SharePoint Deployment Planning Services

970 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SharePoint Deployment Planning Services

 1. 1. Meer weten overSDPS<br />Bij uw Microsoft overeenkomst (Software Assurance) heeft u een aantal vouchers gekregen die u kosteloos kunt inwisselen. Onder de noemer SharePoint Deployment Planning Services (SDPS) wordt in 1, 3 of meer dagen gezamenlijk gewerkt aan een plan van aanpak voor een succesvolle inzet van SharePoint in uw organisatie.<br />Wat kan Tam Tam betekenen voor u?<br />De waarde per voucher is ca. € 1.000. Dit voordeel laat u op dit moment onbenut en Agile Software en Tam Tam willen u graag helpen om het te gelde te maken! <br />Om te bepalen wat SharePoint voor uw organisatie kan betekenen en hoe u het kunt inzetten, bieden we u in ruil voor uw SDPS vouchers een:<br /><ul><li>1-daagse Strategische sessie óf
 2. 2. 3-daagse Strategische sessie en Ontwerpsessie</li></ul>U kunt zelf bepalen welke het beste aansluit bij uw behoefte en wij kunnen u aangeven of u over voldoende vouchers beschikt<br />De voordelenvoor u op eenrij:<br /><ul><li>U haalt meer uit uw investering in Software Assurance (SA).
 3. 3. U ontvangt hoogwaardige dienstverlening van Tam Tam, afgestemd op uw situatie en betaald door Microsoft (afhankelijk van het aantal SDPS vouchers dat u heeft).
 4. 4. U ervaart hoe SharePoint het beste uw werkprocessen kan ondersteunen.
 5. 5. U kiest zelf een scenario (voor de ontwerpsessie) dat het beste aansluit bij uw wensen.
 6. 6. U ontvangt een op maat gemaakt rapport voor de inzet van SharePoint in uw organisatie.</li></ul>“Onzeklantenkunnen de SDPS vouchers uitstekendinzettenomtebepalen hoe ze SharePoint willeninzetten en omeen roadmap teontwikkelenvooreengedegen en gecontroleerdeinzet van SharePoint in hunorganisatie." <br />Maarten van Montfoort,<br />Managing Partner, Agile Software<br />
 7. 7. Drie dagen<br />Eén dag<br />Strategische Sessie (1 dag)De eerste dag bestaat uit de strategische sessie zoals links beschreven.<br />Strategische Sessie (1 dag)Tijdens de ochtend doen we een werksessie. Deze is gericht op informatieverzameling rondom informatiebronnen, systemen en processen die er in de organisatie zijn en identificatie van de belangrijkste pijn- en verbeterpunten daarin. Na verwerking van de ontvangen informatie brengen wij in één middagsessie advies uit over de mogelijke oplossingsrichtingen in SharePoint. Dit vullen we natuurlijk aan door praktijkvoorbeelden. De oplossing is gericht op de grootste meerwaarde die specifiek voor uw organisatie te bereiken is.<br />Ontwerpsessie (2 dagen)Vervolgens starten we dag twee door één specifiek vraagstuk te kiezen (zie ter inspiratie de voorbeelden op de volgende pagina’s) en de wensen en eisen hiervoor verder te specificeren. Vervolgens werkt Tam Tam dit uit tot een Programma van Eisen met zowel een conceptueel als architectureel overzicht van de oplossing in SharePoint. Op basis hiervan kan een begroting worden afgegeven van de benodigde investering voor ontwerp en realisatie.<br />Wat krijgt u?<br /><ul><li>Rapport met analyse huidige situatie en oplossingsrichtingen op hoofdlijnen.
 8. 8. Handout van alle gebruikte materialen over SharePoint en praktijkvoorbeelden</li></ul>Wat krijgt u?<br /><ul><li>Rapport met analyse huidige situatie en oplossingsrichtingen op hoofdlijnen.
 9. 9. Handout van alle gebruikte materialen over SharePoint en praktijkvoorbeelden.
