Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WordFinder för dig!

1,101 views

Published on

WordFinder Software erbjuder flexibilitet och kvalitet med 120 lexikon på 15 språk från världens ledande förlag. Vi har därmed marknadens bredaste sortiment och kan erbjuda en lösning som passar just dig. Läs om alla våra lexikon i vår katalog!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WordFinder för dig!

 1. 1. FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder för dig!
 2. 2. 2
 3. 3. FOR BETTER UNDERSTANDINGVarför WordFinder?WordFinder gör det möjligt för företag i alla storlekaratt kommunicera mer effektivt och arbeta mer produktivtmed all form av skriven kommunikation. Idag agerar vialla i en alltmer global värld, vilket gör att en majoritetav oss dagligen måste kommunicera på flera språk. Det ärhär programmen från WordFinder kommer in i bilden.Fördelarna för ditt företag är många: Enkelt och användarvänligt – dubbelklicka in rätt översättning. Flexibelt – kompatibel med i stort sett samtliga Windows- och Mac-program. Ökad kvalitet – korrekta texter gör att du undviker pinsamma slarvfel. Snabbt och intuitivt – sök i ett eller flera lexikon, sök i egna lexikon, sök efter fraser, gör noteringar och översätt ord på webben. WordFinder gör det enkelt för dig.Valfrihet och kvalitetVälj mellan 120 lexikon på 15 språk inom mängderav ämnesområden. WordFinder har marknadensabsolut bredaste sortiment från ledande förlag somt. ex Norstedts, HarperCollins, Oxford University Press,Porto Editora, Larousse. Rätt ord, översättning ellerterm för varje sammanhang hämtade enbart ur veder-tagna lexikon.Lång erfarenhetWordFinder har sedan 1990 hjälpt företag och profes-sionella användare att kommunicera effektivt. Fler än300 000 användare har redan upptäckt att WordFinderär den optimala lösningen. 3
 4. 4. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Skräddarsy din WordFinder-licens! Att bygga ihop sin egen WordFinder-kombination är enkelt och flexibelt. Basen är själva programvaran WordFinder Professional för PC eller Mac. Det är denna programvara som hanterar alla de lexikon du kan välja till WordFinder. Bygg sedan på med de lexikon du behöver. Har du PC kan du sedan välja till programmet WordFinder Grammatik som gran- skar din engelska text så att den är korrekt med avseende på grammatik, stavning och stil. För att göra det enkelt för dig att välja har vi tagit fram ett antal färdiga språkpaket – WordFinder Small, WordFinder Medium, WordFinder Large och WordFinder Xtra Large. Läs mer om dessa paket på www.wordfinder.se WordFinder Professional WordFinder Professional är marknadens snabbaste och mest flexibla verktyg för att hitta rätt ord, term eller synonym. Genom att dubbel- klicka klistrar du sedan in den korrekta översättningen i ditt dokument. WordFinder gör det enkelt för dig • Snabbt och enkelt – slå upp ordet, dubbelklicka på översättningen och den klistras in automatiskt i ditt program. • Sök i flera lexikon samtidigt – genom att skapa lexikongrupper. • Sök efter en fras – med hjälp av funktionen Artikelsökning kan du hitta hela fraser och uttryck. • Jokersökning – sök med hjälp av ersättningstecken (* eller?) om du är osäker på ett ords stavning. • Egna lexikon – skapa egna lexikon med företags- och/eller bransch- specifik terminologi. • Noteringar – vill du göra tillägg i dina köpta lexikon kan du enkelt lägga in en notering vid ett uppslagsord. • Importera lexikon – konvertera din egen terminologi till WordFinder- format. • Fuzzy match – hjälper dig att hitta rätt uppslagsord även om du stavar fel. Endast Windows. • Oregelbundna verb – hitta rätt böjningsform av de vanligaste oregel- bundna verben. Endast Windows. • Stödjer Unicode – hanterar ännu fler språk, nu även japanska, kinesiska och ryska. Endast Windows. WordFinder 10 Professional för PC WordFinder 10 Professional kräver Intel Pentium-processor eller mot- svarande. Windows XP eller senare. WordFinder 9 Professional för Mac WordFinder 9 Professional för Mac kräver Mac OS X Panther eller senare. 4
