Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haalt de belastingadviseur 2016

814 views

Published on

Deze presentatie gaat in op de ontwikkelingen waarmee belastingadviseurs te maken krijgen en welke acties zij moeten ondernemen om relevant te blijven in 2016.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Haalt de belastingadviseur 2016

 1. 1. Haalt de belastingadviseur 2016? Jan Wietsma AA 15 maart 2013
 2. 2. Wat is er aan de hand?
 3. 3. Wie is uw werkgever
 4. 4. Nieuwe technologie
 5. 5. De opinie van een beroepsbeoefenaar
 6. 6. Belastingdienst adviseert ondernemers
 7. 7. Ondernemer reageert
 8. 8. BD: maakt ook fouten
 9. 9. Onduidelijke politiek
 10. 10. Toezichtsarrangementen
 11. 11. Uit brochure Horizontaal Toezicht • In onze moderne samenleving is samenwerking de sleutel om te komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat voortbrengingsketens optimaal op elkaar zijn afgestemd om snelle doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit te waarborgen. Dat geldt ook voor het fiscale proces: de hele administratieve keten van transactie tot aangifte en aanslag is een keten waarin de ondernemer, de fiscale dienstverlener én de Belastingdienst een rol spelen. Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen.
 12. 12. Procesoptimalisatie
 13. 13. Zeker online
 14. 14. Slimme algoritmes vervangen de belastingadviseur
 15. 15. Einstein
 16. 16. Einstein quotes over creativiteit:  "Het geheim van creativiteit is weten hoe u bronnen weet te verbergen.“  "Creativiteit is hetzelfde zien als anderen, maar er iets anders bij denken.“  "Als een idee niet absurd is, dan is er geen hoop.“  "Logica brengt u van A naar B, fantasie brengt u overal.“  "Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.“  "Het echte teken van intelligentie is niet kennis, maar verbeelding.“  "Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd."
 17. 17. De kracht van de verbeelding (1)
 18. 18. De kracht van de verbeelding (2)
 19. 19. De kracht van de verbeelding (3)
 20. 20. De kracht van de verbeelding (4) (FD 17/9/11)
 21. 21. De kracht van de verbeelding (5) (FD 17/9/11)
 22. 22. Accountant maart 2013
 23. 23. Inruildagen
 24. 24. Visiedocument NBA
 25. 25. Externe factoren MKB-trends (1) • Demografische ontwikkelingen – Ontgroening en vergrijzing – Verkrapping arbeidsmarkt – Meer allochtonen – Meer hoger opgeleiden – Flexibilisering arbeidsmarkt Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 26. 26. Externe factoren MKB-trends (2) • Digitalisering – Kostenbeheersing – Vernieuwing van goederen en diensten – De afhankelijke cliënt – Intensiever relatiebeheer Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 27. 27. Externe factoren MKB-trends (3) • Globalisering: – Exportkansen – Buitenlandse concurrentie – Outsourcing – Europese regelgeving Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 28. 28. Externe factoren MKB-trends (4) • Verduurzaming Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 29. 29. Interne factoren: bedrijfsmodel • Positionering • Procesaansturing • Scholing en opleiding • Verdienmodel Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 30. 30. Maar jij moet het waarmaken
 31. 31. Zijn deze kwaliteiten voor de belastingadviseur voldoende? • Een afgeronde opleiding mr. Fiscaal Recht, drs. Fiscale Economie of FB (MB) • Klant en oplossingsgerichte instelling • Kennis van en ervaring met klantenkring MKB+/DGA • Minimaal 3-4 jaar relevante fiscale werkervaring • Gesprekspartner op elk niveau met goede communicatieve vaardigheden • Inlevend, luistervaardig, leergierig en betrokken • Teamspeler die goed zelfstandig kan werken
 32. 32. We handelen steeds meer intuïtief
 33. 33. Hoe namen en nemen we besluiten? 2011 2005 1995 Rationeel 35 50 70 Emotioneel 65 50 30
 34. 34. Verwachtingskloof (1) A. Hoeveel % van de ondernemers denkt dat hij ‘gepakt’ wordt als hij een onjuiste aangifte indient? B. Hoeveel % van de accountants en fiscalisten denkt dat een ondernemer ‘gepakt’ wordt als hij een onjuiste aangifte indient?
 35. 35. Verwachtingskloof (2) A: 80% - 90% B: 30%
 36. 36. Verwachtingskloof (3) • 75% van de ondernemers in het mkb willen graag geadviseerd worden over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen • Slechts 10% van de accountants denkt dat er een economisch voordeel mee te behalen is
 37. 37. Dia 42Dia 42 Hoe goed kent u uw brein?
 38. 38. Van links naar rechts
 39. 39. Van agrarisch naar conceptueel
