Successfully reported this slideshow.
SPOŁECZNOŚCI
PRAKTYKÓW
W PRAKTYCE Katowice, kwiecień 2008
Cel prezentacji i źródła inspiracji
             Celem niniejszego opracowania
             je...
Cel prezentacji i źródła inspiracji
Wybrane źródła:
/1/ David G. Schwartz, Encyclopedia    Celem niniejszego oprac...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Czym są społeczności praktyków?

               Francois
                     Alice
  ...
Czym są społeczności praktyków?

               Francois
                      Alice
...
Czym są społeczności praktyków?

                      Francois
                  ...
Czym są społeczności praktyków?

                      Francois
                  ...
Czym są społeczności praktyków?

                      Francois
                  ...
Czym są społeczności praktyków?
Do zdefiniowania pojęcia społeczności praktyków moŜna wesprzeć
 się słowami Etienne W...
Społeczności praktyków a zespoły


              ZESPOŁY


   Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice p...
Społeczności praktyków a zespoły


              ZESPOŁY


   Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice p...
Społeczności praktyków a zespoły


              ZESPOŁY


   Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice p...
Społeczności praktyków a zespoły


              ZESPOŁY


   Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice p...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?


Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum
Produkty...
Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?


Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum
Produkty...
Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?


Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum
Produkty...
Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?


Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum
Produkty...
Kluczowe role w społecznościach praktyków


 Firma
            Departament


     LIDER       ...
Kluczowe role w społecznościach praktyków /2/


 Firma
               Departament


      LIDER

   ...
Przykłady społeczności praktyków /4/


 ORGANIZA-    SPOŁE-                         KLUCZOWE
...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Jak uruchamiać społeczności praktyków?

Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/


1. Znajdź sposobnoś...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Jak powinny być wspierane społeczności?


          Krytyczne
czynniki sukcesu społeczności
         pra...
Jak powinny być wspierane społeczności?

                MODEL RADY WSPIERAJĄCEJ
       Cztery mode...
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Jakie technologie
wspomagają funkcjonowanie społeczności?
Spis treści1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i u...
Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
Podsumowanie1. Czym są społeczności praktyków?
2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków?
3. Jak uruchamiać i ...
Kilka słów o autorze


    Wykształcenie      16 lat doświadczenia w biznesie


               szko...
DZIĘKUJĘ
ZA POŚWIĘCONY
CZAS

 Katowice, kwiecień 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spolecznosci Praktykow w Praktyce (CoP)

909 views

Published on

Prezentacja przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczace tworzenia i utrzymania spolecznosci praktykow w organizacjach biznesowych.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Spolecznosci Praktykow w Praktyce (CoP)

