Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Notulen wijkraad Leidsche Rijn 14 maart 2012Aanwezig: Xander Coolen (voorzitter), Evert Rutgers, Guido Castagna, Evalien v...
Leidsche Rijn. Zowel KHN als de commissie Voorzieningen onderzoeken dit.•  Adresseringen: koppeling GBA aan Diensten Geme...
Jeen Kootstra licht het centrumplan voor Leidsche Rijn toe.Steven de Waal van het Utrecht Development Board over het Leids...
•  Bart Jurgens:    o de communicatiecommissie (Evalien, Xander en Bart) heeft een Nieuwsbrief samengesteld.     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wijkraad.lr.2012.03.14

447 views

Published on

Notulen van de wijkraad leidsche rijn van 14 maart 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijkraad.lr.2012.03.14

 1. 1. Notulen wijkraad Leidsche Rijn 14 maart 2012Aanwezig: Xander Coolen (voorzitter), Evert Rutgers, Guido Castagna, Evalien van ’t Veen, JohannesKrens, Bep van der Lit, Ron de Vos, Bart Jurgens, Conny Raijmaekers, Jan Willem Schouw, Jamila Hamid,Paul Hartman, Jasper Croonen, Marco Redeman, Wouter de Heus, Marieke Dubbelman, Lars Rodenburg,Bart Beerlage, Marcel Diepenbroek, Viktor Wijnen, Daan van Elk, Thalassa de Waal, Daisy Heyer, DimitriGilissen, Adam Almarini, Steven de Waal, Petra Otten (notulen)1. Opening en vaststelling agendaMededelingen Wijkbureau wordt behandeld bij de mededelingen van de voorzitter.2. Goedkeuring notulen 15 februari en actielijstAbusievelijk is op deze notulen de datum van 18 januari vermeld in plaats van 15 februari.Actiepunten• Discussie over zwerfvuil op LinkedIn starten. Is gebeurd.• Overleggen met Kim over zwerfvuil rondom winkelcentrum Parkwijk. Paul Hartman: er is breed overleg geweest, waarbij onder meer het schoonhouden van het winkelcentrum aan de orde kwam. Er zijn nu strikte afspraken gemaakt met Corio en winkeliers.• Uitzoeken of het mogelijk is een woning voorwaardelijk toe te wijzen. Deze blijft staan tot de vergadering van mei, als de burgemeester er bij is.• Lijstje maken met geconstateerde punten tijdens fietstocht met wethouder over het Lint. Dit is door Marcel gemaakt. Naar aanleiding van de fietstocht zijn een aantal punten direct opgepakt, zoals de aanrijverlichting. Paul Hartman: de verlichting naar Anafora vanuit de Utrechtseweg is ook opgepakt.De notulen worden goedgekeurd.3. Mededelingen voorzitter• Noodkreet voorzitters wijkraden aan B&W: door de participatieactiviteiten komt er meer druk op de wijkraden. Het is echter moeilijk om altijd binnen de gestelde tijd te reageren. Xander heeft namens de voorzitters de vraag gestuurd om de wijkraden minimaal zes weken de tijd te geven om te reageren. Hier is nog geen reactie op gekomen.• Ondersteuning wijkbureau: de wijkraad wil professionele ondersteuning krijgen (de helft van de wijkraden heeft dit al). Er is een voorstel naar het wijkbureau gestuurd. Paul Hartman: de gevraagde ondersteuning wordt geregeld, behoudens eventuele onvoorziene bezuinigingen. Johannes Krens: hij is sinds 13 mei 2011 bezig een afspraak te regelen met experts uit het land over de veiligheid in Terwijde en enkele andere buurten in Leidsche Rijn. Hij kreeg nu een mail van het wijkbureau dat dit is afgeblazen en is hier ontstemd over. Paul Hartman licht toe: hij heeft ook geen reactie gehad, dus de conclusie was dat er geen animo voor was.• Advies BRU Openbaar Vervoer: Conny heeft hier naar gekeken en ziet een aantal mogelijke verbeteringen. De wijkraad neemt dit advies over. Het wordt naar de gemeenteraad gestuurd.• E-mail van burgemeester Wolfsen: hij is op 9 mei aanwezig bij de wijkraadsvergadering over veiligheid. Het bestuur bereidt deze bijeenkomst voor, Cees Grimbergen wordt voorzitter.• Verzetten bestuursverkiezing: De functies voor secretaris en penningmeester zijn open voor verkiezingen. Xander roept kandidaten op voor deze functies.• Gesprek met Koninklijke Horeca Nederland. Er wordt bekeken waarom er zo weinig horeca is in
