Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ayat

14,370 views

Published on

  • Be the first to comment

Ayat

  1. 1. Ayat ialah perkataan –perkataan yang mempunyai susunan tertentu dan makna yang lengkap. Ayat yang lengkap mempunyai subjek dan predikat. Ayat Subjek + Predikat ayat yang diterangkan menerangkan subjek AYAT
  2. 2. Contoh : di Ang Mo Kio. Subjek + Predikat Kedai itu Ayat Lengkap Kedai itu di Ang Mo Kio. Contoh-contoh lain : Subjek Predikat <ul><li>Singapura memang terkenal sebagai pusat pelancongan antarabangsa. </li></ul><ul><li>Mereka berenang di kolam renang. </li></ul><ul><li>Doktor merawat kaki adik. </li></ul>
  3. 3. Ayat boleh terbentuk dalam dua keadaan iaitu: (a) Ayat biasa- mempunyai subjek di hadapan dan predikat di belakang. Contoh : (1) Semua jemputan sudah hadir. (2) Kereta itu meluncur laju. (b) Ayat songsang- mempunyai predikat di hadapan dan subjek di belakang. Contoh : (1) Sudah tiba semua jemputan. (2) Meluncur laju kereta itu.
  4. 4. Bagi sesetengah ayat, partikel penegas “ –kah” , “ -lah” perlu digunakan supaya ayat songsang tersebut menjadi jelas. Contohnya : Ayat biasa – Ayahnya guru? Dia pegawai polis? Ayat songsang – Guru kah ayahnya? Pegawai polis kah dia?
  5. 5. Ayat inti ialah ayat yang paling sederhana bentuknya. Ayat inti terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain. Empat Pola Ayat Dasar FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) Pola 4 Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Pola 3 Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Pola 2 Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Pola 1 Pola Ayat Dasar
  6. 6. Ayat Lengkap <ul><li>Kamarul kemalangan. </li></ul><ul><li>Abang gemar membaca. </li></ul><ul><li>Bangunan itu tinggi. </li></ul><ul><li>Bapa ke pejabat. </li></ul>ke pejabat. (FS) Bapa (FN) FN + FS sangat tinggi. (FA) Bangunan itu (FN) FN + FA gemar membaca. (FK) Abang (FN) FN + FK kemalangan. (FN) Kamarul (FN) FN + FN Predikat Subjek Pola Ayat Dasar
  7. 7. JENIS-JENIS AYAT <ul><li>Terdapat empat jenis ayat dalam bahasa Melayu. Ayat-ayat tersebut ialah </li></ul><ul><li>Ayat Penyata </li></ul><ul><li>(2) Ayat Tanya </li></ul><ul><li>Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya (Cth : Encik Wong berkereta ke pejabat?) </li></ul><ul><li>Ayat Tanya Dengan Kata Tanya (Cth : Ibu kamu siapa? / Siapa kah ibu kamu?) </li></ul><ul><li>(3) Ayat Perintah </li></ul><ul><li>Ayat Suruhan (Cth : Pergi dari sini. Awak tunggu di sini.) </li></ul><ul><li>Ayat Silaan (Cth: Sila makan kuih itu. Jemput duduk. Sila hubungi saya.) </li></ul><ul><li>Ayat Permintaan (Cth : Harap jangan merokok. Tolong diam. Minta tuan-tuan bersabar.) </li></ul><ul><li>Ayat Larangan (Cth : Usah pergi dari sini. Jangan usik dia. Tak usah menangis lagi.) </li></ul><ul><li>(4) Ayat Seruan </li></ul><ul><li>Ayat Seru Tanpa Kata Seru (Cth : Comelnya bayi ini! </li></ul><ul><li>Ayat Seru Dengan Kata Seru (Cth : Wah, comelnya bayi ini!) </li></ul><ul><li>kata seru – aduh, oh, wah, cis, eh, wahai dan sebagainya. </li></ul>Partikel “-kah”
  8. 8. BENTUK-BENTUK AYAT <ul><li>Ayat-ayat bahasa Melayu dibahagikan </li></ul><ul><li>kepada </li></ul>Ayat Tunggal Ayat Majmuk <ul><li>Ayat Tunggal mengandungi satu subjek dan satu predikat. </li></ul><ul><li>Ayat Tunggal dikenali juga sebagai ayat selapis. </li></ul>Ayat Tunggal
  9. 9. <ul><li>Ayat Majmuk dikenali sebagai ayat berlapis. </li></ul><ul><li>Ayat ini mengandungi dua atau lebih ayat ayat tunggal. </li></ul><ul><li>Ayat majmuk terbahagi kepada tiga golongan iaitu : </li></ul><ul><ul><li>Ayat Majmuk Gabungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayat Majmuk Campuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayat Majmuk Pancangan </li></ul></ul>Ayat Majmuk

×