Successfully reported this slideshow.

Kata Ganda

19

Share

Upcoming SlideShare
Kata ganda
Kata ganda
Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

Kata Ganda

19

Share

Download to read offline

Transcript

 1. 1. KATA GANDA
 2. 2. Kata ganda terbahagi kepada lima bahagian . (a) Kata Ganda Seluruh (b) Kata Ganda Separa (c) Kata Ganda Berima/Bersajak (d) Kata Ganda Menyaling (e) Kata Ganda Semu Setiap kata ganda (kecuali kata ganda separa) mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang ( - ).
 3. 3. Kata Ganda Seluruh Kata dasarnya diulang dan digandakan. Contoh pagi-pagi, benar-benar, bulat-bulat, guru-guru, baring-baring…... 1. Mata- mata itu sedang mengawal persimpangan jalan. 2. Ular sawa itu menelan bulat-bulat seekor anak kambing. 3. Pelajar itu rajin-rajin belaka.
 4. 4. Kata Ganda Separa Kata ganda separa mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Contoh bola-bola = bebola laki-laki = lelaki kuda-kuda = kekuda daun-daun = daun layang-layang = lelayang kabu-kabu = kekabu 1. Ramai tetamu datang ke majlis hari lahirnya . 2. Gegendang telinganya pecah. 3. Bantalnya diisi dengan kekabu.
 5. 5. Kata Ganda Berima Kata ganda berima ialah perkataan yang ditambah mengalami perubahan bunyi. Contoh huru-hara, kering-kontang, kuih-muih, mundar-mandir, gunung-ganang, pindah-randah, bukit-bukau…. 1. Pemandangan gunung-ganang sungguh indah sekali. 2. Kuih-muih yang dibuat oleh Puan Aini sungguh enak. 3. Rakyat akan hidup dalam huru-hara sekiranya berlaku peperangan.
 6. 6. Biasanya, salah satu perkataan yang mengalami penggandaan berima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Perhatikanlah bahawa perkataan yang berhuruf condong itu tidak boleh digunakan secara berasingan. Contoh <ul><li>batu- batan </li></ul><ul><li>gunung- ganang </li></ul><ul><li>mandi - manda </li></ul><ul><li>serta- merta </li></ul><ul><li>warna- warni </li></ul><ul><li>gilang- gemilang </li></ul>I N T A G
 7. 7. Justeru itu, ada juga kedua-dua perkataan yang mengalami penggandaan berima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Contoh <ul><li>gotong-royong </li></ul><ul><li>huru-hara </li></ul><ul><li>huyung-hayang </li></ul><ul><li>mundar-mandir </li></ul><ul><li>porak-peranda </li></ul><ul><li>tungkus-lumus </li></ul>I N T A G
 8. 8. Kata Ganda Menyaling Kata dasar itu diulang dengan menggunakan awalan meN-. Contoh bantu-membantu, karang-mengarang, kejar-mengejar, tari-menari, tawar-menawar……. 1. Penduduk desa itu hidup-membantu . 2. Dia membeli barang itu tanpa tawar-menawar lagi. 3.Pertandingan masak-memasak itu diadili oleh tukang masak yang berpengalaman.
 9. 9. Kata Ganda Semu Kata ganda semu membawa makna yang tertentu. Contoh api-api, anai-anai, anting-anting, epok-epok, gado-gado, jentik-jentik, labi-labi, oleh-oleh…….. 1. Agar-agar yang dijual di kedai Mak Limah sungguh sedap rasanya. 2. Wajahnya iras-iras wajah ibunya. 3. Badannya gatal-gatal kerana digigit pijat-pijat.
 10. 10. NOTA PENTING Kata ganda semu bukan membawa makna banyak seperti kata ganda yang lain.
 11. 11. PERINGATAN Contoh Kesalahan Pembetulan * dua orang budak-budak * beberapa buah kedai-kedai * semua negeri-negeri * dua orang budak * beberapa buah kedai * semua negeri
 12. 12. Contoh Kesalahan Pembetulan * Budak-budak itu nakal-nakal belaka. * Pelajar-pelajar itu rajin- rajin belaka. * Jalan-jalan di ibu kota lebar-lebar belaka. * Budak itu nakal- nakal belaka. * Pelajar itu rajin- rajin belaka. * Jalan di ibu kota lebar-lebar belaka.
 13. 13. Latihan kuih-muih sayur-mayur teka-teki kusut-masai bukit-bukau hutan-belantara 1. ________________ di gerai itu amat lazat. 2. _______________ yang dijual di pasar itu sangat segar. Kuih-muih Sayur-mayur
 14. 14. kuih-muih sayur-mayur teka-teki kusut-masai bukit-bukau hutan-belantara 3. Rambutnya ________________________ kerana baru bangun daripada tidur. 4. Tarzan tinggal di ________________________ bersama binatang-binatang buas. 5. Jawapan bagi ________________________ amat mudah sekali. kusut-masai hutan-belantara teka-teki

