Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecabo290910

1,282 views

Published on

 • Beste Jan,

  mooie presentatie over het beroep. Ik vraag me alleen oprecht af of een assistent op MBO niveau in staat is aan de wensen / eisen te voldoen. In mijn opinie is een stuk analaysevaardigheid op MBO niveau absoluut nog niet aanwezig.

  Groeten Coen Bongers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ecabo290910

 1. 1. Ontwikkelingen accountancy en de rol van de assistent-accountant ECABO/NOvAA Den Haag 29 september 2010 Dia 1
 2. 2. Wie is Dia 2
 3. 3. Agenda •  Algemene ontwikkelingen in de accountantspraktijk waarvan het goed is dat docenten en de assistent- accountant hiervan op de hoogte zijn •  Wat zouden assistent-accountants moeten weten volgens accountants •  Aanbevelingen Dia 3
 4. 4. Omzetsamenstelling 2005 - 2009 Dia 4
 5. 5. Declaraties middelgrote kantoren dalen als gevolg van meer efficiency Dia 5
 6. 6. Het gemiddelde uurtarief stijgt Dia 6
 7. 7. Dia 7
 8. 8. Dia 8
 9. 9. Dia 9
 10. 10. 1.  Aanpak in plateau Plateau 4 Plateau 3 2012 1/8-31/122010 ‘Stabiliseren’ Plateau 2 2011 1/4- 1/8 2010 Optimaliseren Plateau 1 & Opschalen verbreden 1/11 2009 – & 1/4 2010 200 grootste verankeren Intermediairs en minimaal 80% minimaal 50% van natuurlijke Integrale 1e kw Opschalen van natuurlijke en rechtspersonen op 1 april 2012 (lees ketentest en rechtspersonen jaarcyclus 2011) op 1 april 2011 Tijdpad voor implementatie van XBRL
 11. 11. Onderzoeken AFM wijzen op noodzaak fundamentele verbeteringen accountantscontrole •  De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dit volgt uit het onderzoek dat de AFM heeft gedaan naar de kwaliteit van accountantscontroles en de kwaliteitsbewaking binnen de grootste vier accountantskantoren in Nederland: Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers (Big 4-kantoren). Uit deze onderzoeken blijkt dat de controles door meerdere Big 4-kantoren in verschillende sectoren tekort zijn geschoten. Dia 11
 12. 12. Dia 13
 13. 13. Hoe biedt u uw product/dienst aan? De prijs van een kop koffie gepresenteerd als: •  commodity € 0,18 •  goed € 0,75 •  dienst € 2 •  belevenis € 10 Dia 15
 14. 14. Onze economie verandert •  Agrarisch  Commodity  Oogsten/delven •  Industrieel  Goederen  Maken •  Diensten  Diensten  Leveren •  Belevenissen  Belevenissen  Regisseren Dia 16
 15. 15. Hoe zit het bij de accountant? •  Commodity  De financiële dienstverlening (invloed XBRL) •  Goederen  De jaarrekening •  Diensten  Het advies(gesprek) •  Belevenissen  Dia 17
 16. 16. De samenhang Commodity Goederen Diensten Belevenis Klant- Klantvriendelijk Klantgericht Klantgedreven Partner benadering Strategie Proces-oriëntatie Marktoriëntatie Klantgroep Klantoriëntatie Oriëntatie Missie “Wij doen het Product wordt Keuze voor Oplossing die bij graag en goed” gedefinieerd differentiatie de klant past vanuit tussen klanttypen marktbehoefte Cultuur Conformeren aan Aandacht voor Verschillen in Aandacht voor de het systeem ‘de klant’ klantbehoefte en mens kenmerken Organisatie Proces-structuur Frontoffice/ Flexibel front- en Portal, contact- en efficiency backoffice backoffice centrum Dia 18
