Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoogbegaafd - PPT- Praktijk Wivina (pdf)

291 views

Published on

 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/LqjIve ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hoogbegaafd - PPT- Praktijk Wivina (pdf)

 1. 1. Hoogbegaafd Sociaal, persoonlijk, of allebei?
 2. 2. Verwachtingen…
 3. 3. Over mij
 4. 4. Over mij
 5. 5. De vraag…
 6. 6. De vraag…
 7. 7. Uitgangspunt Een goede samenwerking tussen emotie en verstand is van essentieel belang voor een evenwichtige ontwikkeling.
 8. 8. Reguliere sociale vaardigheidstraining • Contact leggen • Assertiviteit • Grenzen aangeven • Communiceren • Kritiek krijgen en geven • Samenspelen, samenwerken • Omgaan met pestgedrag • Je mening geven • Jezelf presenteren • Vriendschappen aangaan
 9. 9. De ontdekking Een reguliere sociale vaardigheidstraining aan hoogbegaafden werkt niet
 10. 10. Standaard interventies: waarom werken ze niet?
 11. 11. Vier redenen 1. Aanmeldingsprocedure 2. Opzet van reguliere training 3. De soort hulpvraag 4. Oorzaak van probleemgedrag
 12. 12. 1. Aanmeldingsprocedure 2. Opzet van reguliere training
 13. 13. 3. De soort hulpvraag 4. Oorzaak van probleemgedrag
 14. 14. 3. Hulpvraag van het kind Met welke problemen worden hoogbegaafde kinderen aangemeld? 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling 3. Piekeren 4. Angsten 5. Negatief zelfbeeld 6. Faalangst 7. Dwanghandelingen of -gedachten 8. Lichamelijke onrust 9. Eenzaamheid
 15. 15. Hulpvraag school ≠ Hulpvraag kind 3. Soort hulpvraag
 16. 16. 4. Oorzaak van probleemgedrag Symptoombestrijding Kern van het probleem aanpakken
 17. 17. Kern van het probleem 1. Andere belevingswereld 2. Specifieke kenmerken van hoogbegaafde kinderen 3. Onbegrip van sociale omgeving 4. Mismatch eigen(aardig)heden kind - begeleiding
 18. 18. Specifieke kenmerken • Hoge verwachtingen • Verregaand loyaal in vriendschappen • Specifiek inlevingsvermogen • Hoogsensitief • Rijk en intens gevoelsleven • Kritische, unieke blik op de wereld • Diepgaander begrip van de wereld om hun heen • Analytisch sterk • Uitgesproken creatief • Bijzondere interesses • Voorlopen in de sociale en emotionele ontwikkeling
 19. 19. 1. Persoonlijke vaardigheden (zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfregulering, motivering, aanpassingsvermogen) 2. Sociale vaardigheden (communicatie, het aangaan en behouden van verbintenissen, samenwerking, invloed). 1 en 2 de sociaal & emotionele vaardigheden Definities Bron: Daniel Goleman "Emotionele intelligentie in de praktijk", Uitgeverij Contact, juli 1999 Omgaan met jezelf Omgaan met de ander
 20. 20. Persoonlijke vaardigheden Sociale vaardigheden Focus
 21. 21. Specifieke krachten • Hoge verwachtingen • Verregaand loyaal in vriendschappen • Specifiek inlevingsvermogen • Hoogsensitief • Rijk en intens gevoelsleven • Kritische, unieke blik op de wereld • Diepgaander begrip van de wereld om hun heen • Analytisch sterk • Uitgesproken creatief • Bijzondere interesses • Voorlopen in de sociale en emotionele ontwikkeling
 22. 22. Aan de slag!
 23. 23. Een reguliere sociale vaardigheidstraining aan hoogbegaafden werkt niet Vragen?Vragen?
 24. 24. De weg naar de oplossing?
 25. 25. Het stappenplan 1. Inzicht in de eigen(aardig)heden van hoogbegaafdheid 2. De juiste randvoorwaarden realiseren ten aanzien van de begeleiding (systeem) 3. Persoonlijke vaardigheden versterken 4. Persoonlijke vaardigheden constructief inzetten in de omgang met anderen 5. De sociale vaardigheden versterken 6. Hoogbegaafdheid ervaren en inzetten als kracht
 26. 26. Systeem
 27. 27. Systeem 1 2
 28. 28. 5 pijlers
 29. 29. 5 pijlers
 30. 30. De componenten van de training • Cognitieve gedragstherapie (5 G’s) • Mindfulness, yoga & concentratieoefeningen • Systeemtherapie • Beeldende therapie, creatieve opdrachten • Complexe spelletjes, die beroep doen op de specifieke leerstijl • Interactieve gesprekstechnieken • Algemene, thematische lessen • Drama, rollenspellen
 31. 31. Setting 1. Individuele training 2. Groepssetting
 32. 32. Opzet van de training 1. Vrijblijvende kennismaking 2. Hulpvraag en verwachtingen vaststellen 3. De randvoorwaarden in kaart brengen 4. Inzicht vergroten in de eigen hoogbegaafdheid 5. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden 6. Het inzetten van de persoonlijke vaardigheden in relatie tot de wereld om hun heen 7. Het versterken van de sociale vaardigheden 8. Evaluatie van de persoonlijke leerdoelen 9. Follow-up