 10. 10. Programma van Eisen voor één specifiek vraagstuk
 11. 11. Conceptuele weergave oplossing (onderdeel van PvE)
 12. 12. Architectuurplaatje oplossing (onderdeel van PvE) </li></li></ul><li>Meer weten overSharePoint<br />Microsoft Office SharePoint Server 2007 (SharePoint) is een platform met functionaliteit voor het beheer van uw intranet-, extranet- en internettoepassingen in combinatie met een volledige integratie met andere Microsoft producten (o.a. Microsoft Outlook en Microsoft Office en Active Directory). <br />Dat klinkt mooi, maar het blijft lastig om te doorgronden hoe SharePoint je organisatie precies kan helpen in de dagelijkse praktijk. Het platform biedt zoveel mogelijkheden! Terillustratieonderstaandeenaantalvraagstukkenwaarvooronzeklanten SharePoint hebbeningezetalsoplossing:<br />Om kennis te delen binnen de organisatie, denk bijvoorbeeld aan gestructureerde kennisdeling in de vorm van documenten die worden gepubliceerd op een intranetomgeving, maar ook kennis die door eindgebruikers wordt gegenereerd in de vorm van wiki’s die ze zelf aanmaken en beheren. <br />Via één centrale ingang (een dashboard) gebruikers effectief toegang geven tot gepersonaliseerde informatie die ligt opgeslagen in andere systemen in de organisatie. Door slim gebruik te maken van autorisatie, hoeft een gebruiker slechts eenmalig in te loggen en wordt rekening gehouden met de rechten die hij/zij heeft. <br />Met een intuïtieve zoekbalk (zoals Google) snel de juiste informatie vinden ongeacht waar deze is opgeslagen. En deze op een gebruiksvriendelijke manier presenteren aan eindgebruikers.<br />Als samenwerkomgeving waarin documenten, agenda’s en communicatie rondom projecten, klanten etc. centraal worden vastgelegd en gedeeld. En die daarmee ook weer vindbaar zijn voor de organisatie. <br />Het beschikbaar maken van digitale formulieren voor eindgebruikers en deze met een workflow automatisch de juiste route in de organisatie laten afleggen.<br />Om de fysieke documentenstroom te digitaliseren (via scanning) en te beheren en ontsluiten in SharePoint.<br />Tam Tam is sinds haar bestaan Microsoft Gold Partner en heeft vanaf de eerste versie (2001) kennisgemaakt met Microsoft SharePoint technologie als oplossing voor diverse vraagstukken. Op dit moment werken er bij Tam Tam 115 professionals die u helpen om de juiste keuzes te maken. Dit doen we pragmatisch en concreet: dus geen wollige rapporten die in de kast verdwijnen! <br />
 13. 13. Case/Twynstra Gudde<br />Ontsluiten van informatie via een zoekoplossing.<br />Een voorbeeld van onze sessies.<br />Twynstra Gudde (www.twynstragudde.nl) behoort tot de 10 grootste organisatie-adviesbureaus van Nederland. Kerncompetenties van Twynstra Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde. <br />Samen hebben Tam Tam en TG een traject doorlopen waarin een visie is bepaald over de wijze waarop de TG adviseur werkt in 2010 en welke eerste stap TG moest zetten om die visie te realiseren. Hiervoor is het project ‘Dat Helpt’ opgezet. De aandacht is daarbij gevestigd op het helpen van de medewerkers in, in eerste instantie, het zoeken en vinden van informatie (mensen, offertes, documenten, rapporten etc.) via het intranet op basis van MOSS 2007. Via één gebruiksvriendelijke zoekinterface is een aantal interne informatiebronnen ontsloten. De zoekresultaten bieden de gebruiker vervolgens de mogelijkheid om door te zoomen naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan het initiële zoekresultaat. Deze fase is inmiddels een groot succes gebleken.<br />
 14. 14.
 15. 15. Case/Tebodin<br />Communities en wiki’s alsonline kennisplatform.<br />Een voorbeeld van onze sessies.<br />Tebodin is een internationale organisatie die dienstverlening en expertise levert op het gebied van engineering. Met ca. 2600 medewerkers in ruim 20 landen, biedt Tebodin een wereldwijde service voor klanten.<br /> Tebodin is een projectorganisatie met een complexe organisatie-structuur. In 2006 startten Tebodin en Tam Tam een pilot om te beoordelen of het SharePoint platform een oplossing kon bieden voor de vraag naar een wereldwijd overzichtelijk en beheersbaar intranet en een gedegen document- en kennismanagementoplossing. Na de succesvolle afronding van de pilot realiseerden Tebodin en Tam Tam het Tebodin intranet dat onder de naam SharePortal wereldwijd succesvol is uitgerold. Het stelt de verschillende landenvestigingen in staat, nationaal en internationaal nieuws evenals opgedane kennis en projectervaringen beter met elkaar te delen dan voorheen. De portal draagt in belangrijke mate bij aan het imago dat Tebodin één wereldwijde organisatie is, zowel naar het publiek toe als intern.<br />
 16. 16.