 17. 17. Hoe geeft u dit vorm? Commodity Goederen Diensten Belevenis Operationeel Kern van de Marktgedreven Flexibel en Maatwerk op management organisatie operationele vraaggestuurd grote schaal processen P&O Taakoriëntatie Commerciële Flexibele Mensgerichte voeling meedenkers oplossers Resultaat Kostenfocus Financieel, Activity Customer Based Bewaking Opbrengsten Based Costing Accounting R&D Wat wij kunnen Marktgericht Proactief PMC Continu ‘unieke’ producten Technisch Efficiency, proces Efficiency, Variabele 1-op-1, en product- Marktconforme ‘pakketten’ modulair kwaliteit kwaliteit Dia 19
 18. 18. Hoe internet zich ontwikkeld heeft
 19. 19. De opkomst van het semantische web
 20. 20. Online accountantskantoor Dia 23
 21. 21. Online accountantskantoor Nederland Dia 24
 22. 22. Online consultancy Dia 25
 23. 23. Ideeën delen Dia 26
 24. 24. Generatie Y •  Beschrijving: Generation Y is de generatie die nu rond de dertig is. Dit zijn mensen geboren tussen grofweg 1976 en 2000. Aan de ene kant is deze groep gehecht aan vrijheid en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, aan de andere kant zoekt generation Y naar verbondenheid en wil zij een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Een bijzondere groep met veel potentie – mits zij in contact staan met hun eigen diepste verlangens. (bron: http://www.quarterlifequest.nl/kenniscentrum/generationy.htm) Dia 27
 25. 25. Kenmerken generatie Y •  Generatie Y is nu tussen de 20 en 30 jaar en heeft ander zoekgedrag en andere wensen. •  Enkele kenmerken van de Y-generatie zijn: •  24x7, balans tussen werk en privé  •  media-smart, opgegroeid met internet •  sfeer en gezelligheid op het werk, cultuur belangrijk •  werken om te leven, betrokken bij beslissingen •  tweerichtingsverkeer communicatie, zijn gewend aan overleg •  sociale machine, multi-tasking Dia 28
 26. 26. Nieuwe werken Generatie Y – voorbeeld 1 Dia 29
 27. 27. Nieuwe werken Generatie Y voorbeeld 2 Dia 30
 28. 28. Schaalvergroting zet ook in 2010 door •  Samenwerking: Lodder & Co met DEMAC •  Aansluiting: SKH bij Lodder & Co •  Samenwerking : RSM Wehrens c.s. met V. Houtert Thom. •  Fusie: Phidra met Mantel & Partners Fusie : Wesselman met SmitsVandenBroek •  Fusie: Horlings met Cox + Partners •  Fusie: Leermakers met Hilver •  Overname: kantoor NH door kantoor NH (embargo) •  Overname: kantoor ZH door kantoor ZH (embargo) •  Overname: BLOM door ABIN •  Fusie: ADG met Mannaerts Van Til •  Samenwerking: Lentink De Jonge + Kamphuis & Bergh. •  Overname: JacobsKottier door Deloitte Dia 31
 29. 29. Schaalvergroting zet ook in 2010 door •  Overname Geboers door De Wolf & Partners •  Overname Docters van Leeuwen door Berk •  Samenwerking Zwart Mul met Peopleprofs met Coralis Collis •  Overname W&L door JPA •  Overname Faassen door BerbersKlerkx & deKeijzer ___________________________________________________________ •  MBO kantoor provincie Utrecht (embargo) •  Overname (x2) kantoor Limburg door kantoor Limburg (embargo; onder voorwaarden) •  Overname kantoor NH door kantoor NH (embargo) •  Overname kantoor NH door kantoor NH (embargo) •  Fusie GIBO Groep met Flynth (onder voorw.) Dia 32
 30. 30. Marktontwikkelingen in relatie tot ict •  Controlepraktijk wordt ‘aparte tak van sport’ met eigen: ict, mensen, cultuur •  Primaire proces moet zo efficiënt mogelijk •  Online dienstverlening is feitelijk een verlengstuk van het primaire proces •  Kantoren moeten steeds meer weten van de klant, wat gevolgen heeft voor applicaties, w.o. crm •  Dossier, workflow, alerting zijn belangrijke aandachtspunten voor de eigen backoffice Dia 33
