Het verschil. Artikel in Business ontmoet Business

311 views

Published on

Jan Wietsma en Age Douma zijn het hart van MKB-kredietcoach,
een nieuw en succesvol initiatief om ondernemers bij te staan bij
financieringsvraagstukken en hun onderneming. De kracht van
MKB-kredietcoach is ondernemer en bank bij elkaar te brengen,
waardoor de bank met vertrouwen een financiering verstrekt.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het verschil. Artikel in Business ontmoet Business

  1. 1. Het verschil ‘Regel zelf uw krediet… ondernemer!’ Tekst niek donker Fotografie frans davids Jan Wietsma en Age Douma zijn het hart van MKB-kredietcoach, Van dromen naar doen een nieuw en succesvol initiatief om ondernemers bij te staan bij “Wij maken het verschil doordat we ondernemers en banken serieus nemen, financieringsvraagstukken en hun onderneming. De kracht van het succes van de ondernemer kunnen MKB-kredietcoach is ondernemer en bank bij elkaar te brengen, voorspellen en de bank daardoor met een waardoor de bank met vertrouwen een financiering verstrekt. gerust hart een financiering kan verstrek- ken aan de ondernemer.” In 2009 ontstond op een bankje in Zwolle Wat hebben gedragswetenschap en finan- Kredietcoach doet dat door de kennis, het idee voor MKB-kredietcoach. Jan: “Ik cieringsvraagstukken met elkaar te vaardigheden en professionaliteit van de had al langer het idee iets te doen met de maken? Alles, zo leer je na een gesprek ondernemers op financieel gebied te vraag ‘hoe los je financieringsvraagstuk- met Jan Wietsma en Age Douma. De een vergroten. MKB-kredietcoach zit als jong ken in het MKB op’. Door de crisis is er komt uit de accountantswereld, de andere en sterk innovatief bedrijf aan tafel met een rem op financieringen ontstaan, terwijl uit de bank. Wietsma is de initiator, de de hoofdkantoren van de banken, met juist veel ondernemers met financierings- creatief, en Age de man die de net ont- ministeries en andere relevante partijen vraagstukken zitten of kredieten nodig dekte paden effent en asfalteert. MKB- en is bezig met het opzetten van een hebben. We hebben met veel mensen kredietcoach is een initiatief van nu, van gecertificeerde opleiding; 15 man in het gesproken over de behoefte aan nieuwe na de crisis, en helpt ondernemers bij het land hebben inmiddels de licentie producten en hoe je die in de markt kunt verkrijgen en behouden van krediet. Kredietcoach. zetten. Ook met bankiers, met accoun- tants, met ict- mensen. In 2011 hebben we de stap gezet naar het platform MKBHUB en vandaaruit naar MKB-kredietcoach. Age Douma Dromen, durven, doen is de titel van een van Ben Tiggelaar’s boeken en ik heb ook die laatste stap gezet. Age kwam er in 2011 bij en nu zijn we een heel stuk ver- der. De kernvraag is niet hoe je een finan- ciering beoordeelt, maar vooral hoe je succesvol een ondernemer beoordeelt.” Samenhang “Met die uitdaging is MKB-kredietcoach aan de slag gegaan. We hebben gesprek- ken gevoerd met Boan Kattenberg van Dilemmamanager in Zwolle, die specialist is in het inzichtelijk maken van gedrag in een sociaal- economische omgeving. En met Frieda Rikkers (Nyenrode en Universiteit van Tilburg), die in 2010 in haar proefschrift concludeerde dat banken het kredietrisico van kleine en middelgrote40 BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2012
