Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KredietWijzer voorspelt toekomstig succes ondernemerschap

644 views

Published on

Objectieve meetmethode vergroot kans op krediet in het MKB

  • Be the first to comment

KredietWijzer voorspelt toekomstig succes ondernemerschap

  1. 1.                    PERSBERICHT  KredietWijzer  voorspelt  toekomstig  succes  ondernemerschap;    Objectieve  meetmethode  vergroot  kans  op  krediet  in  het  MKB    MKB-­‐ondernemers  die  een  financiering  aanvragen,  krijgen  altijd  te  maken  met  een  individuele  beoordeling  van  hun  persoon  als  ondernemer.  Aan  de  hand  van  het  ondernemingsplan  en  eventuele  gesprekken  met  de  ondernemer  probeert  de  financier  zich  een  beeld  te  vormen  van  de  MKB-­‐ondernemer.  Financiers  weten  uit  ervaring  dat  in  het  MKB  de  persoon  van  de  ondernemer  in  grote  mate  het  succes  van  de  onderneming  bepaalt.    Daarbij  draait  het  vooral  om  zelfkennis  en  zelfinzicht  van  de  ondernemer.  Voor  ondernemers  is  het  lastig  om  hierover  een  objectief  beeld  van  zichzelf  te  schetsen.  Maar  ook  bij  bankiers  ontbreekt  het  aan  objectieve  methoden  om  het  ondernemerschap  in  kaart  te  brengen.    Ondernemers  krijgen  dankzij  een  subjectieve  oordeelsvorming  over  hun  ondernemerschap  lang  niet  altijd  het  krediet  wat    ze  verdienen.  De  subjectieve  inschatting  van  het  ondernemerschap  door  de  financier    bepaalt  ook  mede  de  hoogte  van  het  rentepercentage  dat  een  ondernemer  dient  te  vergoeden.      De  KredietWijzer  objectiveert  het  zelfinzicht  en  de  zelfkennis  van  de  MKB-­‐ondernemer  en  vergroot  daarmee  diens  kans  op  succes.  De  KredietWijzer  doet  dit  door  middel  van  e-­‐assessments  waarbij  de  MKB-­‐ondernemer  inzicht  geeft  in  talenten,  intrinsieke  motivatie,  rolvoorkeur  en  persoonlijke  verwachtingen  en  omstandigheden.    Door  gebruik  te  maken  van  de  KredietWijzer  maakt  de  ondernemer  aanzienlijk  meer    kans  op  het  verkrijgen  van  krediet.  Met  behulp  van  de  KredietWijzer  kan  de  financier  zijn    risico  op  default    veel  beter  beheersen.  Hierdoor  dalen  de  kosten  die  met  een  financiering  gepaard  gaan.    De  methodiek  die  aan  de  KredietWijzer  ten  grondslag  ligt  is  wetenschappelijk  onderbouwd  en  in  de  praktijk  gevalideerd.  De  KredietWijzer  is  ontwikkeld  door  Dilemmamanager  B.V.  en  MKB-­‐kredietcoach  B.V.  beide  gevestigd  te  Zwolle.      ‘  Uit  allerlei  wetenschappelijk  onderzoek  blijkt  dat  het  gedrag  van  een  ondernemer  een  grote  voorspellende  waarde  heeft’  betogen  Boan  Kattenberg  directeur-­‐eigenaar  van  Dilemmamanager  en  Jan  Wietsma  directeur-­‐eigenaar  van  de  MKB-­‐kredietcoach.    Ondernemerschap  kun  je  in  kaart  brengen  door  hetgeen  een  ondernemer  aangeeft  te  willen  bereiken  te  relateren  aan  de  intrinsieke  motivatie  van  een  ondernemer.  Hoe  groter  het  verschil  tussen  die  twee  actoren,  hoe  groter  de  kans  dat  de  ondernemer  zijn  doelen  niet  zal  realiseren.  Daarbij  meten  we  ook  het  rendement  van  de  inzet  van  de  ondernemer.  Ondernemers  die  de  KredietWijzer  hebben  gemaakt  krijgen  ook  meer  inzicht  in  de  wijze  waarop  ze  zelf  bijdragen  aan  het  succes  van  de  onderneming.    
