Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Collectiemanagement en openvlacc slideshare 110223

1,202 views

Published on

sectoraal reflectiemoment bij doorstart project collectiemanagement Bibnet

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Collectiemanagement en openvlacc slideshare 110223

 1. 1. collectiemanagement | open vlacc<br />
 2. 2. reflectiemoment | 23 februari 2011<br />werknaam<br />bibbank<br />
 3. 3. doelstelling vandaag | vinger aan de pols<br />reflecteren<br />bij vooropgestelde verdere ontwikkeling<br />bezit ZBB| Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven<br />
 4. 4. een en ander aftoetsten <br />vandaag komen we met nieuwe projectvoorstellen klein en groot naar buiten.<br />we presenteren grote lijnen van projecten waarvan een concrete opstart dit jaar gepland is. <br />we geven een globaal plan van aanpak mee.<br />details over concrete projectuitwerking of precieze functionaliteiten komen aan bod tijdens andere overlegmomenten. <br />we denken vandaag vanuit de lokale bibliotheek als eindgebruiker van de beoogde collectiediensten. <br />
 5. 5. projecten collectiecyclus<br />collectiecyclus operationeel <br />collectiecyclus verder uitbouwen | eerste stappen vanaf 2011<br />sectoraal bestelsuggesties ontwikkelen <br />online selecteren & bestellen<br />boeken nederlandstalig<br />sectoraal kastklaar maken<br />& sociale tewerkstelling<br />veelgevraagde collectie& collectieplanning<br />constructie<br />meer halen uit bios<br />werknaam<br />bibbank<br />reflecteren bij vooropgestelde projectontwikkeling <br />
 6. 6. aanwezigheidspercentage<br />18 bibliotheken<br />
 7. 7. deel 1 | collectiecyclus operationeel met perceel veelgevraagde collectie <br />kwaliteit<br />monopolie!<br />netwerk<br />collectie<br />lokale basiscollectie<br />netwerkcollectie<br />
 8. 8. Medio Europe haalt gunning veelgevraagde collectie binnen<br />‘Slechts 300 titels? Ik wil graag meer, maar wel etiket mét omzetting’ <br />nieuwe bestelronde online via Medio Europe<br />15 maart tot 1 april 2011<br />motivatie voor gemeentebesuur<br />Bibnet treedt op als opdrachtencentrale <br />meer info<br />http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectiebeheer/Veelgevraagde_collectie<br />
 9. 9. collectieplanning<br />standpunt Bibnet<br /> collectieplanning als basis om collectievorming uit te besteden<br />wat is meest haalbare en verantwoorde ondersteuning door Bibnet?<br /> korte termijn | bibliotheken stimuleren tot planning<br /> samen met Locus (Publieke Werken) doorverwijzen naar bestaande instrumenten voor collectieplannen.<br /> samen met provincies kwaliteit van bestaande instrumenten opvolgen <br />Bios collectierapport als start voor verdere collectieplanning<br /> lange termijn | resultaat collectierendement inzetbaar bij bestelproces<br /> bij selecteren van collectie voor bestellen<br /> betrachting op termijn | provincies <br />ondanks <br />eigen manier plannen<br />evaluatie gebruik ICB <br />cijferbeheer bibsystemen<br />
 10. 10. impuls tot plannen | meer met collectiecijfers uit Bios<br /> doel korte termijn| Biosdata optimaal benutten<br /> algemene indicatie collectierendement<br /> globaal overzicht <br /> voldoende om zelf succes of falen van collectiegebruik te meten<br />gebruikscoëfficient per provincie | gemiddelde 2006-2009<br />UITERSTEN INVLAANDEREN<br />
 11. 11. meer met collectiecijfers uit Bios <br /> met één druk op de knop een overzichtelijk rapport <br /> van bestaande bioscijfers als globale indicatie van collectierendement<br /> online op te vragen, consulteerbaar in excel<br /> visueel overzicht op één blad + alle collectiecijfers voor eigen analyse<br /> gedrukte materialen<br /> volwassen fictie<br /> volwassen non fictie<br /> jeugd fictie<br /> jeugd non fictie<br /> strips<br /> tijdschriften<br /> AVM <br /> cd’s<br /> dvd’s<br /> … <br />ONDER CONSTRUCTIE<br />