 5. 5. IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE?WordFinder Grammatik 3Genvägen till korrekt engelska – snabbt och bekvämtMed WordFinder Grammatik 3 kan du språkgranska engelsk text påett mycket enkelt sätt. WordFinder Grammatik 3 markerar inte baradina språkfel utan ger även förslag på hur texten kan göras bättre. På såsätt förbättrar du dina kunskaper i engelska. WordFinder Grammatik 3fokuserar på de språkliga fällor som finns för alla som har engelska somandraspråk. WordFinder Grammatik 3 är helt integrerat med Microsoft Word ochMicrosoft Outlook, men du kan även jobba med WordFinder Gramma-tik 3 från andra typer av program.Varför WordFinder Grammatik 3?• Hjälper dig att skriva mer effektivt – du producerar bättre innehåll snabbare.• Ökar din produktivitet – hjälper dig snabbt med korrekt stavning, grammatik och stil.• Du förbättrar dina kunskaper i engelska – programmet har pedagogiska förklaringar.• Förbättrar din kommunikation!WordFinder Grammatik 3 kräver Intel Pentium-processor eller mot-svarande. Windows XP eller senare. Kompatibel med Office 2003/2007.Kan integreras i Microsoft Word och Microsoft Outlook 2003/2007. 5
 6. 6. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Lexikon till WordFinder ENBART DET BÄSTA ÄR GOTT NOG! Fler än 120 lexikon på 15 språk. Mängder av ämnesområden. Vi vågar påstå att vi erbjuder världens bredaste sortiment av lexikon, vilket gör det enkelt för dig att hitta rätt efter de behov du har. Kvaliteten säker- ställs genom att vi samarbetar med de ledande lexikonförlagen runt om i världen, t ex Norstedts, HarperCollins, Oxford University Press, Porto Editora och Larousse. Alla lexikon säljs i elektronisk version. WordFinder Professional är programvaran som krävs för att kunna använda lexikonen. Vårt sortiment är under ständig utveckling – nya lexikon och språk adderas kontinuerligt. Gå in på www.wordfinder.se för att få den senaste informationen. Norstedts randiga ordböcker De en- och tvåspråkiga ordböckerna från Norstedts är de främsta på den svenska marknaden. Norstedts har lång erfarenhet och ett nära sam- arbete med språkexperter, universitetsinstitutioner, Svenska Akademien och Språkrådet. Norstedts samarbetar även med ledande ordboksförlag i Europa och USA. Norstedts stora engelska ordbok – professionell svensk-engelsk och engelsk-svensk PC Norstedts engelska ordbok – professionell är den största ordboken till Mac och från engelska i Sverige. Det är en kvalitetsordbok för såväl univer- sitetsstuderande, översättare, lärare och personer inom näringslivet som för den som bara ibland skriver på engelska. Norstedts engelska ordbok – professionell innehåller sammanlagt 276 000 ord och fraser och är en vidareutveckling och uppdatering av Norstedts stora engelska ordbok, som innehöll sammanlagt 270 000 ord Uppdaterad hösten 2010 och fraser i den senaste upplagan. Bland nytillskotten i den här boken finns ord och uttryck från aktuella – men vitt skilda – områden som me- dia, teknik, miljö, medicin, gastronomi och slang. Kärnan är det moderna allmänspråket i svenskan och i den brittiska och amerikanska engelskan, men här redovisas också högre stilarter, äldre språkbruk, vardagligt språk och slang. Fackbetonade ord och ut- tryck är hämtade från olika områden som exempelvis ekonomi, IT, med- icin, teknik, gastronomi, musik och sport. En viktig målsättning har varit att ge översättningar som inte bara är grammatiskt korrekta utan även idiomatiskt träffande. Användaren får förutom översättningarna också tydliga uppgifter om konstruktion, stilnivå och prepositioner. Det finns rikligt med exempel, både översatta och oöversatta, som ger stöd vid valet av översättningar. Ordboken består av två delar, en engelsk-svensk och en svensk-engelsk, med 138 000 ord och fraser i vardera delen. Norstedts stora tyska ordbok svensk-tysk och tysk-svensk PC Norstedts stora tyska ordbok räcker mycket långt vid översättning till Mac och från tyska och den vänder sig till såväl avancerade användare som studerande. Den är ett aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt, referensverk. I Norstedts stora tyska ordbok presenteras ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Användaren får i hela boken Uppdaterad hösten 2010 rikligt med uppgifter om grammatik, stilnivå och konstruktioner. I den svensk-tyska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter. Den tysk-svenska delen innehåller 75 500 ord och fraser och den svensk-tyska 64 500 ord och fraser. 6