  2. 2.      ‘Toch  zien  we  in  de  praktijk  dat  er  veel  meer  waarde  wordt  gehecht  aan  allerlei  financiële  prognoses,  terwijl  een  geobjectiveerd  beeld  over  de  ondernemerskwaliteiten  veel  meer  zegt  over  succesvol  ondernemerschap  en  de  potenties  van  een  bedrijf.  Dat  er  relatief  weinig  aandacht  is  voor  de  ondernemerskwaliteiten  komt  mede  doordat  deze  nauwelijks  te  objectiveren  waren,  zo  leerde  ons  een  rondgang  onder  bankiers.  Reden  voor  ons  om  een  methode  te  ontwikkelen  die  ondernemer  en  financier  ondersteunen  bij  het  objectiveren  van  de  ondernemerskwaliteiten:  De  Kredietwijzer.    ‘Dilemmamanager  heeft  een  jarenlange  reputatie  in  het  ontwikkelen  van  e-­‐assessments.  De  MKB-­‐kredietcoach  heeft  inhoudelijke  kennis  en  ervaring  met  betrekking  tot  het  kredietverstrekkingsproces,  wij  vullen  elkaar  dus  aan,’  aldus  Jan  Wietsma.  ‘Maar  de  eigentijdse  aanpak  van  de  MKB-­‐kredietcoach  was  eveneens  een  belangrijke  reden  voor  Dilemmamanager  om  met  elkaar  in  zee  te  gaan’  zo  vult  Boan  Kattenberg  aan.    ‘Samen  zijn  we  ervan  overtuigd  dat  we  met  de  Kredietwijzer  een  methodiek  hebben  ontwikkeld  die  er  toe  bijdraagt  dat  de  kredietverstrekking  aan  MKB-­‐ondernemers  soepeler  verloopt  met  als  bijkomend  voordeel  lagere  financieringskosten  voor  de  ondernemer  en  lagere  beheerskosten  voor  de  financier.’    De  proloog  van  de  Kredietwijzer  kan  iedere  ondernemer  gratis  invullen  op  http://www.mkbkredietcoach.nl    Over  Dilemmamanager  DilemmaConsult  levert  full-­‐service  assessmentdienstverlening  bij  inzetbaarheidsvraagstukken  en  waardering  van  menselijk  kapitaal.  DilemmaConsult  inspireert  en  daagt  uw  medewerkers  uit  om  hun  eigen  ontwikkeling  vorm  én  inhoud  te  geven.  DilemmaConsult  reflecteert  op  gedrag  en  vaardigheden  die  van  essentieel  belang  zijn  voor  een  verantwoorde  inzetbaarheid.  (http://www.dilemmamanager.nl)    Over  MKB-­‐kredietcoach  MKB-­‐kredietcoach  is  een  onafhankelijke  organisatie  die    ondernemers  ondersteunt  bij  het  aanvragen  en  zelfstandig  managen  van  krediet.  De  frisse  aanpak  draagt  bij  aan  een  duurzame  kredietrelatie  tussen  ondernemer  en  financier.      MKB-­‐kredietcoach  hecht  waarde  aan  een  maatschappelijk  verantwoorde  en  resultaatgerichte  benadering.  Hierbij  zijn  duidelijkheid,  transparantie  en  integriteit  belangrijke  sleutelwoorden.  (http://www.mkbkredietcoach.nl    Einde  persbericht    Noot  voor  de  redactie.    Voor  meer  informatie  over  de  KredietWijzer  kunt  u  contact  opnemen  met  Boan  Kattenberg  van  Dilemmamanager  06  –  5331  6048  of  Jan  Wietsma  van  de  MKB-­‐kredietcoach  06  –  2292  5697  

×