Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lekcja multimedialna - danse macabre

3,830 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lekcja multimedialna - danse macabre

 1. 1. Motyw danse macabre występujący w tekstach kultury. Lekcja multimedialna z wykorzystaniem szkolnej biblioteki internetowej wolnelektury.pl    
 2. 2. <ul><li>Definicja – motyw danse macabre </li></ul><ul><li>wolnelektury.pl </li></ul><ul><li>[on-line lub w wersji zapisanej </li></ul><ul><li>przez nauczyciela] </li></ul><ul><li>http://www.wolnelektury.pl/katalog/danse-macabre/ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Rozmowa Mistrza Polikarpa </li></ul><ul><li>ze Śmiercią </li></ul><ul><li>przypomnienie treści wiersza </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Funkcje motywu w sztukach </li></ul><ul><li>plastycznych </li></ul><ul><li>w średniowieczu i baroku </li></ul><ul><li>– wybrane ilustracje </li></ul><ul><li>danse macabre </li></ul><ul><li>– źródło grafika Google.pl </li></ul>
 5. 5. <ul><li>http:// www.istrianet.org/istri a/ visual_arts / history / macabre-holbien-woodcuts.htm </li></ul><ul><li>http://fleshisgrass.files.wordpress.com/2008/11/danse_macabre.jpg </li></ul><ul><li>http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/98100/1/Danse-Macabre.jpg </li></ul><ul><li>http://www.dornai.com/images/danza_macabra/Suhl_%20part_1.jpg </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Motyw danse macabre </li></ul><ul><li>w literaturze </li></ul><ul><li>- na stronie wolnelektury.pl </li></ul><ul><li>http:// www.wolnelektury.pl /katalog/ danse-macabre / </li></ul>
 7. 7. <ul><li>William Shakespeare </li></ul><ul><li>Hamlet – fragment </li></ul><ul><li>http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet.html#m1203340447656 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Jan Kasprowicz - </li></ul><ul><li>Święty Boże święty mocny </li></ul><ul><li>(Hymny) </li></ul><ul><li>http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-swiety-boze-swiety-mocny.html#m1212614978202 </li></ul>
 9. 9. Ćwiczenia : <ul><li>Wskaż odpowiednie cytaty potwierdzające występowanie motywu tańca śmierci </li></ul><ul><li>Jaką funkcję pełni ten motyw </li></ul><ul><li>w przywołanych tekstach? </li></ul><ul><li>Jakie znaczenie miał motyw danse macabre dla twórców różnych epok? </li></ul>
 10. 10. Dziękuję za uwagę Anna Brodawka doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie języka polskiego

×