Progress022009

265 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Progress022009

  1. 1. pr inprogress van wissekommunikatie de digitale nieuwsbrief 14e jaargang juli 2009 De zomer is in volle gang en het eerste halfjaar van 2009 zit erop. In de afgelopen periode is er op PR-gebied weer een hoop gebeurd; de rol van PR Online, bijvoor- beeld, is steeds groter geworden. In deze nieuwsbrief bespreken we dan ook kort 0209 de impact die deze ontwikkeling heeft op de dagelijkse communicatiepraktijk van een organisatie, maar ook op die van een PR-bureau. Verder besteden we aandacht aan nieuwe opdrachtgevers en aan de workshops die we later dit jaar zullen geven. En natuurlijk stellen we graag onze nieuwe stagiaire aan u voor. PR Online Twitter-proef In de vorige editie van de PRogress is Twitter al Met de toenemende populariteit van de social aan de orde gekomen. Sinds dat moment is er media is een online-nieuwsplatform ontstaan veel geschreven over social media en de plaats waarmee PR-bureaus, maar ook communicatie- ervan in de traditionele communicatiemix. De medewerkers bij organisaties, nieuwsberichten, meningen over de rol van sociale media zijn artikelen en achtergronden kunnen versprei- sterk verdeeld; houden ze stand of hebben we den. Wisse Kommunikatie neemt de proef op te maken met een hype? Moet ik als organisa- de som en wil aantonen dat PR inderdaad meer tie meegaan in deze ontwikkeling of nog even is dan nieuws verspreiden via persberichten, e- wachten? Allemaal relevante vragen, waar mail en telefoon. Daarom start Wisse in samen- geen eenduidig antwoord op is. Duidelijk is wel werking met de Gelderse dat de informatievoorziening en -behoefte hoe Welzijnstichting Doven dan ook aan het veranderen is. Kranten maken (GeWeDo) binnenkort het nieuws niet meer, dat gebeurt nu online via een proef waarbij wordt diverse nieuwssites of een willekeurig Twitter- gekeken of het mogelijk account. De rol van de journalist is hierdoor is, zowel in print- als in aan het veranderen en daarmee ook die van online-media, aandacht het PR-bureau. Op dit moment stuurt een PR- te genereren door alleen bureau een nieuwsbericht nog per e-mail uit Twitter als communicatiemiddel in te zetten. naar een vooraf zorgvuldig samengestelde medialijst. Gezien de huidige ontwikkelingen Integratie van traditioneel en nieuw kunnen we ons afvragen wat de rol van het Naast een verschuiving naar meer online- traditionele persbericht, in zijn huidige vorm, in nieuwsgaring, zie je ook steeds vaker de inte- de toekomst zal zijn. Journalisten zijn niet meer gratie van traditionele communicatiemiddelen afhankelijk van persberichten alleen, zij gaan en nieuwe media. Een voorbeeld hiervan is de online op zoek naar nieuws. Daarom moeten persreis die Wisse Kommunikatie onlangs heeft organisaties, samen met hun PR-bureau, online verzorgd voor HBM. Een traditioneel PR-middel van zich laten horen en zichzelf profileren via waarover verslag is gedaan middels een online netwerksites als Twitter en LinkedIn. Maar video. Meer over deze persreis verderop in deze wees voorzichtig: uit onderzoek van Webroot PRogress. blijkt namelijk dat hackers steeds vaker infor- matie uit sociale netwerken misbruiken. c o r p o ra t e c o m m u n i c a t i o n & p u b l i c r e l a t i o n s
  2. 2. De persreis: een uitstekend middel om journalis- Op 12 en 13 mei organiseerde Wisse ten te informeren Kommunikatie voor Hottinger Baldwin Hoewel op het eerste gezicht misschien wat Messtechniek -kortweg HBM- een persreis naar oubollig, zijn persreizen ook in deze tijd nog het nieuwe Application & Technology Center in steeds een prima middel om journalisten te Darmstadt. De trip was bedoeld om de vakpers informeren. Het feit dat journalisten één of nader kennis te laten maken met HBM en zijn meerdere dagen te gast zijn bij een organisatie apparatuur en software voor het uitvoeren garandeert optimale aandacht en biedt voor en verwerken van metingen en testgegevens. de klant bovendien prima mogelijkheden een De opzet was vrij simpel: vertrek dinsdagmid- persoonlijke relatie op te bouwen. Wel moet een persreis aan een paar voorwaar- den voldoen om succesvol te kunnen zijn. Een persreis neemt veel tijd in beslag en dat is voor de meeste media, die werken met een kleine, vaste redactie, meteen het grootste probleem. Een persreis mag dus niet te lang duren en moet nieuwe informatie bieden die eigenlijk niet op een andere manier -zoals via een sim- pel persbericht- aangeboden kan worden. De bestemming van de persreis moet daarnaast toegevoegde waarde bieden. Foto: Paul Quaedvlieg, vakblad Aandrijftechniek dag rond 16.00 