SlideShare a Scribd company logo

Методичний річний 23-24.doc

home
home

Методичний річний 23-24.doc

1 of 12
Download to read offline
П Л А Н М Е Т О Д И Ч Н ОЇ Р О Б О Т И
Луцького центру професійно-технічної освіти
на 2023-2024 навчальний рік
1. Затвердити структуру методичної роботи
Луцького центру ПТО на 2023-2024 н. р.
Серпень,
2023
Директор,
методист,
голови м/к
2. Видати накази про організацію методичної
роботи в Луцькому центрі ПТО.
Серпень-
вересень,
2023
Директор,
заступники
директора з НВР та
НВЧ, методист
3. Визначити основні напрямки та організувати
роботу педагогічного колективу над реалізацією
ІV закріплюючого етапу єдиної методичної
проблеми «Активізація професійної діяльності
здобувачів освіти шляхом впровадження моделі
змішаного навчання в освітній процес» у 2023 –
2024 навчальному році.
Серпень,
2023
Директор,
заступник
директора з НВР,
заступник
директора з НВЧ,
старший майстер,
методист
4. Продовжувати вивчення різноманітних
інформаційних джерел, методичної та
дидактичної літератури для реалізації єдиної
методичної проблеми.
Вересень,
2023-
червень,
2024
Заступники
директора з НВР ,
НВЧ, старший
майстер, методист
5. Організувати роботу психолого- педагогічного
семінару з визначеної проблеми.
Серпень,
2023
Заступники
директора з НВР ,
НВЧ, методист
6. Поновлювати в методичному кабінеті довідково
– інформаційний куточок з проблемної теми.
Листопад,
2023
Методист,
бібіліотекар
7. Організувати роботу методичних комісій:
 викладачів предметів загально-
професійної підготовки, практичного психолога
та соціального педагога, вихователів гуртожитку
та педагогічних працівників з професії фотограф;
 викладачів спецдисциплін швейного
профілю;
 майстрів виробничого навчання з
інтегрованих професій кравець, закрійник;
кравець, вишивальник та професії кравець;
 педагогічних працівників перукарського
профілю та класних керівників.
До
15.09. 2023
Заступники
директора з
навчально-
виробничої
та навчально-
виховної роботи,
методист,
голови м/к
8. Для ефективного розв’язання єдиної методичної
проблеми продовжити роботу творчих
лабораторій з проблемних тем:
«Використання онлайн простору для
поглиблення професійних компетенцій
педагогічних працівників та здобувачів освіти»;
«Диференціація впровадження сучасних
форм і шляхів психолого-педагогічних методик в
освітнє середовище»;
«Дизайн студія як центр урізноманітнення і
адаптації сучасних виробничих технологій в
освітній процес»;
 «Змішане навчання - виклик сьогодення».
Протягом
року
Методист,
керівники шкіл,
творчих лабораторій
9. Організувати роботу школи передового
педагогічного досвіду класного керівника
Грицюк О.М.
Вересень,
2023
Заступник
директора з
навчально-виховної
роботи методист
1 2 3 4 5
10. Організувати роботу школи удосконалення
педагогічної майстерності «Досвід», під
керівництвом викладачів вищої категорії
Макарчук О.М., Никитюк А.Й.
Вересень,
2023 -
травень,
2024
Директор,
Заступники
директора з НВР ,
НВЧ , методист
11. Провести навчально-практичний семінар на
тему: «Впровадження сучасних технологій та
методів навчання як форми інтенсифікації
освітнього процесу».
Лютий,
2024
Директор,
заступник директора
з навчально-
виробничої роботи,
методист
12. Провести семінари - практикуми:
 «Сучасний урок у ЗП(ПТ)О:
проєктування, організація, аналіз»;
 «Використання інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій у
процесі виробничого навчання».
Згідно
окремого
графіка
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , методист,
керівник
фізвиховання
13. Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій
на інструктивно-методичній нараді.
Грудень,
2023
Заступники
директора з НВР та
НВЧ, методист,
старший майстер,
голови м/к
14. Підготувати та провести педагогічні читання на
тему: «Калейдоскоп здобутків: презентую,
ділюся, рекомендую».
Січень,
2024
Заступник директора
з навчально-
виробничої роботи,
заступник директора
з навчально-виховної
роботи, старший
майстер, методист
15. Круглі столи на тему:
- «Підвищення ефективності роботи
методичних комісій для забезпечення
відповідності змісту навчання вимогам
сучасного виробництва»;
- «Панорама педагогічних ідей та
знахідок»;
- «Сьогодні я підприємець» - професійне
кредо майбутнього фахівця ЗПТО».
Жовтень,
листопад,
2023
Січень,
2024
Заступник директора
з навчально-
виробничої роботи,
старший майстер,
методист, голови м/к,
психолог, соціальний
педагог
16. Провести семінар-практикум на тему:
«Бібліотечні аудіоподкасти – новий підхід у
промоції читання».
Листопад,
2023
Директор,
заступник директора
з навчально-
виробничої роботи,
