Notulen Wijkraad Leidsche Rijn 8 november 2011Aanwezig: Xander Coolen (voorzitter), Kim de Leeuw, Xander van Asperen, Pete...
dat er ook acties komen, waaronder rond Sinterklaas en kerst. De gemeente en het wijkbureau    hebben hier veel aandacht v...
Er ontstaat discussie in hoeverre je ‘persoonlijke problemen’ van aanwezigen moet toestaan. Je kunt hetniet voorkomen, maa...
Frits Lintmeijer heeft opdracht gegeven om analyse van onveilige situaties (verkeer) te maken.  Bovenaan prioriteitenlijst...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notulen Wijkraad Leidsche Rijn 8 november 2011

750 views

Published on

Goedgekeurde Notulen Wijkraad Leidsche Rijn 8 november 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Notulen Wijkraad Leidsche Rijn 8 november 2011

  1. 1. Notulen Wijkraad Leidsche Rijn 8 november 2011Aanwezig: Xander Coolen (voorzitter), Kim de Leeuw, Xander van Asperen, Peter van Oosten, Evalienvan ’t Veen, Bart Jurgens, Gerard van der Velden, Johannes Krens, Sjon de Vries, Lars Roodenburg,Walther Creebsburg, Conny Raijmaekers, Adam Almarini, Petra Otten (notulen)Afmeldingen: Marcel Diepenbroek, Jasper Croonen1. OpeningDe voorzitter opent de vergadering en excuseert zich voor de late verspreiding van de uitnodiging en denotulen.2. Notulen 13 oktober 2011Bij punt 5 (“Leonie Weesing (Doenja): Doenja is samen met de gemeente is bezig met beleid teontwikkelen voor sociale eenzaamheid. Met name Langerak scoort hoog wat betreft sociaal isolement”)vraagt Kim zich af of Leonie dit inderdaad gezegd en bedoeld heeft. Kim vraagt het na.Notulen worden goedgekeurd.3. Mededelingen voorzitter Vertrek Harrie Bosch, komst Gilbert Isabella o Kennismakingsgesprek Gilbert Isabella: Dit was een positief gesprek. Hij zal ook bij het wijkraadsetentje op 14 december zijn. Hij heeft Xander gevraagd een introductierondje te doen door de wijkraad met andere bewoners dan de bewoners die via het wijkbureau worden voorgedragen. Wie kent bewoners die iets aan de wethouder willen laten zien? Dit graag doorgeven aan Xander. o Wijkraadetentje eind december: vindt op 14 december plaats bij poffertjeskraam Leeuwenstein. RIA: Dit ging o.a. over voorzieningen en verkeer. Evalien en Xander hebben ingesproken. Xander van A. geeft aan dat hij geschrokken is van wat hij heeft gehoord over de cijfers over eenzaamheid. Hij wil hier verdere informatie over inwinnen en nadenken hoe hij het beleid van de gemeente hierop kan afstemmen. Xander ziet een parallel met jongeren: beide problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan voorzieningen. Kim: het ging niet om het gebrek aan voorzieningen, maar om de toegankelijkheid daarvan. Wat verkeer betreft is ook gesproken over de fietsroute voor scholieren naar het Amadeus College, bij de overgang van de Utrechtse Heuvelrug. Wijkraadpleging 2011: Eigenlijk zou deze in 2011 moeten plaatsvinden, maar Xander stelt voor om dit op de agenda voor 14 december te zetten, met een financieel plan om dit te doen in 2012 (met budget van 2011). Dan kunnen we ook bedenken waar het over moet gaan. Xander stelt voor om de thema’s verkeer en veiligheid op te pakken. Bezoek Driehoek aan Terwijde: Dit was een succes. Sjon wacht nog op een terugkoppeling. Participatietrofee: Er zijn 3 projecten genomineerd, op 19 november vindt de uitreiking plaats. Er zijn geen projecten uit Leidsche Rijn genomineerd. Gesprek met Harrie Bosch over naamgeving Maximapark: Het idee is nu om Het Lint Het Leidsche Rijn Lint te noemen. Het onderliggende thema, namelijk de wijze waarop de nieuwe naam tot stand is gekomen, is overgekomen. Markt Terwijde: De opening was goed, maar daarna is het ingezakt. De stands die er staan, hebben voldoende aanloop. Er zijn 4 marktkooplieden gestopt en er zijn 3 nieuwe gegadigden. Kim geeft aan