  2. 2. Jan Wietsmaondernemingen onvoldoende in kaart heb- ondernemer minder kosten in rekening uitdagingen zoekt, steeds groter wordt.ben en daardoor minder geneigd zijn tot gebracht wordt, omdat we door de betere “Juist dat zo wezenlijke persoonlijke con-kredietverstrekking aan het MKB. Een aanvraag tijd besparen bij de bank.” tact met de ondernemer bij banken neemtbetere inschatting van de risico’s, zo De voormalige bankman heeft Wietsma verder af, en is vooral gerelateerd aan debetoogde Rikkers, leidt tot een efficiëntere getroffen, nadat hij plannen had voor een hoogte van de financiering. Vooral bij hettoewijzing van middelen, waardoor de stap naar eigen ondernemerschap en een MKB zie je steeds vaker het gat ontstaangroei van deze ondernemingen juist gesti- manier om MKB’ers te helpen bij finan- tussen de bank en de accountant, waarbijmuleerd wordt. “Met die wetenschap, cieringen. “Ook de bankwereld is aan ver- ook nog geldt dat accountants vaakonze ervaring en de kennis van Kattenberg andering onderhevig en na de zoveelste gewend zijn vooral achterom te kijken.”op het gebied van gedragswetenschap heb- Waarmee Douma maar wil benadrukkenben we de KredietWijzer ontwikkeld. dat er een wereld te winnen is voorDaarmee zijn we in staat om op een MKB- kredietcoach.wetenschappelijke manier de samenhang Zelfkennis, zelfinzicht “De stap die we nu zetten is dat we inaan te geven tussen de vent, de tent en de overleg met de betreffende instanties onscent.” en duurzame relaties opleidingstraject vormgeven. We zijn zijn bouwstenen straks het eerste bedrijf dat een gecertifi-Lagere rente voor een gezonde ceerde en ondernemersgerichte opleidingJuist door die toevoeging, de wetenschap- heeft op dit vakgebied. In de veranderendepelijke onderbouwing, worden we door toekomst wereld waarin wij leven zijn er volop kan-banken serieus genomen, sterker nog, sen; die kansen zien en invullen is prach-weten zij ons nu ook te vinden en verwij- tig. Zelfkennis, zelfinzicht en duurzamezen ze ondernemers die vraagstukken heb- relaties zijn bouwstenen voor een gezondeben, door naar Kredietcoach. Voor banken reorganisatie was ik er aan toe buiten de toekomst van iedere ondernemer enzijn wij interessant, omdat we door onze bank verder te gaan. Wat we doen is juist onderneming.“tussenkomst, zorgen voor betere aanvra- de verbinding leggen naar later, we hou- MKB-kredietcoach is een moderne net-gen van de ondernemer, waardoor de bank den ons niet alleen bezig met financie- werkonderneming, die gebruik maakt vaner minder tijd aan kwijt is.” ringsvraagstukken, we staan de de communicatiemiddelen van deze tijd,Financieren is in hoofdzaak een bancaire ondernemer op tal van terreinen bij, ook om haar doelgroep te benaderen en metkwestie; betekent dat dat Kredietcoach een na de financieringsaanvraag. De zorg voor haar klanten in gesprek te blijven. Ontdekverlengstuk is van een of meerdere ban- die continuïteit is heel wezenlijk: zonder op de site de werkwijze en diverse andereken? “Nee”, zegt Age Douma. “MKB- continuïteit geen toekomst. MKB- initiatieven, zoals het praktische boekkredietcoach is onafhankelijk, we werken kredietcoach is eigenlijk bezig met de ‘Ondernemer! Regel zelf uw krediet!’ datvoor en in opdracht van de ondernemer en intrinsieke waarde van de ondernemer en Jan Wietsma schreef.die betaalt ons ook. We zijn transparant, zijn bedrijf. We beoordelen de gedrags-onze kosten zijn helder en inzichtelijk. kant van de ondernemer, en zien daardoorWel komen we nu in het stadium dat ban- sneller wat er aan de hand is.” MKB-kredietcoachken bereid zijn om ondernemers een lage- Marconistraat 15a,re rente te berekenen, omdat ze ons en Certificering Postbus 40161, 8004 DD Zwolleonze methode serieus nemen en met een De voormalige bankier ziet dat het span- Tel: 038-467 15 88gerust hart financieren. In een aantal ningsveld tussen de bank die zekerheden info@mkbkredietcoach.nlgevallen kan dat er ook toe leiden dat de wil en de ondernemer die de risico’s en www.mkbkredietcoach.nl BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2012 41

×