Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia. W czym możemy Ci pomóc?

Załóż firmę we Wrocławiu. Przedsiębiorcą może być każdy

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia. W czym możemy Ci pomóc?

 1. 1. Biuro Rozwoju Gospodarczego W czym możemy Ci pomóc?
 2. 2. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wrocławskich firm w oparciu o partnerskie relacje nasza misja
 3. 3. Obszary naszej działalności 1 Obsługa klienta zewnętrznego – Punkt Informacji Gospodarczej, bieżąca obsługa kupców, obsługa właścicieli nośników reklamowych Poprawa jakości przestrzeni publicznej – Park Kulturowy, rewitalizacja społeczno-gospodarcza ulic handlowych Edukacja i promocja przedsiębiorczości – projekty dla dzieci, młodzieży, NGO, seniorów, MŚP – konferencje, webinaria i giełdy kooperacyjne Informatory biznesowe – zakładka Biznes na stronie www.wroclaw.pl, wsparcie merytoryczne serwisu Przedsiębiorczy Wrocław, Przewodnik Wrocławskiego Przedsiębiorcy Badanie potrzeb przedsiębiorców – identyfikacja trendów i wyzwań, analizy związane z gospodarką i przedsiębiorczością, nowe trendy w gospodarce, projekty międzynarodowe 2 3 4 5
 4. 4. zapytań rocznie do Punktu Informacji Gospodarczej przetargów ofertowych na najem lokali użytkowych konsultacji indywidualnych z przedsiębiorcami spotkań warsztatowych z lokalnymi przedsiębiorcami centra wspierania przedsiębiorczości: CRZ Krzywy Komin, Łokietka 5, HART Dziedziniec Artystyczny, Inne Centrum 1700 80 20 4 80 Wspieranie Przedsiębiorczości i Handlu Wspieranie Przedsiębiorczości i Handlu hal targowych 100 11 136 210 miejsc do handlu obwoźnego targowisk: 8 na gruntach miejskich 7 na gruntach prywatnych miejsc sprzedaży okazjonalnej ha Parku Kulturowego jarmarki okolicznościowe 15 2
 5. 5. pomoc na start dla początkujących przedsiębiorców wsparcie dla MŚP na różnych etapach rozwiązywanie indywidualnych problemów obsługa wielojęzyczna cykliczne spotkania dla obcokrajowców Punkt Informacji Gospodarczej Jak założyć firmę? Co i gdzie załatwić w urzędzie? Jakie instytucje wspierają biznes we Wrocławiu? Przewodnik wrocławskiego przedsiębiorcy (wersja pol. i ang.) ul. Świdnicka 53 , pokój 311 tel. 71 777 78 19, 71 777 75 31 e-mail: brg@um.wroc.pl
 6. 6. Załóż firmę Masz pomysł na biznes? Masz pomysł na biznes? Przedsiębiorcą może być każdy! we Wrocławiu
 7. 7. Nowe firmy w Polsce w dobie Covid-19 Po spadku rejestracji firm w III-V 2020, związanym z początkiem pandemii, liczba rejestracji stabilizuje się. Do końca grudnia 2020 r. zarejestrowano w Polsce 318 255 podmiotów, co oznacza 11% spadek r/r, natomiast w KRS ujawniono 47218 nowych firm – o 1,8% mniej niż w 2019 roku. Źródło: GUS, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (www.coig.com.pl) marzec: 29% kwiecień: 60% maj: 32% czerwiec: 2% wrzesień: 6% grudzień: 10% Spadki związane z pandemią 2020 r. i odbicie w II połowie roku
 8. 8. Wrocław wśród liderów przedsiębiorczości 2020 rok - kontynuacja trendu wzrostu ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON w województwie dolnośląskim. Wg stanu na 31 XII było ich 396,0 tys. – o 13,2 tys. więcej niż w 2019 r. (wzrost o 3,4%). Przybyło 27 185 nowych firm (21 226 – osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.), wyrejestrowano 13 862 (11 488). firm zarejestrowanych we Wrocławiu osoby fizyczne prowadzące działalność spółki handlowe, z czego 24457 to Spółki z o.o 127 516 76 420 29 078 handel, naprawa pojazdów działalność naukowa i techniczna budownictwo obsługa rynku nieruchomości Wrocław - II miejsce po Warszawie Źródło: GUS, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (www.coig.com.pl)
 9. 9. WSPARCIE NA START bezpłatne szkolenia online bezzwrotne dotacje PUP, PFRON, PIFE, operatorzy... pożyczki, kredyty gwarancje specjalne warunki pakiet startowy publikacje edukacyjne za damo maly ZUS, refundacja ZUS, ulgi podatkowe programy lokalne miejskie, regionalne
 10. 10. Pieniądze na start oszczędności pożyczka od rodziny / znajomych - środki własne - bezzwrotne dotacje - finansowanie społecznościowe
 11. 11. Kredyty Aniołowie biznesu Bezzwrotne dotacje Finansowanie społecznościowe zalążkowe VE i PE Fundusze Gdzie szukać dodatkowych środków Pożyczki i poręczenia specjalne W ARUNKI specjalne W ARUNKI
