Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monialaista osaamista WinNovasta - Suunta eteenpäin!

13,673 views

Published on

Lyhyt esittely WinNovasta ja sen toiminnasta (08/2018).

WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorille, aikuisille ja työelämälle laadukkaita ja monipuolisia urapolkuja Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Lisätietoja www.winnova.fi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monialaista osaamista WinNovasta - Suunta eteenpäin!

 1. 1. SUUNTA ETEENPÄIN MONIALAISTA OSAAMISTA 08/2018
 2. 2. SUUNTA ETEENPÄIN PORIN SEUTUKUNTA RAUMAN SEUTUKUNTA PORI POMARKKU LUVIA EURAJOKI NAKKILA HARJAVALTA KOKEMÄKI HUITTINEN KÖYLIÖ SÄKYLÄ EURA LAITILA PYHÄRANTA RAUMA UUSIKAUPUNKI VEHMAA TAIVASSALO KUS- TAVI MERIKARVIA ULVILA VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA AMMATILLISTA KOULUTUSTA SATAKUNNASSA JA VAKKA-SUOMESSA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopi- muskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta Satakun- nassa ja Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on am- mattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä. WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikai- nen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tar- jottavista koulutus- ja kehittämispalveluista. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin! WinNovan viralliset toimipisteet Rauma, Pori, Laitila, Ulvila
 3. 3. SUUNTA ETEENPÄIN Omistajat »» Porin kaupunki (osa kaupunkikonsernia) »» Rauman kaupunki »» Porin aikuiskoulutussäätiö »» Laitilan kaupunki LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoi- minimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön tarkoituksena ei ole ta- voitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mah- dollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tuke- miseen ja kehittämiseen. Toiminta-ajatus Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alu- een kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Arvot »» Yhteistyö »» Kehittäminen »» Turvallisuus »» Palvelu »» Ihmisläheisyys Liikevaihto »» n. 52,5 milj. € (2017) Henkilöstö »» Opetushenkilöstöä ja muuta henkilökuntaa WinNovassa on n. 520 (12/2017)
 4. 4. SUUNTA ETEENPÄIN ORGANISAATIO 1.8.2018
 5. 5. SUUNTA ETEENPÄIN WinNovan opiskelijayhdistys Wino ry »» Yhteistyön ja opiskelun edistäminen »» Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa »» Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain Opiskelijat WinNovassa opiskelee n. 6 000 opiskelijaa, joista »» 4 000 ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa »» 2 000 aikuiskoulutuksen opinnoissa (opiskelijatyövuosina laskettuna) Tärkeitä lukuja koulutuksesta ja tutkinnoista »» PT-koulutuksen vetovoimaluku 0,98 (2017) »» Vuoden aikana suoritetut ops- ja näyttöperusteiset tutkinnot yhteensä n. 1930 (2017) »» Lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet (vos) n. 520 otv (2017) »» Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivät n. 102 580 otp (2017)
