SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Ota suunta WinNovaan!
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
• Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen
asteen ammatillista perus-​, ammatti-​ ja
erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä
monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia
järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella
ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten
erilaisiin tarpeisiin.
• Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella
keskeinen ydintehtävämme.
• Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja
aputoiminimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen
nimenä.
• Yhtiön kotipaikka on Rauma.
• Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa
omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen.
3
Liikevaihto
n. 53,4 milj. € (2022)
Henkilöstö
Opetushenkilöstöä ja muuta
henkilökuntaa WinNovassa on n. 610
(12/2022)
Omistajat
• Porin kaupunki (osa
kaupunkikonsernia)
• Rauman kaupunki
• Porin aikuiskoulutussäätiö
• Laitilan kaupunki
4
Tiesitkö?
Uuden Tekniikkapuiston aurinkopaneelien voimalla
saadaan hoidettua esim. koko kesän ilmanvaihto
Porin kampuksella.
Ammatillista koulutusta
Satakunnassa ja Vakka-Suomessa
WinNovan kampukset sijaitsevat Raumalla, Porissa, Laitilassa
ja Ulvilassa.
Oppimisympäristöjen uudistuksia on tehty viime vuosina paljon
ja uudet kampukset vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin
monipuolisesti hyödynnettävien tilojen ja laitteiden osalta.
Aiemmin oppilaitos oli siroteltu peräti 52 osoitteeseen, nyt niitä
on 12. Samalla kiinteistöjen pinta-ala on vähentynyt 144 000
neliöstä nykyiseen 90 000 neliöön.
5
Tiesitkö?
Strategiamme on
luotu yhdessä koko
henkilöstön kanssa
ja kehitysohjelmissa
iso joukko eri alojen
ammattilaisia
pääsee kehittämään
toimintaa eri osa-
alueilla kohti
visiotamme 2025 –
Suomen paras
ammattiosaamisen
kehittäjä
WinNova työpaikkana
• Koulutusta järjestetään useilla eri aloilla, joten
henkilöstöstämme löytyy monen eri alan
osaajia. Ison organisaation sisäiset toiminnot
vaativat myös osaavia ammattilaisia niin
henkilöstön, talouden, opinto- ja tietohallinnon
kuin muidenkin erilaisten palvelujen
tuottamiseen.
• Kehitämme erilaisten hankkeiden avulla muun
muassa oppimisympäristöjä ja pedagogista
osaamista, opettajien työelämävalmiuksia ja
ohjaustaitoja, työelämäyhteistyötä ja
työyhteisöille suunnattuja koulutustuotteita, pk-
yritysten liiketoimintaosaamista,
työssäoppimisen toimintamalleja ja työpajoilla
tapahtuvaa opiskelua ja oppimista.
• Tutustu osaajiin winnova.fi/tyoniloa
6
Tarjoamme henkilöstölle ePassiFlex-sovelluksen liikuntaan,
kulttuuriin ja hyvinvointiin, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit,
laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana
vakuutuksen tapaturmien varalle.
Osaamisen kehittämisen toimia 2022-2023
Työyhteisön kehittämissuunnitelma (2023):
• osaamisen kehittäminen 70-20-10 -periaatteella (työssä oppien, yhdessä muiden kanssa, formaalissa
koulutuksessa)
Esimerkkejä toimenpiteistä
• henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi toteutettiin vertaisvalmennusohjelmat
ohjaajille, uusille opettajille ja esihenkilöille
• tuotettiin vastuuopettajan arjen opas vastuuopettajien työn tueksi
• mahdollistettiin henkilöstön ja opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuudet (2022 235 liikkuvuutta, 1-4
2023 135 liikkuvuutta)
• mahdollistettiin opettajien työelämäjaksojen toteutus ja laadittiin menettelyohje ja vuosityöajan
soveltamisohje toteutukseen
• viikoittain sisäisessä koulutustarjonnassa henkilöstölle mm. digiperehdytyksiä, opintohallinnon
perehdytyksiä, sisäisen turvallisuuden koulutuksia (EA, alkusammutus, asiakastilanteet)
• yhteisiä koulutustoteutuksia ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa
• käynnistymässä esihenkilövalmennus 6/2023 -12/2024
7
Opiskelijat lukuina
Opiskelijat
• WinNovassa opiskelee vuositasolla reilu 5 000 opiskelijaa
• Opiskelijavirtauma on vuodessa lähes 10 000 opiskelijaa
Tärkeitä lukuja koulutuksesta ja tutkinnoista
• PT-koulutuksen vetovoimaluku 1,05 (2022)
• Vuoden aikana suoritetut tutkinnot yhteensä 1 963 (2022)
• Suoritetut opiskelijavuodet 4689 (2022)
• Työvoimakoulutuksen toteutuma 320 (2022)
• Oppisopimuskoulutuksen toteutuma 1492 (2022)
• Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,17 (2022)
• Vuosikertomus 2022
8
Tiesitkö?
Opiskelijoista
 Porissa n. 55 %
 Raumalla n. 37 %
 Laitilassa n. 4 %
 Ulvilassa n. 4 %
Opiskelijapalvelut lähellä opiskelijaa
WinNovan Opiskelijapalveluilla
• edistetään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista
• edistetään opintojen loppuunsaattamista ja
ehkäistään opintojen keskeyttämistä
• lisätään opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä
Opiskelijapalvelut ohjaa ja tukee monella tavalla
• Opinto-ohjaus- ja uraohjauspalvelut
• Opiskelijakuraattorit ja -psykologit
• Opiskeluterveydenhuolto
• Erityisopetus
• Oppipajat
• Hakupalvelut
• Opiskelijatoiminta
9
Tiesitkö?
Opiskeluhuollossa
työskentelevät
opiskeluterveyden-
hoitajat, kuraattorit
ja psykologit ovat
myös osa
opiskelijapalvelujen
kokonaisuutta.
10
