Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategie zorg seminar

706 views

Published on

Zorg seminar: Social Media in de zorg 30 september 2010

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategie zorg seminar

 1. 1. Komen tot strategieHoe doe je dat?<br />30 september 2010<br />Arjan Zuurbier, Tam Tam<br />
 2. 2. WIJ MOETEN IETS MET TWITTERRRR!!!<br />
 3. 3. Social media in perspectief<br />
 4. 4. Eerst met beide benen op de grond…<br />50% van de bedrijven die start met social media heeftgeenstrategie<br />Bedrijven die wel over eenstrategiebeschikken, hebben in 35% van de gevalleneentoename van omzet of winstgeboekt<br />Social media is dus niet per definitie een toverstok wat direct zal leiden tot verbetering van de bedrijfsresultaten<br />… maar een goed uitgedachte strategie kan wel het verschil maken<br />Bron: www.Dutchcowboys.nl, 2010<br />
 5. 5. Aan de slag: bouwstenen van een strategie<br />5] Tools<br />4] Strategieën<br />3] Doelstellingen<br />2] Doelgroepen<br />1] De organisatie<br />
 6. 6. 1] DE ORGANISATIE<br />?<br />
 7. 7. Vertrekpunt van een social media strategie<br />Corporate communicatie<br />Corporate communicatie<br />Concern communicatie<br />Marketing communicatie<br />Interne communicatie<br />Concern communicatie<br />Marketing communicatie<br />Interne communicatie<br />Dienst-verlening<br />Dienst-verlening<br />SOCIAL MEDIA STRATEGIE<br />De vingerafdruk van de organisatie:<br />Visie, missie, strategie, kenwaarden, speerpunten<br />
 8. 8. De crux<br />Momenteel weinig onderscheidend vermogen in tussen zorginstellingen<br />Gebrek hieraan kan leiden tot eenheidsworst in communicatie en social media strategie<br />De basis moet dus op orde zijn!<br />
 9. 9. #Succes<br />Disney, a place wheredreamscometrue<br />Storytelling centraal in alle uitingen<br />Social media site gericht op het herbeleven van de dromen en het vertellen van het verhaal<br />
 10. 10. #Failure<br />Postbus 51 is een centraal loket, waar burgers terecht kunnen met vragen aan en over de rijksoverheid<br />Bij het stellen van een vraag verwacht je ook een antwoord<br />Dat was op @postbus51nl niet het geval<br />Het bleef er stil…<br />
 11. 11. 2] DOELGROEPEN<br />
 12. 12. Meerdere doelgroepen mogelijk<br />Meeste toegevoegde waarde voor de doelgroep en de organisatie<br />Maak verschillende strategieën voor verschillende doelgroepen<br />
 13. 13. Doelgroepbeschrijving mbvpersona’s<br /><ul><li>Wie zijn ze in hun dagelijks leven?
 14. 14. Wat willen ze?
 15. 15. Hoe gaan ze om met jouw organisatie?
 16. 16. Waar zijn zij klaar voor:
 17. 17. Waar bevinden de doelgroepen zich online?
 18. 18. Wat is hun ‘sociaal gedrag’ online?
 19. 19. Wat bindt hen?
 20. 20. Hoe gebruikt de doelgroep social media tools in relatie tot de zorg?
 21. 21. Etc…..</li></ul>Inzicht zorgt voor aansluiting bij de doelgroep<br />
 22. 22. Dit is Jan, Jan is patiënt<br /><ul><li>26 jaar
 23. 23. HBO-bouwkunde
 24. 24. Werkzaam bij een architectenbureau
 25. 25. Woonachtig in Den Haag
 26. 26. Appartement, woont samen met zijn vriendin Lieke
 27. 27. Leest graag, zwemt 1x per week en heeft een blog over bouwkunde
 28. 28. Zit gemiddeld 2 uur per dag op internet (Google, G-mail, torrent-sites, Facebook, eigen blog)
 29. 29. Heeft een Blackberry, Ipod en laptop
 30. 30. Bij Jan is vorig jaar kanker gediagnosticeerd. Hij is nu in behandeling bij een academisch ziekenhuis
 31. 31. Praktische informatie over het ziekenhuis waar hij in behandeling is, haalt hij van de website. Meer vindt hij niet nodig
 32. 32. Om in contact te komen met lotgenoten om ervaringen te delen en informatie in te winnen over zijn ziekte raadpleegt en post hij regelmatig op AYA4
