Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 32

190828 royal council (4) chidchanok

1

Share

Download to read offline

ศ ดร ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ - เทคโนโลยีที่จำกัดความสามารถของ AI
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

190828 royal council (4) chidchanok

 1. 1. เทคโนโลยีที่จํากีดความสามารถของ AI ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา
 2. 2. AI ความฉลาดที่ทําขึ้นโดยวิธีการคํานวณและ algorithms เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดูฉลาด www.tutorialspoint.com blog.computedby.com vintageteardown.com Intel 8080 Apple A6 CMOS NOR
 3. 3. github.comLewisMatosMiniMaxTicTacToe ยิ่งมองล่วงหน้าหลายตา ก็ยิ่งมี โอกาสชนะสูง ขนาดของ memory  ความเร็วของการค้นหา AI 1
 4. 4. Fixed features, fixed data during tree construction No plasticity Dzone.com Rule‐based intelligence AI 1
 5. 5. If student is true then if income is high then … Else  if income is high then … if income is medium then … Use logical condition;  separating line orthogonal to feature space AI 1
 6. 6. www.youtube.com thai.bestpriceupdate.com www.jnto.or.th Which one is a real image ?
 7. 7. AI 1 Searching and logic‐based intelligence are not efficient enough to solve  complex problems Need new concepts and technology Why (How) can we distinguish real images from drawn images? Can we formulate mathematical models to imitate this capability? We must understand how the brain works.  But it is not easy to do so. First obstacle
 8. 8. www.youtube.com AI 2
 9. 9. representing a line or a plane or a hyperplane male face group female face group a boy  face or a girl face www.fg2015.orgblog.webkid.io AI 2
 10. 10. Elliptic function male face group female face group hyperplane AI 2
 11. 11. AI 2 What are the best features to represent each face?
 12. 12. www.michaelchimenti.com AI 2 Deep learning
 13. 13. Need many neurons – high computational cost – require more power consumption Slow learning time – require high performance computer  AI 2
 14. 14. Interestingengineering.com Small intelligent sensor Size and battery power are critical factors 
 15. 15. www.slideshare.net/kleinerperkins/internet‐trends‐2017‐report
 16. 16. Forbes.com
 17. 17. Karlrupp.com
 18. 18. Karlrupp.com
 19. 19. There’s a Big Obstacle to the Pentagon’s New Strategy to Speed AI to Troops Defense officials want to accelerate the delivery of artificial-intelligence tools from the lab to the field. But it's hard to obtain the massive data streams that make AI work. Technology Editor, Defense One FEBRUARY 14, 2019
 20. 20. The problem is that when you start looking at just  how much data is required for A.I. to achieve  human‐level intelligence, you soon start to realize  that our current and near‐term data storage  alternatives will simply not work, pushing A.I. out  by decades. For example, to fully encode the 40  trillion cells in a human body would require 60  zetabytes of digital storage. Which means that even  at one penny per petabyte, it would cost  somewhere on the order of $5 trillion to create a  digital twin for every human on the planet. That's  about 25 percent of U.S. GDP. 
 21. 21. An even better example, and one closer to home, is that of  autonomous vehicles (AVs).  For example, if an AV generates 20 terabytes of data a day (which is an  incredibly conservative estimate), the storage requirements would  amount to 7.3 petabytes yearly. At the current costs of cloud data  storage, that would amount to approximately $3 million annually. That's  60 times the cost of the automobile! 
 22. 22. www.slideshare.net/kleinerperkins/internet‐trends‐2017‐report
 23. 23. Technological obstacles:   How to learn streaming data online ? How to make a neural network achieve  minimum number of neurons and have high plasticity during learning? How to make AI algorithms executable by the limitation of battery power? 
 24. 24. Solutions Discard‐after‐learn concept Use mathematical shapes to capture streaming data Use recursive functions to reduce computational c omplexity
 25. 25. AI trust in the enterprise While CEOs are eager to implement AI, employees are less  enthusiastic, the report found. Top barriers to AI adoption in  the enterprise include the following: Lack of AI talent (46%) Regulatory/security risk (40%) Managing AI and ML in the  enterprise (free PDF) on TechRepublic. Inefficient infrastructure support (37%) Insufficient quality/quantity of data (36%) Employee trust (33%) Consumer trust (32%) Lack of support from senior leadership (26%) Human factors Managing AI and ML in the enterprise (free PDF) on TechRepublic.
 26. 26. Emerging economies lead in AI adoption According to the study,  Indonesia ranks first in terms of AI implementation (65%),  followed by China (63%) and India (62%).  These three topped more developed economies such as  South Korea (57%),  Singapore (50%),  Japan (47%) and  Taiwan (44%). www.appier.com
 27. 27. AUTONOMOUS KILLING MACHINES? In contrast, suggestions to limit some very specific applications of AI seem to merit  much closer examination and action. A major case in point is the development of  autonomous weapons that employ AI to decide when to fire, with how much force  to apply, and on what targets. Suggestions to limit some very specific applications of AI seem to merit much  closer examination and action. A major case in point is the development of  autonomous weapons. A group of robotics and AI researchers, joined by public intellectuals and  activists, signed an open letter that was presented at the 2015 International  Conference on Artificial Intelligence, calling for the United Nations to ban the  further development of weaponized AI that could operate “beyond meaningful  human control.” 
 28. 28. JOB COLLAPSE? Oddly, the area in which AI is already having a significant impact and is  expected to have major, worldwide, transformative effects is more often  discussed by economists rather than by AI mavens.  From 2000 to 2010, 1.1 million secretarial jobs disappeared, as did 500,000 jobs for  accounting and auditing clerks. Other job types, such as travel agents and data entry  workers, have also seen steep declines due to technological advances Amitai Etzioni is University Professor and professor of  international affairs at George Washington University in  Washington, DC. Oren Etzioni is chief executive officer of the  Allen Institute for Artificial Institute and professor of computer  science at the University of Washington.
 29. 29. Prof Stephen Hawking, one of Britain's pre‐ eminent scientists, has said that efforts to  create thinking machines pose a threat to our  very existence. He told the BBC:"The development of full  artificial intelligence could spell the end of the  human race." กลัวมากไป
 30. 30. สิ่งที่ต้องทําเพื่อเตรียมตัวกับเทคโนโลยี AI รัฐบาล ฝ่ายค้าน ต้องร่วมกันทําให้เป็นรูปธรรม อย่ามัวแต่เน้นการเมือง ด่ากันในสภา แย่งอํานาจกัน 1. ตั้งเป้าหมายของประเทศให้ชัดเจนว่าจะเป็น ผู้นําเทคโนโลยี AI ของโลกให้ได้ภาย 5 ปีนี้ 2. ปูพื้นคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แนวคิด AI ให้นักเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยม 3. เพิ่มนักศึกษาโท เอก (ให้ทุนนักเรียนต่างชาติ) เน้นงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ของโลก 4. โยงบริษัทกับมหาวิทยาลัยเพื่อนําแนวคิดใหม่ไปประยุกต์ 5. ออกกฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยี AI ที่เอาไปใช้ในการทําชั่ว 6. ให้การศึกษาเทคโนโลยี AI แบบง่ายต่อประชาชนทุกระดับ เพื่อเตรียมตัวรับพายุของเทคโนโลยีนี้

×