OPISKELIJAPALVELUT | Johtaja opiskelijapalvelut
Ohjauspalvelut
Johtaja, opiskelijapalvelut
Urapolkupalvelut
Palvelupäällikkö
HOKS-toiminnan
koordinaatio
• Tutkintoon johtavan
koulutuksen opinto-
ohjaus
• Tutkintoon johtavan
koulutuksen
opiskelijoiden
oppivelvollisuuden
valvontavastuu (Valpas-
ilmoitukset)
• Opiskelijoiden
opiskeluprosessien
koordinaatio
• HOKS-
seurantakokoukset
Ohjausprosessien
koordinaatio
• Opinto-ohjauksen koordinaatio
• Opiskelijatoiminnan koordinaatio
• Vieraskielisten opiskelijoiden
palvelujen koordinaatio
• Erityisen tuen ja ohjauksen
koordinaatio
Opiskeluhuollon ja
ohjauksen alueellinen
verkostoyhteistyö
Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa
- Koulutuksen järj. ohjausryhmä
- Hyvinvointialueen ohjausryhmä
• Yksilökohtaiseen
opiskeluhuoltoon liittyvä
verkostotyö
• Yhteisöllinen opiskeluhuolto
ja siihen liittyvät toimintamallit
• Alueellinen koulutuksen
järjestäjien ja kuntien
nivelvaiheen yhteistyö
(Vaativa erityinen tuki, TUVA)
Haku- ja urapalvelut
• Haku- ja valintaprosessin
koordinaatio
• Hakeutumisvaiheen ohjaus ja
neuvonta
• Uraohjaus
• Ei tutkintoon johtavan
koulutuksen opinto-ohjaus
(Valpas-ilmoitukset)
• Hakeutumiseen liittyvä
verkostoyhteistyö keskeisten
yhteistyötahojen kanssa, kuten
perusopetus, TE-toimisto,
ohjaamot, nuorten työpajat
Laajennettu oppivelvollisuus ja TUVA-koulutus
• WinNovassa on laajennetun oppivelvollisuuden
piirissä vuosittain noin 800 opiskelijan ikäluokka
• Maksuton koulutus
• Oppivelvollisuus kestää 18 v asti tai siihen
asti, kun opiskelija saa tutkinnon suoritettua
• Mikäli oppivelvollisuuden piirissä oleva opiskelija
ei opiskele tai jää pois opinnoista, oppilaitoksen
tulee tehdä ns. Valpas-ilmoitus asuinkuntaan,
joka vastaa sen jälkeen oppivelvollisen jatko-
ohjauksesta.
• Asuinkunnat voivat osoittaa oppivelvolliselle
opiskelupaikan TUVA-koulutukseen.
• TUVA-koulutukseen hakeudutaan/siirrytään
useimmiten tutkintokoulutuksesta, jos opinnot
eivät etene.
11
Tiesitkö?
WinNovassa on tehty
5/2023 mennessä
29 Valpas-ilmoitusta.
WinNovalla on TUVA-
koulutusta kolmella eri
paikkakunnalla - Laitila,
Rauma, Pori ja
opiskelijoita on
yhteensä noin 150.
WinNovassa on laajat ohjaus- ja tukitoimet
• WinNovassa on päätoimisia opinto-ohjaajia, uraohjaajia ja erityisopettajia sekä
ohjaajia.
• He tukevat opiskelijoita opinnoissa edistymisessä, oppimisessa ja jatko-
opintoihin ohjaamisessa sekä työllistymisessä. Lisäksi hyvinvointialueen
opiskeluhuollon kuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit tukevat ja
auttavat opiskelijoita. Teemme paljon monialaista yhteistyötä yhdessä eri
toimijoiden, opiskelijan ja huoltajan kanssa.
• Vastuuopettajan tehtävä on osa ohjauksen kokonaisuutta ja hän on
useimmiten lähin opiskelijan lähellä oleva toimija.
• WinNova on aloittanut yhteistyön vaativan erityisen osalta Luovin kanssa ns.
Telakka-mallin avulla, jossa 12 Luoviin valittua opiskelijaa opiskelee ammatillisia
opintoja WinNovan kolmessa eri perustutkintoryhmissä.
• WinNova on kehittänyt yhteisöllistä toimintaa viime vuosina lisäämällä
opiskelijahyvinvointia edistävää toimintaa. Pyrimme tällä ennaltaehkäisemään
keskeyttämisiä ja lisäämään opiskelijoiden osallisuutta.
12
Tiesitkö?
Vieraskielisiä
opiskelijoita
WinNovassa on n. 9 %
kokonais-
opiskelijamäärästä ja
heille on tarjolla kielen
oppimisen tukea.
Erityisen tuen
päätöksiä on n. 20 %
perustutkinto-
opiskelijoista.
Hyvinvointia opiskelijatoiminnasta
WinNovan opiskelijatoiminnan tarkoituksena on opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Opiskelijatoimintaan kuuluvat mm. tutor-​ ja
opiskelijayhdistystoiminta sekä erilaiset opiskelijoille suunnatut
tapahtumat ja verkostoyhteistyö.
WinNovan opiskelijayhdistys Wino ry
• Yhteistyön ja opiskelun edistäminen
• Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa
• Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain
Tutor-toiminta
• Yhteistyön ja opiskelun edistäminen
• Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa
• Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain
13
Tiesitkö?
WinNovassa on oma
opiskelijatoiminnan
koordinaattori ja
toimintaa kehitetään
yhdessä opiskelijoiden
kanssa.
Tiesitkö?
Satakunnan ensimmäinen
valtakunnallinen Taitaja-tapahtuma
järjestettiin Porissa 2022.
Taitaja2022 Pori oli ennen kaikkea työniloa –
yhdessä tekemistä, oppimista, yhteistä
vastuuta, toisten auttamista, tsemppaamista
sekä yhteistä riemua työn konkreettisista
tuloksista. Porissa nuoret huippuosaajat
antoivat mennä ja lensivät omiin
huippusorituksiinsa.
– kilpailujohtaja Diana Bergroth-​Lampinen.
Kilpailutoiminta
WinNova osallistuu aktiivisesti
erilaisiin nuorille järjestettäviin
ammatillisen koulutuksen
kilpailutapahtumiin.
• Taitaja, Suomen suurin
ammatillisen koulutuksen
tapahtuma/ammattitaidon SM-
kilpailut
• Taitaja9, peruskoulun 7.-9.-
luokkalaisille tarkoitettu kilpailu
kädentaidoissa
• SAKU, järjestää kulttuuri- ja
urheilutapahtumia ammatillisen
koulutuksen opiskelijoille ja
henkilöstölle
14
Opiskelemaan
haetaan eri
hakuväylien kautta
riippuen omasta
pohjakoulutuksesta
ja taustasta.
Saat tarvittaessa
hakuneuvontaa
WinNovan
Hakupalveluista ja
opinto-ohjaajilta
winnova.fi/hakupalvelut
Suunta omalle urapolulle!