uur per trein naar Duitsland, ‘s avonds een hapje eten met de gastheren, de volgende dag een rondleiding door het nieuwe center en aansluitend een aantal voordrachten over R&D en de nieuwe technologie, die een hoge nieuwswaarde hadden. ’s Middags om 16.00 uur was het weer tijd om naar huis te gaan, waardoor men effectief slechts ander- halve dag hoefde vrij te maken. Voor de reis hadden zich vijf redacteuren en freelance-journalisten aangemeld, die samen acht technische vakbladen vertegenwoordig- den. Ze waren allemaal bijzonder enthousiast over de rondleiding door het nieuwe centrum. De reis heeft inmiddels tot enkele artikelen en een online video geleid, hoewel dat voor deze reis geen expliciete doelstelling was. Ook de klant was zo enthousiast over de eerste pers- reis voor Nederlandse journalisten, dat hij vol- gend jaar weer een groep wil uitnodigen. Serge Beckers in Vakblad Communicatie In de juni-editie van het Vakblad Communicatie werden drie communicatieprofessionals gevraagd naar hun nieuwe mediagebruik. ‘Een aantal journalisten heeft zich al aange- meld bij de Wisse-Twitter’. Hiermee opent het korte interview met Serge Beckers, senior consultant bij Wisse Kommunikatie. Met 51 hyvesvrienden, inmid- dels 102 LinkedIn-connecties en 103 Twitter-vol- gers is Serge een fervent gebruiker van social media. Klik hier voor het volledige interview.
  3. 3. PR voor Anago: ontwikkelaar van complexe van software- rekensoftware ontwikkelaars In juni is Wisse Kommunikatie officieel van brengen, ook start gegaan met de communicatieactiviteiten moeten we ons voor Anago, een Nederlands softwarebedrijf bezighouden dat complexe rekensoftware ontwikkelt. De met de communicatie rondom een Workforce software is zodanig slim ontwikkeld, dat er Management-toepassing die Anago zelf met door het combineren van vaste bouwblokken behulp van haar software ontwikkeld heeft. heel snel nieuwe toepassingen gemaakt kun- Het gaat om een Workforce Management- nen worden. Anago noemt dat proces ‘assem- systeem voor contact centers, back-offices en bleren’. Niet alleen moet Wisse Kommunikatie zakelijke dienstverlening, die op basis van tal het assemblageconcept en de bijbehorende van factoren de behoefte aan personeel bere- software, AnagoAssemble, onder de aandacht kent en een planning maakt. Autodesk-onderzoek dat de relatie tussen softwareleverancier In september start stagiaire Nienke van Ree Autodesk en zijn resellers in kaart moet bren- namens Wisse Kommunikatie een onderzoek gen. De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat Wisse Kommunikatie heeft geconsta- teerd dat de relatie tussen Autodesk en zijn Benelux-resellers op dit moment niet een- duidig gedefinieerd kan worden. Aangezien een goede relatie en gezamenlijke, duidelijke uitgangspunten tussen bedrijf en reseller van groot belang zijn voor doelgerichte pr-, communicatie- en sales-activiteiten, verleent Autodesk graag zijn medewerking aan het onderzoek. Nienke zal onderzoeken of er inder- daad verschillende interpretaties bestaan van de huidige relatie tussen Autodesk en zijn resellers. Tijdens het onderzoek zal ze daarom zowel bij Autodesk-medewerkers als bij de resellers advies inwinnen en op basis daarvan aanbevelingen formuleren. In het kader van het onderzoek worden ook de reacties op het nieuwe PR-concept van Autodesk, PR-in-a-box, geïnventariseerd. Dit nieuwe concept is in de vorige editie van de PRogress al toegelicht; het biedt resellers de mogelijkheid goedkoop hun eigen PR-activi- teiten uit te voeren omdat deze voor de helft bekostigd worden door Autodesk. Nieuwe partners Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie. Tegelijkertijd gaat Wisse In de afgelopen jaren heeft Wisse Kommunikatie het taleninstituut ondersteunen Kommunikatie een partnerbestand opge- bij het vergroten van zijn naamsbekendheid in bouwd met daarin partijen die een uitstekende Nederland, België, Duitsland en China. aanvulling vormen op de communicatie- en PR-activiteiten van het bureau. Aan deze lijst zijn recentelijk twee nieuwe partners toege- voegd. Afgelopen mei wist Vic Diederen van STORM Presentatietraining de medewerkers van Wisse Kommunikatie op inspirerende wijze naar een niveau hoger te brengen op het gebied van professioneel presenteren. Taleninstituut Jeroen Bosch uit Arnhem gaat vanaf eind augustus cursussen ‘Business English’ verzorgen voor de medewerkers van