  2. 2. dat er ook acties komen, waaronder rond Sinterklaas en kerst. De gemeente en het wijkbureau hebben hier veel aandacht voor. Het is uitgezocht dat bewoners en marktkooplui de vrijdagmiddag een goed tijdstip vinden. Adam: het probleem is vooral dat het aanbod gering is. Xander: de ruimte tussen Waterwinpark en Albert Heijn is wellicht geschikter. Kim: het is wel een probleem dat de marktplaats maar voor maximaal 3 jaar aangeboden kan worden aan de marktkooplui. Xander: dat is een punt dat de politiek moet oppakken. Voorstel: Xander stuurt een mail aan iedereen om informatie over de markt te verzamelen. We kunnen als wijkraad ook een advies naar het college sturen om een plek te zoeken die langer meekan.4. Problemen in BertéstraatPeter van Oosten, bewoner Bertéstraat, licht dit punt toe. De straat bestaat uit twee delen, gescheidendoor een brug. Het is een straat met een bewogen geschiedenis (moord, weggepeste bewoners). Destraat staat daarom slecht bekend, dit remt de verkoop van de huizen. Een aantal bewoners hebben nueen naamsverandering van de straat gevraagd, zodat dit minder negatief naar voren komt met googlen.Bovendien vindt hij het grote aantal allochtone mensen in de straat een probleem. Hij vindt geen gehoorvoor deze problemen bij gemeente en wethouders.Xander: De wijkraad kan niets zeggen over een naamsverandering van de straat, maar hij denkt dat hetniets oplost. Wat de samenstelling van de buurt betreft kunnen we overwegen invloed te gaanuitoefenen op de toewijzing van woningen.Adam: De kleur van de mensen is niet relevant, het probleem was dat mensen vanuit probleemstratenuit Kanaleneiland voorrang hebben gekregen en daarom bij elkaar in straten in Terwijde zijn geplaatst.Xander stelt voor om tijdens het bezoek van de burgemeester de toewijzing van de woningen aan deorde te stellen. Bart geeft aan dat er dan ook iemand van de woningcorporaties bij moet zijn.Lars: Er komt een review voor het woningtoewijzingssysteem . De wijkraad kan hierin adviseren. Xandervindt dit een goed idee.Conny: in Zoetermeer is een sociaal contract opgesteld met de hele buurt met zaken als hoe ga je ommet elkaar, waar laat je je vuilnis. Dat werkt daar heel goed.5. Advies verkeerssituatie Het LintOp de Linkedingroep hebben veel mensen (bijna-)aanrijdingen gemeld. Sommige mensen willen Het Lintverlicht hebben, anderen juist niet.Kim: hier is een vergadering over geweest. Het wordt onderzocht of brommers en scooters van het Lintafgaan en op de rijbaan gaan.Xander: Willen we als wijkraad een advies uitbrengen over de gevaarlijke punten bij het Lint? Bart,Xander en Gerard willen hieraan meewerken. Deze werkgroep stuurt een advies naar de wijkraad.Conny is bezig met de Fietsersbond gevaarlijke punten in Leidsche Rijn (letterlijk) op de kaart te zetten.Zij zal kijken of dit al bij Het Lint is gebeurd.Xander van A. heeft in de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over scooters op Het Lint.6. Voorbereiding bezoek DriehoekHet idee is om die avond aan de hand van drie stellingen (een vierde stelling als reserve) te discussiëren.Daarna kan de Driehoek er op reageren.Mogelijke onderwerpen zijn: cameratoezicht, hangjongeren, communicatie, wegpesten, inbraken /diefstal, toewijzingsbeleid van woningen, terugkoppeling van politie naar bewoners: wat gebeurt er metde klachten?
