Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aniversario galipedia wikiskills

347 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aniversario galipedia wikiskills

 1. 1. José Manuel Abuín MosqueraCESGA
 2. 2. Índice1.- Presentación do Cesga e dos socios doproxecto2.- O proxecto WikiSkills3.- Introdución ó concepto de wiki4.- Escenarios baseados en wikis
 3. 3. 1.- Presentación do Cesga
 4. 4. 1.- Presentación do Cesga Obxectivos do Cesga - Prover servicios en computación de altas prestacións e comunicacións á comunidade científica de Galicia e España¿ ? (CSIC) - Promover as tecnoloxías da informaciçon e da comunicación aplicadas á investigación na comunidade científica galega
 5. 5. 1.- Presentación do Cesga O Cesga é...70 % 30 %
 6. 6. 1.- Presentación do Cesga En resumoUn centro tecnolóxico que prové serviciosTIC á comunidade científica e educativade Galicia
 7. 7. 2.- O proxecto WikiSkills O proxecto WikiSkills➢ Animar ás comunidades educativas a contribuir coa sociedade da información➢ Promover e fortalecer o uso das wikis na comunidade educativa➢ Desenvolver cursos piloto para promover o uso de wikis entre profesores e alumnos
 8. 8. 2.- O proxecto WikiSkillsMetodoloxía de traballo
 9. 9. 2.- O proxecto WikiSkillsMetodoloxía de traballo
 10. 10. 3.- Introdución ó concepto de wiki Que é un wiki?http://wwww.commoncraft.com/video/wikis
 11. 11. 3.- Introdución ó concepto de wiki O concepto: definición formalWiki: Un wiki é un sitio web que permite ós usuariosengadir, modificar ou eliminar o seu contido medianteun navegador empregando unha sinxela linguaxe deetiquetas ou un editor de texto enriquecido. A maioríados wikis teñen por detrás software aberto feito de xeitocolaborativo.Serven a diferentes propósitos, por exemplo xestión docoñecemento ou tomar apuntes. Poden ser sitios webabertos ou residir nunha intranet, permitindo controlsobre diferentes accións (niveis de acceso). Porexemplo, os dereitos de edición permiten cambiar,engadir ou sacar contido dun artigo.** *Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
 12. 12. 3.- Introdución ó concepto de wikiO concepto Fonte: Florence Devouard
 13. 13. 3.- Introdución ó concepto de wiki Exemplo máis famoso Wikipedia ● Wikipedia en inglés – 4 180 698 artigos ● Wikipedia en castelán – 974 972 artigos ● Galipedia – 100 209 artigos confiabilidade?Un estudio do 2005 da revista Nature[1] díque os artigos científicos da Wikipedia teñenun nivel de confiabilidade similar ó daEnciclopedia Británica. E tamén unhaporcentaxe similar de erros serios[2] 1 - http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html 2 - http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia
 14. 14. 3.- Introdución ó concepto de wiki Wikipedia vsEnciclopedia Británica Por suposto, esta investigación foi discutida polos membros da Enciclopedia Británica.
 15. 15. 3.- Introdución ó concepto de wiki Enfoque O método tradicional● Os editores engaden e modifican contido● Os usuarios consultan contido● Quen reporta os erros?● Canto leva que un erro sexa correxido?● Que acontece cando un usuario atopa un erro?
 16. 16. 3.- Introdución ó concepto de wiki Enfoque A vía wiki● Os usuarios da wiki engaden contidos● Modifican contidos● Corrixen erros● Fan preguntas e consultas● Si alguén atopa un erro, corríxeo● O tempo de corrección é mínimo● Tódolos usuarios son voluntarios● Cultura libre
 17. 17. 3.- Introdución ó concepto de wiki Resumo Wikis Traditional wayEngadir contido Todos Só editoresModificar Todos Só editorescontidoCorrexir erros Todos. Tempo Só editores. Moito tempo mínimoComunicación Bidireccional Nun só sentido
 18. 18. 3.- Introdución ó concepto de wikiContribuidores según características *Source: Florence Devouard
 19. 19. 3.- Introdución ó concepto de wikiExemplos: Minecraft
 20. 20. 3.- Introdución ó concepto de wikiExemplos: Jurispedia
 21. 21. 3.- Introdución ó concepto de wikiExemplos: Vikidia
 22. 22. 3.- Introdución ó concepto de wikiExemplos: Wikitravel
 23. 23. 3.- Introdución ó concepto de wiki ExemplosMáis exemplos (MediaWiki)● Wikibooks● Wikimedia commons● Wikisource● Wiktionary● Wikiversity● ...
 24. 24. 4.- Escenarios baseados en wikis EscenarioCaso práctico no cal se pode empregar unha wiki con propósitos educativos
 25. 25. 4.- Escenarios baseados en wikis Crear recursos educativos dixitaisEscenario: Creacion de recursos educativos dixitaisEste coñecementoserá creado ecompartido entre osusuarios do pilotomediante un wiki.
 26. 26. 4.- Escenarios baseados en wikis Máis escenarios? (Contexto educativo)Languages● To create and edit other languages contents● To translate wiki contenctsHistory● Collaborative creation of a history course
 27. 27. 4.- Escenarios baseados en wikis Exemplo: Descubre a túa cidade e comparte o coñecemento (Wikipedia en Rennes)Temporalmente● 10 paneis con un burato no medio● Un artigo wiki a construír● No centro da cidadeCon● Sesións informativas ó longo do día● Difusión en Internet
 28. 28. 4.- Escenarios baseados en wikisMáis escenarios? (Outros contextos)Co-autoría Brainstorming ● Obter e publicar boas● Documentación técnica● Requisitos para becas prácticas ● Discutirreunións● Planificar Xestión de proxectos ● Listar tarefas● Anotar ós participantes ● Estado de tarefas● Escribir informes
 29. 29. 4.- Escenarios baseados en wikis Softwarehttp://wskills.cesga.es
 30. 30. Preguntas? http://wikiskills.nete-learning@cesga.es

×