 1. 1. SPOŁECZNOŚCI PRAKTYKÓW W PRAKTYCE Katowice, kwiecień 2008
 2. 2. Cel prezentacji i źródła inspiracji Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie zagadnień związanych z tworzeniem i utrzymaniem tzw. społeczności praktyków (ang. Communities of Practice).
 3. 3. Cel prezentacji i źródła inspiracji Wybrane źródła: /1/ David G. Schwartz, Encyclopedia Celem niniejszego opracowania of Knowledge Management, IGI jest zaprezentowanie zagadnień Publishing © 2006 związanych z tworzeniem /2/ Communities of Practice: A Guide i utrzymaniem for Your Journey to Knowledge Management Best Practices, American tzw. społeczności praktyków Productivity & Quality Center, 2002 (ang. Communities of Practice). /3/ Building and Sustaining Communities of Practice: Continuing Success in Knowledge Management, American Productivity & Quality Center, 2001 /4/ E. L. Lesser, J. Storck, Communities of practice and organizational performance, IBM Systems Journal, 2001
 4. 4. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 5. 5. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 6. 6. Czym są społeczności praktyków? Francois Alice Kasia
 7. 7. Czym są społeczności praktyków? Francois Alice Kasia Auditor ISO Trener Kaizen 6SIGMA PM
 8. 8. Czym są społeczności praktyków? Francois Alice Kasia Departament Firma Auditor ISO Trener Kaizen 6SIGMA Dział PM Sekcja Ekspert
 9. 9. Czym są społeczności praktyków? Francois Alice Kasia Departament Firma Auditor ISO Trener Kaizen 6SIGMA Dział PM Sekcja Ekspert
 10. 10. Czym są społeczności praktyków? Francois Alice Kasia Departament Firma Auditor ISO Trener Kaizen 6SIGMA Dział PM Jakość jest sexy! Sekcja Ekspert
 11. 11. Czym są społeczności praktyków? Do zdefiniowania pojęcia społeczności praktyków moŜna wesprzeć się słowami Etienne Wenger (2001), uznanego eksperta w tej dziedzinie: /1/ Społeczności praktyków to specyficzne rodzaje wspólnot. Skupione są na domenie wiedzy i w miarę upływu czasu akumulują wiedzę ekspercką w tej domenie. Rozwijają wspólne praktyki poprzez zaangaŜowanie w rozwiązywanie problemów, rozwiązania, analizę i budowę wspólnej bazy wiedzy.
 12. 12. Społeczności praktyków a zespoły ZESPOŁY Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice pomiędzy zespołami a społecznościami praktyków moŜna scharakteryzować następująco: /4/ 1. Relacje w społeczności skupione są wokół jakiejś praktyki. 1. Relacje w zespole są ustanowione, gdy organizacja określa danych ludzi, jako członków zespołu. SPOŁECZNOŚCI
 13. 13. Społeczności praktyków a zespoły ZESPOŁY Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice pomiędzy zespołami a społecznościami praktyków moŜna scharakteryzować następująco: /4/ 1. Relacje w społeczności skupione są wokół jakiejś praktyki. 1. Relacje w zespole są ustanowione, 2. Autorytety w społeczności formułują się gdy organizacja określa danych ludzi, poprzez interakcje zorientowane jako członków zespołu. na wiedzy eksperckiej. 2. Autorytety w ramach zespołów określane są przede wszystkim przez organizację. SPOŁECZNOŚCI
 14. 14. Społeczności praktyków a zespoły ZESPOŁY Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice pomiędzy zespołami a społecznościami praktyków moŜna scharakteryzować następująco: /4/ 1. Relacje w społeczności skupione są wokół jakiejś praktyki. 1. Relacje w zespole są ustanowione, 2. Autorytety w społeczności formułują się gdy organizacja określa danych ludzi, poprzez interakcje zorientowane jako członków zespołu. na wiedzy eksperckiej. 2. Autorytety w ramach zespołów 3. Społeczności są odpowiedzialne określane są przede wszystkim wyłącznie za cele stanowione w ramach przez organizację. swojej grupy. 3. Zespoły mają cele zwykle ustalane przez osoby spoza zespołu. SPOŁECZNOŚCI
 15. 15. Społeczności praktyków a zespoły ZESPOŁY Storck i Hill (2000) sugerują, Ŝe róŜnice pomiędzy zespołami a społecznościami praktyków moŜna scharakteryzować następująco: /4/ 1. Relacje w społeczności skupione są wokół jakiejś praktyki. 1. Relacje w zespole są ustanowione, 2. Autorytety w społeczności formułują się gdy organizacja określa danych ludzi, poprzez interakcje zorientowane jako członków zespołu. na wiedzy eksperckiej. 2. Autorytety w ramach zespołów 3. Społeczności są odpowiedzialne określane są przede wszystkim wyłącznie za cele stanowione w ramach przez organizację. swojej grupy. 3. Zespoły mają cele zwykle ustalane 4. Społeczności tworzą własne procesy. przez osoby spoza zespołu. 4. Zespoły bazują na procesach zdefiniowanych przez organizację. SPOŁECZNOŚCI