 6. 6. SUUNTA ETEENPÄIN LÖYDÄ OMA ALASI WinNovasta löytyy kymmenien perustutkintojen lisäksi laaja tarjonta ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. »» Lisä- ja täydennyskoulutukset »» Korttikoulutukset »» Lakisääteiset sertifikaatit »» Kielikoulutukset »» Työpaikkaohjaajakoulutukset Tuotekehitys »» Lasepro, modernia laserhitsausteknologiaa ja osaamista teollisuusyrityksille »» Pätewin Oy, Pätevöintilaitos teollisuudelle »» Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue »» Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka »» autoala, logistiikka »» lentokoneasennus, merenkulku »» Arkkitehtuuri ja rakentaminen »» maarakennus, rakennusala »» talotekniikka »» Elintarvikeala ja biotekniikka »» Graafinen ja viestintätekniikka »» Kauneudenhoitoala »» Kone-, tuotanto- ja energiatekniikka »» Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut »» Liiketalous ja kauppa »» Luonto- ja ympäristöala »» Majoitus- ja ravitsemisala »» Matkailuala »» Metsätalous »» Musiikki (Palmgren-konservatorio) »» Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka »» prosessiteollisuus, laboratorioala »» puuala, pintakäsittely »» Sosiaali- ja terveysala »» Sähkö- ja automaatiotekniikka »» Tekstiili- ja vaatetustekniikka »» Tieto- ja tietoliikennetekniikka »» Tietojenkäsittely »» Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus »» turvallisuus, kunnossapito »» tuulivoima- ja voimalaitoskoulutukset »» Muu koulutus »» ohjaava ja valmentava koulutus »» maahanmuuttajakoulutus
 7. 7. SUUNTA ETEENPÄIN SUUNTA MERILLE, METSÄÄN, TURVALLISUUSALALLE TAI LENTOKONEASENTAJAKSI WinNovassa voit opiskella myös aloilla, joiden järjestämislupa on Suomessa myönnetty vain joillekin koulutuksenjärjestäjille »» Luonto- ja ympäristöala/Metsätalous »» Merenkulkuala (Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka) »» Turvallisuusala (Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus) »» Lentokonetekniikka (Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka) PALMGREN-KONSERVATORIOSTA MUSIIKKIALALLE Kulttuurialaan kuuluvan musiikin ammatillisen koulutuksen jär- jestämisvastuu siirtyi 1.1.2013 Länsirannikon Koulutus Oy WinNo- valle. Palmgren-konservatorion musiikkialan perustutkinnosta valmistuu muusikkoja ja musiikkiteknologeja. »» Musiikki
 8. 8. SUUNTA ETEENPÄIN OPISKELIJAKSI WINNOVAAN? Voit hakeutua WinNovaan opiskelemaan eri hakuväylien kautta riippuen omasta pohjakoulutuksesta ja taustastasi. Tutustu ha- kuväyliin WWW.WINNOVA.FI/HAKEMINEN Hakeutuminen koulutuksiin tapahtuu sähköisesti verkkopalve- lussamme koulutuskorteilta tai Opintopolussa koulutuksesta riippuen. Tutustu haussa oleviin koulutuksiin selaamalla koulu- tustarjotinta tai tutustumalla alakohtaisiin esittelyihin WWW.WINNOVA.FI Saat tarvittaessa hakuneuvontaa myös WinNovan opintotoimistoista ja opinto-ohjaajilta WWW.WINNOVA.FI/OPISKELIJALLE Facebookissa: WinNovan verkko-opo Oppisopimuskoulutukseen voit tutustua sivuillamme WWW.WINNOVA.FI/OPPISOPIMUS
 9. 9. SUUNTA ETEENPÄIN Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan käytännön työtehtä- vien yhteydessä työpaikalla harjoitettavia ammatillisia opinto- ja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen pe- rus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen mää- räaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuksessa määritellään mm. oppiaika, suoritettava tutkinto, työaika, palkkaus ja koeai- ka. WINNOVAN OPPISOPIMUSKOULUTUS WinNovan oppisopimuskoulutus palvelee alueen työnantajia ja opiskelijoita kaikissa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asi- oissa. Toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Raumalla. Ota rohkeasti yhteyttä! oppisopimus@winnova.fi p. 044 455 7500 YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA LÖYDÄT WWW.WINNOVA.FI/OPPISOPIMUS