методист, бібліотекар
17. Майстер-клас (з досвіду роботи «викладачів –
методистів»).
Березень,
2024
Заступник директора
з навчально-
виробничої роботи,
методист
18. Організувати та провести огляди на :
 кращий навчальний кабінет;
 кращу майстерню професійно–
практичної підготовки.
Вересень,
2023
Заступник директора
з НВР, старший
майстер, методист
19. З метою розкриття єдиної методичної проблеми
організувати в методичному кабінеті змінну
виставку «Мій кращий Е-посібник».
Згідно
окремого
графіка
Заступники
директора з
навчально-
виробничої та
навчально-виховної
роботи , методист,
голови м/к
20. Організувати взаємовідвідування педагогічними
працівниками уроків, виховних заходів.
Згідно
окремого
графіка
Методист, голови м/к
1 2 3 4 5
21. Проводити відкриті уроки з використанням
сучасних педагогічних та виробничих
технологій.
Згідно
окремого
графіка
Заступники
директора з НВЧ,
старший майстер,
методист, голови м/к
22. Відповідно до теми єдиної методичної проблеми
проводити заняття вечірньої гімназії для дівчат
«Берегиня» та клубу «Патріот», виховні години,
позаурочні заходи тощо.
Згідно
окремого
графіка
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи, голови м/к
23. Організувати самоосвітню роботу педагогічних
працівників за індивідуальним планом
відповідно до науково-методичної проблеми.
Протягом
року
Голови
методкомісій
24. Дооформити довідниково-інформаційні
матеріали з визначеної проблеми в методичному
кабінеті закладу.
Протягом
навчального
року
Методист,
бібліотекар
25. На засіданнях методичних комісій обговорити
підсумки роботи над єдиною методичною
проблемою у 2023 – 2024 навчальному році
(здійснити SWOT- аналіз).
Березень –
квітень,
2024
Методист,
голови м/к
26. Проаналізувати вплив роботи над проблемою на
результативність освітнього процесу в закладі на
засіданні педагогічної ради.
Травень,
2024
Директор, заступники
директора з НВЧ та
НВР, методист,
старший майстер
27. Проаналізувати рівень навчальних досягнень
здобувачів освіти для вивчення впливу
запропонованих нових технологій дистанційної
форми навчання.
Червень,
2024
Заступники
директора з НВЧ та
НВР, методист
28. Підсумки про роботу над єдиною методичною
проблемою висвітлювати на сайті закладу.
Грудень, 2023,
червень, 2024
Методист,
голови м/к
29. Надати методичну допомогу завідувачам
навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень,
керівникам предметних гуртків у питаннях
складання планів роботи на 2023 – 2024 н.р.
За потреби Заступники
директора з НВЧ та
НВР, методист,
голови м/к
30. Підготувати та провести тематичне засідання
методичних комісій:
- «Сучасні виклики у вихованні
особистості»;
- «Формування екологічної компетентності
у здобувачів освіти».
Жовтень,
2023
Грудень,
2023
Заступники
директора з
навчально-
виробничої та
навчально-виховної
роботи , старший
майстер, методист,
голови м/к
31. Організувати підготовку та проведення :
 інструктивно-методичних нарад при
директорові Луцького центру ПТО;
 навчання викладачів, майстрів
виробничого навчання, класних керівників;
 єдиного методичного дня;
 засідань педагогічної ради;
 занять психолого-педагогічного семінару,
інформаційних днів.
І вівторок
місяця
ІІ вівторок
місяця
ІІІ вівторок
місяця
ІV вівторок
місяця
(згідно окремого
графіка)
V вівторок
місяця
(згідно окремого
графіка)
Директор,
заступники
директора з
навчально-
виробничої
та навчально-
виховної роботи,
методист,
голови м/к
1 2 3 4 5
32. На засіданнях педагогічної ради розглянути
питання:
Педагогічна рада – зустріч:
1. Результативність роботи закладу у 2022 –
2023 навчальному році та завдання
педагогічного колективу на новий навчальний
рік.
2. Затвердження плану роботи на 2023 -
2024 навчальний рік.
3. Підсумок профорієнтаційної роботи у
2022-2023 н. р. та основні напрямки цієї роботи
на наступний рік.
Педагогічна рада - захист інновацій:
1. Механізми досягнення ефективності
виховання як ресурсу інноваційного розвитку
Луцького центру ПТО та підвищення його
конкурентоспроможності.
2. Організація та забезпечення здорових і
безпечних умов навчання здобувачів освіти і
праці педпрацівників.
3. Безпека здоров’я та гармонійний
емоційний стан – головні складові навчання та
дозвілля підлітка.
1. Впровадження особистісного підходу
щодо формування в здобувачів освіти
позитивного інтересу до навчання при
викладанні предмету «Перукарська справа».
2. Підвищення кваліфікації, стажування,
самоосвіта педагогів - як складова системи
внутрішньоучилищної методичної роботи.
3. Про роботу гуртків щодо формування в
здобувачів освіти високих морально-етичних
якостей і національної свідомості.