 16. 16. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 17. 17. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum Produktywności i Jakości zidentyfikował cztery rodzaje społeczności: /2/ SPOŁECZNOŚCI POMAGAJĄCE Istnieją praktycznie we wszystkich organizacjach. Są raczej małe. Funkcjonują na zasadzie sieci „kaŜdy z kaŜdym”.
 18. 18. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum Produktywności i Jakości zidentyfikował cztery rodzaje społeczności: /2/ SPOŁECZNOŚCI POMAGAJĄCE Istnieją praktycznie we wszystkich organizacjach. Są raczej małe. Funkcjonują na zasadzie sieci „kaŜdy z kaŜdym”. SPOŁECZNOŚCI NAJLEPSZYCH PRAKTYK Pomagają swoim członkom weryfikować nowe praktyki. Zorientowane są na ciągłe doskonalenie i wdraŜanie praktyk.
 19. 19. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum Produktywności i Jakości zidentyfikował cztery rodzaje społeczności: /2/ SPOŁECZNOŚCI POMAGAJĄCE Istnieją praktycznie we wszystkich organizacjach. Są raczej małe. Funkcjonują na zasadzie sieci „kaŜdy z kaŜdym”. SPOŁECZNOŚCI NAJLEPSZYCH PRAKTYK Pomagają swoim członkom weryfikować nowe praktyki. Zorientowane są na ciągłe doskonalenie i wdraŜanie praktyk. SPOŁECZNOŚCI WSPIERAJĄCE WIEDZĘ Główną intencją tego typu społeczności jest organizacja, aktualizacja i dystrybucja wiedzy uŜywanej przez jej członków w codziennej pracy.
 20. 20. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? Richard McDermott prowadzący badania dla Amerykańskiego Centrum Produktywności i Jakości zidentyfikował cztery rodzaje społeczności: /2/ SPOŁECZNOŚCI POMAGAJĄCE Istnieją praktycznie we wszystkich organizacjach. Są raczej małe. Funkcjonują na zasadzie sieci „kaŜdy z kaŜdym”. SPOŁECZNOŚCI NAJLEPSZYCH PRAKTYK Pomagają swoim członkom weryfikować nowe praktyki. Zorientowane są na ciągłe doskonalenie i wdraŜanie praktyk. SPOŁECZNOŚCI WSPIERAJĄCE WIEDZĘ Główną intencją tego typu społeczności jest organizacja, aktualizacja i dystrybucja wiedzy uŜywanej przez jej członków w codziennej pracy. SPOŁECZNOŚCI INNOWACYJNE SłuŜą gromadzeniu wiedzy, przetwarzaniu wiedzy i dyskusji nt. nowych trendów rynkowych i technologicznych.
 21. 21. Kluczowe role w społecznościach praktyków Firma Departament LIDER SPONSOR SYMPATYK CZŁONEK Ekspert Dział
 22. 22. Kluczowe role w społecznościach praktyków /2/ Firma Departament LIDER SPOŁECZNOŚCI POMAGAJĄCE Liderzy łączą potencjalnych członków, identyfikują projekty do współpracy iSPONSOR zarządzają dokumentacją i informacjami. SPOŁECZNOŚCI NAJLEPSZYCH PRAKTYK Liderzy zarządzają transformacją pomysłów w zweryfikowane i powielane praktyki. SYMPATYK CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI WSPIERAJĄCE WIEDZĘ Liderzy usuwają organizacyjne bariery wiedzy i zapewniają, Ŝe społeczność jest zorientowana naEkspert organizacyjnych celach. SPOŁECZNOŚCI INNOWACYJNE Dział Liderzy poszukują równowagi pomiędzy samoistnym wzrostem społeczności a strategicznymi kierunkami firmy.
 23. 23. Przykłady społeczności praktyków /4/ ORGANIZA- SPOŁE- KLUCZOWE CELE AKTYWNOŚCI CJA CZNOŚĆ REZULTATY PROWADZĄ NIEFORMALNE OPRACOWUJĄ WZROST DYSKUSJE WŚRÓD I DZIELĄ SIĘ WYKORZYSTA- PRAKTYKÓW; FIRMA MISTRZOWIE WDROśENIAMI I NIA WCZEŚNIEJ ROZWIJAJĄ STRONY www. PRODUKCYJNA JAKOŚCI ORAZ OPRACOWA- Z MATERIAŁAMI TECHNIKAMI NYCH SZKOLENIOWYMI SZKOLENIOWYMI ROZWIĄZAŃ I DORADZTWEM; SZYBSZA WYMIENIAJĄ SIĘ SPOTYKAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE, ODPOWIEDŹ DOŚWIADCZE- FIRMA ABY OKREŚLAĆ CELE I NA OFERTY KIEROWNICY NIEM I TELEKOMUNIKA- MOśLIWOŚCI DLA GRUPY; PROJEKTÓW; PROJEKTÓW TECHNIKAMI W CYJNA ROZWIJAJĄ EKSPERCKI LEPSZE RAMACH GRUPY SYSTEM ZAPYTAŃ ; WZKORYZSTA- PRZEMYSŁOWEJ NIE WIEDZY;
 24. 24. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 25. 25. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. Czy istnieje jakiś obszar wiedzy wymagający współpracy?
 26. 26. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. Strategie wyłaniania liderów: /3/ a) pozwól liderom wyłaniać się spontanicznie, b) zapraszaj potencjalnych liderów do współpracy, c) wybieraj liderów (np. poprzez głosowanie).