WinNovasta löytyy kymmenien
perustutkintojen lisäksi laaja tarjonta
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
sekä monipuolisia
täydennyskoulutuksia
(lyhytkoulutukset sekä kortti-​ ja
pätevyyskoulutukset).
 Tutustu koko koulutustarjontaan
16
 Ajoneuvoala, Lentokoneasennus, Logistiikka, Merenkulku
 Maarakennus, Pintakäsittelyala, Talonrakennus,
Talotekniikka, Tekninen suunnittelu
 Kone- ja tuotantotekniikka
 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
 Liiketoiminta, johtaminen ja Media-ala
 Ravitsemis- ja matkailuala, Elintarvikeala
 Metsä- ja luontoala
 Musiikkiala (Palmgren-konservatorio)
 Prosessiteollisuus ja Laboratorioala
 Sosiaali- ja terveysala, Hius- ja kauneudenhoitoala
 Sähkö- ja automaatiotekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka
 Turvallisuusala
 Ohjaava ja valmentava koulutus, Maahanmuuttajakoulutus
 Kortti- ja pätevyyskoulutukset, Lakisääteiset sertifikaatit
 Työpaikkaohjaajakoulutukset
Tiesitkö?
WinNovan opiskelijatarinoihin voit
tutustua sivuillamme
winnova.fi/opiskelijatarinat
• WinNovan Työelämäpalvelut tarjoaa työelämää
kehittäviä, yksilöllisiä ja joustavia osaamisen palveluita
• Työelämäpalveluissa työelämäyhteistyötä kehittämässä
on työelämäpalveluiden johtaja ja kolme
palveluvastaavaa, sekä lähes 40 eri koulutusalan
palveluasiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet osaamisen
kehittämisen ratkaisuihin sekä oppisopimuspalveluihin.
• Yhteistyö voi olla esimerkiksi nykyisen henkilöstösi
osaamisen kehittämistä, apua rekrytointi-haasteessa,
organisaatiosi urakehityspalveluiden suunnittelua ja
tuottamista, osaamiskartoitusta, työnohjauspalveluita,
korttikoulutuksia ja lyhytkursseja tai Suomen kielen
opetusta ulkomaalaisille työntekijöillesi.
17
Työelämäpalvelut mukana muutoksessa
Tutustu ja ota yhteyttä
winnova.fi/tyoelamapalvelut
Kumppanuuspalvelut yrityksille
Työelämäpalvelut
18
• Edistämme työelämälähtöisyyttä ja kehitämme uusia toimintamalleja työelämäyhteistyöhön.
• Pyrimme huomioimaan opetuksessamme ja toiminnassamme muuttuvan työelämän
osaamisvaatimuksia.
Kumppanuutemme:
Arjen kumppanimme käyttävät yksittäisiä koulutuspalveluitamme ja mahdollistavat myös työpaikalla
oppimista opiskelijoillemme.
Kehittävä kumppanimme tapaa palveluasiantuntijaamme säännöllisesti. Tapaamisissa ylläpidetään
yhdessä laadittavaa palvelusuunnitelmaa ja edistetään sovitusti erilaisia kehitystoimenpiteitä, sekä
mahdollistetaan opiskelijoillemme työpaikalla oppimista.
Strategisen kumppanimme kanssa on kirjallinen kumppanuussopimus ja kumppanuudelle sovittu
viitekehys. Osapuolten organisaatioista on nimetty työ- ja ohjausryhmän jäsenet. Nimetty
palveluasiantuntija palvelee monialaisesti kumppaniamme. Palvelusuunnitelma on tässäkin
kumppanuudessa työkaluna.
Yrityskohtaisesti räätälöitävät palvelut
Työelämäpalvelut
19
Kansainvälinen rekrytointi
Työikäisen väestön määrä jatkaa laskuaan ja osaajapula kasvaa monella toimialalla.
Mikäli yritykselläsi on haasteita löytää osaajia, voi kansainvälinen rekrytointi voi olla oikea
ratkaisu!
• Etsimme osaajia yhteistyössä mm. EURES työvoimapalveluiden ja henkilöstöpalveluyritysten ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Apuja osaajapulaan mm.
kansainvälisellä
osaajarekrytoinnilla!
• Selvitämme alueellisesti toimialallasi toimivien työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tarpeita mahdollista
”yhteishankintaa” silmällä pitäen.
• Avustamme osaajien hankkimisessa ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.
• Organisoimme osaajien etsimisen yhteistyössä lähtömaan kumppanimme kanssa.
• Varmennamme rekrytoitavien osaamista, vastaamme täydennyskoulutuksesta ja suomen kielen koulutuksesta.
Monipuolista osaamisen kehittämistä
• LoistaWin valmennuspalvelut ® -
​tuotevalikoimasta voit valita itsellesi
ja yrityksellesi parhaan mahdollisen
oppimispolun.
• Oppiminen
johtamisvalmennuksissa tapahtuu
työelämälähtöisesti (useimmiten
oppisopimuksella) ja tutkinnot
tehdään omassa työssä itseä ja
organisaatiota kehittämällä.
20
• WinNova TurWallisin on WinNovan
uusi rekisteröity tuotemerkki
turvallisuusalan yrityskoulutus-
kokonaisuuksistamme.
• Tavoitteena on tukea opiskelijoiden
työelämässä tapahtuvaa oppimista,
tuottaa laadukasta ja monipuolista
turvallisuusalan koulutusta ja kehittää
myös verkkokoulutusten tarjontaa.
• Olemme turvallinen yhteistyökumppani.
• PäteWin Oy Länsirannikon Koulutus
Oy:n tytäryhtiö.
• PäteWin Oy tarjoaa yrityksille pysyvien
liitosten menetelmien ja niitä
suorittavien henkilöiden pätevöintiä ja
sertifiointia EU:n painelaitedirektiivin
PED 2014/68/EU tarkoittaman
tunnustetun kolmannen osapuolen
yksikön toiminnan mukaisesti.
Tutustu ja ota yhteyttä
winnova.fi/loistawin
Tutustu ja ota yhteyttä
winnova.fi/turwallisin
Tutustu ja ota yhteyttä
winnova.fi/patewin
Oppisopimuksella ammattiin
• Oppisopimuskoulutuksessa merkittävä osa koulutuksesta
suoritetaan tekemällä käytännön töitä työpaikalla.
• WinNovassa voi suorittaa lähes kaikkia tutkintoja tai
tutkinnon osia oppisopimuksella.
• Oppisopimuksen voit solmia myös jo alkaneen koulutuksen
aikana.
• Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan
väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan
