Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA
Ontwikkeling compliance <ul><li>Ontstaan midden jaren negentig </li></ul><ul><li>Oorzaak: voorwetenschap bij de handel in ...
Ontwikkeling compliance <ul><li>Kernprobleem: </li></ul><ul><ul><li>Situaties waarbij het maken van winst (de commerciële ...
Compliance in de accountancy
De compliancecirkel
Compliance versus integriteit <ul><li>Compliance richt zich op naleving van de organisatie aan wet- en regelgeving en de w...
Compliance versus integriteit <ul><li>Verbinding compliance en integriteit: </li></ul><ul><ul><li>Beide hebben te maken me...
Randvoorwaarden handhaven compliance en integriteit <ul><li>De structuur van de organisatie </li></ul><ul><ul><li>Risico v...
Compliance en maatschappelijk verantwoord ondernemen <ul><li>Glazen huis </li></ul><ul><li>Vertrouwensman van het maatscha...
Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vastst...
Hoe is het toezicht geregeld?
Accountants- organisatie Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- ...
Accountants- kantoor Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College...
Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezi...
Toetsingskader Autoriteit Financiële Markten Wet Toezicht Accountantsorganisaties Besluit Toezicht Accountantsorganisati...
Toetsingskader Bureau Financieel Toezicht Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme
Toetsingskader College Toetsing Kwaliteit Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten NV CO...
Tone at the top
Opbouw verantwoordelijkheid accountantsorganisatie Bestuur Complianceofficer Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar Extern...
Stadia in de rol van de CO
Competenties
Algemeen <ul><li>Integer en standvastig </li></ul><ul><li>Onderzoekend en innovatief </li></ul><ul><li>Analytisch </li></u...
Kennis en inzicht <ul><li>Risicomanagement </li></ul><ul><li>Omgeving </li></ul><ul><li>Moraal en ethiek </li></ul><ul><li...
Praktijk <ul><li>Toepassing kennis </li></ul><ul><li>Proportionaliteit </li></ul><ul><li>Kritiek en weerstand </li></ul><u...
Taken CO
Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vastst...
Ontwikkeling in toezicht en transparantie TREND TRUST ME TELL ME SHOW ME PROVE ME Vertrouwen Transparantie laag hoog laag ...
Implementatie, een plan van aanpak
Jaarplan 1 <ul><li>Formele kant van de zaak </li></ul><ul><li>Uitvoeren compliancescan </li></ul><ul><li>Formuleren strate...
Jaarplan 2 <ul><li>Verdere implementatie compliance </li></ul><ul><li>Administratieve organisatie en interne beheersingspr...
Jaarplan 3 <ul><li>Cultuurvraagstuk voorop </li></ul><ul><li>Medewerkers en eigenaren handelen intrinsiek als het gaat om ...
Houd ik compliance beheersbaar? <ul><li>Cliëntaanvaarding </li></ul><ul><li>Opdrachtaanvaarding </li></ul><ul><li>Organisa...
Cliëntaanvaarding <ul><li>Past de cliënt in het geformuleerde beleid? </li></ul><ul><li>De integriteit van de cliënt </li>...
Opdrachtaanvaarding <ul><li>Past de opdracht in het geformuleerde beleid? </li></ul><ul><li>Opdrachtbevestiging </li></ul>...
De gedragscode <ul><li>Meer dan de VGC </li></ul><ul><li>Weerslag van discussie over waarden en normen </li></ul><ul><li>O...
De discussie <ul><li>Doel: vergroten bewustzijn met betrekking tot compliancevraagstukken </li></ul><ul><li>Het grootste l...
Ondersteunende waarborgen <ul><li>Procedures, checklisten handboeken </li></ul><ul><li>Cursussen en opleidingen </li></ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Compliance en toezicht in de Accountantspraktijk

2,184 views

Published on

Betreft de presentatie tijdens de workshop op de Accountancynieuwsdag 2008

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Compliance en toezicht in de Accountantspraktijk