 7. 7. IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE?Norstedts stora franska ordboksvensk-fransk och fransk-svenskNorstedts stora franska ordbok räcker mycket långt vid översättning till PCoch från franska och den vänder sig till såväl avancerade användare som Macstuderande. Den är ett aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt,referensverk. I Norstedts stora franska ordbok presenteras ett ord- och frasförråd somspeglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, frånvardagligt till formellt eller specialiserat. Användaren får i hela boken rik-ligt med uppgifter om grammatik, stilnivå och konstruktioner. I den Uppdaterad hösten 2010svensk-franska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv ochverb försetts med böjningsuppgifter. Den fransk-svenska delen innehåller74 500 ord och fraser och den svensk-franska 67 500 ord och fraser.Norstedts stora spanska ordboksvensk-spansk och spansk-svenskNorstedts stora spanska ordbok räcker mycket långt vid översättning till PCoch från spanska och den vänder sig till såväl avancerade användare som Macstuderande. Den är ett aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt,referensverk. I Norstedts stora spanska ordbok presenteras ett ord- och frasförrådsom speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk,från vardagligt till formellt eller specialiserat. Användaren får i hela bokenrikligt med uppgifter om grammatik, stilnivå och konstruktioner. I densvensk-spanska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och Uppdaterad hösten 2010verb försetts med böjningsuppgifter. Den spansk-svenska delen innehåller68 500 ord och fraser och den svensk-spanska 61 500 ord och fraser.Norstedts italienska ordboksvensk-italiensk och italiensk-svenskI Norstedts svensk-italienska och italiensk-svenska ordböcker ligger PCtyngdpunkten framför allt på den moderna allmänitalienskan, men Macäven vardagligt språk, regionala språkskillnader och facktermer fi nnsmed. Dessutom ges grammatisk information, t ex om uttal och konstruk-tionsregler. Den svensk-italienska ordboken innehåller ca 51 000 ordoch fraser och den italiensk-svenska ordboken innehåller ca 60 000 ordoch fraser.Norstedts nederländska ordboksvensk-nederländsk och nederländsk-svenskNorstedts svensk-nederländska och nederländsk-svenska ordböcker är PCmarknadens absolut största ordböcker för denna språkkombination och Macresultatet av ett samarbete mellan Norstedts och det kända nederländskaförlaget Van Dale. Ordböckerna följer de nya nederländska stavningsreg-lerna och även belgisk nederländska finns med. Den svensk-nederländskaordboken innehåller ca 92 000 ord och fraser och den nederländsk-svenskainnehåller ca 106 000 ord och fraser.Norstedts finska ordbokfinsk-svensk och svensk-finskDetta är en modern och aktuell ordbok. Den är framtagen i Finland av PCbokförlaget Werner Söderström OY, men den svenska ordbasen kommer Macfrån Norstedts. Innehåller totalt 108 000 ord och fraser. 7
 8. 8. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Norstedts skandinaviska ordbok PC Släcker en dansk brandmand bränder? Ska man bli glad om man blir kallad Mac raring av en norrman? Svaren får man i denna ordbok, som innehåller ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna. Det kan vara ord som är mer eller mindre likformiga men har helt olika betydelser. Ordboken består av tre olika ordlistor och har totalt ca 12 000 uppslagsord. Ordboken har utarbetats av Birgitta Lindgren vid Svenska språknämnden tillsammans med Allan Karker, Skirne Bruland och Ståle Løland. Enspråkiga lexikon WordFinder Stora Skribentordboken PC Här har vi samlat några av de viktigaste svenska referenstitlarna. Du