 33. 33. …</li></ul>Vraag: zelf een forum starten of aanhaken?<br />
 34. 34. Even een luchtig voorbeeld<br />Jongeren zijn veel online en zitten massaal op Hyves<br />Jongeren zitten niet te wachten op serieuze inhoud<br />Vraag: zelf een forum starten of aanhaken?<br />Jongeren willen vooral gek doen en fun beleven<br />Haak op hun platform aan en begin bij de fun!<br />
 35. 35. Doelstellingen<br />3] DOELSTELLINGEN<br />
 36. 36. 5 hoofddoelstellingen<br />Ook hier geldt: wat past bij de organisatie<br />En je doelgroep<br />Niet alles hoeft<br />Breng focus aan!<br />
 37. 37. MayoClinic<br />Organisatiedoelstelling m.n. gericht op product leadership<br />Innovatief vermogen staat hoog in het vaandel<br />Vertaling naar social media doelstellingen:<br />Gestart met PRATEN en ACTIVEREN<br />MayoClinic loopt voorop door innovatief social media in te zetten en aan de buitenwereld te vertellen waar zij goed in is<br />Logisch vervolg is OMARMEN<br />
 38. 38. 4] STRATEGIEEN<br />
 39. 39. Een strategie<br />1. Beschrijving van hoe de social media doelstellingen gerealiseerd gaan worden<br />2. Samenhang tussen alle social media activiteiten (en alle andere online activiteiten) vervat in een Eco-systeem<br />3. Opstellen van een roadmap die de stip op de horizon vertaalt naar hapklare brokken<br />Waarom: alleen investeren in toegevoegde waarde, concreet stappenplan<br />
 40. 40. Een goeie strategie<br /><ul><li>Brengt focus aan
 41. 41. Begint klein, maar heeft ruimte en potentie om te groeien
 42. 42. Biedt ruimte om te experimenteren, zodat een gevoel wordt verkregen van (het effect) van social media</li></li></ul><li>Een strategie<br />Kan aanslaan en uitgroeien tot een succes<br />
 43. 43. Een strategie<br />Kan soms ook mislukken<br />
 44. 44. Wees niet getreurd<br />Gahieralsorganisatieflexibelmeeom<br />Eenstrategie is namelijknietuitgranietgehouwen<br />
 45. 45. Case: Zorgorganisatie<br /><ul><li>Organisatiestrategie: product leadership
 46. 46. Betekenis voor de dagelijkse praktijk:
 47. 47. altijd gericht op innovatie
 48. 48. de beste zorg leveren met het beste eindresultaat in termen van zorguitkomst </li></li></ul><li>Case: Zorgorganisatie<br />2<br />1<br />LUISTEREN<br />PRATEN<br />Volgen ontwikkelingen concurrenten<br />Weblog, Vodcast en Podcasts om de recente medische ontwikkelingen en productverbeteringen te verkondigen<br />Volgen klantwensen voor productverbetering<br />Inzetten community met focusgroups van wetenschappers/patiënten <br />4<br />3<br />OMARMEN<br />ACTIVEREN<br />Het faciliteren van het delen van de gepubliceerde medische ontwikkelingen en productverbeteringen <br />Ontwikkelen van een innovatieplatform <br />
 49. 49. 5] TOOLS<br />
 50. 50. Kent u deze nog?<br />Gebruik van tools is aan verandering onderhevig<br />Ga hier flexibel mee om<br />En anticipeer hierop<br />
 51. 51. En weer die aansluiting<br />@werk_in_zknhuis heeft 161 volgers<br />Wat zal de kans zijn dat dit wordt opgepikt?<br />
 52. 52. Ter vergelijk…<br />Rob’s catering Hyve heeft 194 volgers <br />En de volgers zijn ook nog eens zeer actief<br />De kans op het verspreiden van een vacature lijkt dus groter<br />
 53. 53. Ergo<br />Zet tools in die passen bij de doelgroep<br />En de organisatie<br />U kunt uw resources maar 1 keer inzetten<br />Tools zijn sluitpost van iedere strategie<br />En ook van mijn presentatie!<br />
 54. 54. Arjan Zuurbier, arjan.zuurbier@tamtam.nl, 2010Deze presentatie is mede mogelijkheid door verschillende webloggers, Flickr-gebruikers, Sxc.hu-publiceerders, Wikipedia-schrijvers, Slideshare-delers, Twitteraars. etc.Zonder de verschillende gedeelde berichten, foto’s en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk.Heel veel dank en laten we blijven delen.<br />

×