 1. 1. Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA
 2. 2. Ontwikkeling compliance <ul><li>Ontstaan midden jaren negentig </li></ul><ul><li>Oorzaak: voorwetenschap bij de handel in effecten bij banken </li></ul><ul><li>1999: doorbraak compliance door aanname wet Nadere regeling toezicht effectenverkeer </li></ul>
 3. 3. Ontwikkeling compliance <ul><li>Kernprobleem: </li></ul><ul><ul><li>Situaties waarbij het maken van winst (de commerciële doelstelling van een onderneming) en het handhaven van integriteit met elkaar conflicteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Situaties waarin de integriteit van de medewerker en de organisatie met elkaar conflicteren </li></ul></ul>
 4. 4. Compliance in de accountancy
 5. 5. De compliancecirkel
 6. 6. Compliance versus integriteit <ul><li>Compliance richt zich op naleving van de organisatie aan wet- en regelgeving en de wijze waarop deze is vastgelegd in procedures en organisatorische maatregelen </li></ul><ul><li>Integriteit richt zich op de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgesprongen met mensen en middelen, met collega’s, met klanten of afnemers van producten </li></ul>
 7. 7. Compliance versus integriteit <ul><li>Verbinding compliance en integriteit: </li></ul><ul><ul><li>Beide hebben te maken met de cultuur van de organisatie: Hoe krijg je mensen zo ver dat ze zich aan de gestelde regels houden? </li></ul></ul>
 8. 8. Randvoorwaarden handhaven compliance en integriteit <ul><li>De structuur van de organisatie </li></ul><ul><ul><li>Risico van doorbreken integriteit groter dan gedacht </li></ul></ul><ul><li>De cultuur van de organisatie </li></ul><ul><ul><li>De waarden en normen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiel gegeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico’s informele structuur </li></ul></ul>
 9. 9. Compliance en maatschappelijk verantwoord ondernemen <ul><li>Glazen huis </li></ul><ul><li>Vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer </li></ul>
 10. 10. Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren <ul><li>Aanpassen procedures </li></ul><ul><li>Instructies </li></ul><ul><li>Opleggen sancties </li></ul>Transparantie-verslag
 11. 11. Hoe is het toezicht geregeld?
 12. 12. Accountants- organisatie Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit
 13. 13. Accountants- kantoor Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit
 14. 14. Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme Wet Toezicht Accountantsorganisaties Verordening op de periodieke Preventieve toetsing Handhavingsconvenanten Verordening op de kwaliteitstoetsing
 15. 15. Toetsingskader Autoriteit Financiële Markten Wet Toezicht Accountantsorganisaties Besluit Toezicht Accountantsorganisaties Verordening Accountantsorganisaties NV COS VGC
 16. 16. Toetsingskader Bureau Financieel Toezicht Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme
 17. 17. Toetsingskader College Toetsing Kwaliteit Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten NV COS VGC Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht
 18. 18. Tone at the top
 19. 19. Opbouw verantwoordelijkheid accountantsorganisatie Bestuur Complianceofficer Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar Externe accountant Organisatie Opdracht
 20. 20. Stadia in de rol van de CO
 21. 21. Competenties
 22. 22. Algemeen <ul><li>Integer en standvastig </li></ul><ul><li>Onderzoekend en innovatief </li></ul><ul><li>Analytisch </li></ul><ul><li>Beoordelingsvermogen </li></ul><ul><li>Tactisch </li></ul><ul><li>Onafhankelijk </li></ul><ul><li>Zaken in een context kunnen zien </li></ul><ul><li>Communicatief </li></ul><ul><li>Effectief </li></ul>
 23. 23. Kennis en inzicht <ul><li>Risicomanagement </li></ul><ul><li>Omgeving </li></ul><ul><li>Moraal en ethiek </li></ul><ul><li>Bewustzijn van positie </li></ul><ul><li>Ict </li></ul>
