Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ujian 1 Sains Tahun 5

34,232 views

Published on

ujian dari tajuk mikroorganisma hingga rantai makanan.

Published in: Education

Ujian 1 Sains Tahun 5

 1. 1. 1 UJIAN AWAL TAHUN (UJIAN 1) SEKOLAH KEBANGSAAN POYUT 2014 SAINS TAHUN 5 1 JAM 15 MINIT NAMA : _____________________________________ MARKAH : _____________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHAGIAN A / 30 BAHAGIAN B SO. 1 SO. 2 SO. 3 SO. 4 / 20
 2. 2. 2 BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit.Sekiranya kamu tidak dapat menjawabsesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. 1. Apakah organ pernafasan yang membolehkan katak bernafas di darat dan di air? A. Kulit dan insang B. Kulit dan peparu C. Insang dan liang pernafasan D. Peparu dan liang pernafasan 2. Apakah kepentingan untuk tumbuhan menyebarkan biji benih? A. Persaingan B. Pertumbuhan C. Kemandirian spesies D. Memulihara tumbuhan 3. Antara berikut yang manakah cara haiwan memastikan kemandirian spesisnya? I. Telur yang dijaga disembunyikan. II. Menjaga anak sehingga ia boleh mencari makanannya sendiri. III. Telur diselaputi dengan lender yang busuk A. I dan II sahaja C. II dan III sahaja B. I dan III sahaja D. I, II, dan III 4. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lut cahaya? A. Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya B. Bahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahaya. C. Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya sepenuhnya. D. Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terang. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buatan? A. Bahan yang diguna semula. B. Bahan yang diproses semula. C. Bahan yang dibuat daripada tumbuhan,haiwan dan batuan. D. Bahan yang dibuat daripada bahan kimia melalui proses tertentu.
 3. 3. 3 Rajah 1 6. Rajah 1 menunjukkan bilangan haiwan P di suatu kawasan pembalakan dari tahun 2011 hingga ke tahun 2014. Berapakah bilangan haiwan P sekiranya aktiviti itu berterusan sehingga tahun 2016? A. 80 C. 120 B. 100 D. 140 7. Antara padanan berikut yang manakah betul? Ukuran Makna A. Jarak Panjang antara dua titik B. Luas Ukuran keliling tempat C. Isipadu Besar sesuatu kawasan D. Suhu Takat didih objek 8. P, Q, R dan S adalah empat jenis buah. Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buah itu? Buah Cara penyebaran I P Mekanisme letupan II Q Haiwan III R Angin IV S Air A. I dan II sahaja B. I, III dan IV sahaja C. II, III dan IV sahaja D. I, II, III dan IV 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2011 2012 2013 2014 BilanganhaiwanP Tahun
 4. 4. 4 Diberi bateri, mentol dan wayar Untuk menjadi satu litar Disambung pula si objek Y Menyebabkan mentol terus menyala 9. Berdasarkan maklumat di atas, objek Y ialah A. Getah pemadam C. Kertas B. Paku besi D. Straw 10. Rajah 2 menunjukkan daun tumbuhan yang disapukan minyak Rajah 2 Antara berikut, yang manakah akan berlaku kepada daun-daun itu selepas diua minggu? Daun-daun itu akan I Gugur II Semakin layu III Menjadi kuning IV Semakin besar A. I dan II sahaja B. I, dan III sahaja C. I, II dan III sahaja D. I, III dan IVsahaja Daun disapu minyak
 5. 5. 5 11. Rajah 3 menunjukkan beberapa cara yang digunakan untuk mengukur jarak dan masa. Rajah 3 Apakah P dan Q? P Q A. Celcius Lantunan bola B. Depa Lantunan bola C. Liter Ayunan bandul D. Depa Ayunan bandul 12. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan. Rajah yang manakah menunjukkan keputusan eksperimen itu selepas tujuh hari? Pengukuran Jarak Masa Jengkal Hasta Pembaris P Titisan air Jam pasir Jam digital Q
 6. 6. 6 13. Antara aktiviti berikut yang manakah menunjukkan penyiasatan tentang luas? Rajah 4 14. Beberapa ekor berudu dimasukkan ke dalam baling seperti dalam rajah 4 dan dibiarkan di tempat lapang. Antara berikut yang manakah mungkin berlaku selepas tujuh hari? A. Berudu itu akan mati B. Berudu itu akan beransur besar C. Berudu itu akan bersaing untuk mendapatkan udara D. Berudu itu akan bersaing untuk mendapatkan makanan