  3. 3. Er ontstaat discussie in hoeverre je ‘persoonlijke problemen’ van aanwezigen moet toestaan. Je kunt hetniet voorkomen, maar dit moet goed gemodereerd worden. Het gaat om concrete acties die deDriehoek kan nemen.Sjon: De Driehoek moet de aanpak voor de avond weten.Conny: Weet de Driehoek wel dat er ook bewoners bij aanwezig zijn? Xander heeft laten weten dat heteen openbare avond is.Uiteindelijk wordt besloten dat iedereen mag komen, maar als iemand wil inspreken, moet dat vantevoren aangemeld worden.Xander neemt contact op met Jasper Baaijens.Walther organiseert op korte termijn een bijeenkomst voor de voorbereiding. Sjon en Johannes willenook meedenken.7. LeefbaarheidsbudgetTwee partijen in de gemeenteraad willen het leefbaarheidsbudget opsplitsen: een budget voor socialeinterventie en een budget voor fysieke infrastructuur. Het totale budget wordt verlaagd en het gedeeltevoor de infrastructuur wordt dan overgeheveld naar het reguliere budget.Er ontstaat discussie over een uitlating van Xander in het AD / Utrechts Nieuwsblad waarin hij hetleefbaarheidsbudget een speeltje van de ambtenaren heeft genoemd. Bart vindt dat Xander dat niet alsvoorzitter van de Wijkraad had mogen doen. Xander stelt voor om dit als agendapunt op te nemen bijeen volgende vergadering.Kim zegt dat Paul Hartman hier graag met de wijkraad de discussie over wil aangaan.De splitsing van budget wordt door de wijkraad niet als goed punt gezien, het belemmert de wijkraad inde flexibiliteit van de besteding ervan. Er moet in Leidsche Rijn als nieuwe wijk nog veel gebeuren.Xander waarschuwt wel dat het budget lager zou kunnen worden en dat we dan niet meer de kanshebben om een deel van het reguliere budget te oormerken.8. Mededelingen Wijkbureau Terwijde Markt issues: Vier marktkooplieden hebben hun contract voor de markt in Terwijde opgezegd. Bovenkleding, ondergoed en schoenen zijn gestopt omdat ze te weinig inkomsten genereerden. Veiligheid: Er hebben zon 150 bewoners deelgenomen aan de bijeenkomst en deze konden in kleine groepjes spreken met leden van de Driehoek alsook met de wijkagenten, Buurtpreventie, Toezicht en Handhaving en medewerkers van het wijkbureau Leidsche Rijn. Windturbines: De informatieavond in Leidsche Rijn werd niet druk bezocht: 2 bewoners (waarvan 1 lid van de wijkraad). Zadelpijn in Leidsche Rijn: Geen issues bij RIA. Wel heeft wethouder Lintmeijer aangegeven het dossier als een dynamisch document te zien en deze eens per half jaar of kwartaal te actualiseren. Verkoop informatiecentrum Leidsche Rijn: gaat eind deze week, begin volgende opnieuw de verkoop in, zonder aanvullende voorwaarden. Eind dit jaar komt er een enquête. Het projectbureau wil van de Wijkraad weten wat de top 5 is voor bestemmingen: geen detailhandel, bioscoop, prostitutie. Xander vindt dat het niet aan de wijkraad is om invulling te geven aan een individuele locatie. De wijkraad denkt hier nog over na. Kim stuurt de vraag naar Xander, die het volgende week beantwoordt. Er komt een koudweerregeling voor daklozen: de kantine bij de rugbyclub Hoge Weide dient als opvanglocatie.
  4. 4. Frits Lintmeijer heeft opdracht gegeven om analyse van onveilige situaties (verkeer) te maken. Bovenaan prioriteitenlijst staat de kruising Rijnkennemerlaan - Musicallaan. Afdeling Verkeer is ook bezig met een ambitiedocument. Het samengaan van de wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten De Meern is formeel niet mogelijk. Dan zou het convenant aangepast moeten worden.9. WVTTK / rondvraag Evalien: Er is een schrijven geweest over de bouwstop kantoren. Het is echter niet duidelijk of dit ook geldt voor het Leidsche Rijn Centrum. Kim zoekt dit uit. Lars Roodenburg: er zijn een aantal opties, maar het is nog onduidelijk wat het uiteindelijk gaat worden. Leidsche Rijn Centrum is wel een prioriteitslocatie. Bart: De site is overgezet, het heeft helaas een paar dagen geduurd.10. Sluiting

×