 27. 27. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. Ustalanie zakresu na bazie: /3/ a) elementów procesu pracy, b) kluczowych dyscyplin, c) tematów zidentyfikowanych w ramach strategii biznesowej lub szans rynkowych.
 28. 28. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. 4. Zaprojektuj podstawowe czynności Biuletyn Biuletyn i strukturę społeczności. Role Role Społeczność praktyków Serwis Sympozjum ympozjum społecznościowy społecznościowy
 29. 29. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. Jakie czynniki umoŜliwiają zaangaŜowanie 4. Zaprojektuj podstawowe czynności pracowników w społeczności? /3/ i strukturę społeczności. 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków społeczności.
 30. 30. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. 4. Zaprojektuj podstawowe czynności ? i strukturę społeczności. 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków społeczności. 6. Zestrój społeczność z obowiązującą kulturą.
 31. 31. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. 4. Zaprojektuj podstawowe czynności i strukturę społeczności. Ja 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków redaguję społeczności. biuletyn 6. Zestrój społeczność z obowiązującą kulturą. 7. Zaprojektuj role w społeczności. A ja utrzymuję serwis
 32. 32. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. Organizacja zapewnia 4. Zaprojektuj podstawowe czynności ramy do funkcjonowania i strukturę społeczności. społeczności praktyków, 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków zaś społeczności dostarczają energii społeczności. do jej działania. /3/ 6. Zestrój społeczność z obowiązującą kulturą. 7. Zaprojektuj role w społeczności. 8. Rozwijaj strukturę wsparcia.
 33. 33. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. 4. Zaprojektuj podstawowe czynności Wiele firm posiada i strukturę społeczności. sformalizowane procedury 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków uruchamiania społeczności. społeczności. 6. Zestrój społeczność z obowiązującą kulturą. 7. Zaprojektuj role w społeczności. 8. Rozwijaj strukturę wsparcia. 9. Uruchom społeczności.
 34. 34. Jak uruchamiać społeczności praktyków? Dziesięć kroków do uruchomienia społeczności praktyków : /3/ 1. Znajdź sposobność biznesową do rozwoju społeczności. 2. Znajdź liderów społeczności. 3. Zdefiniuj zakres społeczności. Przykładowy serwis: 4. Zaprojektuj podstawowe czynności i strukturę społeczności. 5. Pozyskaj i zaangaŜuj członków społeczności. 6. Zestrój społeczność z obowiązującą kulturą. 7. Zaprojektuj role w społeczności. 8. Rozwijaj strukturę wsparcia. 9. Uruchom społeczności. 10. WdróŜ właściwą technologię informacyjną.
 35. 35. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 36. 36. Jak powinny być wspierane społeczności? Krytyczne czynniki sukcesu społeczności praktyków: /3/
 37. 37. Jak powinny być wspierane społeczności? MODEL RADY WSPIERAJĄCEJ Cztery modele Rada jest odpowiedzialna za nadawanie kierunku działań i ich wyniki. wsparcia dla społeczności [np. Bank Światowy] praktyków: /3/ MODEL WSPARCIA PRZEZ LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI Liderzy społeczności skupieni są we wspólnocie odpowiedzialnej za relacje ze strukturą zarządzania. [np. DaimlerChrysler] MODEL WSPARCIA PRZEZ SZTAB CENTRALNY Kluczową rolę w tym modelu odgrywają administratorzy i liderzy. [np. Ford] MODEL WSPARCIA NA POZIOMIE FUNKCJONALNYM W tym modelu są dwie grupy wsparcia: korporacyjna i funkcjonalna. [np. Xerox]
 38. 38. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 39. 39. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności?
 40. 40. Spis treści 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 41. 41. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 42. 42. Podsumowanie 1. Czym są społeczności praktyków? 2. Jakie występują rodzaje społeczności praktyków? 3. Jak uruchamiać i utrzymywać społeczności? 4. Jak powinny być wspierane społeczności? 5. Jakie technologie wspomagają funkcjonowanie społeczności? 6. Jak mierzy się wpływ społeczności na biznes?
 43. 43. Kilka słów o autorze Wykształcenie  16 lat doświadczenia w biznesie  szkolenia  Kaizen, 6SIGMA, ISO  inwestycje  projekty, doradztwo  wsparcie sprzedaŜy  obsługa Robert Czech Klienta biznesowego  sieci światłowodowe Znajdziesz mnie na www.goldenline.pl www.profeo.pl
 44. 44. DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS Katowice, kwiecień 2008

×