Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 1 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 2 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 3 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 4 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 5 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 6 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 7 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 8 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 9 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 10 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 11 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 12 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 13 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 14 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 15 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 16 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 17 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 18 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 19 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 20 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 21 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 22 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 23 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 24 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 25 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 26 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 27 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 28 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 29 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 30 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 31 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 32 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 33 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 34 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 35 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 36 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 37 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 38 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 39 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 40 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 41 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 42 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 43 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 44 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 45 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 46 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 47 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 48 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 49 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 50 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 51 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 52 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 53 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 54 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 55 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 56 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 57 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 58 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 59 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 60 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 61 Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux. Slide 62
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux.

Download to read offline


Wprowadzenie do Kubernetesa oraz omówieni korzyści K8S w kontekście mojego doświadczenia z dwóch startupów, jeden z branży mobile ecommerce i jeden FinTech.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Wprowadzenie do Kubernetesa. K8S jako nowy Linux.

 1. 1. WOJCIECH BARCZYŃSKI Lead So ware Engineer & System Engineer Interests: working so ware Hobby: teaching so ware engineering
 2. 2. O MNIE Machine Learning FinTech - SaaS i produkt API Before: 1 z 10 Indonesian mobile e-commerce (Rocket Internet) 3.5 roku Openstack (1000+ nodes, 21 DC) Before SAP R&D I do not like INFRA :D
 3. 3. PROBLEM Z INFRASTRUKTURĄ Admistracja jest trudna i kosztowna Virtualne Maszyny, ansible, salt, etc. Za dużo ruchomych części Nie kończąca się standaryzacja
 4. 4. MIKROSERWISY AAA!
 5. 5. PROBLEM Z INFRASTRUKTURĄ Chmura nie taka tania - $$$
 6. 6. KUBERNETES
 7. 7. WYOBRAŹ SOBIE nie musisz myśleć o IaaS nigdy nie musisz konfigurować maszyny mnie dyskusji o CI / CD ... DC jako czarna skrzynka
 8. 8. CO TO JEST KUBERNETES? Container management Zorientowany na serwisy i aplikacje Prosty w użyciu* Uniezaleźnia nas od IaaS
 9. 9. KUBERNETES Wszystko dla 12factory apps Service discovery i meta-data support
 10. 10. KUBERNETES Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller Repository make docker_push; kubectl create -f app-srv-dpl.yaml
 11. 11. SKALOWNIE! Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App Appscale 3x kubectl --replicas=3 -f app-srv-dpl.yaml
 12. 12. SKALOWANIE! Kubernetes Node Node Node Node Ingress Controller scale 1x App kubectl --replicas=1 -f app-srv-dpl.yaml
 13. 13. ROLLING UPDATES! Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App kubectl set image deployment/app app=app:v2.0.0
 14. 14. ROLLING UPDATES! Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App
 15. 15. ROLLING UPDATES! Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App
 16. 16. ODPORNOŚĆ Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App