Transcript

 1. 1. KATA GANDA
 2. 2. Kata ganda terbahagi kepada lima bahagian . (a) Kata Ganda Seluruh (b) Kata Ganda Separa (c) Kata Ganda Berima/Bersajak (d) Kata Ganda Menyaling (e) Kata Ganda Semu Setiap kata ganda (kecuali kata ganda separa) mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang ( - ).
 3. 3. Kata Ganda Seluruh Kata dasarnya diulang dan digandakan. Contoh pagi-pagi, benar-benar, bulat-bulat, guru-guru, baring-baring…... 1. Mata- mata itu sedang mengawal persimpangan jalan. 2. Ular sawa itu menelan bulat-bulat seekor anak kambing. 3. Pelajar itu rajin-rajin belaka.
 4. 4. Kata Ganda Separa Kata ganda separa mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Contoh bola-bola = bebola laki-laki = lelaki kuda-kuda = kekuda daun-daun = daun layang-layang = lelayang kabu-kabu = kekabu 1. Ramai tetamu datang ke majlis hari lahirnya . 2. Gegendang telinganya pecah. 3. Bantalnya diisi dengan kekabu.
 5. 5. Kata Ganda Berima Kata ganda berima ialah perkataan yang ditambah mengalami perubahan bunyi. Contoh huru-hara, kering-kontang, kuih-muih, mundar-mandir, gunung-ganang, pindah-randah, bukit-bukau…. 1. Pemandangan gunung-ganang sungguh indah sekali. 2. Kuih-muih yang dibuat oleh Puan Aini sungguh enak. 3. Rakyat akan hidup dalam huru-hara sekiranya berlaku peperangan.
 6. 6. Biasanya, salah satu perkataan yang mengalami penggandaan berima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Perhatikanlah bahawa perkataan yang berhuruf condong itu tidak boleh digunakan secara berasingan. Contoh <ul><li>batu- batan </li></ul><ul><li>gunung- ganang </li></ul><ul><li>mandi - manda </li></ul><ul><li>serta- merta </li></ul><ul><li>warna- warni </li></ul><ul><li>gilang- gemilang </li></ul>I N T A G
 7. 7. Justeru itu, ada juga kedua-dua perkataan yang mengalami penggandaan berima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Contoh <ul><li>gotong-royong </li></ul><ul><li>huru-hara </li></ul><ul><li>huyung-hayang </li></ul><ul><li>mundar-mandir </li></ul><ul><li>porak-peranda </li></ul><ul><li>tungkus-lumus </li></ul>I N T A G
 8. 8. Kata Ganda Menyaling Kata dasar itu diulang dengan menggunakan awalan meN-. Contoh bantu-membantu, karang-mengarang, kejar-mengejar, tari-menari, tawar-menawar……. 1. Penduduk desa itu hidup-membantu . 2. Dia membeli barang itu tanpa tawar-menawar lagi. 3.Pertandingan masak-memasak itu diadili oleh tukang masak yang berpengalaman.
 9. 9. Kata Ganda Semu Kata ganda semu membawa makna yang tertentu. Contoh api-api, anai-anai, anting-anting, epok-epok, gado-gado, jentik-jentik, labi-labi, oleh-oleh…….. 1. Agar-agar yang dijual di kedai Mak Limah sungguh sedap rasanya. 2. Wajahnya iras-iras wajah ibunya. 3. Badannya gatal-gatal kerana digigit pijat-pijat.
 10. 10. NOTA PENTING Kata ganda semu bukan membawa makna banyak seperti kata ganda yang lain.
 11. 11. PERINGATAN Contoh Kesalahan Pembetulan * dua orang budak-budak * beberapa buah kedai-kedai * semua negeri-negeri * dua orang budak * beberapa buah kedai * semua negeri
 12. 12. Contoh Kesalahan Pembetulan * Budak-budak itu nakal-nakal belaka. * Pelajar-pelajar itu rajin- rajin belaka. * Jalan-jalan di ibu kota lebar-lebar belaka. * Budak itu nakal- nakal belaka. * Pelajar itu rajin- rajin belaka. * Jalan di ibu kota lebar-lebar belaka.
 13. 13. Latihan kuih-muih sayur-mayur teka-teki kusut-masai bukit-bukau hutan-belantara 1. ________________ di gerai itu amat lazat. 2. _______________ yang dijual di pasar itu sangat segar. Kuih-muih Sayur-mayur
 14. 14. kuih-muih sayur-mayur teka-teki kusut-masai bukit-bukau hutan-belantara 3. Rambutnya ________________________ kerana baru bangun daripada tidur. 4. Tarzan tinggal di ________________________ bersama binatang-binatang buas. 5. Jawapan bagi ________________________ amat mudah sekali. kusut-masai hutan-belantara teka-teki

More Related Content

×