1. Аналіз роботи закладу освіти у І семестрі
2023-2024 н.р. та завдання на ІІ семестр.
2. Про вивчення системи роботи викладачів,
які атестуються членами атестаційної комісії.
3. Компетентнісний підхід до виховання:
компетентний класний керівник – компетентний
вихованець.
Педагогічна рада – круглий стіл:
1. Про організацію навчально-виробничого
процесу на основі творчого підходу до реалізації
Стандартів П(ПТ)О.
2. Професійна мобільність педагога, або
чому треба змінюватись усе життя?
3. Забезпечення комфортного середовища у
гуртожитку закладу.
Педагогічна рада – аукціон педагогічних ідей:
Ефективні наслідки застосування моделі
змішаного навчання в освітньому процесі - про
роботу методичних комісій закладу та творчих
Серпень,
2023
Жовтень,
2023
Грудень,
2023
Січень, 2024
Березень,
2024
Травень,
2024
1 2 3 4 5
лабораторій над ІV етапом єдиної методичної
проблеми закладу: «Активізація професійної
діяльності здобувачів освіти шляхом
впровадження моделі змішаного навчання в
освітній процес» - напрацювання, які
забезпечили якість та привабливість професійної
освіти.
1. Інформація про виконання рішень
попередніх педрад.
2. Про роботу з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності в Луцькому центрі
ПТО.
3.Про індивідуальний і диференційований
підхід до життя здобувачів освіти під час
процесу навчання і виховання.
4. Про переведення здобувачів освіти на
наступний курс навчання.
Червень,
2024
33. Організувати підготовку і проведення
інструктивно-методичних нарад.
Серпень,
2023
Директор,
заступники директора
з НВЧ та НВР,
методист, голови м/к
34. Провести інструктивно – методичні наради з
питань:
1. Про особливості організації нового
навчального року, в т.ч. з використанням
технологій дистанційного та змішаного
навчання.
2. Про єдині вимоги до оформлення
навчальної, облікової та звітної документації
викладача і майстра виробничого навчання.
1. Організація та проведення атестації
педагогічних працівників у 2023-2024
навчальному році.
2. Про проведення батьківських та
учнівських зборів.
3. Про стан працевлаштування випускників
2023 року.
1. Про складання індивідуального плану
самоосвіти педагогічного працівника.
2. Про підготовку закладу освіти до роботи
в осінньо - зимовий період.
3. Стан правової та психологічної
підтримки дітей та молоді, які потрапили в
складні соціальні умови.
1. Ведення педагогічними працівниками
обліково-плануючої документації.
2. Активізація творчої діяльності здобувачів
освіти в процесі виробничого навчання.
3. Соціальна адаптація здобувачів освіти І
курсу до умов П(ПТ)О під час воєнного стану.
1. Підготовка випускників І кварталу 2024
року до ДКА.
Серпень,
2023
Вересень,
2023
Жовтень,
2023
Листопад,
2023
Грудень,
2023
1 2 3 4 5
2. Про стан проходження здобувачами
освіти виробничої практики.
3.Про підвищення кваліфікації у 2023- 2024
навчальному році.
1. Моніторинг результатів навчальних
досягнень здобувачів освіти за І семестр 2023-
2024 навчального року.
2. Про виконання навчальних планів та
програм, плану виробничої діяльності у І
семестрі 2023 – 2024 н.р.
3. Повага та безпека: дотримання вимог
інформаційної безпеки в закладі.
1. Презентація досвіду роботи педагогічних
працівників, які атестуються.
2. Про організацію та проведення конкурсів
професійної майстерності серед здобувачів
освіти.
3. Запровадження синхронного навчання
здобувачів освіти.
1. Роль електронної бібліотеки закладу у
результативності та ефективності роботи
педагогів з урахуванням їх індивідуальних
запитів.
2. Про проходження практики здобувачів
освіти Луцького центру ПТО в 2023-2024 н.р.
3. Моніторинг навчальних досягнень
здобувачів освіти з виробничого навчання.
1. Про підсумки атестації педагогічних
працівників Луцького центру ПТО у 2023 – 2024
навчальному році.
2. Попередні результати проведення
профорієнтаційної роботи.
3. Про підготовку та проведення ДКА
випускників ІІ кварталу 2024 року.
1. Аналіз навчальних досягнень здобувачів
освіти та виконання робочих навчальних планів
та програм за 2023 – 2024 навчальний рік.
2. Аналіз моніторингових досліджень з
питань якості надання П (ПТ)О.
3. Про організацію роботи приймальної
комісії.
Січень, 2024
Лютий, 2024
Березень,
2024
Квітень,
2024
Травень,
2024
35. Поповнювати інформаційний банк даних щодо
впровадження проблемної теми в освітній
процес.
Жовтень,
2023-
квітень,
2024
Методист,
голови м/к,
керівники
творчих
лабораторій
36. Продовжувати вивчення різноманітних
інформаційних джерел, методичної та
дидактичної літератури для реалізації єдиної
методичної проблеми.
Протягом
року
Методист,
голови м/к
Ad