määräajaksi (oppisopimus). Oppisopimuksen edellytyksenä
on työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa ja
oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
• Jos olet yrittäjä, voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi
ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän
toimimaan mentorina opinnoissasi.
21
Tutustu ja ota yhteyttä
winnova.fi/oppisopimus
Työnantaja - tiesitkö?
Oppisopimuksella
 voit rekrytoida itsellesi uuden
työntekijän suorittamaan koko
tutkinnon oppisopimuksella.
 voit rekrytoida työntekijäksi
oppilaitoksesta oppisopimuksella
tutkintoa suorittavan opiskelijan.
 voit kouluttaa oppisopimuksella
henkilöstöäsi joilta puuttuu tutkinto tai
tutkinnon osa/osia.
Kehittämistä ja hanketoimintaa
• WinNovan hanketoiminta muodostuu kansallisista ja
kansainvälisistä hankkeista ja sitä toteutetaan usean
eri rahoituskanavan turvin.
• Monipuoliset ja laajat hankeverkostot kokoavat ison
joukon winnovalaisia yhteiseen kehittämiseen ja
edistävät toinen toiselta oppimista.
• Yhteiskehittämisen muotoja ovat muun muassa
hanketyö, vertaisverkostot, hankkeiden tapahtumat
ja tilaisuudet ja webinaarit.
• Tutustu hanketoimintaan ja käynnissä oleviin
hankkeisiin winnova.fi/kehittaminen
22
Tutustu
Kehitys-​ ja kansainvälisyys-palvelujen
Parasta ideaa 2022-2023 -​lehteen
Kehittämisrahoituksella vahvistetaan organisaation
kyvykkyyttä, uudistetaan osaamista ja oppimisympäristöjä
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa
 Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, KARKKI,
OKM (valtakunnallinen kehittämisverkosto), WinNova koordinointivastuussa
teemaan liittyvän osaamisen kehittämisen ja mm. kypsyystason arviointimallin
luomisesta.
 Digiosaava, OKM (valtakunnallinen kehittämisverkosto), WinNova
koordinointivastuussa verkostot, yhteisöllisyys-teemaryhmän työskentelystä.
Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen, avoin virtuaalinen Digiosaava-kampus
opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen http://digiosaava.fi
 Satakunta Testbed, EAKR (alueellinen kehittämisverkosto) hyvinvointiteknologian
testialustana ja käyttöönoton tukena, palveluita hyvinvointiteknologiaa käyttäville
organisaatioille https://satakuntatestbed.fi/
 Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä, ESR (paikallinen
kehittämisverkosto) Seaside Campus –brändi, Meriteollisuus-TET ja tekniikan
alojen teollisuusväylä WinNovan ja SAMK:n välille
https://www.seasideindustry.com/yhteisty-yrityksille
23
Vaikuttavuutta ja vastuullisuutta OKM:n Oikeus osata -
ohjelman kautta
 17.3.2023 julkaistun OPH:n Hyvän ohjauksen kriteeristön uudistamistyö
koordinointi oli WinNovalle annettu erillinen vastuutehtävä (valtakunnallinen
kehittämisverkosto)
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvan-ohjauksen-kriteerit-0
 VÄLITÄ - Visa omtanke! Sosiaalisesti vastuullinen ammatillinen koulutus -
hankeryhmän valtakunnallinen koordinointivastuu yhdessä Yrkesakademin kanssa.
Käynnistynyt keväällä 2023.
 Sosiaalisesti vastuullinen ammatillinen koulutus OPH (alueellinen
kehittämisverkosto). Edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon edistämiseksi lisäten opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista
mielen hyvinvoinnin -teemoista. Käynnistynyt keväällä 2023.
 Yhteisöllisyydestä voimaa, OKM (paikallinen oma hanke) kehitetään täsmä toimia,
joilla ennakoidaan, ehkäistään ja ratkaistaan kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteita
ja lisätään opiskelijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja tulla
kuulluksi. Käynnistynyt keväällä 2023.
24
Kansainvälistä yhteistyötä
• Kansainvälisyys on osa yhteisten palvelujen Kehitys-​ ja
kansainvälisyyspalvelut -​yksikön vastuualuetta.
Kansainvälistä toimintaa koordinoidaan
kansainvälisyystiimin kautta.
• Education WinNova -​työryhmä koordinoi osaajatuontiin ja
koulutusvientiin liittyviä kehittämiskokonaisuuksia.
• Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuustoiminnot, EU-
​rahoitteiset ja kansallisella rahoituksella toteutettavat
kehittämishankkeet sekä kotikansainvälisyys
muodostavat kansainvälisen toiminnan kokonaisuuden.
• Opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -​tutkinnon
osa.
• Opetushallitus on myöntänyt WinNovalle Erasmus+ -
​akkreditoinnin ohjelmakaudelle 2021 – 2027.
25
Tiesitkö?
Vuoden 2022 aikana toteutui
lähes 250 liikkuvuutta.
Opiskelijaliikkuvuutta toteutettiin
sekä henkilö-​​ että
ryhmäliikkuvuuksina.
WinNovan
kansainvälisyystarinoihin voit
tutustua sivuillamme
winnova.fi/kv-blogi
Opiskelijatyöt ja ravintolapalvelut
• WinNova tarjoaa opiskelijatöinä erilaisia
palveluja oppilaitoksen eri opintoaloilta.
Palveluita voi pääsääntöisesti tiedustella
lukuvuoden aikana.
• Opiskelijatyöt-​osiosta löydät hius- ja
kauneudenhoitoalan palvelut, jalkahoidot ja
hieronnat ja ajanvaraukset sekä muut palvelut
winnova.fi/opiskelijatyot
• WinNova tarjoaa mahdollisuuden myös
maukkaaseen lounaaseen, a la carte -
​ruokailuun tai herkulliseen kahvihetkeen
useassa ravintolassa. Nämä löydät kootusti
Ravintolapalvelut ja -​tilat -​osiosta
winnova.fi/ravintolapalvelut
26
Tervetuloa WinNovaan!
12.6.2023 Etunimi Sukunimi
27

