Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haalt de accountant 2016

2,529 views

Published on

Haalt de accountant 2016?
Het accountantsberoep is volop in beweging. Wat moet de accountant in 2016 doen om relevant te blijven. In deze presentatie wordt aangegeven dat de accountant niet alleen het linkerdeel van zijn brein aan moet spreken maar ook het rechterbrein. Daarnaast is zelfkennis onontbeerlijk wil de accountant in de toekosmt de juiste dingen kunnen doen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Haalt de accountant 2016

 1. 1. Haalt de accountant 2016? Jan Wietsma AA 15 maart 2013
 2. 2. Wat is er aan de hand?
 3. 3. FD 9 maart 2013
 4. 4. NRC 24 januari 2013
 5. 5. Accountant 6 maart 2013
 6. 6. Accountancynieuws 25 februari 2013
 7. 7. Accountant maart 2013
 8. 8. Accountantinruildagen
 9. 9. ?
 10. 10. Visiedocument NBA
 11. 11. Externe factoren MKB-trends (1)• Demografische ontwikkelingen – Ontgroening en vergrijzing – Verkrapping arbeidsmarkt – Meer allochtonen – Meer hoger opgeleiden – Flexibilisering arbeidsmarkt Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 12. 12. Externe factoren MKB-trends (2)• Digitalisering – Kostenbeheersing – Vernieuwing van goederen en diensten – De afhankelijke cliënt – Intensiever relatiebeheer Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 13. 13. Externe factoren MKB-trends (3)• Globalisering: – Exportkansen – Buitenlandse concurrentie – Outsourcing – Europese regelgevingBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 14. 14. Externe factoren MKB-trends (4)• VerduurzamingBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 15. 15. Interne factoren: bedrijfsmodel• Positionering• Procesaansturing• Scholing en opleiding• VerdienmodelBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020
 16. 16. Maar jij moet het waarmaken
 17. 17. Zijn deze kwaliteiten voor de accountant dan voldoende?• Interpreteren van gegevens is belangrijker dan optellen van bedragen• Soft skills• Flexibiliteit en veelzijdigheid• Verstand van IT• Verstand van IFRS• Specialistische kennis over bepaalde bedrijfstakken• Verstand van milieuverslaggeving• Het aloude handwerkBron: Accountant – oktober 2012
 18. 18. Hoe goed ken jij jouw brein? Dia 18 Dia 18
 19. 19. Van links naar rechts
 20. 20. Van agrarisch naar conceptueel
 21. 21. High concept• Talent: – Om te scheppen – Patronen en kansen ontdekken – Een bevredigend verhaal vertellen – Losstaande ideeën combineren tot nieuw advies, dienst, product
 22. 22. High touch• Talent om: – Empathisch te zijn – Menselijke subtiliteiten te begrijpen – Plezier te ontdekken in jezelf – Plezier oproepen bij anderen – Oog hebben voor doel en zin van hetgeen je doet
 23. 23. Van  NaarMBA MFAMaster of Business Administration Master of Fine Arts
 24. 24. Hoe bij jezelf te ontdekken en te ontwikkelen Ik begrijp het Het past bij mij en ik ‘ga ervoor’ Ik kan hetIk mag er zelf voor kiezen enhet voelt goed
 25. 25. RelatieManagement Regie Waarde Betekenis Aandacht Dia 26
 26. 26. Zet jezelf niet klem Dia 27
 27. 27. Van Ratio naar Relatie start met zelfkennis Dia 28
 28. 28. Het gaat uiteindelijk om links en rechtsLinks Rechts• Functie • Design• Argument • Verhaal• Focus • Symfonie• Logica • Empathie• Ernst • Spel• Accumulatie • Zingeving
 29. 29. Wat voor accountant ben jij? Dia 30
 30. 30. Marktontwikkelaar Intrinsieke motivatie: - Succes - Presteren - Scoren - Resultaten - Ergens voor gaan Dia 31
 31. 31. Innovator Intrinsieke motivatie: - Validatie - Ontwikkelen - Begrijpen - Relativeren - Onderzoeken - Kunnen - Niets missen Dia 32
 32. 32. Vakman-Vakvrouw Intrinsieke motivatie: - Conform voorschriften - Zekerheid ervaren - Veiligheid - Weten waar jeaan toe bent - Procedures - Feiten Dia 33
 33. 33. Vertrouwenspersoon Intrinsieke motivatie: - Win/Win - Goed voelen - Lekker in het vel - Samen - Coachen - Mediation Dia 34
 34. 34. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de klantrelatie• Co-creatie• Context• Verbinden• Coach• Klantenpanel
 35. 35. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de organisatie• Coöperatieve samenwerking• Netwerken• Ketenverantwoordelijkheid – SBR – Horizontaal Toezicht
 36. 36. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de dienstverlening• Up to date kennis van IT – ICT-Audit – Data-analyse – Procesmining• Het vermogen te analyseren en te duiden• Totaaloplossingen – Financiering – Duurzaamheid – Globalisering – Duurzame inzetbaarheid
 37. 37. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor het individu• Zelfkennis• Een compleet nieuw brein• Stijlflexibiliteit• Professioneel kritische instelling• Kunnen werken in meerdere omgevingen: – ZZP – Traditioneel kantoor
 38. 38. Het accountantskantoor in 2016 Commodity Goederen Diensten BelevenisKlant- Klantvriendelij Klantgericht Klantgedreven Partnerbenadering kStrategie Proces- Marktoriëntati Klantgroep Klantoriëntatie oriëntatie e OriëntatieMissie “Wij doen het Product wordt Keuze voor Oplossing die graag en gedefinieerd differentiatie bij de klant goed” vanuit tussen past marktbehoefte klanttypenCultuur Conformeren Aandacht voor Verschillen in Aandacht voor aan het „de klant‟ klantbehoefte de mens systeem en kenmerkenOrganisatie Proces- Frontoffice/ Flexibel front- Portal, structuur en backoffice en backoffice contact- efficiency centrum
 39. 39. Het accountantskantoor in 2016 Commodity Goederen Diensten BelevenisOperationeel Kern van de Marktgedreven Flexibel en Maatwerk opmanagement organisatie operationele vraaggestuurd grote schaal processenP&O Taakoriëntatie Commerciële Flexibele Mensgerichte voeling meedenkers oplossersResultaat Kostenfocus Financieel, Activity CustomerBewaking Opbrengsten Based Costing Based AccountingR&D Wat wij Marktgericht Proactief PMC Continu kunnen „unieke‟ productenTechnisch Efficiency, Efficiency, Variabele 1-op-1, proces en Marktconform „pakketten‟ modulair product- e kwaliteit kwaliteit
 40. 40. Hoe verloopt de transitie?
 41. 41. Haalt de accountant 2016? Ja mits: Regie Waarde Betekenis Aandacht Dia 42
 42. 42. Meer weten?• Mail: j.wietsma@fullfinance.nl

×