Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

20160704 zomerdriedaagse klasmanagement

20160704 zomerdriedaagse klasmanagement

Download to read offline

Hoe binnenklasdifferentiatie werkbaar maken door sterk klasmanagement? praktische tips met context voor leraars die hun eigen lesgeven willen innoveren. (Differentiated instruction)

Hoe binnenklasdifferentiatie werkbaar maken door sterk klasmanagement? praktische tips met context voor leraars die hun eigen lesgeven willen innoveren. (Differentiated instruction)

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

20160704 zomerdriedaagse klasmanagement

 1. 1. Klasmanagement in een gedifferentieerde klas Wouter Smets VUB 04/JUL/2016
 2. 2. Table of contents 1. Intro 2. Klasmanagement in een gedifferentieerde klas 3. Haalbare en realistische strategieën 4. Onthou 5. Discussie
 3. 3. Intro
 4. 4. Introduction Binnenklasdifferentiatie (BKD) is het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling. (Coubergs, Struyven et al. 2015)
 5. 5. Adapted from: Oaksford & Jones, 2001
 6. 6. Als je een team leraars laat differentiëren. Wat zijn dan… de (belangrijkste) hinderpalen voor deze leraars? de (belangrijkste) succesfactoren die hun successen bepalen?
 7. 7. Hinderpalen en/of succesfactoren Faciliteiten • ICT, klaslokaal,… Urgentie • Ervaring en noodzaak Ondersteuning • Directie, pedagogische begeleiding, handboek Mindset • Leraar & Leerling: groei
 8. 8. “Differentiated instruction is not a set of teaching strategies, but rather a way of thinking about teaching and learning” (Carol Tomlinson.com)
 9. 9. Leren met ‘growth mindset’: vraagt heel wat van leerling en leraar (Meervoudige) doelgerichtheid Beoordelingsvermogen: assessment Zelfredzaamheid: self-management Weerstaan aan / ingaan op prikkels: zelfregulerend vermogen Helder klasmanagement biedt pedagogisch comfort voor LK en LL
 10. 10. Klasmanagement in een een gedifferentieerde les
 11. 11. Klasmanagement in een gedifferentieerde les Stel dat je een stagiair zou krijgen die een contractwerk plant. Hiermee wil hij/zij inspelen op tempoverschillen in de klas en ook ruimte scheppen voor de sterkste leerlingen om zelfstandig een beetje uitbreidingsleerstof te verwerken.
 12. 12. Klasmanagement in een gedifferentieerde les Basisregels 1.Denk na over de fysieke indeling in de klas: stroomlijn waar mogelijk 2.Maak afspraken over geluidniveau’s 3.Stimuleer zelfredzaamheid van leerlingen
 13. 13. bord b b b b b b b b e e b b b e e b b e e e extra instructie aan instructietafel b enkel basisinstructie bord s m m s PC s m m s z z s m s z z s m z z z zwak m middengroep s sterk 1.Denk na over de fysieke indeling in de klas: stroomlijn waar mogelijk
 14. 14. Ingebedde instructie: 3 niveau's bord sam chiara debby tom PC mohammed kyandro amira suzanna jack pieter jeroen tammy wyktoria nour layla dennis silke tess ewoud
 15. 15. Miniklas: verlengde instructie extra instructietafel Basis-instructie met oefentijd zelfstandig werk snelste leerlingen PC: opzoekhoek
 16. 16. Hoekenwerk met 2 keuzeparcours Bord Bureau leraar hoek A hoek C Hoek E leesopdracht luisteropdracht basis luisteropdracht uitbreiding hoek B hoek D hoek F schrijfopdracht grammaticaopdracht grammatica uitbreiding
 17. 17. Fase 1 Bord Jona Lize Tomas Helge Anne Kenji Wouter Doha David Samira Carlos Marthe Khadija Iker Roos Individueel werk met 2e fase in duo’s Fase 2 Bord Jona Lize Tomas Kenji Helge Anne Wouter Doha Roos David Marthe Samira Carlos Khadija Iker
 18. 18. Individueel werk, iedereen stil Leraar spreekt, leerlingen luisteren teamstemmen klasstemmen
 19. 19. Maak afspraken over geluidniveau’s Geluid: 3 niveau’s stilte individueel werk partnerstemmen zacht praten tegen partner, niet storend voor teamleden teamstemmen normaal volume in team, niet storend voor andere teams Overweeg: achtergrondmuziek
 20. 20. 3. Klasmanagement bij leren in groep Tijd Timer tools Klaaropdrachten
 21. 21. Klasmanagement bij leren in groep GIPS principe 1 2 3 4
 22. 22. De rol van de leraar in de klas http://cooperatiefleren.weebly.com/
 23. 23. Klasmanagement in een gedifferentieerde les Stimuleer zelfredzaamheid van je leerlingen zorg dat ze duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt noteer en/of projecteer verwachtingen, keuzeopties, deadlines,… spreek leerlingen aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel
 24. 24. Haalbare en realistische leerstrategieën
 25. 25. Haalbare en realistische strategieën Controle leraar Weinig zelfregulatie LL nodig strategie A B C1 C2 D Coöperatieve structuren x groepswerk x X x contractwerk x X X Verlengde instructie Individuele taken projectwerk x gevalstudie x Probleemgestuurd leren
 26. 26. Boven links = Haalbaar en realistisch voor beginners Lower right = Diepere professionele ontwikkeling
 27. 27. Implicaties
 28. 28. Onthou Leren differentiëren… • Gaat traag • Hoeft niet te wachten tot ‘ervaring’ er is • Vraag strak klasmanagement (door grondige voorbereiding en/of veel ervaring)
 29. 29. Discussie
 30. 30. Discussie Differentiatie is alleen weggelegd voor leraars die goed omkunnen met een klas waar het soms chaos is. Differentiatie vraagt veel werk voor de leraar.
 31. 31. Thank you. Voor meer info of vormingen: E: wouter.smets@kdg.be T: @wouter_smets

×