 12. 12. specjalne W ARUNKI specjalne W ARUNKI Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: - do 32 700 zł (nie krócej niż 12 m-cy) - do 81 750 zł (nie krócej niż 24 m-cy) Dostępne od 15.03.2021 Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej do 25 000 zł oraz pomoc prawna, konsultacje i doradztwo (podjęcie działalności gosp.) Dostępne od 11.01.2021 dla osób niepełnosprawnych: - zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP - poszukujących pracy (mają dochód z innych źródeł, ale nie są zatrudnione) dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP dotacje bezzwrotne PUP kontakt: 71 77 01 612, -623, -625, -639, -654, Dotacja z Funduszu Pracy PUP – właściwy dla miejsca zamieszkania kontakt: 71 77 017 45 Dotacja z PFRON Dotacje mają charakter jednorazowy. wroclaw.praca.gov.pl dla bezrobotnych i poszukujących pracy formy wsparcia dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wroclaw.praca.gov.pl dla bezrobotnych i poszukujących pracy dla niepełnosprawnych dostępne środki: 150 000
 13. 13. dotacje bezzwrotne PO WER RPO WD specjalne W ARUNKI specjalne W ARUNKI Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 23 050 zł + wsparcie pomostowe do 2600 zł/mc przez 6 m-cy i szkolenia (dot. prowadzenia działalności gosp.) - dostępne od IV 2021 Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 23 050 zł + wsparcie pomostowe do 2600 zł/mc przez 6 m-cy i szkolenia (dot. prowadzenia działalności gosp.) - dostępne od II 2021 Realizatorzy projektów PO WER Realizatorzy projektów RPO WD osoby w wieku 18-29 lat, osoby w wieku >30 lat www.power.dwup.pl www.rpo.dwup.pl WARUNEK: utrata zatrudnienia po 1.03.2020 i pozostawanie poza rynkiem pracy do dnia przystąpienia do projektu bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy niezarejestrowane w UP, długotrwale bezrobotne, ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno- prawnych, których zarobki < 120 % minimalnego wynagrodzenia.
 14. 14. instrumenty zwrotne www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/finansowanie-dzialalnosci Kredyty Pożyczki i poręczenia specjalne W ARUNKI specjalne W ARUNKI brak lub niższe wymagane zabezpieczenia, brak lub niższy wymagany wkład własny, dostęp do finansowania bez historii kredytowej, wyższa kwota, wydłużony okres finansowania, obniżenie marży, brak statusu i obciążeń pomocy publicznej, wsparcie finansowe UE bez wniosków unijnych, terminów i kolejek finansowanie preferencyjne atrakcyjne kwoty pożyczek (do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia) długi okres spłaty karencje w spłacie rat kapitałowych do 12 mcy, stałe niskie oprocentowanie – zaledwie 0,01% w skali roku brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki, udział pożyczki do 100% wartości realizowanego przedsięwzięcia
 15. 15. Kokos.pl, Mintos.pl, eMonero, Finansowo.pl Pieniądze na konkretny cel na ustalonych warunkach (umowa) z zabezpieczeniem. Wysoko oprocentowane - sposób zarabiania drobnych inwestorów prywatnych. Alternatywa "chwilówek". Platformy sociallendingowe: beesfund.com zrzutka.pl polakpotrafi.pl odpalprojekt Pieniądze od osób prywatnych, które chcą wesprzeć ciekawy biznes. Mogą być formą bezzwrotnego wsparcia lub inwestycji udziałowej - w zamian trzeba zaoferować swoje produkty / usługi lub udziały w przedsięwzięciu. pieniądze z internetu Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) zwrotne i bezzwrotne indiegogo findfunds kickstarter wspieram.to Pożyczki społecznościowe (social lending) www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/finansowanie-dzialalnosci
 16. 16. instrumenty udziałowe Fundusze zalążkowe Aniołowie biznesu Fundusze VE i PE łączny budżet 500 mln zł okres inwestycji 3-7 lat innowacje, transfer i komercjalizacja technologii w fazie seed i startup. w zamian za kapitał obejmują znaczący pakiet udziałów w spółce żeby sięgnąć po pieniądze wystarczy dobry pomysł na biznes nie wymagają zabezpieczenia majątkowego / wiarygodności historycznej okres inwestycji 3-7 lat Angażują się w biznes o dużym potencjale wzrostu – na etapie rozruchu (VC) i rozwoju (PE). Fundusze venture capital i private equity to często wyspecjalizowane spółki, banki czy fundusze emerytalne. w zamian za kapitał obejmują znaczący pakiet udziałów w spółce Więcej informacji: PFR Ventures, www.psik.org.pl www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/finansowanie-dzialalnosci The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN) Zamożni inwestorzy prywatni angażujący własne środki w rokujące szybki wzrost firmy na etapie rozruchu. Działają podobnie jak fundusze VC.
