Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22. De Kona Site Defender biedt bescherming tegen de moderne cyberaanval

117 views

Published on

Voor IT-afdelingen wordt het steeds moeilijker om goede bescherming te vinden tegen de cyberaanvallen die steeds frequenter en geavanceerder worden. In dit artikel wordt de Kona Site Defender van Akamai besproken. Dit is volgens Akamai het beste antwoord op de uitdagingen van een online omgeving.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

22. De Kona Site Defender biedt bescherming tegen de moderne cyberaanval

  1. 1. 1 De Kona Site Defender biedt bescherming tegen de moderne cyberaanval Door: Paul Muller
  2. 2. 2 Nu cyberaanvallen steeds frequenter en geavanceerder worden, vinden steeds meer IT- afdelingen het moeilijk om hier een afdoend antwoord op te vinden. De traditionele beveiliging met firewalls, antivirus en intrusion-, detection- en preventionsystemen focussen zich op specifieke veiligheidsissues en zijn vaak toegepast op individuele voorzieningen. Dit biedt vandaag de dag echter onvoldoende beveiliging voor data, gebruikers en programma's. Traditionele veiligheidsoplossingen onvoldoende Cyberaanvallen zijn zeer geavanceerd en werken in op verschillende lagen, zowel op de netwerklaag als op de onderliggende laag van de data. Veel organisaties worden hierdoor verrast, omdat ze geloven dat hun traditionele oplossingen genoeg bescherming bieden. Dit is onterecht, meent Kart Triebes, chief technoloy officer bij F5: "Hoewel de aanvallen niet voorkomen kunnen worden, is het wel mogelijk om de gaten die in de verdediging zitten te dichten." Kona Site Defender Het dichten van de gaten kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met de Kona Site Defender van Akamai, die ontworpen is om uw organisatie te beschermen tegen dergelijke cyberaanvallen. "Met de Kona Site Defender bieden wij wat wij geloven dat het beste antwoord is op de uitdagingen van een online omgeving. Een omgeving die steeds weer verandert en die in veel opzichten vijandiger wordt", aldus John Summers van Akamai. De Kona Site Defender zorgt ervoor dat websites van klanten van Akamai in de lucht blijven bij DDoS aanvallen. De DDoS aanvallen op deze sites worden vroegtijdig opgemerkt en het inkomende vijandige verkeer wordt afgeleid en verspreid naar niet-kritieke servers. De Defender kan dit realiseren door de enorme schaal van het Akamai netwerk (meer dan 1000.000 servers wereldwijd). Sites blijven in de lucht Akamai stelt dat ze inmiddels zowel commerciële als overheidsorganisaties succesvol heeft beschermd tegen aanvallen die in potentie deze organisaties totaal lam hadden kunnen leggen. Bij deze aanvallen, die in sommige gevallen meer dan drie dagen duurden en tot 110 keer het normale dataverkeer bedroegen, bleven de sites van deze organisaties zonder uitzondering in de lucht. Elk van de ruim 100.000 servers van het Akamai netwerk kan, zodra het nodig is, deelnemen in de beveiliging van uw organisatie. Waar de aanval dan ook vandaan komt, het opvangen van die aanval begint al gelijk bij de bron van die aanval. Zo kunnen de gevolgen van DDoS geminimaliseerd worden en blijft een aanval ver van huis.
  3. 3. 3 Een beschermend schild De Kona Site Defender is bedoeld als dienst om organisaties te ondersteunen in het beschermen van hun merkwaarde door een beschermend schild te vormen voor hun websites, programma's en hun data. Door cyberaanvallen kunnen bedrijven op miljoenen in omzetverlies komen te staan en op de lange termijn nog veel meer door reputatieschade. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Hoe kijkt u tegen de risico's van DDoS aanvallen aan en welke maatregelen overweegt u? Fotocredit

×