Recommended

план роботи метод проблема 2016 2021
план роботи метод проблема 2016 2021план роботи метод проблема 2016 2021
план роботи метод проблема 2016 2021puchckov
 
метод.рада
метод.радаметод.рада
метод.радаElena Bosa
 
Vypusk 2 9-konakt
Vypusk 2 9-konaktVypusk 2 9-konakt
Vypusk 2 9-konaktsansanych86
 
шмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.docшмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.docssuserb89685
 
План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.
План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.
План роботи методоб'єднання класних керівників 2015/2016 н.р.Alla Kolosai
 
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версійНаказ  про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версій
Наказ про підсумки 2012-2013н.р. для всіх версійTamara Emec
 
Звіт про роботу науково-методичного центру Дніпровського району м. Києва
Звіт про роботу науково-методичного центру Дніпровського району м. КиєваЗвіт про роботу науково-методичного центру Дніпровського району м. Києва
Звіт про роботу науково-методичного центру Дніпровського району м. КиєваНаталія Сидоренко
 

More Related Content

Similar to Методичний річний 23-24.doc

ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docxЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docxRebbit2015
 
структура методичної роботи токарівської зош і ііі ст
структура методичної роботи токарівської зош і ііі стструктура методичної роботи токарівської зош і ііі ст
структура методичної роботи токарівської зош і ііі стМарина Римаренко
 
Polozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdoPolozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdormk-resh
 
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.tanya6969
 
6. програма дослідно
6.   програма дослідно6.   програма дослідно
6. програма дослідноaf1311
 
план роботи мо природ.матем.2016 2017н
план роботи мо природ.матем.2016 2017нплан роботи мо природ.матем.2016 2017н
план роботи мо природ.матем.2016 2017нpuchckov
 
методична проб школи
методична проб школиметодична проб школи
методична проб школиElena Bosa
 
Протокол
ПротоколПротокол
ПротоколRebbit2015
 
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи іAleksSaf
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docssuserb89685
 
план методичного обєднання вчителів природничо математичного
план методичного обєднання вчителів природничо математичногоплан методичного обєднання вчителів природничо математичного
план методичного обєднання вчителів природничо математичногоpuchckov
 
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogo
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogoPlan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogo
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogoВалентина Дузь
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботиVera Taran
 

Similar to Методичний річний 23-24.doc (20)

ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docxЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
 
структура методичної роботи токарівської зош і ііі ст
структура методичної роботи токарівської зош і ііі стструктура методичної роботи токарівської зош і ііі ст
структура методичної роботи токарівської зош і ііі ст
 
Polozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdoPolozhenia pro mk_zdo
Polozhenia pro mk_zdo
 
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
 
6. програма дослідно
6.   програма дослідно6.   програма дослідно
6. програма дослідно
 
План методичної роботи.docx
План методичної роботи.docxПлан методичної роботи.docx
План методичної роботи.docx
 
план роботи мо природ.матем.2016 2017н
план роботи мо природ.матем.2016 2017нплан роботи мо природ.матем.2016 2017н
план роботи мо природ.матем.2016 2017н
 
методична проб школи
методична проб школиметодична проб школи
методична проб школи
 
План роботи
План роботиПлан роботи
План роботи
 
Zvit
ZvitZvit
Zvit
 
Методичне об'єднання
Методичне об'єднанняМетодичне об'єднання
Методичне об'єднання
 
Протокол
ПротоколПротокол
Протокол
 
Beregna
BeregnaBeregna
Beregna
 
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і
20 21 річний звіт про діяльність криворізької загальноосвітньої школи і
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
 
план методичного обєднання вчителів природничо математичного
план методичного обєднання вчителів природничо математичногоплан методичного обєднання вчителів природничо математичного
план методичного обєднання вчителів природничо математичного
 
1520
15201520
1520
 
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogo
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogoPlan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogo
Plan metodichnogo obiednannia_vchiteliv_prirodnicho-matematichnogo
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
План роботи
План роботиПлан роботи
План роботи
 

More from home

ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxhome
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptxhome
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptxhome
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxhome
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxhome
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptxhome
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdfhome
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptxhome
 
Правила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxhome
 
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"home
 
гомін.pptx
гомін.pptxгомін.pptx
гомін.pptxhome
 
Binder1.pdf
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdfhome
 
Графік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfГрафік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfhome
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdfhome
 
Склейка
СклейкаСклейка
Склейкаhome
 
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціПодії та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціhome
 
photo.pdf
photo.pdfphoto.pdf
photo.pdfhome
 
ЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxhome
 
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...home
 

More from home (20)

ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptx
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptx
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
 
Правила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
 
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
 
гомін.pptx
гомін.pptxгомін.pptx
гомін.pptx
 
Binder1.pdf
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdf
 
Графік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfГрафік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdf
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdf
 
Склейка
СклейкаСклейка
Склейка
 
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціПодії та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
 
photo.pdf
photo.pdfphoto.pdf
photo.pdf
 
ЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptx
 
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
 

Recently uploaded

ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 

Recently uploaded (14)

ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 

Методичний річний 23-24.doc

 • 1. П Л А Н М Е Т О Д И Ч Н ОЇ Р О Б О Т И Луцького центру професійно-технічної освіти на 2023-2024 навчальний рік 1. Затвердити структуру методичної роботи Луцького центру ПТО на 2023-2024 н. р. Серпень, 2023 Директор, методист, голови м/к 2. Видати накази про організацію методичної роботи в Луцькому центрі ПТО. Серпень- вересень, 2023 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист 3. Визначити основні напрямки та організувати роботу педагогічного колективу над реалізацією ІV закріплюючого етапу єдиної методичної проблеми «Активізація професійної діяльності здобувачів освіти шляхом впровадження моделі змішаного навчання в освітній процес» у 2023 – 2024 навчальному році. Серпень, 2023 Директор, заступник директора з НВР, заступник директора з НВЧ, старший майстер, методист 4. Продовжувати вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури для реалізації єдиної методичної проблеми. Вересень, 2023- червень, 2024 Заступники директора з НВР , НВЧ, старший майстер, методист 5. Організувати роботу психолого- педагогічного семінару з визначеної проблеми. Серпень, 2023 Заступники директора з НВР , НВЧ, методист 6. Поновлювати в методичному кабінеті довідково – інформаційний куточок з проблемної теми. Листопад, 2023 Методист, бібіліотекар 7. Організувати роботу методичних комісій:  викладачів предметів загально- професійної підготовки, практичного психолога та соціального педагога, вихователів гуртожитку та педагогічних працівників з професії фотограф;  викладачів спецдисциплін швейного профілю;  майстрів виробничого навчання з інтегрованих професій кравець, закрійник; кравець, вишивальник та професії кравець;  педагогічних працівників перукарського профілю та класних керівників. До 15.09. 2023 Заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист, голови м/к 8. Для ефективного розв’язання єдиної методичної проблеми продовжити роботу творчих лабораторій з проблемних тем: «Використання онлайн простору для поглиблення професійних компетенцій педагогічних працівників та здобувачів освіти»; «Диференціація впровадження сучасних форм і шляхів психолого-педагогічних методик в освітнє середовище»; «Дизайн студія як центр урізноманітнення і адаптації сучасних виробничих технологій в освітній процес»;  «Змішане навчання - виклик сьогодення». Протягом року Методист, керівники шкіл, творчих лабораторій 9. Організувати роботу школи передового педагогічного досвіду класного керівника Грицюк О.М. Вересень, 2023 Заступник директора з навчально-виховної роботи методист
 • 2. 1 2 3 4 5 10. Організувати роботу школи удосконалення педагогічної майстерності «Досвід», під керівництвом викладачів вищої категорії Макарчук О.М., Никитюк А.Й. Вересень, 2023 - травень, 2024 Директор, Заступники директора з НВР , НВЧ , методист 11. Провести навчально-практичний семінар на тему: «Впровадження сучасних технологій та методів навчання як форми інтенсифікації освітнього процесу». Лютий, 2024 Директор, заступник директора з навчально- виробничої роботи, методист 12. Провести семінари - практикуми:  «Сучасний урок у ЗП(ПТ)О: проєктування, організація, аналіз»;  «Використання інформаційно- комунікаційних та цифрових технологій у процесі виробничого навчання». Згідно окремого графіка Заступник директора з навчально-виховної роботи , методист, керівник фізвиховання 13. Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій на інструктивно-методичній нараді. Грудень, 2023 Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, старший майстер, голови м/к 14. Підготувати та провести педагогічні читання на тему: «Калейдоскоп здобутків: презентую, ділюся, рекомендую». Січень, 2024 Заступник директора з навчально- виробничої роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, старший майстер, методист 15. Круглі столи на тему: - «Підвищення ефективності роботи методичних комісій для забезпечення відповідності змісту навчання вимогам сучасного виробництва»; - «Панорама педагогічних ідей та знахідок»; - «Сьогодні я підприємець» - професійне кредо майбутнього фахівця ЗПТО». Жовтень, листопад, 2023 Січень, 2024 Заступник директора з навчально- виробничої роботи, старший майстер, методист, голови м/к, психолог, соціальний педагог 16. Провести семінар-практикум на тему: «Бібліотечні аудіоподкасти – новий підхід у промоції