Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 52

Nie lubimy czytac dokumentacji wud 2010

3

Share

Download to read offline

Prezentacja podczas World Usability DayD2010 we Wrocławiu.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Nie lubimy czytac dokumentacji wud 2010

 1. 1. Nie lubimy czytać dokumentacji Użyteczne metody komunikacji w projektach UX Wrocław , 3 listopad 2010 r.
 2. 2. Wiesław Kotecki Konsultant UX od 2005 r. tworzę strategie szkolę,czasami publikuję, opowiadam International experience Prowadziłem projekty m.in. dla:
 3. 3. Poznajmy się Ile z was pracuje po stronie klienta? Ile po stronie agencji? Ile ma start-up?
 4. 4. Poznajmy się Cofnijmy się do początku...
 5. 5. Ale jaka jest dziś nasza rola jako specjalistów UX? ..... jakich @#$%^& specjalistów?
 6. 6. 6
 7. 7. 7 w Europie i na świecie też od lat się o tym dyskutuje....:)
 8. 8. Znamy wiele mądrych słów...
 9. 9. Mamy wiele tytułów...
 10. 10. ...ważne jest to, czym na prawdę się zajmujemy
 11. 11. Cele Biznesowe Cele Użytkownika Technologia
 12. 12. Biznes, Marketing, Dział Prawny 12 Cele Biznesowe Cele Użytkownika UX Team, Agencja UX Dział IT, Podwykonawca Technologia
 13. 13. UX Obszary komunikacji Biznes, Marketing, Dział Prawny Dział IT, Podwykonawca Cele Biznesowe Technologia Cele Użytkownika UX Team, Agencja UX
 14. 14. Tekst Nauczyciel Wyjaśnianie, rozjaśnienie, układanie rzeczy w odpowiednim porządku Komunikator Ujednolicenie języka, używanie metafor, inspirowanie, zarządzanie oczekiwaniami i potrzebami Badacz Eksploracja, zmiana perspektywy, przekraczanie granic, innowacje Społeczna rola konsultanta UX
 15. 15. W naszej pracy tworzymy tony dokumentacji - pytanie tylko czy ktoś to czyta i rozumie? http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/1c/f6/cliffordmlarsen/folder/717992/img_717992_1359004_3?1103025176.jpg
 16. 16. A dlaczego toto jest takie brzydkie i do tego czarno-białe - czy Wy oszczędzacie na grafiku? /klient/
 17. 17. Jak to w badaniach usability wyszły Wam błędy? Przecież to wy projektowaliście - oddajcie mi pieniądze! /klient/.
 18. 18. A więc było to opisane w AI? /klient/.
 19. 19. Tekst You Can't Make Them if Your Client Doesn't Just Get It INNOVATIONS
 20. 20. Motto: "If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six sharpening my axe.” - Abraham Lincoln
 21. 21. 10 zasad aby (prawdopodobnie) przeżyć na polu walki
 22. 22. #1 Załóż, że klient to dziecko we mgle
 23. 23. Warsztaty/szkolenie wstępne Założenia procesu projektowego Etapy procesu i powiązana z nimi dokumentacja Zasady współpracy i komunikacji w projektach UX Wzbudzenie entuzjazmu
 24. 24. #2 Nie używaj magicznego kompasu
 25. 25. Zbieranie danych - warsztaty! Warsztat CCU +Content Workshop +Analiza danych + ideacja = dokument kanoniczny
 26. 26. #3 Stwórz mapę projektu i podążaj do celu
 27. 27. C C U Warsztat Context-Content-User Warsztat strategiczny Audyt ekspercki i analiza dost!pnych danych Przeprowadzenie bada" (Polska / USA Analiza danych i opracowanie zakresu zmian. Opracowanie architektury informacji Optymalizacja Wsparcie wdro#eniowe COACHING Harmonogram to nie wszystko
 28. 28. #4 Wizualizuj swoje idee If I can’t picture somethig I can’t understand it - Albert Einstein
