Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persbericht mkbkredietcoach 29032010

511 views

Published on

Op 29 maart 2011 gaat de MKB-kredietcoach van start. De oplossing voor MKB-ondernemers met een krediet- of financieringsvraagstuk

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persbericht mkbkredietcoach 29032010

  1. 1.  Ondernemers  starten  www.mkbkredietcoach.nl    Dé  hulp  bij  het  verkrijgen  van  ondernemerskrediet  is  live!    Voor  veel  ondernemers  uit  het  midden-­  en  kleinbedrijf  is  het  verkrijgen  van  een  passend  krediet  voor  een  onderneming  erg  moeilijk.  Banken  staan  door  de  huidige  financiële  situatie  erg  kritisch  tegenover  een  startende  ondernemer,  die  daardoor  moeite  heeft  om  zijn  plannen,  ideeën  en  onderneming  te  realiseren.    De  MKB-­‐kredietcoach  is  een  organisatie  die  zelfstandige  ondernemers  ondersteund  bij  het  aanvragen  en  zelfstandig  managen  van  hun  krediet.    Voor  een  ondernemer  is  een  kredietaanvraag  het  eindpunt  van  een  lange  voorbereidende  periode  en  voor  de  bank  is  het  pas  een  begin  en  zijn  er  vaak  nog  veel  kritische  vragen  die  beantwoord  moeten  worden.      De  MKB-­‐kredietcoach  helpt  bij  het  professionaliseren  van  het  bedrijf  van  de  ondernemer  en  dit  financieel  gezond  te  maken.  Door  het  creëren  van  zelfinzicht,  het  geven  van  advies  en  coaching  kan  de  kredietcoach  dit  bereiken.  Daarnaast  stelt  de  MKB-­‐kredietcoach  workshops  en  trainingen  beschikbaar,  die  uw  kennis  vergroten  en  enorm  van  nut  kunnen  zijn  voor  de  efficiëntie  van  de  financiën  rond  uw  onderneming.  Tot  slot  organiseert  de  kredietcoach  inspirerende  en  gezellige  netwerkborrels  waar  u  kennis  kunt  maken  met  andere  ondernemers  uit  het  vakgebied.    Doordat  de  MKB-­‐kredietcoach  persoonlijke  vaardigheden  verbindt  met  financiële  prestaties  van  de  ondernemer  en  zo  het  succes  op  een  kredietaanvraag  vergroten.    Door  de  frisse  aanpak  ontstaat  een  duurzame  kredietrelatie  met  gunstige  kredietvoorwaarden  voor  u  als  ondernemer  en  een  minimalisatie  van  de  risico’s  voor  financiers.  MKB-­‐kredietcoach  hecht  waarde  aan  een  maatschappelijk  verantwoorde  en  resultaatgerichte  benadering,  waarbij  duidelijkheid  en  integriteit  belangrijke  sleutelwoorden  zijn.  Dit  leidt  tot  een  win-­‐win  situatie  voor  zowel  ondernemer  als  externe  financier.    Heeft  u  al  een  krediet?  Ook  dan  heeft  MKB-­‐kredietcoach  een  toegevoegde  waarde.  Wij  maken  inzichtelijk  op  welke  manier  u  nu  werkt  en  kunnen  helpen  om  uw  financieringslasten  te  verlagen.  Zo  bent  u  financieel  gezonder  en  minder  afhankelijk  van  de  bank.    Als  initiatiefnemers  zijn  wij  van  mening  dat  financiering  van  ondernemers  in  het  midden-­‐  en  kleinbedrijf  positieve  aandacht  verdient.  Dat  is  de  reden  dat  wij  onze  krachten  hebben  gebundeld  in  de  MKB-­‐kredietcoach.      Wilt  u  kennis  maken  of  meer  weten?  U  kunt  op  www.mkbkredietcoach.nl  een  test  doen  en  aan  de  hand  daarvan  een  afspraak  maken.  Tevens  kunt  u  op  de  site  uw  telefoonnummer  achterlaten  of  een  email  sturen  naar  meerweten@mkbkredietcoach.nl        
  2. 2. Noot  voor  de  redactie:  [niet  voor  publicatie]    Voor  meer  informatie  of  interviews  kunt  u  contact  opnemen  met      Jan  Wietsma  janwietsma@mkbkredietcoach.nl  06  22  92  56  97          

×