More Related Content

What's hot

ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptxما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
georgeShafikZaki
 
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах ньМанлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
National University of Mongolia
 

What's hot (10)

目標設定
目標設定目標設定
目標設定
 
ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptxما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
ما هي المهارات القيادية وكيف أطورها؟.pptx
 
HRON110- Хичээл 15
HRON110- Хичээл 15HRON110- Хичээл 15
HRON110- Хичээл 15
 
Orgnization structure
Orgnization structureOrgnization structure
Orgnization structure
 
行政院簡報 衛福部 推動強化社會安全網
行政院簡報 衛福部 推動強化社會安全網行政院簡報 衛福部 推動強化社會安全網
行政院簡報 衛福部 推動強化社會安全網
 
الإدارة بالأزمات
الإدارة بالأزماتالإدارة بالأزمات
الإدارة بالأزمات
 
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmätPauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах ньМанлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
Манлайлалд шинж чанарын үүднээс хандах нь
 
Management5 6
Management5 6Management5 6
Management5 6
 

Similar to WinNovan esittely

Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenAmmattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
MTK ry
 
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavatOppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Prizztech
 

Similar to WinNovan esittely (20)

Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminenSusanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
 
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenAmmattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
 
Riemupiirakka 2013 Edunvalvonta
Riemupiirakka 2013 EdunvalvontaRiemupiirakka 2013 Edunvalvonta
Riemupiirakka 2013 Edunvalvonta
 
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavatOppisopimuskoulutuksen toteutustavat
Oppisopimuskoulutuksen toteutustavat
 
Liaani-hankkeen (ESR) esittely
Liaani-hankkeen (ESR) esittelyLiaani-hankkeen (ESR) esittely
Liaani-hankkeen (ESR) esittely
 
OAJ:n kysely: Liian suuret perusopetuksen ryhmäkoot ja oppimisen tuen ongelma...
OAJ:n kysely: Liian suuret perusopetuksen ryhmäkoot ja oppimisen tuen ongelma...OAJ:n kysely: Liian suuret perusopetuksen ryhmäkoot ja oppimisen tuen ongelma...
OAJ:n kysely: Liian suuret perusopetuksen ryhmäkoot ja oppimisen tuen ongelma...
 
Uusi opetussuunnitelma ja HOJKS
Uusi opetussuunnitelma ja HOJKSUusi opetussuunnitelma ja HOJKS
Uusi opetussuunnitelma ja HOJKS
 
29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet
29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet
29092015monialaiset oppimiskokonaisuudet
 
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
 
OppilasAgentti toiminnan esittely
OppilasAgentti toiminnan esittelyOppilasAgentti toiminnan esittely
OppilasAgentti toiminnan esittely
 
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
 
Oppivat koulut ja Itä-Suomen sivistysfoorumi
Oppivat koulut ja Itä-Suomen sivistysfoorumiOppivat koulut ja Itä-Suomen sivistysfoorumi
Oppivat koulut ja Itä-Suomen sivistysfoorumi
 
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatioVarian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
 
Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016
 
Nuorisotakuu ammatillisissa oppilaitoksissa Satakunnassa 2015
Nuorisotakuu ammatillisissa oppilaitoksissa Satakunnassa 2015Nuorisotakuu ammatillisissa oppilaitoksissa Satakunnassa 2015
Nuorisotakuu ammatillisissa oppilaitoksissa Satakunnassa 2015
 
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
OPVA-opinnoilla tukea aikuisten perustaitoihin?
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
eOhjaamo
eOhjaamoeOhjaamo
eOhjaamo
 
SAMIedu esittelypaketti
SAMIedu esittelypakettiSAMIedu esittelypaketti
SAMIedu esittelypaketti
 
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdfSisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
Sisu-esittely LOPS-tuunaamo 050523.pdf
 