får Mac tillgång till 100 000-tals ordförklaringar, synonymer, motsatsord, förkort- ningar och dessutom en samling skrivregler. Följande referenstitlar ingår: • Norstedts svenska ordbok • Svenska skrivregler Utgiven av Svenska språknämnden • Norstedts svenska synonymordbok • Norstedts förkortningsordbok • Svenska Akademiens ordlista Kräver WordFinder 9 Professional, version 9.1.1 eller senare. Norstedts svenska ordbok PC Detta är en stor svensk ordbok med tyngdpunkt på beskrivning av ordens Mac betydelse och användning. I denna reviderade och utökade 3:e upplaga har 3 000 ord tillkommit och den innehåller ca 100 000 uppslagsord. Dessutom ges böjningsformer till alla uppslagsord. Vid sidan av allmän- språket tar ordboken upp främmande ord och nya ord från olika fack- områden. Ett oumbärligt verktyg för alla som skriver på svenska. Norstedts svenska synonymordbok PC Denna synonymordbok omfattar ca 33 500 uppslagsord, vanligen till- Mac hörande normalspråket. Till dessa ges mer eller mindre närliggande synonymer från skilda stilarter. Begreppet synonym har här använts i sin vidaste betydelse. Detta betyder ca 200 000 synonymer och fraser som hjälper oss att variera vårt ordval och säga just det vi vill ha sagt. Svenskt synonymlexikon PC Svenskt synonymlexikon omfattar drygt 25 000 uppslagsord och Mac 150 000 synonymer. Lexikonet är ett alldeles utmärkt hjälpmedel för dig som vill variera ditt svenska språk. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt främmande ord, låneord, facktermer och slanguttryck. Lexikonet har utvecklats av Walters Lexikon. Skriv Rätt – svensk grammatikhjälp PC Skriv Rätt ger dig direkt hjälp med stavning av svåra ord, konstruktioner, Mac fraser, regler för accenter, stor bokstav och förkortningar. Ett perfekt hjälpmedel för alla som hanterar svenska texter i sin vardag. Dessutom finns rena ordförklaringar, främmande ord och datatermer. Även ort- namn förtecknas. 8
 9. 9. IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE?En- och tvåspråkiga lexikonfrån HarperCollins PublishersCollins English DictionaryengelskDetta är det ledande enspråkiga lexikonet för det engelska språket och PC Macinnehåller fler än 190 000 uppslagsord. Här kan du få termer inom t exvetenskap, data och IT, konst, ekonomi, utbildning och teknik förklaratpå djupet.Collins Thesaurus A–ZengelskI detta engelska synonymlexikon hittar du fler än 340 000 synonymer. PCCollins Thesaurus A–Z är en skattkista för dig som vill krydda och variera Macdin engelska i tal och skrift. Vid uppslagsorden hittar du såväl synonymersom antonymer (motsatsord). Dessutom finns till de flesta uppslagsordförteckningar på relaterade ord och uttryck, citat och ordspråk.Collins German Dictionary Complete & Unabridgedengelsk-tysk och tysk-engelskCollins German Dictionary ger dig en omsorgsfull och tillförlitlig PCtäckning av den moderna vokabulären för de bägge språken. Vid de Macflesta uppslagsord fi nns synonymer, användarexempel, fraser och stil-nivå. Lexikonen följer även den nya tyska stavningsreformen. CollinsGerman Dictionary innehåller fler än 170 000 uppslagsord i varderaspråkriktningen.Collins Italian Dictionaryengelsk-italiensk och italiensk-engelskCollins Italian Dictionary tillhandahåller exakt och tillförlitlig täckning av PC Macnutida vokabulär och språkbruk. Modernitet och exakthet, tillsam-mans med uppfi nningsrikedom och tydlig presentation, gör dem tilloumbärliga lexikon för alla som studerar eller arbetar med italienska.Lexikonen innehåller totalt 91 000 uppslagsord i de båda språkrikt-ningarna.Collins Polish Dictionaryengelsk-polsk och polsk-engelskDetta är den första utgåvan av Collins Polish Dictionary, engelsk-polsk PCoch polsk-engelsk. Lexikonen innehåller totalt 63 000 uppslagsord i de Macbåda språkriktningarna. Innehållet i lexikonen täcker dagens vokabulär,inkluderar även affärs- och datatermer samt tusentals fraser såväl somexempel.Kräver WordFinder 9.1.1 Professional eller senare.Collins Spanish Dictionary Complete & Unabridgedengelsk-spansk och spansk-engelskCollins Spanish Dictionary är absolut lexikonen för dig som kräver den PC Macsenaste vokabulären för de bägge språken. Lexikonen innehåller såväl detmoderna vardagsspråket som de senaste facktermerna från en mängdområden. Det är de mest uppdaterade och vedertagna lexikonen mellanspanska och engelska som finns tillgängliga idag. Här finns även fulltäckning för amerikansk engelska respektive latinamerikansk spanska. 9