 17. 17. ODPORNOŚĆ Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App
 18. 18. ODPORNOŚĆ Kubernetes Node Node Node Node App Ingress Controller App App
 19. 19. HOW GET USER REQUESTS? API BACKOFFICE 1 DATA WEB ADMIN BACKOFFICE 2 BACKOFFICE 3 API.DOMAIN.COM DOMAIN.COM/WEB BACKOFFICE.DOMAIN.COM ORCHESTRATOR PRIVATE NETWORKINTERNET API LISTEN (DOCKER, SWARM, MESOS...) Ingress Controller
 20. 20. INGRESS Pattern Target App Service api.smacc.io/v1/users users-v1 api.smacc.io/v2/users users-v2 smacc.io web
 21. 21. LOAD BALANCING Kubernetes Worker Kubernetes Worker Kubernetes Worker Node Port 30000 Node Node Kubernetes Worker Node user-232 <<Requests>> B users Port 30000 Port 30000 Port 30000 Load Balancer user-12F user-32F
 22. 22. SERVICE DISCOVERY nazwy wstrzykiwane w DNS: curl etykiety: name=value annotacje: prometheus.io/scrape: "true" http://users/list
 23. 23. SERVICE DISCOVERY lużno powiązane komponenty auto-wiring z logigem i monitoringiem
 24. 24. PLUG-AND-PLAY traefik / Nginx / Haproxy / Envoy monitoring: prometheus logging audit checks ...
 25. 25. NAJLEPSZE Wszystko w GIT: pliki k8s yaml integracja z monitoring, alarming, ... - anotacje integracja z ingress-controller ... Devs mogą, prawie zapomnieć o infrastrukturze DevOps Culture Dream!
 26. 26. LYKE 50k+ użytk 2M downloads Top 10 Fashion Apps w Google Play Store Wszystko testowane A/B Szybki rosnący i data-driven http://www.news.getlyke.com/single- post/2016/12/02/Introducing-the- New-Beautiful-LYKE
 27. 27. LYKE 50+ VMs - Amazon, 1 VM - 1 App, bezczynne Puppet, semi-manualny proces deploymentu Strach Zapomniene komponenty Problemy z wydajnością
 28. 28. ROZWIĄZANIE 1. Uprościć infrastruktue 2. Wprowadzić Continous Deployment 3. Zmienić organizację pracy patrz: Conway's law
 29. 29. UPROŚCIĆ 1. Kubernetes z Google Kubernetes Engine 2. Terraform dla wszystkiego innego i AWSa
 30. 30. PLUG-AND-PLAY 1. Prometheus, AlertManager i Grafana 2. Elasticsearch-Fluentd-Kibana 3. Google Identity-Aware-Proxy do ochrony paneli narzędzi 4. 3rd party: statuscake i opsgenie W krótkim czasie mamy już działający system! Skraca czas nauki nowej technologii.
 31. 31. TRAVISCI 1. Tests 2. Zbudowanie docker 3. Deploy docker do Google Container Registry 4. Deploy docker to k8s 5. No other config applied 6. Repo independent
 32. 32. GIT REPO |- tools | |- kube-service.yaml | - kube-deployment.yaml | |- Dockerfile |- VERSION - Makefile
 33. 33. Makefile Copy&Paste from the project to project SERVICE_NAME=v-connector GCP_DOCKER_REGISTRY=eu.gcr.io test: test_short test_integration run_local: # !!!! docker_build: docker_push kube_create_config: kube_apply: kube_deploy:
 34. 34. SMACC Komponenty na VM w AWS, próby z AWS ECS :/ Self-hosted K8S na ProfitBricks Microso ScaleUp, welcome Azure Luckily - AKS
 35. 35. KUBERNETES Z AKS Niezależność od Azure Nasz OnPrem = Nasz OnCloud Konsolidacja naszych micro-servicesów Plug and play, np., monitoring z prometheusem
 36. 36. UPROŚCIĆ az aks CLI do k8s - README.rst Terraform dla wszystkiego innego 1Password i gopass.pw Terraform też do AWSa
 37. 37. NOWE DOŚWIADCZENIE deweloperzy nie lubią wszystkiego poza kodowaniem migracja z PB do AKS była trudna
 38. 38. ROZWIĄZANIE uproszczenie procesu dla dev wszystko do CD jako c&p ukryć generacje plików k8s deployment na tag Similar to the Kelsey Hightower approach
 39. 39. Makefile |- tools | |- Makefile | |- kube-service.yaml | - kube-deployment.yaml | |- Dockerfile - Makefile
 40. 40. CONTINUOUS DEPLOYMENT Github TravisCI hub.docker.com AKS
 41. 41. PROCESS 1. git tag and push
 42. 42. PROCESS 2. tag ➡ deployment do stagingu 3. tag ➡ Pull-Request do brancha produkcji 4. merge Pull-Request ➡ deployment do produkcji
 43. 43. KUBERNETES Pure, generated, kubernetes config 2x kubernetes operators
 44. 44. NASTĘPNE KROKI Acceptance tests na każdy deployment Skalowanie trenowania naszych modeli ML Budowa toola do deploymentu w oparciu o Evaluacja Istio missy
 45. 45. K8S - Linux Kubernetes nie jest "srebną kulą" ale dość blisko Wspólne środowisko dla onPrem i onCloud Upraszcza procesy, uwalnia zasoby Plug-and-play
 46. 46. K8S - Linux The biggest asset - the API Z service discovery, doskonała platforma do integracji Z kubevirt - alternatywa dla Openstacka
 47. 47. DZIĘKUJĘ. PYTANIA? ps. We are hiring.
 48. 48. HIRING Senior Polyglot So ware Engineers Experienced System Engineers Front-end Engineers 1 Data-Driven Product Manager Apply: hello-warsaw@smacc.io, Questions? wojciech.barczynski@smacc.io, or We will teach you Go if needed. No k8s or ML, we will take care of that. FB LI
 49. 49. BACKUP SLIDES
 50. 50. KUBERNETES CONCEPTS
 51. 51. Node Master Deployment Docker containers Node Docker Containers Pod Schedule Schedule
 52. 52. Node Deployment Pod Node Pod services Fixed virtual address Fixed DNS entry
 53. 53. BASIC CONCEPTS Name Purpose Service Interface Entry point (Service Name) Deployment Factory How many pods, which pods Pod Implementation 1+ docker running
 54. 54. PODS See each other on localhost Live and die together Can expose multiple ports Pod nginx WebFiles ENV: HOSTNAME=0.0.0.0 LISTENPORT=8080
 55. 55. SIDE-CARS Pod memcached prometheus exporter Pod app swagger-ui 8080 80 9150 11211
 56. 56. ROLLING RELEASE WITH DEPLOYMENTS Service Pods Labels Deployment Deployment << Creates >> << Creates >> Also possible

Wprowadzenie do Kubernetesa oraz omówieni korzyści K8S w kontekście mojego doświadczenia z dwóch startupów, jeden z branży mobile ecommerce i jeden FinTech.

Views

Total views

336

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×