WinNovan esittely

 • 1.
 • 3. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-​, ammatti-​ ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. • Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme. • Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. • Yhtiön kotipaikka on Rauma. • Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 3 Liikevaihto n. 53,4 milj. € (2022) Henkilöstö Opetushenkilöstöä ja muuta henkilökuntaa WinNovassa on n. 610 (12/2022) Omistajat • Porin kaupunki (osa kaupunkikonsernia) • Rauman kaupunki • Porin aikuiskoulutussäätiö • Laitilan kaupunki
 • 4. 4 Tiesitkö? Uuden Tekniikkapuiston aurinkopaneelien voimalla saadaan hoidettua esim. koko kesän ilmanvaihto Porin kampuksella. Ammatillista koulutusta Satakunnassa ja Vakka-Suomessa WinNovan kampukset sijaitsevat Raumalla, Porissa, Laitilassa ja Ulvilassa. Oppimisympäristöjen uudistuksia on tehty viime vuosina paljon ja uudet kampukset vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin monipuolisesti hyödynnettävien tilojen ja laitteiden osalta. Aiemmin oppilaitos oli siroteltu peräti 52 osoitteeseen, nyt niitä on 12. Samalla kiinteistöjen pinta-ala on vähentynyt 144 000 neliöstä nykyiseen 90 000 neliöön.
 • 5. 5 Tiesitkö? Strategiamme on luotu yhdessä koko henkilöstön kanssa ja kehitysohjelmissa iso joukko eri alojen ammattilaisia pääsee kehittämään toimintaa eri osa- alueilla kohti visiotamme 2025 – Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä
 • 6. WinNova työpaikkana • Koulutusta järjestetään useilla eri aloilla, joten henkilöstöstämme löytyy monen eri alan osaajia. Ison organisaation sisäiset toiminnot vaativat myös osaavia ammattilaisia niin henkilöstön, talouden, opinto- ja tietohallinnon kuin muidenkin erilaisten palvelujen tuottamiseen. • Kehitämme erilaisten hankkeiden avulla muun muassa oppimisympäristöjä ja pedagogista osaamista, opettajien työelämävalmiuksia ja ohjaustaitoja, työelämäyhteistyötä ja työyhteisöille suunnattuja koulutustuotteita, pk- yritysten liiketoimintaosaamista, työssäoppimisen toimintamalleja ja työpajoilla tapahtuvaa opiskelua ja oppimista. • Tutustu osaajiin winnova.fi/tyoniloa 6 Tarjoamme henkilöstölle ePassiFlex-sovelluksen liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit, laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana vakuutuksen tapaturmien varalle.
 • 7. Osaamisen kehittämisen toimia 2022-2023 Työyhteisön kehittämissuunnitelma (2023): • osaamisen kehittäminen 70-20-10 -periaatteella (työssä oppien, yhdessä muiden kanssa, formaalissa koulutuksessa) Esimerkkejä toimenpiteistä • henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi toteutettiin vertaisvalmennusohjelmat ohjaajille, uusille opettajille ja esihenkilöille • tuotettiin vastuuopettajan arjen opas vastuuopettajien työn tueksi • mahdollistettiin henkilöstön ja opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuudet (2022 235 liikkuvuutta, 1-4 2023 135 liikkuvuutta) • mahdollistettiin opettajien työelämäjaksojen toteutus ja laadittiin menettelyohje ja vuosityöajan soveltamisohje toteutukseen • viikoittain sisäisessä koulutustarjonnassa henkilöstölle mm. digiperehdytyksiä, opintohallinnon perehdytyksiä, sisäisen turvallisuuden koulutuksia (EA, alkusammutus, asiakastilanteet) • yhteisiä koulutustoteutuksia ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa • käynnistymässä esihenkilövalmennus 6/2023 -12/2024 7
 • 8. Opiskelijat lukuina Opiskelijat • WinNovassa opiskelee vuositasolla reilu 5 000 opiskelijaa • Opiskelijavirtauma on vuodessa lähes 10 000 opiskelijaa Tärkeitä lukuja koulutuksesta ja tutkinnoista • PT-koulutuksen vetovoimaluku 1,05 (2022) • Vuoden aikana suoritetut tutkinnot yhteensä 1 963 (2022) • Suoritetut opiskelijavuodet 4689 (2022) • Työvoimakoulutuksen toteutuma 320 (2022) • Oppisopimuskoulutuksen toteutuma 1492 (2022) • Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,17 (2022) • Vuosikertomus 2022 8 Tiesitkö? Opiskelijoista  Porissa n. 55 %  Raumalla n. 37 %  Laitilassa n. 4 %  Ulvilassa n. 4 %
 • 9. Opiskelijapalvelut lähellä opiskelijaa WinNovan Opiskelijapalveluilla • edistetään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista • edistetään opintojen loppuunsaattamista ja ehkäistään opintojen keskeyttämistä • lisätään opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä Opiskelijapalvelut ohjaa ja tukee monella tavalla • Opinto-ohjaus- ja uraohjauspalvelut • Opiskelijakuraattorit ja -psykologit • Opiskeluterveydenhuolto • Erityisopetus • Oppipajat • Hakupalvelut • Opiskelijatoiminta 9 Tiesitkö? Opiskeluhuollossa työskentelevät opiskeluterveyden- hoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat myös osa opiskelijapalvelujen kokonaisuutta.
 • 10. 10 OPISKELIJAPALVELUT | Johtaja opiskelijapalvelut Ohjauspalvelut Johtaja, opiskelijapalvelut Urapolkupalvelut Palvelupäällikkö HOKS-toiminnan koordinaatio • Tutkintoon johtavan koulutuksen opinto- ohjaus • Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden oppivelvollisuuden valvontavastuu (Valpas- ilmoitukset) • Opiskelijoiden opiskeluprosessien koordinaatio • HOKS- seurantakokoukset Ohjausprosessien koordinaatio • Opinto-ohjauksen koordinaatio • Opiskelijatoiminnan koordinaatio • Vieraskielisten opiskelijoiden palvelujen koordinaatio • Erityisen tuen ja ohjauksen koordinaatio Opiskeluhuollon ja ohjauksen alueellinen verkostoyhteistyö Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa - Koulutuksen järj. ohjausryhmä - Hyvinvointialueen ohjausryhmä • Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liittyvä verkostotyö • Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja siihen liittyvät toimintamallit • Alueellinen koulutuksen järjestäjien ja kuntien nivelvaiheen yhteistyö (Vaativa erityinen tuki, TUVA) Haku- ja urapalvelut • Haku- ja valintaprosessin koordinaatio • Hakeutumisvaiheen ohjaus ja neuvonta • Uraohjaus • Ei tutkintoon johtavan koulutuksen opinto-ohjaus (Valpas-ilmoitukset) • Hakeutumiseen liittyvä verkostoyhteistyö keskeisten yhteistyötahojen kanssa, kuten perusopetus, TE-toimisto, ohjaamot, nuorten työpajat
 • 11. Laajennettu oppivelvollisuus ja TUVA-koulutus • WinNovassa on laajennetun oppivelvollisuuden piirissä vuosittain noin 800 opiskelijan ikäluokka • Maksuton koulutus • Oppivelvollisuus kestää 18 v asti tai siihen asti, kun opiskelija saa tutkinnon suoritettua • Mikäli oppivelvollisuuden piirissä oleva opiskelija ei opiskele tai jää pois opinnoista, oppilaitoksen tulee tehdä ns. Valpas-ilmoitus asuinkuntaan, joka vastaa sen jälkeen oppivelvollisen jatko- ohjauksesta. • Asuinkunnat voivat osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan TUVA-koulutukseen. • TUVA-koulutukseen hakeudutaan/siirrytään useimmiten tutkintokoulutuksesta, jos opinnot eivät etene. 11 Tiesitkö? WinNovassa on tehty 5/2023 mennessä 29 Valpas-ilmoitusta. WinNovalla on TUVA- koulutusta kolmella eri paikkakunnalla - Laitila, Rauma, Pori ja opiskelijoita on yhteensä noin 150.