 10. 10. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Lexikon från Oxford University Press Oxford Beginner’s Chinese Dictionary kinesisk-engelsk och engelsk-kinesisk PC Lexikonet från Oxford University Press innehåller ett väl utvalt vokabu- Mac lär speciellt avsett för engelsktalande vuxna som antingen är nybörjare eller vill uppdatera sin bortglömda kinesiska. Innehåller fler än 15 000 ord och fraser samt 20 000 översättningar. Kräver WordFinder 10 Professional. Oxford Beginner’s Japanese Dictionary japansk-engelsk och engelsk-japansk PC Enkelhet är ledordet för detta lexikon från Oxford University Press som Mac är en helt ny guide för att lära sig japanska. Det är specifikt framtaget för engelsktalande vuxna som vill lära sig japanska från början, eller som vill fräscha upp sina bortglömda språkkunskaper. Tusentals fraser visar hur språket används i sitt sammanhang. Lexikonet innehåller mer än 15 000 ord och fraser och 20 000 översättningar. Kräver WordFinder 10 Professional. Oxford Russian Dictionary rysk-engelsk och engelsk-rysk PC Oxford Russian Dictionary är det mest kompletta och aktuella lexikon Mac som finns mellan engelska och ryska. Innehåller fler än 500 000 ord, fraser och översättningar där även affärstermer, fackord och dataterminologi är inkluderat. Kräver WordFinder 10 Professional för PC alternativt WordFinder 9 Professional för Mac. En- och tvåspråkiga lexikon från Larousse Larousse Dictionnaire Anglais fransk-engelsk och engelsk-fransk PC Larousse Dictionnaire Anglais fransk-engelska och engelsk-franska lexi- Mac kon är moderna och kompletta lexikon med nutida vokabulär som även innehåller de senaste tekniska orden och fackuttrycken. En klar och tyd- lig uppställning och många exempel underlättar förståelsen. Larousse Dictionnaire Anglais innehåller 250 000 ord och uttryck samt 400 000 översättningar i de båda språkriktningarna. Larousse Multidico fransk PC Multidico är ett oumbärligt enspråkigt franskt hjälpmedel för alla som Mac skriver på franska. Innehåller 100 000-tals uppslagsord, uttryck, synony- mer, homonymer och fraser presenterat på ett mycket pedagogiskt och överskådligt sätt. Utöver detta finns även speciella svårigheter i franska språket presenterade. 10
 11. 11. IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE?Enspråkigt lexikon från VoxVox Diccionario General de la Lengua EspañolaspanskDetta är ett komplett enspråkigt spanskt lexikon och innehåller såväl euro- PCpeisk som latinamerikansk spanska. Mac I lexikonet finns markerat huruvida användningsområdet är latin-amerikanskt eller endast avsett för Spanien. Lexikonet har sammanställtsav en stor grupp experter som representerar alla variationer av det span-ska språket. Man har använt de senaste lexikografiska metoderna.Lexikonet innehåller:• 53 000 uppslagsord• 10 000 idiom• 112 000 definitioner• 4 700 etymologierKräver WordFinder 9 Professional för Mac.Lexikon från Porto EditoraPorto Editora Dicionário de Inglêsportugisisk-engelsk och engelsk-portugisiskDessa lexikon är de ledande mellan de bägge språken och ger en bred PCoch relevant täckning av dagens portugisiska och engelska. De innehåller Macbåde vardagsspråk och facktermer från en mängd olika områden. Lex-ikonen innehåller fler än 550 000 översättningar och ca 100 000 fraseroch uttryck i de båda språkriktningarna.Medicinska lexikonStedman’s Medical DictionaryengelskLexikonet betraktas som det mest tillförlitliga och flitigast använda inom PC Macdet medicinska området. Den 28:e utgåvan omfattar 107 000 termer ochdefinitioner varav 5 000 helt nya. Stedman’s Medical Dictionary ärmycket populär bland specialister, läkare, forskare och andra som arbetarmed medicinsk