 10. 10. SUUNTA ETEENPÄIN »» edistetään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista »» edistetään opintojen loppuunsaattamista ja ehkäistään »» opintojen keskeyttämistä »» lisätään opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä OPISKELIJAPALVELUT - OPISKELIJAA LÄHELLÄ WinNovan Opiskelijapalveluilla Opiskelijapalvelut ohjaa ja tukee monella tavalla »» Opinto-ohjaus »» Opiskelijakuraattorit »» Opiskeluterveydenhuolto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) »» Erityisopetus »» Oppipaja »» Opintotoimistot
 11. 11. SUUNTA ETEENPÄIN VAHVA YHTEISTYÖKUMPPANI TYÖELÄMÄLLE WinNova tarjoaa yrityksille ja työyhteisöille monipuolisia koulu- tus- ja kehittämispalveluja. Käytettävissä ovat yritys- ja työyh- teisökohtaisesti räätälöitävien osaamisen kehittämispalvelujen lisäksi myös koulutustarjottimien peruspalvelut. Yritykset ja työyhteisöt voivat hyödyntää asiantuntijapalvelu- jamme niin koko toiminnan kuin henkilöstön osaamisen kehit- tämisessä. Osaamisen kehittämispalvelut »» osaamiskartoitukset »» työnohjauspalvelut »» konsultointipalvelut »» tuotekehitysyhteistyö Työyhteisöjen kehittäminen »» työyhteisöjen laatu- ja toimintajärjestelmien kehittäminen »» tuotannonohjauksen, tuotannon sekä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Ota rohkeasti yhteyttä! yrityksille@winnova.fi Tutustu WinNovan koulu- tustarjontaan tai pyydä tar- jous oman yrityksen tai työ- yhteisön tarpeisiin! WWW.WINNOVA.FI/YRITYKSILLE
 12. 12. SUUNTA ETEENPÄIN LASEPRO LÄNSI-SUOMEN PELASTUSHARJOITUSALUE WinNova Lasepro tarjoaa teollisuusyritysten käyttöön modernin laserhitsausteknologian ja osaamisen. Lasepro tuottaa asiakkailleen mm. laserhitsaus-, laserhybridihitsaus- ja 3D- laserleikkauspalveluja sekä robottien ohjel- mointi- ja etäohjelmointikoulutusta. Turuntie 9, Laitila PäteWin Oy on vuonna 2016 perustettu Län- sirannikon Koulutus Oy:n tytäryhtiö. Teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksis- sa käytetään painelaitteita, joiden valmis- taminen vaatii vahvaa ammatillista osaa- mista. PäteWin Oy:n toimiala on pysyvien liitosten menetelmien (tuotesertifiointi) ja henkilöpätevöintien (henkilösertifiointi) val- vonta ja hyväksyntä riippumattomana kol- mantena osapuolena. Laitila, Rauma, Pori WinNova ja Länsi-Suomen pelastushar- joitusaluesäätiö ovat sopineet yhteistyöstä koulutuspalvelujen järjestämisestä Pelas- tusharjoitusalueella. Alue soveltuu erityisen hyvin työ- ja elinkeinoelämän erilaisiin tarpei- siin, mutta myös laaja-alaisen tutkintopohjai- sen turvallisuuskoulutuksen tuottamiseen. Ilmailuopistontie 226, Pori WWW.WINNOVA.FI/PEHAWWW.WINNOVA.FI/LASEPRO WWW.WINNOVA.FI/PATEWIN
 13. 13. SUUNTA ETEENPÄIN »» ravintolapalvelut »» erilaiset opiskelijatyöt »» parturi-kampaamo, kauneushoitola, jalkahoitola, asiakashieronta »» elintarvikealan palvelut »» opetuskorjaamo, sähköalan huolto- ja korjaustyöt »» maa- ja talonrakennusalan palvelut »» kone- ja metallialan sekä puualan palvelut Lisää tietoa palveluistamme WWW.WINNOVA.FI/RAVINTOLAPALVELUT WWW.WINNOVA.FI/OPISKELIJATYOT PALVELUT WinNovan laaja-alaisesta palvelutarjonnasta löydät katta- vat ratkaisut esimerkiksi tarjoiluihin ja kampauksiin juhla- hetkiä tai arjen kiireitä varten. Palvelutarjontaamme kuuluvat
 14. 14. SUUNTA ETEENPÄIN KILPAILUTOIMINTA WinNova osallistuu aktiivisesti erilaisiin nuorille järjestettä- viin ammatillisen koulutuksen kilpailutapahtumiin. »» Taitaja, Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma/ammattitaidon SM-kilpailut »» Taitaja9, peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille tarkoitettu kilpailu kädentaidoissa »» SAKU, järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle Lisää tietoa: www.winnova.fi/kilpailutoiminta www.skillsfinland.fi www.sakury.net
 15. 15. SUUNTA ETEENPÄIN KATSO LISÄÄ WWW.WINNOVA.FI #WinNova

×