 24. 24. Praktijk <ul><li>Toepassing kennis </li></ul><ul><li>Proportionaliteit </li></ul><ul><li>Kritiek en weerstand </li></ul><ul><li>Aanspreekbaarheid </li></ul><ul><li>Resultaatgerichtheid </li></ul>
 25. 25. Taken CO
 26. 26. Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren <ul><li>Aanpassen procedures </li></ul><ul><li>Instructies </li></ul><ul><li>Opleggen sancties </li></ul>Transparantie-verslag
 27. 27. Ontwikkeling in toezicht en transparantie TREND TRUST ME TELL ME SHOW ME PROVE ME Vertrouwen Transparantie laag hoog laag hoog
 28. 28. Implementatie, een plan van aanpak
 29. 29. Jaarplan 1 <ul><li>Formele kant van de zaak </li></ul><ul><li>Uitvoeren compliancescan </li></ul><ul><li>Formuleren strategie en beleid </li></ul><ul><li>Starten bewustwordingstrajecten </li></ul><ul><li>Gedegen cliënt- en opdrachtacceptatie </li></ul><ul><li>Organisatie-eigen gedragscode </li></ul><ul><li>Klokkenluidersregeling </li></ul><ul><li>Sanctiebeleid </li></ul>
 30. 30. Jaarplan 2 <ul><li>Verdere implementatie compliance </li></ul><ul><li>Administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen </li></ul><ul><li>Beheersen risico’s </li></ul><ul><li>Compliancetest medewerkers en vennoten </li></ul><ul><li>Opleiden medewerkers met betrekking tot houding en gedrag </li></ul>
 31. 31. Jaarplan 3 <ul><li>Cultuurvraagstuk voorop </li></ul><ul><li>Medewerkers en eigenaren handelen intrinsiek als het gaat om compliance </li></ul><ul><li>Profilering accountantsorganisatie </li></ul><ul><li>Uitvoeren jaarlijkse compliancetest </li></ul><ul><li>Toetsing en bijsturing beleid </li></ul>
 32. 32. Houd ik compliance beheersbaar? <ul><li>Cliëntaanvaarding </li></ul><ul><li>Opdrachtaanvaarding </li></ul><ul><li>Organisatie-eigen gedragscode </li></ul><ul><li>Het gesprek/discussie </li></ul><ul><li>Ondersteunende waarborgen </li></ul>
 33. 33. Cliëntaanvaarding <ul><li>Past de cliënt in het geformuleerde beleid? </li></ul><ul><li>De integriteit van de cliënt </li></ul><ul><li>De vertrekreden bij de vorige accountant </li></ul><ul><li>Het onderzoek naar de cliënt </li></ul><ul><li>Customer Due Diligence </li></ul><ul><li>Verificatie KvK/Belastingdienst </li></ul><ul><li>Aanvaarden algemene voorwaarden </li></ul><ul><li>Klachten-/klokkenluidersregeling </li></ul><ul><li>Interne gedragscode / VGC </li></ul>
 34. 34. Opdrachtaanvaarding <ul><li>Past de opdracht in het geformuleerde beleid? </li></ul><ul><li>Opdrachtbevestiging </li></ul><ul><li>De samenloop met andere opdrachten </li></ul><ul><li>Vereiste deskundigheid </li></ul><ul><li>Voldoende resources aanwezig? </li></ul><ul><li>Second opinion </li></ul>
 35. 35. De gedragscode <ul><li>Meer dan de VGC </li></ul><ul><li>Weerslag van discussie over waarden en normen </li></ul><ul><li>Onderdelen kunnen zijn: </li></ul><ul><ul><li>Integriteit en kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid management </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid medewerkers </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Geheimhouding </li></ul></ul><ul><ul><li>Deskundigheid en zorgvuldigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Onafhankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgang met elkaar </li></ul></ul>
 36. 36. De discussie <ul><li>Doel: vergroten bewustzijn met betrekking tot compliancevraagstukken </li></ul><ul><li>Het grootste leereffect </li></ul><ul><li>Best practices </li></ul><ul><li>Tone at the top </li></ul><ul><li>Let op: maatschaps- en directieoverleggen </li></ul>
 37. 37. Ondersteunende waarborgen <ul><li>Procedures, checklisten handboeken </li></ul><ul><li>Cursussen en opleidingen </li></ul><ul><li>Sanctiebeleid </li></ul><ul><li>Klachtenregeling </li></ul><ul><li>Klokkenluidersregeling </li></ul>

×