 2. 2. Leidsche Rijn. Zowel KHN als de commissie Voorzieningen onderzoeken dit.• Adresseringen: koppeling GBA aan Diensten Gemeente: er wordt veel onjuist geadresseerde post ontvangen. Paul Hartman zoekt uit waar de fouten liggen bij het wijkbureau.4. Ingekomen stukken• Infocentrum Leidsche Rijn is nog niet verkocht, er waren geen bieders die de gevraagde prijs boden. Oproep aan aanwezige gemeenteraadsleden om te kijken of tijdelijke huisvesting voor instanties mogelijk is.• Nog geen antwoord op openstaande adviezen over verkeersveiligheid ’t Lint en Ondernemingsvoorzieningen. Actie: bestuur gaat de adviezen opsturen naar de webmaster.• Tolerantieprijs 2012. Mensen kunnen mede-Utrechters opgeven voor deze prijs via de website van de gemeente Utrecht.5. Voorzieningen 2012Evalien presenteert een update over de voorzieningen in Leidsche Rijn. Aan de orde komen:• tussenstand wijkraadpleging 2010• Winkelcentrum Terwijde• Leidsche Rijn CentrumDiscussie en aanvullingen op de presentaties• Paul Hartman: de informatieavond voor bewoners over winkelcentrum Terwijde vindt niet eind maart plaats, maar wel voor de zomer.• Hebben we als Wijkraad invloed op welke winkels er in het Leidsche Rijn komen? Er moet ook ruimte komen voor startende ondernemers, niet alleen de grote ketens. Paul Hartman: overheid heeft geen invloed op vaststelling huurprijs, er is wel enige invloed op branchering mogelijk. Adam: er is voor het Leidsche Rijn Centrum wel een commissie benoemd die zich daarmee bezighoudt, er wordt dan ook een lagere huurprijs voorzien voor kleinere, lokale ondernemers. Dit is voor winkelcentrum Terwijde niet geregeld.• WIJKiosk: Paul Hartman vertelt dat men een plek wil creëren waar diverse groepen kunnen verblijven. Marco Redeman heeft dit onderzocht, in samenhang met de vraag hoe dit gecombineerd kan worden met de markt in Terwijde. Er is een brainstormsessie geweest, met winkeliers, zzp-ers, etc. Hier zijn veel ideeën ontstaan. Op korte termijn worden een aantal punten verder uitgewerkt: wat past er in het bestemmingsplan, wat mag van Economische Zaken, welke subsidies kunnen er gebruikt worden. Er is ook een plan om de markt definitief te maken, gekoppeld aan het winkelcentrum. Belangrijk is dat uitgezocht moet worden hoe het van de wijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door zzp-ers of buurtbewoners dragende krachten te maken. Marco Redeman vult aan: men denkt aan een combinatie van het kiosk-idee en het trustmodel (bij dit model ligt 51% van de beslisbevoegdheid bij de bewoners). Lars Roodenburg vindt dit een goed idee, de gemeenteraad is geïnteresseerd in de belemmeringen en wil helpen deze op te lossen. Het onderzoek van Marco komt via Paul Hartman en wordt op de website van de wijkraad geplaatst.• Evalien vraagt zich af of er in bestemmingsplan Terwijde rekening mee wordt gehouden dat veel horeca ook een brommervergunning wil hebben. Dat mag vaak niet.• Xander vraagt aan de gemeenteraadsleden of het mogelijk is de bewoners meer te betrekken bij de invulling van het winkelcentrum Terwijde. Lars Roodenburg: Bewoners en wijkraad moeten zorgen dat ze betrokken blijven bij elke fase van het proces.Leidsche Rijn Centrum
 3. 3. Jeen Kootstra licht het centrumplan voor Leidsche Rijn toe.Steven de Waal van het Utrecht Development Board over het Leidsche Rijn Centrum: Het centrum lijkteen bovenstedelijke functie te hebben en hij vraagt zich af of er nog wel behoefte is aan een extracentrum. Er is meer behoefte aan een winkelcentrum met een functie voor Leidsche Rijn, geenbovenstedelijke functie. Jeen Kootstra: vanuit de markt is veel belangstelling voor de invulling van hetLeidsche Rijn Centrum. Er wordt een stad gerealiseerd van 80-100.000 inwoners, dan is er toch eencentrum van enige omvang nodig. Bart: Utrecht Centrum wordt steeds onbereikbaarder voor ons,daarom moeten er ook voorzieningen ten westen van de A2 komen. Marcel: ook als de economieterugloopt, is er nog steeds