 17. 17. POMOC MIASTA informacje dla przedsiębiorców dane gospodarcze Wrocławia Infohub dla przedsiębiorców PIG konsultacje indywidualne inkubator integracyjny warsztaty, webinary #WrocławZdalnieLokalnie #WrocławNaWynos ulgi, umorzenia, prolongaty zwolnienia z podatku od nieruchomości Wrocławski pakiet pomocowy coworking (14) i wirtualne biura (20) inkubatory (27) i Parki Technologiczne finansowanie publiczne (PFR, NCBR) akceleratory baza startupów
 18. 18. pomoc inwestycyjna (infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna rekreacyjna) pomoc operacyjna (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu) przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą (pomoc de minimis) siedziba we Wrocławiu, działalność do 24 miesięcy, brak zaległości wobec Gminy Wrocław, max. 5 lat zwolnienia. Wnioski do 30.06.2021; przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje we Wrocławiu wnioski przed rozpoczęciem nowej inwestycji, poniesienie nakładów na nową inwestycję lub poniesienie kosztów zatrudnienia, utrzymanie inwestycji przez 3 lub 5 lat, wkład własny min. 25% kosztów kwalifikowanych; prowadzący działalność związaną z infrastrukturą sportową lub rekreacyjną wnioski przed rozpoczęciem inwestycji/działalności szkoleniowej, rozpoczęcie działań do 31.12.2021, poniesienie nakładów na nową inwestycję lub szkolenia. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie nieruchomości podłączonych do niskoemisyjnych źródeł energii zgłoszenie i wpis do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, poniesienie nakładów min. 15 000 zł netto, wnioski do końca roku, w którym źródło zostało podłączone do budynku/jego części. Pomoc publiczna dla MŚP zwolnienia z podatku od nieruchomości
 19. 19. ulg podatkowych ulg cywilnoprawnych zwolnień z podatku od nieruchomości odstąpień od dochodzenia należności dla przedsiębiorców i NGO nienaliczania opłat prolongacyjnych zawieszenia opłaty śmieciowej pakietu dla spółdzielni mieszkaniowych umorzeń spłat należności przypadających Gminie Wrocław Obsługuje Wrocławski Pakiet Pomocowy Informacja i składanie wniosków w zakresie: Centrum Wsparcia Przedsiębiorców pomoc.firma@um.wroc.pl centrum.firma@um.wroc.pl Kontakt telefoniczny: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26 Kontakt mailowy: do składania wniosków:  do udzielania informacji: Skrzynka podawcza: ul. Kotlarska 41
 20. 20. Gdzie szukać informacji #PrzedsiębiorczyWroclaw #CentrumPrzedsiębiorców
 21. 21. www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/ www.wroclaw.pl/biznes/centrum-wsparcia-przedsiebiorcow www.wroclaw.pl/startupy WAŻNE STRONY www.biznes.gov.pl www.podatki.gov.pl www.parp.gov.pl www.niepelnosprawni.gov.pl www.pfron.org.pl www.niepelnosprawni.pl
 22. 22. Ewa Dziekańska-Budniak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia ewa.dziekanska@um.wroc.pl 71 777 72 53 www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/ DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

×