 12. 12. ONDER CONSTRUCTIE<br />overzicht collectierendement<br />
 13. 13. vergelijkingsgroep bibzelfde schaalgrootte<br /> lokaal | centrumstad | grootstad<br />ONDER CONSTRUCTIE<br />rendement vergelijkingsgroep mijn buurgemeenten?<br />
 14. 14. aanpak<br /> verkennen<br /> ontwikkelen<br /> + Vlaamse startpagina collectieplanning overzicht bestaande collectietools, doorverwijzing consultants, reacties van gebruikers, artikels<br /> via website bibnet | kenniskantoor<br />
 15. 15. deel 2 | collectiecyclus uitbouw<br />bestaande werking open vlacc<br />verder uitbouwen<br />in functie van diensten collectiecyclus<br />selecteren | catalogiseren| bestellen <br />werknaam<br />bibbank<br />kastklaar leveren <br />netwerk<br />collectie<br />
 16. 16. globale werkstromen collectievorming 300 bibliotheken<br /> selecteren| bestellen | catalogiseren<br />vandaag<br />gewenst <br />
 17. 17. vandaag<br />werking open vlacc<br />uitgevers<br />Versnipperde stroom . <br />Ontsluiten met én zonder Vlacc.<br />Selecteren en bestellen tijdsrovend<br />voor boekhandel én bibliotheek.<br />attenderen<br />selecteren & bestellen<br />catalogiseren<br />globale stromen werkcollectievorming 300 bibliotheken<br />
 18. 18.
 19. 19. bestelsuggestie via open vlacc<br />nieuw<br />van wie komt dat dan? <br />
 20. 20. besteladvies… <br />en waar het vandaag zou komen <br />Collectie<br />Planning<br />GROTE BIB 1<br />G1<br />BIB selecteert<br />G2<br />Leveren<br />Vlabin VBChttp://www.deleeswelp.be/<br />pre-catalografische records <br />G3<br />G4<br />G5<br />6 (Grote) Vlacc bibliotheken selecteren elk volgens hun eigen<br />procedures en profielen. Het tempo van centraal catalogiseren is daarvan afhankelijk.<br />Indien het selectieproces binnen de G6 meer gestroomlijnd wordt, <br />bevordert dat sneller catalogiseren. Vlabin zou een sleutel kunnen zijn naar sneller<br />selecteren.<br />De aanpak van pre catalografie kan als voorbeeld dienen bij het toekennen van <br />een pre bestelsuggestie aan een Vlacc record. <br />Vlabin zou hier mits aansturing van bibliotheken een rol in kunnen spelen. <br />Vlacc bibliotheken controleren het toegekend pre-suggestie.<br />Kastklaar maken<br />G6<br />
 21. 21. besteladvies… <br />en waar het vandaag zou komen <br />Collectie<br />Planning<br />GROTE BIB 1<br />G1<br />BIB selecteert<br />G2<br />Leveren<br />Vlabin VBC http://www.deleeswelp.be/<br />pre-catalografische records <br />G3<br />+ pre bestelsuggestie <br />nieuw<br />G4<br />voorwaardeVlabin wordt inhoudelijk aangestuurd door bibliotheken. <br />G5<br />Kastklaar maken<br />6 (Grote) Vlacc bibliotheken selecteren elk volgens hun eigen<br />procedures en profielen. Het tempo van centrale catalogiseren is daarvan afhankelijk.<br />Indien het selectieproces binnen de G6 meer gestroomlijnd wordt, <br />bevordert dat sneller catalogiseren. Vlabin zou een sleutel kunnen zijn naar sneller<br />selecteren.<br />De aanpak van pre catalografie kan als voorbeeld dienen bij het toekennen van <br />een pre bestelsuggestie aan een Vlacc record. <br />Vlabin kan hier mits aansturing van bibliotheken een rol in spelen. <br />Vlacc bibliotheken controleren detoegekend pre suggestie.<br />G6<br />
 22. 22. wat zou bestelsuggestie kunnen inhouden? <br />Collectie<br />Planning<br />GROTE BIB 1<br />bestelsuggestie volgens…<br /> bibliotheektype<br /> volgens schaalgrootte x, y, z …<br /> filiaal, uitleenpost, bibliobus<br /> …<br /> rendement<br /> gebruikscoëfficiënt betreffende rubriek*<br /> … <br />redactiegroep<br />stuurt aan<br />BIB selecteert<br />Leveren<br />andere criteria?<br /> topauteurs<br /> topuitleningen<br /> moeilijkheidsgraad<br />Kastklaar maken<br />* op lange termijn bij sectorale koppeling bezit en uitleengegevens<br />