behoefte aan voorzieningen als een bioscoop.Adam: Leidsche Rijn centrum moet niet gezien worden als concurrent van Utrecht Centrum, want beideworden geëxploiteerd door Corio. Bovendien is de locatie van Leidsche Rijn centrum precies het hartvan Utrecht.Marco Redeman (‘winkelstraatdokter’): de consument wordt steeds actiever, zelfredzamer en wil ergensbij horen. Het Masterplan Leidsche Rijn komt nog uit de vorige eeuw en is hier nog niet op afgestemd.De wereld verandert, en het winkelcentrum moet daarop inspelen. Winkelen wordt steeds meer eenbelevenis, entertainment, omdat winkelen geen noodzaak meer is. Dit vraagt een andere visie op dewinkelcentra Terwijde en Leidsche Rijn. Winkelcentrum Terwijde zou een dorsplein, eenontmoetingsplaats, moeten worden. Leidsche Rijn Centrum moet een Forum worden – een echtcentrum van de stad. Xander: ik mis een visie op ontmoetingsplaats voor studenten- en kennisstadUtrecht. Jeen: op dit moment is qua onderwijs alleen het ROC concreet.Conclusies van Xander naar aanleiding van de discussie over voorzieningen:1. kleinschalige activiteiten in de wijken komen niet goed van de grond, hier moeten we aandacht aanbesteden.2. visie waar we met z’n allen naar toegaan is niet meer in lijn met wat er 15 jaar bedacht is. Xandervindt het belangrijk om in te zeten op het Forum-idee.Steven: Het Utrecht Development Board gaat een sessie organiseren over ‘Het Nieuwe Winkelen’. Dit isbreder dan Leidsche Rijn.Bart Beerlage: wanneer is het wijkwinkelcentrum bij het Leidsche Rijn Centrum gepland? Jeen: juni 2012vindt de selectie plaats van de ontwikkelaar.6. Rondvraag en WVTTK• Dimitri Gilissen: o aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst over het kernwinkelgebied, de commissievergadering is 2 weken later. o D66 en VVD hebben vragen gesteld over de consequenties van de vertraging van de oplevering van het Leidsche Rijn voor het open gaan van het station Leidsche Rijn.• Viktor Wijnen: Legoland Utrecht zoekt naar een locatie en wil weten of de wijkraad hier een mening over heeft. Xander: wij gaan niet over de invulling van de winkels in The Wall, maar vinden het wel een sympathiek idee.• Ron de Vos: Is de boerderij Terwijde al door de Gemeente aangekocht? Hij zou graag zien dat hier een ontmoetingscentrum van gemaakt wordt. Aanwezigen vinden dit een goed idee.• Conny Raijmaekers: Natuurmonumenten wil de banden aanhalen met wijk 9 en 10, in het kader van de ontwikkeling van Haarzuilens. We moeten even bekijken of we ze in de wijkraad willen uitnodigen of in een klein groepje met ze praten. Adam: we kunnen beter eerst kennismaken en vervolgens kijken of we ze kunnen uitnodigen.
 4. 4. • Bart Jurgens: o de communicatiecommissie (Evalien, Xander en Bart) heeft een Nieuwsbrief samengesteld. Deze gaat nu naar de drukker en wordt dan bij een aantal punten neergelegd, zoals bibliotheek en AH. o Hij heeft een uitnodiging van de klankbordgroep Schone Lucht. Er is inmiddels een andere groep samengesteld. Wijkraadsleden mogen alleen op persoonlijke titel deelnemen, dus als wijkraad hebben we hier geen rol in. Xander vindt dat Bart daar een rol in moet nemen, maar wel de wijkraad op de hoogte moet houden.• Johannes Krens: Hij heeft aantal studenten van Leidsche Rijn College begeleid bij een project over winkeldiefstal. Dat is bijna klaar. Er is een poster gemaakt, deze wordt aangeboden aan burgemeester en wethouder.7. SluitingActiepuntenDatum + Actie WieAgendapunt18 februari, nr. 5 Uitzoeken of het mogelijk is een woning Wijkraad, aanhouden tot voorwaardelijk toe te wijzen vergadering met burgemeester in mei.14 maart, nr. 3 Advies wijkraad voor BRU OV naar gemeenteraad bestuur sturen14 maart, nr 4 Uitgebrachte adviezen opsturen naar webmaster bestuur14 maart, nr 5 Rapport over WIJkiosk op de webite plaatsen Bart14 maart, nr 5 Vraag formuleren of er in bestemmingsplan Evalien Terwijde rekening mee gehouden wordt dat veel horeca ook een brommervergunning wil hebben.

×