 7. 7. 7 15. Rajah 5 menunjukkan suatu eksperimen. Rajah 5 Apakah yang akan berlaku selepas seminggu? A. Jisim paku berkurang B. Warna air dalam tabung uji berubah C. Warna paku menjadi keperangan D. Paras air dalam tabung uji meningkat P - diperbuat daripada kayu Q - diperbuat daripada kaca R - diperbuat daripada logam S - diperbuat daripada plastic 16. Berdasarkan maklumat di atas yang manakah betul tentang objek P, Q, R dan S? A. P, Q dan R diperbuat daripada bahan semulajadi B. P, R dan S diperbuat daripada bahan semulajadi C. P, Q dan S diperbuat daripada bahan semulajadi D. Q, R dan S diperbuat dariapada bahan semulajadi 17. Litar elektrik yang mengandungi sel kering, suis, wayar penyambung dan mentol digunakan dalam suatu penyiasatan. Bahan-bahan tertentu telah digunakan untuk menggantikan suis dalam litar itu. Keputusan penyiasatan ditunjukkan seperti dalam Jadual 1. Bahan Pemerhatian Dawai kuprum Mentol menyala Jarum Mentol menyala Penyedut minuman Mentol tidak menyala Jadual 1 Antara berikut yang manakah kesimpulan yang betul bagi penyiasatan itu? A. Dawai kuprum, jarum dan penyedut minuman merupakan konduktor elektrik. B. Dawai kuprum dan jarum menyalakan mentol etapi penyedut minuman tidak menyalakan mentol. C. Dawai kuprum dan jarum merupakan penebat elektrik ttapi penyedut minuman merupakankonduktor elektrik. D. Penyedut minuman merupakan penebat elektik tetapi dawai kuprum dan jarum merupakan konduktor elektrik.
 8. 8. 8 18. Rajah 6 menunjukkan sekeping roti yang dibiarkan selama seminggu. Rajah 6 Kulat telah tumbuh pada roti itu.Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada roti itu? A. Panas dan kering B. Sejuk dan kering C. Panas dan lembap D. Sejuk dan lembap 19. Rajah menunjukkan serangga X. Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut? A. Tumbuhan  X  Katak  Helang B. X  Helang  Tumbuhan  Katak C. Katak  Tumbuhan  X  Helang D. Helang  Katak  Tumbuhan  X 20. Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran A. Air kencing dari badan B. Bahan tinja dari badan C. Wap air dari badan D. Bahan yang tidak diperlukan oleh badan 21. Gambar menunjukkan tumbuhan dan haiwan dalam satu habitat. Antara berikut, rantai makanan yang manakah betul berdasarkan gambar itu? A. Buah  Tupai  Helang B. Buah  Burung  Tupai C. Daun  Beluncas  Tupai D. Daun  Helang  Tupai
 9. 9. 9 22. Beberapa batang paku bersih dimasukkan ke dalam bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. Selepas beberapa hari, air bertukar menjadi keperang-perangan. Apakah kesimpulannya? A. Air bertindak balas dengan cahaya matahari B. Air bercampur dengan debu dan kotoran C. Air dan udara berindak balas dengan paku D. Air dipanaskan cahaya matahari bertindak balas dengan paku. 23. Sebuah objek mempunyai ciri-ciri berikut. Ia adalah ahli system suria Ia selalu memasuki atmosfera bumi Ia terbakar lalu mengeluarkan cahaya Apakah objek itu? A. Bulan B. Meteor C. Bintang D. Asteroid Rajah 7 24. Rajah 7 menunjukkan system suria. Berdasarkan rajah 7 apakah P, Q, R dan S? P Q R S A. Meteor Asteroid Zuhrah Neptun B. Asteroid Zuhrah Neptun Meteor C. Asteroid Meteor Neptun Zuhrah D. Meteor Neptun Zuhrah Asteroid
 10. 10. 10 25. Gambar menunjukan dua kumpulan buah. Kumpulan P Kumpulan Q Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan yang berbeza itu disebarkan? Kumpulan P Kumpulan Q A. Mekanisme letupan Haiwan B. Haiwan Mekanisme letupan C. Angin Mekanisme letupan D. Air Angin 26. Rajah menunjukkan planet X, Musytari dan planet Y mengikut urutan. Apakah planet X dan Y? Planet X Planet Y A. Marikh Zuhal B. Bumi Marikh C. Zuhal Uranus D. Marikh Bumi - Helang - Cacing - Ayam - Rumput 27. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul? A. Helang  Ayam  Cacing Rumput B. Cacing  Helang  Rumput  Ayam C. Rumput  Cacing  Ayam  Helang D. Ayam  Rumput  Helang  Cacing