  4. 4. Webroot: Hackers misbruiken privé-informatie uit sociale netwerken Uit recent onderzoek van Webroot, leverancier van beveiligingssoftware, blijkt dat leden van online sociale netwerken veel gevaar lopen als het gaat om identiteitsfraude, virussen en het stelen van financiële gegevens. Zo deelt tweederde van de leden – bewust en onbewust – informatie met vreemden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1100 leden van Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter en andere populaire sociale netwerken. De resultaten van het onderzoek laten zien dat social networkers zich niet bewust zijn van de veiligheidsrisico’s die deelname aan deze so- ciale netwerken met zich meebrengen. Vooral de jongere gebruikers, tussen de 18 en 29 jaar, realiseren zich dit onvoldoende. Wel geeft 78% van de respondenten aan zich zorgen te maken over hun privacy naar aanleiding van hun gege- vens op een online-profiel. Eén van de manieren waarop hackers onrecht- matig toegang krijgen tot accounts is heel eenvoudig: ze raden wachtwoorden op basis fielpagina staat. Een andere veelvoorkomende van persoonlijke informatie die op een pro- manier is het sturen van een bericht onder de naam van een vriend of ken- �� � �� �� nis, waarbij de hacker gebruik maakt van het account van deze persoon. Hierbij wordt vaak een ����������������������� prikkelende, maar vaak verkeerd ������������ geschreven, boodschap gebruikt die een link bevat naar een ogen- ���������� schijnlijk normaal bestand. Maar als dit bestand eenmaal op een PC staat, kunnen er de nodige activiteiten plaatsvinden zon- der dat een gebruiker het weet – vrienden spammen, online acti- viteit monitoren en persoonlijke informatie opslaan. ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������� Workshops PR door Wisse Kommunikatie kent u iemand die geïnteresseerd is? Stuur dan ���������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������� Op zoek naar inspiratie om uw organisatie op een e-mail naar marjolein.tijdink@wisse-world- ��������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������������������������� � doeltreffende wijze onder de aandacht van de com.nl. De workshops vinden plaats in septem- ���������������������������������� �������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � ����������������������������������� media en uw doelgroep te brengen? Dan nodi- ber/oktober. De exacte data en tijden volgen. ������������������������������������� � ��������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� gen we u graag uit voor een van twee work- �������������������������� ����������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� shops PR die Wisse Kommunikatie dit najaar ������������������������������������� ����������������������������� ������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ organiseert. Bent u nog niet zo bekend met de ������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��� ���������������������������������������������������������� � ���������������������������������� ��������������������������������� mogelijkheden van PR en wilt u weten wat PR ����������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������� � ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� voor uw organisatie kan betekenen? Meld u ��� ������������������������������������������������������ � �������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ dan aan voor de workshop ‘Basisprincipes PR'. ������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ��� ����������������������������������������������������� � ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� Heeft u al enige ervaring met PR, maar bent ��� ������������������������������������������������������� � ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� u op zoek naar verdieping en nieuwe inzich- ten? �� dit geval is de workshop ‘Creatieve PR’ In ���������������������������� geschikt voor u. In deze workshop gaan we die- per in op PR-instrumenten als nieuwe/sociale media, onderzoek en issue- en product-PR. Wilt u bij een van beide workshops aanwezig zijn, of
  5. 5. POSITIONALE Stuttgart: technologieën vanuit de Doordat deze twee evenementen tegelijkertijd ruimte naar de aarde plaatsvinden, kunnen vertegenwoordigers uit Van 18 tot en met 20 mei 2010 vindt de eerste de branche én uit de financiële wereld inzicht editie plaats van POSITIONALE, een internatio- krijgen in de huidige high-techprojecten en in nale beurs voor satellietpositionering, navigatie de zakelijke ideeën uit het volledige spectrum en telematica. POSITIONALE vormt de allereer- aan ruimtereis- en satelliettechnologie. Wisse ste marktplaats voor deze technologieën. De Kommunikatie is ingeschakeld voor de PR en Europese Ruimteorganisatie ESA houdt gelijk- mediarelaties rondom de beursaankondiging in tijdig met POSITIONALE op 18 en 19 mei 2010 