 • 12. WinNovassa on laajat ohjaus- ja tukitoimet • WinNovassa on päätoimisia opinto-ohjaajia, uraohjaajia ja erityisopettajia sekä ohjaajia. • He tukevat opiskelijoita opinnoissa edistymisessä, oppimisessa ja jatko- opintoihin ohjaamisessa sekä työllistymisessä. Lisäksi hyvinvointialueen opiskeluhuollon kuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit tukevat ja auttavat opiskelijoita. Teemme paljon monialaista yhteistyötä yhdessä eri toimijoiden, opiskelijan ja huoltajan kanssa. • Vastuuopettajan tehtävä on osa ohjauksen kokonaisuutta ja hän on useimmiten lähin opiskelijan lähellä oleva toimija. • WinNova on aloittanut yhteistyön vaativan erityisen osalta Luovin kanssa ns. Telakka-mallin avulla, jossa 12 Luoviin valittua opiskelijaa opiskelee ammatillisia opintoja WinNovan kolmessa eri perustutkintoryhmissä. • WinNova on kehittänyt yhteisöllistä toimintaa viime vuosina lisäämällä opiskelijahyvinvointia edistävää toimintaa. Pyrimme tällä ennaltaehkäisemään keskeyttämisiä ja lisäämään opiskelijoiden osallisuutta. 12 Tiesitkö? Vieraskielisiä opiskelijoita WinNovassa on n. 9 % kokonais- opiskelijamäärästä ja heille on tarjolla kielen oppimisen tukea. Erityisen tuen päätöksiä on n. 20 % perustutkinto- opiskelijoista.
 • 13. Hyvinvointia opiskelijatoiminnasta WinNovan opiskelijatoiminnan tarkoituksena on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden lisääminen. Opiskelijatoimintaan kuuluvat mm. tutor-​ ja opiskelijayhdistystoiminta sekä erilaiset opiskelijoille suunnatut tapahtumat ja verkostoyhteistyö. WinNovan opiskelijayhdistys Wino ry • Yhteistyön ja opiskelun edistäminen • Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa • Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain Tutor-toiminta • Yhteistyön ja opiskelun edistäminen • Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa • Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain 13 Tiesitkö? WinNovassa on oma opiskelijatoiminnan koordinaattori ja toimintaa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • 14. Tiesitkö? Satakunnan ensimmäinen valtakunnallinen Taitaja-tapahtuma järjestettiin Porissa 2022. Taitaja2022 Pori oli ennen kaikkea työniloa – yhdessä tekemistä, oppimista, yhteistä vastuuta, toisten auttamista, tsemppaamista sekä yhteistä riemua työn konkreettisista tuloksista. Porissa nuoret huippuosaajat antoivat mennä ja lensivät omiin huippusorituksiinsa. – kilpailujohtaja Diana Bergroth-​Lampinen. Kilpailutoiminta WinNova osallistuu aktiivisesti erilaisiin nuorille järjestettäviin ammatillisen koulutuksen kilpailutapahtumiin. • Taitaja, Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma/ammattitaidon SM- kilpailut • Taitaja9, peruskoulun 7.-9.- luokkalaisille tarkoitettu kilpailu kädentaidoissa • SAKU, järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle 14
 • 15. Opiskelemaan haetaan eri hakuväylien kautta riippuen omasta pohjakoulutuksesta ja taustasta. Saat tarvittaessa hakuneuvontaa WinNovan Hakupalveluista ja opinto-ohjaajilta winnova.fi/hakupalvelut
 • 16. Suunta omalle urapolulle! WinNovasta löytyy kymmenien perustutkintojen lisäksi laaja tarjonta ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä monipuolisia täydennyskoulutuksia (lyhytkoulutukset sekä kortti-​ ja pätevyyskoulutukset).  Tutustu koko koulutustarjontaan 16  Ajoneuvoala, Lentokoneasennus, Logistiikka, Merenkulku  Maarakennus, Pintakäsittelyala, Talonrakennus, Talotekniikka, Tekninen suunnittelu  Kone- ja tuotantotekniikka  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut  Liiketoiminta, johtaminen ja Media-ala  Ravitsemis- ja matkailuala, Elintarvikeala  Metsä- ja luontoala  Musiikkiala (Palmgren-konservatorio)  Prosessiteollisuus ja Laboratorioala  Sosiaali- ja terveysala, Hius- ja kauneudenhoitoala  Sähkö- ja automaatiotekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka  Turvallisuusala  Ohjaava ja valmentava koulutus, Maahanmuuttajakoulutus  Kortti- ja pätevyyskoulutukset, Lakisääteiset sertifikaatit  Työpaikkaohjaajakoulutukset Tiesitkö? WinNovan opiskelijatarinoihin voit tutustua sivuillamme winnova.fi/opiskelijatarinat
 • 17. • WinNovan Työelämäpalvelut tarjoaa työelämää kehittäviä, yksilöllisiä ja joustavia osaamisen palveluita • Työelämäpalveluissa työelämäyhteistyötä kehittämässä on työelämäpalveluiden johtaja ja kolme palveluvastaavaa, sekä lähes 40 eri koulutusalan palveluasiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet osaamisen kehittämisen ratkaisuihin sekä oppisopimuspalveluihin. • Yhteistyö voi olla esimerkiksi nykyisen henkilöstösi osaamisen kehittämistä, apua rekrytointi-haasteessa, organisaatiosi urakehityspalveluiden suunnittelua ja tuottamista, osaamiskartoitusta, työnohjauspalveluita, korttikoulutuksia ja lyhytkursseja tai Suomen kielen opetusta ulkomaalaisille työntekijöillesi. 17 Työelämäpalvelut mukana muutoksessa Tutustu ja ota yhteyttä winnova.fi/tyoelamapalvelut
 • 18. Kumppanuuspalvelut yrityksille Työelämäpalvelut 18 • Edistämme työelämälähtöisyyttä ja kehitämme uusia toimintamalleja työelämäyhteistyöhön. • Pyrimme huomioimaan opetuksessamme ja toiminnassamme muuttuvan työelämän osaamisvaatimuksia. Kumppanuutemme: Arjen kumppanimme käyttävät yksittäisiä koulutuspalveluitamme ja mahdollistavat myös työpaikalla oppimista opiskelijoillemme. Kehittävä kumppanimme tapaa palveluasiantuntijaamme säännöllisesti. Tapaamisissa ylläpidetään yhdessä laadittavaa palvelusuunnitelmaa ja edistetään sovitusti erilaisia kehitystoimenpiteitä, sekä mahdollistetaan opiskelijoillemme työpaikalla oppimista. Strategisen kumppanimme kanssa on kirjallinen kumppanuussopimus ja kumppanuudelle sovittu viitekehys. Osapuolten organisaatioista on nimetty työ- ja ohjausryhmän jäsenet. Nimetty palveluasiantuntija palvelee monialaisesti kumppaniamme. Palvelusuunnitelma on tässäkin kumppanuudessa työkaluna.
 • 19. Yrityskohtaisesti räätälöitävät palvelut Työelämäpalvelut 19 Kansainvälinen rekrytointi Työikäisen väestön määrä jatkaa laskuaan ja osaajapula kasvaa monella toimialalla. Mikäli yritykselläsi on haasteita löytää osaajia, voi kansainvälinen rekrytointi voi olla oikea ratkaisu! • Etsimme osaajia yhteistyössä mm. EURES työvoimapalveluiden ja henkilöstöpalveluyritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Apuja osaajapulaan mm. kansainvälisellä osaajarekrytoinnilla! • Selvitämme alueellisesti toimialallasi toimivien työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tarpeita mahdollista ”yhteishankintaa” silmällä pitäen. • Avustamme osaajien hankkimisessa ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. • Organisoimme osaajien etsimisen yhteistyössä lähtömaan kumppanimme kanssa. • Varmennamme rekrytoitavien osaamista, vastaamme täydennyskoulutuksesta ja suomen kielen koulutuksesta.
