŚCI NIEWIELKICH PRZEDSIĘBIORSTW POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  6. 6. CEL: wykształcenie zrównoważonego systemu ośrodków usługowych, w której szczególną rolę pełnią ośrodki lokalne, przy dalszym wzmacnianiu ośrodka centralnego lokalny ośrodek usługowy centralny ośrodek usługowy wyspecjalizowany ośrodek usługowy OGÓLNOMIEJSKA POLITYKA PRZESTRZENNA ROZWOJU OŚRODKÓW USŁUGOWYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  7. 7. OGRANICZENIA W KSZTAŁTOWANIU OBIEKTÓW HANDLOWYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  8. 8. POLITYKA SEKTOROWA DLA HANDLU DETALICZNEGO WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE ULICE HANDLOWE centrum i dawne małe miasteczka SKLEPY TRADYCYJNE na całym obszarze miasta TARGOWISKA I HALE TARGOWE głównie lokalne ośrodki usługowe SUPERMARKETY głównie lokalne ośrodki usługowe PRZEKSZTAŁCENIE, ODTWORZENIE I WZMOCNIENIE ROLI ULIC HANDLOWYCH WSPIERANIE HANDLU W NIEWIELKICH OBIEKTACH HANDLOWYCH WYZNACZENIE STAŁYCH TARGOWISK I WSPIERANIE LOKALNYCH BAZARÓW SYTUOWANIE W REJONACH O DUŻEJ LICZBIE KLIENTÓW, ZHARMONIZOWANIE Z OTOCZENIEM W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM DUŻE OBIEKTY W BUDYNKACH HISTORYCZNIE USŁUGOWYCH LUB PRODUKCYJNYCH POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA
  9. 9. POLITYKA GOSPODARCZO – USŁUGOWA WROCŁAW MIASTEM INNOWACYJNYM I KREATYWNYM - TWORZYMY STREFY BIUROWE - STAWIAMY NA JAKOŚCIOWY ROZWÓJ PRZEMYSŁU, KTÓRY WYMAGA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY O WIELOFUNKCYJNYM ZASTOSOWANIU - WSPIERAMY ROZWÓJ NIEWIELKICH PRZEDSIĘBIORSTW

×