 11. 11. 11 R S T U Rajah 8 28. Rajah 8 menunjukkan empat kumpulan objek R, S, T dan U. Antara kumpulan objek berikut yang manakah dalam kumpulan yang sama? A. R dan S C. S dan T B. R dan U D. T dan U 29. Rajah menunjukkan tiga jenis bahan yang separuh terendam dalam air. Manakah yang betul tentang sifat bahan itu? Kertas Plastik Kain A. Menyerap air Tidak menyerap air Menyerap air B. Menyerap air Tidak menyerap air Tidak menyerap air C. Tidak menyerap air Menyerap air Tidak menyerap air D. Tidak menyerap air Menyerap air Menyerap air 30. Maklumat berikut menyatakan tentang ciri sejenis biji benih. Saya kecil dan ringan.Saya juga mempunyai kepak. Saya boleh tersebar jauh daripada induk. Selepas saya jatuh, saya akan bercambah. Apakah agen penyebaran bagi biji benih itu? A. Air C. Haiwan B. Angin D. Mekanisme letupan Buku Kotak tisu Kerusi kayu Pasu tanah liat Periuk tanah liat Batu bata Beg kulit Kasut kulit Baju bulu Belon Getah pemadam Tayar kereta
 12. 12. 12 Bahagian B [20 markah] Jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.Sekiranya kamu tidak dapat menjawab seautu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. 1. Sara meletakkan beberapa titis air ke atas sekeping roti dan membiarkan terdedah kepada udara selama beberapa hari. Dia memerhatikan roti itu setiap dua hari. Rajah 2 menunjukkan pemerhatiannya. Rajah 1 (a) Apakah corak perubahan bilangan mikroorganisma dari hari ke-2 hingga ke-6? (b) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang bilangan mikroorganisma dari hari ke-2 hingga ke-6. (c) Nyatakan dua pemboleh ubah yang dimalarkan. 1. ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ (d) Nyatakan hubungan antara bilangan hari dengan bilangan mikrorganisma. _________________________________________________________________________________ [5 markah]
 13. 13. 13 2. Rajah 2 menunjukkan dua penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya. S T Rajah 2 (a) Apakah penyakit yang ditunjukkan dalam rajah 1? i. S : __________________________________________________________________________ ii. T : __________________________________________________________________________ (b) Yang mana satukah penyakit berjangkit, S atau T? (c) Ramalkan apa yang berlaku jika budak lelaki dalam T tidak menutup mulutnya ketika bersin. (d) Nyatakan satu inferens tentang keadaan budak lelaki dalam S. _________________________________________________________________________________ [5 markah]
 14. 14. 14 3. Rajah 3 menunjukkan pokok kelapa yang dijumpai di pantai. Rajah 3 (a) Apakah yang boleh kamu perhatikan tentang buah kelapa dalam rajah 3? ________________________________________________________________________________ (b) Apakah agen pencaran untuk buah kelapa? _______________________________________________________________________________ Buah kelapa itu akan tumbuh dengan sihat. (c) Nyatakan inferens berdasarkan pernyataan ini. _______________________________________________________________________________ (d) Nyatakan dua ciri-ciri buah kelapa. i. ____________________________________________________________________________ ii. ____________________________________________________________________________ [5 markah]
 15. 15. 15 4. Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Mereka memasukkan seekor tupai masing-masing dalam dua buah bekas R dan S. Jadual 1 menunjukkan keadaan tupai dalam setiap bekas selepas tiga hari. Bekas R S Keadaan tupai selepas tiga hari Mati Hidup (a) Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ (b) Berikan satu sebab berdasarkan keadaan tupai dalam bekas R selepas tiga hari. ____________________________________________________________________________ (c) Apakah kegunaan penutup plastik dalam rajah 4? ____________________________________________________________________________ (d) Apakah yang diubah dalam penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ (e) Apakah kesimpulan yang oleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ [5 markah] Rajah 4

×