terminologi.Kräver WordFinder 9.5 Professional eller senare.Norstedts Medicinesvensk-engelsk-svenskNorstedts Medicine innehåller ca 22 000 uppslagsord, med uttal och för- PCklaringar på enkel engelska samt med svensk översättning. Lexikonet Macinnehåller dessutom en mängd autentiska språkexempel som visar i vilketsammanhang ordet används. Många uppslagsord förtydligas även medförklarande bilder med bildtexter på både engelska och svenska.Tekniska lexikonEngströms tekniska ordböckerEngströms tekniska ordböcker är de mest omfattande i sitt slag som publi-cerats inom det skandinaviska språkområdet. De omfattar facktermer ochfackuttryck från så gott som alla tekniska områden. Engströms tekniskaordböcker är de största och heltäckande standardverken för tekniska över-sättningar på alla nivåer inom svenskt näringsliv och industri – forskning,undervisning och förvaltning! De flesta av Sveriges exporterande företaganvänder sedan många år Engströms tekniska ordböcker. Ett ovärderligthjälpmedel för alla som arbetar med tekniska texter! 11
 12. 12. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Engströms Teknisk Ordbok svensk-engelsk och engelsk-svensk PC Engströms svensk-engelska och engelsk-svenska tekniska ordböcker Mac innehåller vardera fler än 150 000 tekniska ord och uttryck från i stort sett samtliga tekniska områden. I dessa uppdaterade och omarbetade upp- lagor har tonvikt lagts på att komplettera med termer från data- och IT-området och de innehåller nu fler än 13 000 termer från dessa områ- den. Den amerikanska tekniska litteraturen intar en dominerande ställ- ning inom det engelska språkområdet, varför amerikanska tekniska ut- tryck särskilt markerats i de engelska ordböckerna. Engströms Teknisk Ordbok svensk-tysk och tysk-svensk PC Ordböckerna är de senaste svensk-tyska och tysk-svenska från Engströms Mac och innehåller ca 100 000 tekniska ord och uttryck i varje språkriktning. Termer från så gott som samtliga tekniska områden är representerade, inklusive data och teknikhistoria. Engströms Teknisk Ordbok svensk-fransk och fransk-svensk PC Dessa är de senaste av Engströms svensk-franska och fransk-svenska Mac tekniska ordböcker. De omfattar i stort sett samtliga tekniska områden och innehåller ca 45 000 tekniska ord och uttryck i vardera riktningen. Övriga tekniska lexikon Spansk teknisk ordbok svensk-spansk och spansk-svensk PC De svensk-spanska och spansk-svenska tekniska ordböckerna innehåller ca Mac 35 000 ord i vardera riktningen. Ordböckerna är främst inriktade på det energitekniska området, men även en mängd andra tekniska områden som t ex elteknik, verkstadsteknik, pappersmassa, gruvnäring, sjöfart och byggnation är representerade. Ordböckerna är framtagna av Christer Nilsson. Stahres industrilexikon svensk-engelsk och engelsk-svensk PC Stahres industrilexikon innehåller över 50 000 uppslagsord och 70 000 Mac översättningar i vardera riktningen. Inriktningen är allmänt teknisk och innehåller termer inom teknik, mekanik, maskiner, material och arbets- metoder. Stahres industrilexikon är ett av marknadens mest moderna tekniska lexikon för industrin. Lexikonen är framtagna av Nils Stahre. Flygteknisk ordbok svensk-engelsk och engelsk-svensk PC Dessa ordböcker är framtagna av Nils Stahre och finns i en svensk- Mac engelsk och en engelsk-svensk version. Ordböckerna innehåller över 20 000 uppslagsord och 24 000 översättningar i vardera språkriktningen. Stor vikt har lagts vid att hålla en modern terminologi inom det flyg- tekniska området och i detta syfte har flera olika källor använts, bl.a. flygtekniska tidskrifter, handböcker, broschyrer och publikationer. Byggtekniskt lexikon svensk-engelsk och engelsk-svensk PC TNCs byggtekniska lexikon innehåller ca 26 000 termer som är häm- Mac tade från elva mindre lexikon från olika områden inom byggnadssektorn. Lexikonen finns i två versioner, svensk-engelsk och engelsk-svensk och många termer har även översättningar till tyska och franska. 12