 31. 31. Controleerbaar Dia 34
 32. 32. Wat verwacht de ondernemer? Top 5 van zijn verwachtingspatroon: 1.  Persoonlijke aandacht 2.  Goede prijs-kwaliteitverhouding 3.  Goede reputatie 4.  Specialisatie  Branche 5.  Kwaliteit netwerk  Op tijd doorverwijzen Dia 35
 33. 33. Wat is ook alweer de functie van de accountant? •  Administratieve dienstverlening in brede zin, waaronder het samenstellen van financiële verantwoordingen •  Adviseren op het gebied van de bestuurlijke informatie- verzorging (administratieve organisatie en interne beheersing) en het geven van fiscaal-technische en bedrijfseconomische adviezen •  Onderzoeken betreffende historische of toekomst-gerichte informatie, systemen en gedrag, veelal gericht op de daarop betrekking hebbende verantwoordingsstukken Dia 36
 34. 34. Wat is ook alweer de functie van de accountant •  Onderzoeken met een bijzonder doel en het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden betreffende financiële en andere verantwoordingen. Daarbij zijn te noemen: kredietonderzoeken, onderzoeken naar de omvang van geleden schade, onderzoeken in verband met de bepaling van de goodwill, de overdracht of fusie van organisaties, surseance van betaling, faillissement, onderzoeken ten behoeve van het geven van een mededeling bij prospectussen in het geval van emissies, forensische werkzaamheden, waaronder fraudeonderzoeken, alsmede onderzoeken gericht op de nakoming van ondernemingsovereenkomsten en wet- en regelgeving. Dia 37
 35. 35. Focus komt te liggen op •  Adviseren op het gebied van de bestuurlijke informatieverzorging (administratieve organisatie en interne beheersing) en het geven van fiscaal- technische en bedrijfseconomische adviezen Dia 38
 36. 36. Focus: de Analyse Dia 39
 37. 37. Cijferanalyse Dia 40
 38. 38. Belangrijke adviesterreinen in de nabije toekomst Ondernemerschap 2.0: •  Groei •  Duurzaamheid •  Maatschappelijk verantwoord ondernemen •  Bedrijfsoverdracht •  Kredietverstrekking •  Ict •  Energie Dia 41
 39. 39. Dia 42
 40. 40. Corporate Social Responsibility Wat zijn de drivers: •  Ethische bewustwording consumenten •  Globalisering en marktkrachten •  Sociale bewustwording •  Educatie •  Wet- en regelgeving •  Oorzaken diverse crises •  Prioriteiten stakeholders Dia 43
 41. 41. Agenda •  Algemene ontwikkelingen in de accountantspraktijk waarvan het goed is dat docenten en de assistent- accountant hiervan op de hoogte zijn •  Wat zouden assistent-accountants moeten weten volgens accountants •  Aanbevelingen Dia 44
 42. 42. Functiebeschrijving algemeen (1) Hoofdtaken in de functie: •  Verantwoordelijk voor de optimale bediening van de cliënten van de organisatie •  Verleent administratieve diensten •  Het verzorgen van administraties van cliënten Dia 45
 43. 43. Functiebeschrijving algemeen (2) •  Het samenstellen van (eenvoudige) jaarrekeningen •  Het verrichten van (eenvoudige) controle- werkzaamheden •  Het opstellen van eenvoudige aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting •  Verantwoordelijk voor optimale kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden Dia 46
