Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milieu

Milieu

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Milieu

  1. 1. Ook een probleem voor U!
  2. 2. <ul><li>Luchtverontreiniging </li></ul><ul><li>Bodemverontreiniging </li></ul><ul><li>Waterverontreiniging </li></ul><ul><li>Klimaatsverandering </li></ul><ul><li>Wat kan U doen? </li></ul><ul><li>conclusie </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Vormen </li></ul><ul><ul><li>Verzuring </li></ul></ul><ul><ul><li>Broeikaseffect </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwevend stof </li></ul></ul><ul><li>Bronnen </li></ul><ul><ul><li>Industrie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Land- en tuinbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebouwenverwarming </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Bedreiging van bodemkwaliteit </li></ul><ul><ul><li>Erosie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdroging </li></ul></ul><ul><ul><li>Overstroming </li></ul></ul><ul><ul><li>Industriële verontreiniging </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Industriële verontreiniging </li></ul><ul><li>Nitraatgehalte </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Broeikaseffect </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Goed </li></ul><ul><ul><li>Recycleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer kiezen voor de fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbaar vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Composteren </li></ul></ul><ul><li>Slecht </li></ul><ul><ul><li>Korte afstanden afleggen met de auto </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen herbruikbaar materiaal gebruiken </li></ul></ul>
  8. 8. Dank u voor uw aandacht! <ul><li>En onthoud; dingen recycleren, de natuur respecteren! </li></ul>

×