 29. 29. Portal Streaming ReccomendationMusicThis is a that is using Tagging . We call it Last.fm Community RSS SharingPhotoThis is a that is using Tagging . We call it USE PATTERN 1 COOL FACTOR 1 USE PATTERN 2 COOL FACTOR 2 USE PATTERN 3 COOL FACTOR 3 USE PATTERN 4 COOL FACTOR 4 + + + + RelationsRelations Relations Relations Search Explore Save Share Najmniejsze możliwe redukcje
 30. 30. #5 Ustanów wspólny język
 31. 31. Accounts PK id account_name account_email account_participants_limit account_consultant account_company account_nip account_regon account_street account_street_no account_local_no account_postcode account_city account_country account_status Users PK id user_name user_surname user_title user_email FK1 img_id user_language user_login user_password user_date user_timezone user_active user_department lib_name FK1 lib_creator lib_date FK2 account_id lib_behavior_type lib_behavior_local_type Libraries_Competences PK id lib_com_name lib_com_descritpion FK2 lib_com_creator lib_com_date FK1 lib_id Libraries_Behavior PK id FK1 lib_com_id lib_beh_name lib_beh_description lib_beh_local_type lib_beh_comment FK2 lib_beh_creator lib_beh_date Libraries_Instructions PK id lib_inst_name lib_inst_description FK2 lib_inst_creator lib_inst_date FK1 lib_id lib_inst_language Libraries_Behavior_Data PK id FK1 lib_beh_id lib_beh_data_label lib_beh_data_answer lib_beh_data_sort Projects PK id pro_name pro_description pro_type pro_date pro_date_start pro_date_end pro_status pro_required_respondents pro_notice FK1 account_id FK2 pro_creator pro_mailing_participants pro_mailing_respondents pro_mailing_superior pro_instruction_participants pro_instruction_respondents Projects_Competences PK id pro_com_name pro_com_description FK1 pro_id Projects_Behavior Libraries_Mailings PK id lib_mail_name lib_mail_description FK2 lib_mail_creator lib_mail_date FK1 lib_id lib_mail_language Libraries_Global_Behavior_Data PK id FK1 lib_id lib_glob_beh_data_label lib_glob_beh_data_answer lib_glob_beh_data_sort projects_notices_history PK id FK1 pro_id pro_noti_date pro_noti_count
 32. 32. Persony http://www.flickr.com/photoshttp://www.flickr.com/photos/kubina/1386979654/sizes/l/
 33. 33. NEUROTYCZNO!" RÓWNOWAGA EMOCJONALNA INTROWERSJA EKSTRAWERSJA melancholik flegmatyk choleryk sangwinik apatia l#k sztywno$% refleksyjno$% pesymizm pow$ci&gliwo$% nietowarzysko$% spokój dra'liwo$% niepokój agresja wybuchowo$% zmienno$% impulsywno$% optymizm towarzysko$% otwarto$% gadatliwo$% wra'liwo$% niefrasobliwo$% 'ywo$% beztroska przywódczo$% bierno$% ostro'no$% powaga pojednawczo$% kontrola solidno$% zrównowa'enie (agodno$% Persony - twórzmy je wspólnie
 34. 34. Diagramy
 35. 35. MODU!Y Grupa serwisów Grupa serwisów xyz Budownictwo XYZ Search Search+Results Login Login Topology Briefcases Calendar+Nav May Table w/Action+Nav Akty prawne Administracja Samorz"d Xyz #rodowisko Lecznictwo Edukacja Download/Import Profil usera Form Text+Images+Nav 1 ----- 2 ----- 3 ----- Wizard Mixed Graphs+Nav Ksi$gowo%& BHP O%wiata XYZ MODU!Y CORPO Struktura
 36. 36. #6 Używaj odpowiednich narzędzi http://www.flickr.com/photoshttp://www.flickr.com/photos/kubina/1386979654/sizes/l/
 37. 37. #7 Wciągnij klienta do gry
 38. 38. Peter Boersma - Design skeches / 2010
 39. 39. Peter Boersma - Design skeches / 2010
 40. 40. 6 propozycji
 41. 41. 4 (trochę bardziej) precyzyjne szkice
 42. 42. 1 finalny ekran
 43. 43. Peter Boersma - Design skeches / 2010