 44. 44. Functiebeschrijving algemeen (3) Algemene taken in de functie: •  Houdt contact met de collega’s over problemen die op zijn/haar werkterrein liggen en lost die in samenspraak met zijn/haar collega’s op •  Signaleert problemen binnen de organisatie van de cliënt en neemt daar waar nodig actie •  Heeft een signalerende functie met betrekking tot adviesmogelijkheden Dia 47
 45. 45. Wensen vanuit de beroepspraktijk (1) Harde eisen •  Kunnen denken in journaalposten (!) •  Zelfstandig voeren van de financiële administratie •  Kennis hebben van regelgeving in Nederland •  Weten welke regelgevers er zijn: –  Ministerie van Financiën –  Belastingdienst –  AFM –  Bureau Financieel Toezicht Dia 48
 46. 46. Wensen vanuit de beroepspraktijk (2) •  Hoe leg ik een dossier aan: –  Papier –  Elektronisch •  Kennis van gebruikte softwarepakketten op kantoor: –  Auditor –  CaseWare SamenstelManager –  CaseWare ControleManager –  Loonpakketten Dia 49
 47. 47. Wensen vanuit de beroepspraktijk (3) •  Kennis van online-softwarepakketten als: –  Twinfield –  Reeleezee –  Exact Online –  Yuki •  Kennis van verslaggeving –  indeling balans en v&w –  Waarderingsgrondslagen –  Verkorte winstaangifte –  Verschil eenmanszaak, vof en bv Dia 50
 48. 48. Wensen vanuit de beroepspraktijk (4) •  Fiscale kennis –  Inkomstenbelasting –  Omzetbelasting –  Vennootschapsbelasting –  Overzien wat effect van een boeking is •  Kennis van de Engelse taal (vakjargon) Dia 51
 49. 49. Wensen vanuit de beroepspraktijk (5) Intrinsieke competenties: •  Sociaal en communicatief vaardig om klantcontact te kunnen onderhouden •  Schrijfvaardigheden •  Nauwkeurigheid •  Zelfstandig •  Gemotiveerd •  Zelfkritisch •  Leergierig •  Ambitie  Studiebereidheid Dia 52
 50. 50. •  Algemene ontwikkelingen in de accountantspraktijk waarvan het goed is dat docenten en de assistent- accountant hiervan op de hoogte zijn •  Wat zouden assistent-accountants moeten weten volgens accountants •  Aanbevelingen Dia 53
 51. 51. Aanbevelingen (1) •  Oefen met reële testomgevingen op school •  Blijf als docent op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroep: Die gaan razendsnel •  Besteed aandacht aan nieuwe digitale ontwikkelingen: –  E-facturatie, E-herkenning, DigiD, Digipoort –  Bankenportaal –  Digitale dossier –  Digitale werkruimte (agendabeheer, crm etc.) –  Portals Dia 54
 52. 52. Aanbevelingen (2) •  Social Media: –  Leer leerlingen hier verantwoord mee om te gaan: • Vertrouwelijkheid • Weet wat de impact is van wat je deelt • Heb begrip voor mensen die nog niet zover zijn •  Kennis van stelsel van beroepsreglementering is onontbeerlijk met specifiek aandacht voor: –  Fundamentele beginselen –  Onafhankelijkheid –  Ethische dilemma’s (zwart geld) Dia 55
 53. 53. Aanbevelingen (3) •  Besteed tijd aan de interactie beroepspraktijk, ondernemer en onderwijs •  Besteed aandacht aan omgangsnormen en omgangsvormen en representatie •  Thema’s van morgen zijn: –  Kredietrapportage –  Mvo en duurzaamheid –  Horizontaal toezicht Dia 56
 54. 54. Dia 57
 55. 55. Meer informatie •  Jan Wietsma •  E-mail j.wietsma@fullfinance.nl •  Weblog: http://www.janwietsma.nl •  LinkedIn http://www.linkedin.com/in/janwietsma •  Twitter http://www.twitter.com/WietsmaJ Dia 58

×