Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CollectieCollectief - uw collectie / ons collectief

818 views

Published on

Het label CollectieCollectief is een flexibel netwerk van zelfstandigen, met Wim Maas en Wim de Natris als kern. Wij richten ons op kleine en middelgrote projecten op het gebied van collectie-informatie, in de breedste zin van het woord. Wij werken in de eerste plaats voor musea, archieven en erfgoedinstellingen: van advisering, planning en projectleiding tot uitvoering, zoals archiveren, registreren, beschrijven en digitaliseren, alsmede importeren en redigeren van informatie in uw collectiedatabase. Daarnaast verzorgen wij conservering en handling. Via ons label hebt u toegang tot een groot aantal informatiespecialisten. Wij hebben direct capaciteit beschikbaar en werken tegen scherpe tarieven. Uw collectie is bij ons in deskundige en vertrouwde handen!

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CollectieCollectief - uw collectie / ons collectief

  1. 1. uw collectie / ons collectief ________________________________________________________ Geachte heer, mevrouw, Het label CollectieCollectief is een flexibel netwerk van zelfstandigen, met Wim Maas en Wim de Natris als kern. Wij richten ons op kleine en middelgrote projecten op het gebied van collectie-informatie, in de breedste zin van het woord. Wij werken in de eerste plaats voor musea, archieven en erfgoedinstellingen: van advisering, planning en projectleiding tot uitvoering, zoals archiveren, registreren, beschrijven en digitaliseren, alsmede importeren en redigeren van informatie in uw collectiedatabase. Daarnaast verzorgen wij conservering en handling. Via ons label hebt u toegang tot een groot aantal informatiespecialisten. Wij hebben direct capaciteit beschikbaar en werken tegen scherpe tarieven. Uw collectie is bij ons in deskundige en vertrouwde handen! Met vriendelijke groet, Het team van CollectieCollectief Contactgegevens Wim Maas Wim de Natris Tweevoren 36 Gooioord 72 5672 SC Nuenen 1103 CE Amsterdam Tel: 06 – 51765502 Tel: 06 – 18852050 info@bureaumaas.nl wim@denatris.nl
  2. 2. Archief KVNRO In opdracht van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) werkt CollectieCollectief in 2014 aan het ordenen, opschonen en ompakken van het 25 meter strekkende verenigings- archief. Stadsarchief Almere Voor het Stadsarchief Almere heeft CollectieCollectief twee opdrachten uitgevoerd. Een opdracht betrof het laten digitaliseren en beschrijven van een fotoarchief van het voormalige huis-aan-huisblad De Almare uit de periode 1985- 2000. In de eerste fase hebben vier zelfstandigen van CollectieCollectief bij 13.000 fotoafdrukken basale beschrijvingen gemaakt. In de tweede fase hebben zij vrijwilligers van het Stadsarchief op gang geholpen en begeleid met het uitgebreid verder beschrijven van de afbeeldingen aan de hand van informatie in de kranten waarin ze zijn afgedrukt (2012-2013). Op termijn komen de foto’s beschikbaar op de website Digitaal Erfgoed Almere. Daarnaast hebben twee zelfstandigen van CollectieCollectief een collectie historische voorwerpen geïnventariseerd en beschreven. Tevens coördineren zij de volgende fase: het fotograferen en opbergen van de voorwerpen (2013-2014). Bedrijfsarchief DELA In opdracht van DELA is gewerkt aan het opschonen, inventariseren en opnieuw opzetten van het historisch bedrijfsarchief van DELA te Eindhoven (2008-2013). Een belangrijk deel van de historische collectie – originele documenten, foto's en films – is gedigitaliseerd. CollectieCollectief was verantwoordelijk voor projectleiding en uitvoering. Films Gelders Archief In 2010 heeft CollectieCollectief een kleine collectie filmmateriaal van Gelders Archief beschreven met subsidie van het programma Erfgoed van de Oorlog. Het gaat om films rond het thema Tweede Wereldoorlog. De films zijn gepubliceerd op de website oorloginblik.nl, samen met 6.000 andere films en fragmenten van andere instellingen en particulieren. Fotocollecties Beeldbank WO2 In 2009 is CollectieCollectief door het NIOD enige maanden ingehuurd voor projectcoördinatie van de uitbreiding van beeldbankwo2.nl. De werkzaamheden bestonden uit het aantrekken van nieuwe deelnemers voor het portal en het opstellen van de subsidieaanvraag voor het programma Erfgoed van de Oorlog. Beeldbank WO2 streeft ernaar om alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog bijeen te brengen.

×