 44. 44. „Speed first, Aesthetics second” Jason Fried, 37signals.com #8 Działaj szybko, ale nie zapominaj o jakości http://www.flickr.com/photoshttp://www.flickr.com/photos/kubina/1386979654/sizes/l/
 45. 45. #9 Utrzymuj tempo, pokazuj efekty http://www.flickr.com/photos/37541410@N03/3901861703/sizes/l/
 46. 46. http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/1c/f6/cliffordmlarsen/folder/717992/img_717992_1359004_3?1103025176.jpg #10 Don’t make me read
 47. 47. Strona g!ówna: makieta high fidelity English version Newsy 16:9 52 3 41 Wi!cej>> logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Header Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, eleifend in, risus. Czytaj... dd-mm-rrrr Header Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, eleifend in, risus. dd-mm-rrrr Czytaj... Header Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, eleifend in, risus. dd-mm-rrrr Czytaj... Nazwa eventu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, eleifend in, risus. dd-mm-rrrr Czytaj... Header Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, dd-mm-rrrr Dialog spo"ecznyFundusze unijne Centrum Monitorowania Legislacji Oferty gospodarczeCz"onkowieAktualno#ciG"ówna KonferencjeHeader Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Donec dignissim ornare tortor. Donec lectus turpis, tempor id, cursus vitae, eleifend in, risus. dd-mm-rrrr Czytaj... Polecamy Foto Foto Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ut purus. Suspendisse tristique. Cras et sem at odio porttitor mattis. Dyskutuj o tym na Forum! FORUM Makieta Makieta prezentuj$ wst$pn# koncepcj$ architektury informacji serwisu internetowego KPP. Jest to uk!ad funkcjonalny, zawieraj#cy najwa"niejsze elementy serwisu, ich umiejscowienie i zale"no%ci mi$dzy nimi. Jest to podstawa do rozpocz$cia prac graficznych na pó"niejszych etapach prac. Obecna makieta powsta!a jako prezentacja naszych mo"liwo%ci i filozofii pracy i nie nale"y jej traktowa& jako finalnego produktu. Moodbar Mo"liwo%& prezentacji najwa"niejszych wydarze' / informacji w formie interaktywnego bannera, gdzie w sposób ci#g!y wymieniaj# si$ informacje (zdj$cie + tre%&). Rotacji podlega np 4-5 newsów. Podobne rozwi#zania stosowane s# w serwisach typu gazeta.pl. cnn.com Newsy Prezentacja najwa"niejszych informacji gospodarczych, z "ycia KPP w formie krótkich informacji. Jako pierwsza pojawia si$ albo najbardziej aktualna informacja lub promowana. Polecamy Prezentacja polecanych wydarze', konferencji, promowanych projektów przez KPP. Forum Dost$p do forum dyskusyjnego gdzie mo"na wymienia& si$ pogl#dami na tematy zwi#zane z "yciem spo!eczno-gospodarczym Konferencje Prezentacja najbli"szych konferencji/spotka'/ seminariów promowanych/organizowanych przez KPP.
 48. 48. Alternatywy: Popularne narzędzia:
 49. 49. #10 Nie każ mi czytać (myśleć) #1 Załóż, że klient to dziecko we mgle #2 Nie używaj magicznego kompasu #3 Stwórz mapę projektu i podążaj do celu #4 Wizualizuj swoje idee #5 Ustanów wspólny język #6 Używaj odpowiednich narzędzi #7 Wciągnij klienta do gry #8 Działaj szybko, ale nie zapominaj o jakości #9 Utrzymuj tempo, pokazuj efekty Dobre rady dot. komunikacji w projektach UX http://www.flickr.com/photos/19638298@N00/143127498/sizes/z/
 50. 50. Tear It Down, Build It up RITUAL CHAOS Ryzykowny biznes USER EXPERIENCE
 51. 51. Skontaktuj się ze mną: Wiesław Kotecki wieslaw.kotecki@uselab.pl tel. 505 185 939 www.uselab.pl

×