 23. 23. collecties <br />online selecteren en bestellen bij mijn eigen boekhandel <br />hoe dan? <br />
 24. 24. bibbank een werknaam<br />Rosemie Callewaert<br />http://www.slideshare.net/rcallewaert/bibbank-een-werknaam<br />
 25. 25. bib bank <br />ik zeg ja, maar… <br />zijn de inspanningen bij het opzetten van bibbank’ wel in verhouding tot de voordelen?<br />vlabin zal vertrouwen moeten opbouwen bij bibliotheken door de kwaliteit van bestelsuggesties waar te maken<br />collectiesuggesties voor de zogenaamde 70% procent van de totale collectie dienen wel van ‘topkwaliteit’ te zijn<br />bij het selecteren van je collectie in bibbank, moet de relatie met je eigen collectieplan mogelijk zijn<br />de rol van zes Vlacc bibliotheken bij bestelsuggesties vergt betrokkenheid van de collectioneurs en niet van de catalografen<br />niet als de kosten ervan ten nadele zouden zijn van de besparingen die bibbank de bib elders zou opleveren<br />om draagvlak te hebben voor dit project, is voldoende kritische massa nodig<br />de organisatie ervan moet eenduidig en effiënt zijn<br />vraag me af of een jeugdcollectie als piloot om een sectoraal selectieprofiel te maken zinvol is. Iedereen koopt toch al quasi alles. Hoe ga je daar dan onderscheid in maken?<br />er is draagvlak nodig en voor onder meer aanpassing van attidudes van de lokale collectievormer<br />met de koppeling aan de bestelmodules van de bibsystemen<br />het moet wel een open systeem zijn zodat koppeling met andere databanken vlot mogelijk is<br />dit vergt vertrouwen van de lokale collectioneur. Het toekennen van bestelsuggesties moet transparant gebeuren en borg staan voor kwaliteit<br />instelmogelijkheiden bij selecteren van collectie. ‘Basic’ en advaced’ (op basis van lokale collectieprofielen)<br />als je naast Nederlandstalige boeken elders andere collecties bestelt, moet je wel een totaal overzicht kunnen houden van je aankopen.Bovendien wordt je geconfronteerd met verschillende bestelprocedures.<br />met extra advies bovenop basis suggestielijst die bibbank aanbiedt.<br />sectoraal besteladvies ook in functie van lokale doelgroepen<br />reflectie<br />
 26. 26. bib bank <br />ik zeg ja, want…<br />schaalvoordeel <br />we hebben als bibliotheken niet langer een afzonderlijke werking<br />sectoraal winnen we aan snelheid in onze selectieprocedures<br />dit leidt tot bewustwording van selectiecriteria<br />we versterken onze positie. Bib als ‘stermerk’.<br />we hebben tijdswinst bij bestellen<br />we krijgen tijd vrij voor andere zaken<br />reflectie<br />
 27. 27. Kastklaar maken en beschutte werkplaatsen <br />minstens 100 bibliotheken zijn rechtstreeks klant bij een beschutte werkplaats voor het kastklaar maken van boeken.<br />minstens 100 personen zijn voltijds tewerkgesteld voor een bibliotheek.<br />bron | VLAB<br />
 28. 28. doel | korte termijn<br />minimaal stroomlijnen van bestaande werkstromen en gunningprocedures<br />tussen bibliotheken en beschutte werkplaatsen.<br />verdere (kleine) stapjes naar uniform kastklaar maken<br />sectoraal kastklaar maken<br />beschutte werkplaats<br />bibliotheek<br />etiketinfo |open vlacc<br />boekhandel<br />
 29. 29. sectoraal kastklaar maken<br />bibnet als opdrachtencentrale<br />voor alle bibliotheken <br />speciale voorwaarden bestek<br /> sociale tewerkstelling<br />regionale verankering <br />Voor bibliotheken <br /> beste prijs en service<br /> standaardverwerking bibnet<br />bib<br />bib<br />bib<br />regionale <br />beschutte werkplaats y<br />bib<br />bib<br />bib<br />bib<br />bib<br />regionale <br />beschutte werkplaats x<br />bib<br />bib<br />bib<br />regionale <br />beschutte werkplaats z<br />bib<br />bib<br />bib<br />bib<br />
 30. 30. aanpak <br /> verkennen<br /> voorbereiding <br /> eventueel afbakening collectietypes/profielen kastklaar maken <br /> procedure opdrachtencentrale<br />
 31. 31. wim.verhulst@bibnet.be<br />

×