 • 20. Monipuolista osaamisen kehittämistä • LoistaWin valmennuspalvelut ® - ​tuotevalikoimasta voit valita itsellesi ja yrityksellesi parhaan mahdollisen oppimispolun. • Oppiminen johtamisvalmennuksissa tapahtuu työelämälähtöisesti (useimmiten oppisopimuksella) ja tutkinnot tehdään omassa työssä itseä ja organisaatiota kehittämällä. 20 • WinNova TurWallisin on WinNovan uusi rekisteröity tuotemerkki turvallisuusalan yrityskoulutus- kokonaisuuksistamme. • Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaa oppimista, tuottaa laadukasta ja monipuolista turvallisuusalan koulutusta ja kehittää myös verkkokoulutusten tarjontaa. • Olemme turvallinen yhteistyökumppani. • PäteWin Oy Länsirannikon Koulutus Oy:n tytäryhtiö. • PäteWin Oy tarjoaa yrityksille pysyvien liitosten menetelmien ja niitä suorittavien henkilöiden pätevöintiä ja sertifiointia EU:n painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminnan mukaisesti. Tutustu ja ota yhteyttä winnova.fi/loistawin Tutustu ja ota yhteyttä winnova.fi/turwallisin Tutustu ja ota yhteyttä winnova.fi/patewin
 • 21. Oppisopimuksella ammattiin • Oppisopimuskoulutuksessa merkittävä osa koulutuksesta suoritetaan tekemällä käytännön töitä työpaikalla. • WinNovassa voi suorittaa lähes kaikkia tutkintoja tai tutkinnon osia oppisopimuksella. • Oppisopimuksen voit solmia myös jo alkaneen koulutuksen aikana. • Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus). Oppisopimuksen edellytyksenä on työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa ja oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. • Jos olet yrittäjä, voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän toimimaan mentorina opinnoissasi. 21 Tutustu ja ota yhteyttä winnova.fi/oppisopimus Työnantaja - tiesitkö? Oppisopimuksella  voit rekrytoida itsellesi uuden työntekijän suorittamaan koko tutkinnon oppisopimuksella.  voit rekrytoida työntekijäksi oppilaitoksesta oppisopimuksella tutkintoa suorittavan opiskelijan.  voit kouluttaa oppisopimuksella henkilöstöäsi joilta puuttuu tutkinto tai tutkinnon osa/osia.
 • 22. Kehittämistä ja hanketoimintaa • WinNovan hanketoiminta muodostuu kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja sitä toteutetaan usean eri rahoituskanavan turvin. • Monipuoliset ja laajat hankeverkostot kokoavat ison joukon winnovalaisia yhteiseen kehittämiseen ja edistävät toinen toiselta oppimista. • Yhteiskehittämisen muotoja ovat muun muassa hanketyö, vertaisverkostot, hankkeiden tapahtumat ja tilaisuudet ja webinaarit. • Tutustu hanketoimintaan ja käynnissä oleviin hankkeisiin winnova.fi/kehittaminen 22 Tutustu Kehitys-​ ja kansainvälisyys-palvelujen Parasta ideaa 2022-2023 -​lehteen
 • 23. Kehittämisrahoituksella vahvistetaan organisaation kyvykkyyttä, uudistetaan osaamista ja oppimisympäristöjä kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa  Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, KARKKI, OKM (valtakunnallinen kehittämisverkosto), WinNova koordinointivastuussa teemaan liittyvän osaamisen kehittämisen ja mm. kypsyystason arviointimallin luomisesta.  Digiosaava, OKM (valtakunnallinen kehittämisverkosto), WinNova koordinointivastuussa verkostot, yhteisöllisyys-teemaryhmän työskentelystä. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen, avoin virtuaalinen Digiosaava-kampus opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen http://digiosaava.fi  Satakunta Testbed, EAKR (alueellinen kehittämisverkosto) hyvinvointiteknologian testialustana ja käyttöönoton tukena, palveluita hyvinvointiteknologiaa käyttäville organisaatioille https://satakuntatestbed.fi/  Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä, ESR (paikallinen kehittämisverkosto) Seaside Campus –brändi, Meriteollisuus-TET ja tekniikan alojen teollisuusväylä WinNovan ja SAMK:n välille https://www.seasideindustry.com/yhteisty-yrityksille 23
 • 24. Vaikuttavuutta ja vastuullisuutta OKM:n Oikeus osata - ohjelman kautta  17.3.2023 julkaistun OPH:n Hyvän ohjauksen kriteeristön uudistamistyö koordinointi oli WinNovalle annettu erillinen vastuutehtävä (valtakunnallinen kehittämisverkosto) https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvan-ohjauksen-kriteerit-0  VÄLITÄ - Visa omtanke! Sosiaalisesti vastuullinen ammatillinen koulutus - hankeryhmän valtakunnallinen koordinointivastuu yhdessä Yrkesakademin kanssa. Käynnistynyt keväällä 2023.  Sosiaalisesti vastuullinen ammatillinen koulutus OPH (alueellinen kehittämisverkosto). Edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi lisäten opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista mielen hyvinvoinnin -teemoista. Käynnistynyt keväällä 2023.  Yhteisöllisyydestä voimaa, OKM (paikallinen oma hanke) kehitetään täsmä toimia, joilla ennakoidaan, ehkäistään ja ratkaistaan kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteita ja lisätään opiskelijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi. Käynnistynyt keväällä 2023. 24
 • 25. Kansainvälistä yhteistyötä • Kansainvälisyys on osa yhteisten palvelujen Kehitys-​ ja kansainvälisyyspalvelut -​yksikön vastuualuetta. Kansainvälistä toimintaa koordinoidaan kansainvälisyystiimin kautta. • Education WinNova -​työryhmä koordinoi osaajatuontiin ja koulutusvientiin liittyviä kehittämiskokonaisuuksia. • Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuustoiminnot, EU- ​rahoitteiset ja kansallisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet sekä kotikansainvälisyys muodostavat kansainvälisen toiminnan kokonaisuuden. • Opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -​tutkinnon osa. • Opetushallitus on myöntänyt WinNovalle Erasmus+ - ​akkreditoinnin ohjelmakaudelle 2021 – 2027. 25 Tiesitkö? Vuoden 2022 aikana toteutui lähes 250 liikkuvuutta. Opiskelijaliikkuvuutta toteutettiin sekä henkilö-​​ että ryhmäliikkuvuuksina. WinNovan kansainvälisyystarinoihin voit tutustua sivuillamme winnova.fi/kv-blogi
 • 26. Opiskelijatyöt ja ravintolapalvelut • WinNova tarjoaa opiskelijatöinä erilaisia palveluja oppilaitoksen eri opintoaloilta. Palveluita voi pääsääntöisesti tiedustella lukuvuoden aikana. • Opiskelijatyöt-​osiosta löydät hius- ja kauneudenhoitoalan palvelut, jalkahoidot ja hieronnat ja ajanvaraukset sekä muut palvelut winnova.fi/opiskelijatyot • WinNova tarjoaa mahdollisuuden myös maukkaaseen lounaaseen, a la carte - ​ruokailuun tai herkulliseen kahvihetkeen useassa ravintolassa. Nämä löydät kootusti Ravintolapalvelut ja -​tilat -​osiosta winnova.fi/ravintolapalvelut 26