 33. 33. Opbouw van de training Ik -> Ik in relatie tot de wereld -> Sociale verkeer
 34. 34. Opzet van de persoonlijke & sociale vaardigheidstraining 1. Vrijblijvende kennismaking 2. Hulpvraag en verwachtingen vaststellen 3. De randvoorwaarden in kaart brengen 4. Inzicht vergroten in de eigen hoogbegaafdheid 5. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden 6. Het inzetten van de persoonlijke vaardigheden in relatie tot de wereld om hun heen 7. Het versterken van de sociale vaardigheden 8. Evaluatie van de persoonlijke leerdoelen 9. Follow-up
 35. 35. Hulpvraag van het kind: Met welke problemen worden hoogbegaafde kinderen aangemeld? 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling 3. Piekeren 4. Angsten 5. Negatief zelfbeeld 6. Faalangst 7. Dwanghandelingen of -gedachten 8. Lichamelijke onrust 9. Eenzaamheid
 36. 36. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden 1. Hooggevoelig
 37. 37. 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 38. 38. 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling 3. Piekeren Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 39. 39. 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling 3. Piekeren 4. Angsten Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 40. 40. 1. Hooggevoelig 2. Overprikkeling 3. Piekeren 4. Angsten 5. Negatief zelfbeeld Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 41. 41. 6. Faalangst Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 42. 42. 6. Faalangst 7. Dwanghandelingen of -gedachten Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 43. 43. 6. Faalangstig 7. Dwanghandelingen of -gedachten 8. Lichamelijke onrust Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 44. 44. 6. Faalangstig 7. Dwanghandelingen of -gedachten 8. Lichamelijke onrust 9. Eenzaamheid Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 45. 45. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 46. 46. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 47. 47. Het versterken van de persoonlijke vaardigheden
 48. 48. Het inzetten van de persoonlijke vaardigheden a. Het verwerven van Copings-strategieën • Grenzen aangeven versus mee bewegen • Handhaven in een groep en toch jezelf mogen zijn • Het matchen van de eigen verwachtingen met de verwachtingen van anderen b. Specifieke kenmerken hoogbegaafdheid, positief inzetten in het sociale verkeer
 49. 49. Het inzetten van de persoonlijke vaardigheden c. Aandacht voor de executieve functies  Top-down leren  Een eigen purpose hebben  Doelen stellen  Tools bepalen om doelen te behalen  Leren aangeven aan anderen wat je daarvoor nodig hebt  Maken van een blueprint  Plannen
 50. 50. Het inzetten van de persoonlijke vaardigheden
 51. 51. Sociale vaardigheden versterken Omgaan met jezelf in het sociale verkeer • Vergroten inzicht sociale verkeer • Inzicht in de belevingswereld van een ander • Onderscheid - wat is persoonlijk/wat laat je bij de ander? • Inzicht in het eigen gedrag ten aanzien van anderen (gebeurtenis-> gedachten->gevoel->gedrag->gevolg).
 52. 52. Sociale vaardigheden versterken Omgaan met anderen • Inzicht in (nut van) sociale omgangsregels • Sociale succeservaringen opdoen a.d.h.v. concrete doelen • Sociale systeem/context meenemen in de begeleiding • Vaardigheden vergroten (interpretatie van non- en verbale communicatie, conflictbeheersing, reflecteren op het eigen gedrag, samenwerken, assertiviteit en weerbaarheid)
 53. 53. Conclusie: Een standaard sociale vaardigheidstraining aan hoogbegaafden werkt niet
 54. 54. Advies: afhankelijk van de professional 1. Voor de hulpverlener 2. Voor de leerkracht
 55. 55. Samenvattend advies - hulpverlener  Stappen • Het versterken van de persoonlijke vaardigheden • Van daaruit deze persoonlijke vaardigheden krachtig inzetten in de sociale wereld • Van daaruit de sociale vaardigheden versterken  Benadering • Vanuit de specifieke krachten van het hoogbegaafde kind • Vanuit een contextuele benadering. • Lever maatwerk
 56. 56. Samenvattend advies - leerkracht  Aanpak • Streef naar vroegtijdige signalering hoogbegaafdheid • Werk met individuele plannen van aanpak, kijk naar de oorzaak van het (probleem-) gedrag en pak het probleem aan bij de kern • Geef de leerling gelegenheid om deel te nemen aan een peergroup • Zoek de samenwerking met hulpverleners
 57. 57. Contact Wivina Rooijendijk Website: www.wivina.nl Website: www.dednkrs.nl
 58. 58. Bedankt voor uw aandacht!

×