 13. 13. IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE? IN TENTS OR INTENSE?TNC Plan- och Byggtermersvensk-engelsk, fransk, tyskPlan- och Byggtermer är sammanställd av TNC och innehåller ca 2 000 PCtermer med svenska definitioner och terminologiska motsvarigheter på Macengelska, franska och tyska.SIS pappersordlistasvensk-engelsk och engelsk-svenskSIS (Standardiseringen i Sverige) pappersordlista innehåller 1 200 upp- PCslagsord med termer och definitioner på svenska och engelska liksom Mactermmotsvarigheter på franska, tyska, danska, finska och norska. Inne-håller även termer från områden som vedhantering, massatillverkning,papperskvalitet och tryckning. Omkring 500 termposter bygger på inter-nationell standard, ISO 4046.Ekonomiska och juridiska lexikonAffärs- och affärsekonomiska lexikonDessa affärslexikon innehåller inte bara ord och uttryck som används PCvid affärskorrespondens, utan även termer från avtalshandlingar, offer- Macter, beställningar och andra affärsdokument och dokument med juridiskinnebörd. Framtagna av Jan Husberg.Följande affärs- och affärsekonomiska lexikon finns:• Svensk-engelskt • Tysk-svenskt affärslexikon affärsekonomiskt lexikon med 30 000 affärs- och med 100 000 affärsekonomiska affärsjuridiska termer. och juridiska termer. • Svensk-franskt affärslexikon• Engelsk-svenskt med 30 000 affärs- och affärsekonomiskt lexikon affärsjuridiska termer. med 100 000 affärsekonomiska och juridiska termer. • Fransk-svenskt affärslexikon med 30 000 affärs- och• Svensk-tyskt affärslexikon affärsjuridiska termer. med 30 000 affärs- och affärsjuridiska termer.Engelska ordboken FAR SRSsvensk-engelsk och engelsk-svenskOrdboken för ekonomiområdet med särskild inriktning på redovisning PCoch revision. Dessutom ingår ett urval affärsjuridiska uttryck samt termer Macinom bank, börs, försäkring och skatt. Innehåller även mallar för balans-och resultaträkning, kassaflödesanalys och revisionsberättelser.Peter Collin Business German Dictionaryengelsk-tysk och tysk-engelskDessa affärsordlexikon är heltäckande inom områden från affärs- till PCbörsmarknad och är idealiska lexikon för alla som arbetar med interna- Mactionella affärskontakter, liksom för översättare och studenter. Lexikoneninnehåller fler än 25 000 uppslagsord i vardera språkriktning och erbju-der den senaste terminologin.Peter Collin Business Spanish Dictionaryengelsk-spansk och spansk-engelskDessa affärsordlexikon innehåller fler än 25 000 uppslagsord i vardera PC Macspråkriktning med termer från de flesta ekonomiska och fi nansiellaområden. Lexikonen erbjuder en grundlig täckning för termer inomjuridik, marknadsföring, bokföring m.m. och är idealiska för alla somarbetar med internationella affärskontakter, liksom för översättare ochstudenter. 13
 14. 14. OR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER Övriga lexikon EUs ord och uttryck svensk-engelsk och engelsk-svensk PC TNCs lexikon över EUs regelspråk. Ordboken innehåller ca 3 500 termer, Mac fraser och organisationsnamn och omfattar områdena handel, ekonomi, juridik och EU-administration. De är hämtade ur de centrala EU-doku- ment som översatts från engelska till svenska vid Utrikesdepartementet och Delegationen för översättning av EUs regelverk. Uppslagsorden är engelska med svenska motsvarigheter. Gullberg svensk-engelsk fackordbok A–Ö PC Svensk-engelsk fackordbok av Ingvar E. Gullberg, från Norstedts är Mac Sveriges i särklass största allmänna fackordbok och innehåller fler än 200 000 ord och fraser och ca 300 000 översättningar. Detta är den tredje utökade och uppdaterade upplagan, med ord och uttryck från fler fack- områden än i någon annan ordbok. Här hittar du termer, uttryck och översättningar inom flera hundra olika fackområden, t ex inom ekonomi, juridik, vetenskap, teknik m.m. – ”allt man inte hittar någon annanstans” och mycket mer! Prisma Amerikanskt slanglexikon amerikansk-svensk PC Meltdown? Feevie? Super slab? Dessa och ca 10 000 andra ord hittar Mac du i Prismas amerikanska slanglexikon. Innehållet spänner från 30- till 90-talet och rymmer ord och uttryck alltifrån den undre världen till den politiska scenen. Lexikonet är framtaget av