 17. 17. Case/RDW<br />Een frisse blik op complexe informatiearchitectuur.<br />Een voorbeeld van onze sessies.<br />De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen. Bij de RDW werken zo’n 2000 medewerkers verspreid over verschillende locaties.<br />RDW selecteerde Tam Tam als adviespartij voor een door RDW zelf te realiseren portalomgeving en bijbehorende infrastructuur op basis van MOSS 2007. Tam Tam heeft de bouw van een ontwikkelstraat (OTAP) geïnitieerd en heeft de organisatie opgelijnd voor beheer, content management en governance. Vervolgens heeft Tam Tam een interactieontwerp en een informatiestructuur opgeleverd die aansluit bij het uitvoerige eisenpakket van RDW omtrent personalisatie en profilering. Een thematische indeling gecombineerd met gepersonaliseerde overzichtspagina’s dragen er zorg voor dat zowel content als functionaliteit kunnen groeien zonder dat het portalconcept aangepast hoeft te worden. Verschillende decentrale redacties dragen zorg voor de content van de portal. Tam Tam heeft een belangrijke rol gespeeld in het creëren van draagvlak bij deze redacties. <br />
 18. 18.
 19. 19. Case/British School<br />Stap voor stap over naar Sharepointmet een Roadmap.<br />Een voorbeeld van onze sessies.<br />The British School in the Netherlands is een scholengemeenschap met vijf schoollocaties in verschillende delen van Nederland die gestoeld is op de Britse onderwijsmethode. www.britishschool.nl<br />In 2007 heeft Tam Tam voor The British School de website en het zogenaamde ParentNet gerealiseerd, beide op basis van het SharePoint platform. ParentNet is het communicatieportaal waarmee BSN de ouders van de kinderen van informatie voorziet. Begin 2009 heeft BSN Tam Tam gevraagd een roadmap op te stellen voor de vervolgprojecten. Tijdens de ontwerpfase is beslotenééngeïntegreerdeomgevingterealiseren die alleinformatieuitwisselingvoor BSN faciliteert, voorzowelmedewerkers, docenten, studentenalsouders.<br />
 20. 20.
 21. 21. Tam Tam<br />Meer weten? U mag ons altijd bellen of mailen.<br />Bel Dave van Lier: <br />06 15 88 02 79dave.van.lier@tamtam.nl<br />Bel Reinier Smit:<br />06 41 21 15 00reinier.smit@tamtam.nl<br />
 22. 22. Meer weten overTam Tam<br />Tam Tam behoort tot de top van de Nederlandse full-service internetbedrijven en brengt je wereld online. Wij helpen klanten online op het gebied van samenwerken, communicatie en self-service met een ongeëvenaarde user experience. Mens en organisatie staan op de juiste manier in verbinding binnen hun eigen omgeving en de wereld en ontwikkelen zich hierdoor sneller dan hun peers.<br />Tam Tam werkt voor een breed scala aan organisaties, zowel privaat als publiek. We werken graag voor organisaties die vernieuwend en ambitieus zijn in hun sector en hun wereld online willen brengen. Voorbeelden hiervan zijn: o.a. het AmphiaZiekenhuis, Oxxio, Holland Casino, de Hypotheker, Unicef, Bouwfonds en Royal Haskoning.<br />Sinds 1996 ontwerpen en realiseren wij online toepassingen voor onze klanten. Elk jaar hebben we een positief bedrijfsresultaat behaald. Daarnaast bestaat het merendeel van onze klantenportfolio uit klanten met wie wij een lange termijn relatie hebben.<br />Sinds 2009 is Tam Tam ook lid van de Microsoft Developer Advisory Council. Deze bestaat uit een groep professionals die: m.n. input levert om Office 2010 producten en technologie te prioriteren en doorontwikkelen. Dit betekent in dat we betrokken zijn mij de SharePoint 2010 productlancering sinds het begin van dit jaar. Het toont aan dat we voorop lopen wat betreft de ontwikkelingen op het SharePoint platform en u daarin uitstekend kunnen adviseren.<br />

×