de Benelux. In het najaar volgt de uitgebreide zijn jaarlijkse Investment Forum in het interna- persbenadering. tionale congrescentrum ICS in Stuttgart. foto's: ESA EU HELP-campagne “Voor een rookvrij leven” ren door middel van bizarre tips de aandacht slaat aan van de kijker op te eisen. De eigenlijke bood- Sinds het schap achter deze uitingen is echter dat écht begin van nuttige tips en advies op de HELP-website de nieuwe staan, en dat de bezoekers daar ook hun eigen Europese tip kunnen achterlaten. HELP-cam- Wisse Kommunikatie is verantwoordelijk voor pagne “Voor de uitvoering van de campagne in Nederland. een rookvrij Een van de campagnetools is het afnemen van leven” op 31 koolmonoxide (CO)-testen, waarmee het kool- mei 2009 heb- monoxidegehalte in de longen wordt gemeten. ben al meer Dit is een belangrijke indicator van de gezond- dan 1,4 miljoen heid van de proefpersoon, want CO is een van Europeanen de de gevaarlijkste stoffen in sigarettenrook. In website www. Nederland staat de HELP-campagne o.a. op het help-eu.com King Of The Street Festival op 5 september in bezocht, zijn Geldermalsen en op de SkateJam Delft op 20 er 400 tips op de site gezet en hebben ruim september. 150 mensen hun eigen ‘Tip om te stoppen met roken’ gefilmd in een van de vele HELP-tenten die in heel Europa op verschillende jongeren- evenementen aanwezig waren. De tv-reclames en de banner-campagne probe-
  6. 6. Nieuwe stagiaire Wisse Kommunikatie zich ondermeer In september 2009 begint Nienke van Ree gericht op PR, brand- (22) aan haar afstudeerstage bij Wisse management en Kommunikatie. In het kader van deze stage doelgroepenmarke- voert Nienke een onderzoek uit voor software- ting. Eerdere praktijk- leverancier Autodesk, waarbij ze vooral de ervaring deed Nienke relatie van het moederbedrijf en de regionale op tijdens een hoofdkantoren met de lokale resellers onder de meeloopstage op de loep zal nemen. afdeling marketing Nienke verwacht begin 2010 af te studeren communicatie bij H.J. aan de HAN te Arnhem in Internationale Heinz BV te Zeist. Communicatie. Tijdens deze studie heeft ze Nieuwe media-update Worldcom PR Group eigen klanten, het genereren van new business De Worldcom New/Social media groep, een en het verzamelen van kennis die gebruikt kan onderdeel van de Worldcom PR Group, geeft worden bij communicatiebeleid waarin nieuwe maandelijks een overzicht van hoe de PR- en sociale media een grote rol spelen. Ondanks bureaus uit het wereldwijde netwerk ervoor alle ontwikkelingen blijven e-mail en telefoon staan op het gebied van nieuwe en sociale de populairste communicatiemiddelen, nu én media. Uit de juli-update blijkt dat de aange- in de toekomst. sloten bureaus zich hoofdzakelijk richten op vijf 0209 gebieden: Search Engine Optimization (SEO), Wikipedia, Facebook, LinkedIn en Twitter. Uit onderzoek onder de aangesloten bureaus blijkt dat 63% van de 78 respondenten inmiddels een bureauprofiel bij LinkedIn, Facebook of Twitter heeft. Binnen de Worldcom PR Group worden nieuwe en sociale media ingezet voor drie verschillende doeleinden: het promoten van Wisse Kommunikatie bv uitvoeren van hun in- en externe communicatie Een zakelijke en resultaatgerichte aanpak om zo een positieve bijdrage te leveren aan Wisse Kommunikatie/Worldcom the hun reputatie en bedrijfsresultaat. Wij staan Netherlands (1982) is een middelgroot advies- bekend om onze zakelijke en resultaatgerichte bureau dat zich bezighoudt met corporate aanpak. communicatie en public relations. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen en Wisse Kommunikatie is gespecialiseerd in business-to-business communicatie. Onze ken- nis en ervaring is breed en veelzijdig. Wij voelen ons thuis in de ICT, de zakelijke dienstverlening, bouw en vastgoed, de automotive sector en de biotechnologie, maar wij werken ook voor over- heden, branche-organisaties en de zorg. Wisse Kommunikatie is aangesloten bij de Worldcom Public Relations Group, 's werelds grootste netwerk van onafhankelijke PR- c o r p o ra t e c o m m u n i c a t i o n & p u b l i c r e l a t i o n s bureaus met meer dan honderd partners ver- deeld over zes continenten. Een aanzienlijk deel van ons werk bestaat uit internationale Voor meer informatie zie ook: projecten. www.wisse-worldcom.nl In de afgelopen 27 jaar hebben wij vele natio- Kroonpark 2a nale en internationale bedrijven, organisaties Postbus 3037 en instellingen tot onze opdrachtgevers mogen 6802 DA Arnhem rekenen. Meer informatie over onze werkwijze, expertise en opdrachtgevers vindt u op onze T 026 443 15 23 website: www.wisse-worldcom.nl. E communications@wisse-worldcom.nl

×