 40. 40. High concept • Talent: – Om te scheppen – Patronen en kansen ontdekken – Een bevredigend verhaal vertellen – Losstaande ideeën combineren tot nieuw advies, dienst, product
 41. 41. High touch • Talent om: – Empatisch te zijn – Menselijke subtiliteiten te begrijpen – Plezier te ontdekken in jezelf – Plezier oproepen bij anderen – Oog hebben voor doel en zin van hetgeen je doet
 42. 42. Van  Naar MBA Master of business administration MFA Master of Fine Arts
 43. 43. Dia 49 Hoe bij jezelf te ontdekken en te ontwikkelen? Dia 49
 44. 44. Ik begrijp het Ik mag er zelf voor kiezen en het voelt goed Ik kan het Het past bij mij en ik ‘ga ervoor’ Waar gaat het om?
 45. 45. Gewenst Ongewenst Ik begrijp het Ik kan het Het past bij mij en ik ‘ga ervoor’ Ik snap het niet en ik word erg ‘gek’ van Het is mij opgedrongen en ik heb er geen invloed (meer) op Ik kan het niet Het past niet bij mij Ik mag er zelf voor kiezen en het voelt goed
 46. 46. Begrijp ik het? Cognitieve vermogens • Denkstijl en reflectievermogen • Normatief (numeriek) • Vakman/vakvrouw • Associatief (abstractie) • Innovator • Assertief (verbaal) • Marktontwikkelaar • Sensitief (emotief) • Vertrouwenspersoon
 47. 47. Word ik er blij van? •Persoonlijkheid • Beroepsinteresse • Studiekeuze • Rolvoorkeuren en roldifferentiatie • Rol- en taakbeleving • Cultuurwaarden Persoonlijkheid en rolvoorkeuren
 48. 48. Dia 54 Kan ik het? • Een afgeronde opleiding mr. Fiscaal Recht, drs. Fiscale Economie of FB (MB) •Klant en oplossingsgerichte instelling •Kennis van en ervaring met klantenkring MKB+/DGA •Minimaal 3-4 jaar relevante fiscale werkervaring •Gesprekspartner op elk niveau met goede communicatieve vaardigheden •Inlevend, luistervaardig, leergierig en betrokken •Teamspeler die goed zelfstandig kan werken Competenties en vaardigheden
 49. 49. Dia 55 Voelt het goed? •Mentale weerbaarheid • Mate van energie • Omgevingsbeïnvloeding • Attributie • Eigen waarde • Zelfbegrenzing • Vrije wil • Zelfvertrouwen Belevingsonderzoek
 50. 50. Dia 56 Regie Waarde Betekenis Aandacht RelatieManagement
 51. 51. Zet jezelf niet klem Dia 57
 52. 52. Van Ratio naar Relatie start met zelfkennis Dia 58
 53. 53. Het gaat uiteindelijk om links en rechts Links • Functie • Argument • Focus • Logica • Ernst • Accumulatie Rechts • Design • Verhaal • Symfonie • Empathie • Spel • Zingeving
 54. 54. Dia 60 Waar voor belastingadviseur ben jij?
 55. 55. Dia 61 Marktontwikkelaar Intrinsieke motivatie: - Succes - Presteren - Scoren - Resultaten - Ergens voor gaan
 56. 56. Dia 62 Innovator Intrinsieke motivatie: - Validatie - Ontwikkelen - Begrijpen - Weten - Kunnen - Niets missen
 57. 57. Dia 63 Vakman-Vakvrouw Intrinsieke motivatie: - Conform voorschriften - Zekerheid ervaren - Veiligheid - Weten waar u aan toe bent - Procedures
 58. 58. Dia 64 Vertrouwenspersoon Intrinsieke motivatie: - Win/Win - Goed voelen - Lekker in het vel - Samen
 59. 59. De belastingadviseur in 2016 • Samenwerken • Netwerken • Co-creatie • Neuro-accounting • Analyseren • Context • Verbinden • Coach
 60. 60. Het belastingadvieskantoor in 2016 Commodity Goederen Diensten Belevenis Klant- benadering Klantvriendelij k Klantgericht Klantgedreven Partner Strategie Proces- oriëntatie Marktoriëntati e Klantgroep Oriëntatie Klantoriëntatie Missie “Wij doen het graag en goed” Product wordt gedefinieerd vanuit marktbehoefte Keuze voor differentiatie tussen klanttypen Oplossing die bij de klant past Cultuur Conformeren aan het systeem Aandacht voor „de klant‟ Verschillen in klantbehoefte en kenmerken Aandacht voor de mens Organisatie Proces- structuur en efficiency Frontoffice/ backoffice Flexibel front- en backoffice Portal, contact- centrum
 61. 61. Hetbelastingadvieskantoor in 2016 Commodity Goederen Diensten Belevenis Operationeel management Kern van de organisatie Marktgedreven operationele processen Flexibel en vraaggestuurd Maatwerk op grote schaal P&O Taakoriëntatie Commerciële voeling Flexibele meedenkers Mensgerichte oplossers Resultaat Bewaking Kostenfocus Financieel, Opbrengsten Activity Based Costing Customer Based Accounting R&D Wat wij kunnen Marktgericht Proactief PMC Continu „unieke‟ producten Technisch Efficiency, proces en product- kwaliteit Efficiency, Marktconform e kwaliteit Variabele „pakketten‟ 1-op-1, modulair
 62. 62. Hoe verloopt de transitie?
 63. 63. Naar een 3.0 economie
 64. 64. Dia 70 Regie Waarde Betekenis Aandacht Haalt de belastingadviseur 2016? Ja mits:
 65. 65. Meer weten? • Jan Wietsma • j.wietsma@fullfinance.nl • 055 – 355 9979 • WietsmaJ • in/janwietsma • www.fullfinance.nl • www.janwietsma.nl

×