språkkonstnären och översättaren Einar Heckscher. Fler lexikon Vi samarbetar även med fler lexikonförlag vilket har resulterat i en mängd lexikon på olika språk. Du kan läsa mer om dem samt alla nya lexikon som ständigt tillkommer i vårt sortiment på www.wordfinder.se. Danska lexikon Norska lexikon Allmänna lexikon Allmänna lexikon • Politikens store engelsk ordbog, • Kunnskapsforlaget engelsk dansk-engelsk och engelsk-dansk stor ordbok norsk-engelsk och engelsk-norsk Ekonomiska lexikon • Kunnskapsforlaget tysk blå ord- • L&H business fagordbog, bok norsk-tysk och tysk-norsk dansk-engelsk och engelsk-dansk • Kunnskapsforlaget fransk blå • L&H fagordbog ordbok fransk-norsk och dansk-tysk och tysk-dansk norsk-fransk • Samfundslitteratur økonomisk • Kunnskapsforlaget spansk blå ordbog dansk-engelsk och ordbok spansk-norsk och engelsk-dansk norsk-spansk Tekniska lexikon Ekonomiska lexikon • L&H teknisk ordbog • Cappelen økonomisk ordbok dansk-engelsk och engelsk-dansk norsk-engelsk och engelsk-norsk • L&H teknisk ordbog • Cappelen økonomisk ordbok dansk-tysk och tysk-dansk norsk-tysk och tysk-norsk • Cappelen juridisk ordbok norsk-engelsk och engelsk-norsk Tekniska lexikon Finska lexikon • Formatic Teknisk Ordbok Allmänna lexikon norsk-engelsk och engelsk-norsk • WSOY englanti suursanakirja • Formatic Teknisk Ordbok finsk-engelsk och engelsk-finsk norsk-tysk och tysk-norsk 14
 15. 15. Alla våra lexikon Danska Engelska Finska Franska Italienska Japanska Kinesiska Nederländska Norska Ryska Polska Portugisiska Spanska Svenska TyskaAffärsekonomiskt lexikon, sv-en/en-svAffärslexikon, sv-de/de-svAffärslexikon, sv-fr/fr-svCappelen juridisk ordbok, no-en/en-noCappelen økonomisk ordbok, no-de/de-noCappelen økonomisk ordbok, no-en/en-noCollins English Dictionary, enCollins German Dictionary, en-de/de-enCollins Italian Dictionary, en-it/it-enCollins Polish Dictionary, en-pl/pl-enCollins Spanish Dictionary, en-es/es-enCollins Thesaurus A-Z, enEngelska ordboken FAR SRS, sv-en/en-svEngströms Teknisk Ordbok, sv-de/de-svEngströms Teknisk Ordbok, sv-en/en-svEngströms Teknisk Ordbok, sv-fr/fr-svEUs ord och uttryck, sv-en/en-svFlygteknisk ordbok, sv-en/en-svFormatic Teknisk Ordbok, no-de/de-noFormatic Teknisk Ordbok, no-en/en-noGullberg svensk-engelsk fackordbok A-Ö, sv-enKunnskapsforlaget engelsk stor ordbok, no-en/en-noKunnskapsforlaget fransk blå ordbok, no-fr/fr-noKunnskapsforlaget spansk blå ordbok, no-es/es-noKunnskapsforlaget tysk blå ordbok, no-de/de-noL&H business fagordbog, da-en/en-daL&H fagordbog, da-de/de-daL&H teknisk ordbog, da-en/en-daL&H teknisk ordbog, da-de/de-daLarousse Chambers Dictionnaire Anglais, fr-en/en-frLarousse Multidico, frNorstedts finska ordbok, sv-fi/fi-svNorstedts italienska ordbok, sv-it/it-svNorstedts Medicine, sv-en/en-svNorstedts nederländska ordbok, sv-nl/nl-svNorstedts skandinaviska ordbok, sv, da, noNorstedts engelska ordbok – professionell, sv-en/en-svNorstedts stora franska ordbok, sv-fr/fr-svNorstedts stora spanska ordbok, sv-es/es-svNorstedts stora tyska ordbok, sv-de/de-svNorstedts svenska ordbok, svNorstedts svenska synonymordbok, svOxford Beginner´s Chinese Dictionary, cn-en/en-cnOxford Beginner´s Japanese Dictionary, ja-en/en-jaOxford Russian Dictionary, ru-en/en-ruPeter Collin Business German Dictionary, en-de/de-enPeter Collin Business Spanish Dictionary, en-es/es-enPolitikens store engelsk ordbog, da-en/en-daPorto Editora Dicionário de Inglês, pt-en/en-ptPrisma Amerikanskt slanglexikon, en-svSamfundslitteratur Økonomisk ordbog, da-en/en-daSIS pappersordlista, sv-en/en-svSkriv Rätt, svSpansk teknisk ordbok, sv-es/es-svStahres industrilexikon, sv-en/en-svStedman´s Medical Dictionary, enSvensk ordbok, svSvenskt synonymlexikon, svTNC Byggtekniskt lexikon, sv-en/en-svTNC Plan- och byggtermer, sv-en, de, frWordFinder Stora Skribentordboken, svVox Diccionario General de la Lengua española, esWSOY englanti suursanakirja, fi-en/en-fi 15
 16. 16. WordFinder Software AB201102SE Box 2212 • 403 14 Göteborg Tel 031 719 62 00 • Fax 031 719 62 99 info@wordfinder.se • www.wordfinder.se

×