читання». Листопад, 2023 Директор, заступник директора з навчально- виробничої роботи, методист, бібліотекар 17. Майстер-клас (з досвіду роботи «викладачів – методистів»). Березень, 2024 Заступник директора з навчально- виробничої роботи, методист 18. Організувати та провести огляди на :  кращий навчальний кабінет;  кращу майстерню професійно– практичної підготовки. Вересень, 2023 Заступник директора з НВР, старший майстер, методист 19. З метою розкриття єдиної методичної проблеми організувати в методичному кабінеті змінну виставку «Мій кращий Е-посібник». Згідно окремого графіка Заступники директора з навчально- виробничої та навчально-виховної роботи , методист, голови м/к 20. Організувати взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків, виховних заходів. Згідно окремого графіка Методист, голови м/к
 • 3. 1 2 3 4 5 21. Проводити відкриті уроки з використанням сучасних педагогічних та виробничих технологій. Згідно окремого графіка Заступники директора з НВЧ, старший майстер, методист, голови м/к 22. Відповідно до теми єдиної методичної проблеми проводити заняття вечірньої гімназії для дівчат «Берегиня» та клубу «Патріот», виховні години, позаурочні заходи тощо. Згідно окремого графіка Заступник директора з навчально-виховної роботи, голови м/к 23. Організувати самоосвітню роботу педагогічних працівників за індивідуальним планом відповідно до науково-методичної проблеми. Протягом року Голови методкомісій 24. Дооформити довідниково-інформаційні матеріали з визначеної проблеми в методичному кабінеті закладу. Протягом навчального року Методист, бібліотекар 25. На засіданнях методичних комісій обговорити підсумки роботи над єдиною методичною проблемою у 2023 – 2024 навчальному році (здійснити SWOT- аналіз). Березень – квітень, 2024 Методист, голови м/к 26. Проаналізувати вплив роботи над проблемою на результативність освітнього процесу в закладі на засіданні педагогічної ради. Травень, 2024 Директор, заступники директора з НВЧ та НВР, методист, старший майстер 27. Проаналізувати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти для вивчення впливу запропонованих нових технологій дистанційної форми навчання. Червень, 2024 Заступники директора з НВЧ та НВР, методист 28. Підсумки про роботу над єдиною методичною проблемою висвітлювати на сайті закладу. Грудень, 2023, червень, 2024 Методист, голови м/к 29. Надати методичну допомогу завідувачам навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, керівникам предметних гуртків у питаннях складання планів роботи на 2023 – 2024 н.р. За потреби Заступники директора з НВЧ та НВР, методист, голови м/к 30. Підготувати та провести тематичне засідання методичних комісій: - «Сучасні виклики у вихованні особистості»; - «Формування екологічної компетентності у здобувачів освіти». Жовтень, 2023 Грудень, 2023 Заступники директора з навчально- виробничої та навчально-виховної роботи , старший майстер, методист, голови м/к 31. Організувати підготовку та проведення :  інструктивно-методичних нарад при директорові Луцького центру ПТО;  навчання викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників;  єдиного методичного дня;  засідань педагогічної ради;  занять психолого-педагогічного семінару, інформаційних днів. І вівторок місяця ІІ вівторок місяця ІІІ вівторок місяця ІV вівторок місяця (згідно окремого графіка) V вівторок місяця (згідно окремого графіка) Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист, голови м/к
 • 4. 1 2 3 4 5 32. На засіданнях педагогічної ради розглянути питання: Педагогічна рада – зустріч: 1. Результативність роботи закладу у 2022 – 2023 навчальному році та завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік. 2. Затвердження плану роботи на 2023 - 2024 навчальний рік. 3. Підсумок профорієнтаційної роботи у 2022-2023 н. р. та основні напрямки цієї роботи на наступний рік. Педагогічна рада - захист інновацій: 1. Механізми досягнення ефективності виховання як ресурсу інноваційного розвитку Луцького центру ПТО та підвищення його конкурентоспроможності. 2. Організація та забезпечення здорових і безпечних умов навчання здобувачів освіти і праці педпрацівників. 3. Безпека здоров’я та гармонійний емоційний стан – головні складові навчання та дозвілля підлітка. 1. Впровадження особистісного підходу щодо формування в здобувачів освіти позитивного інтересу до навчання при викладанні предмету «Перукарська справа». 2. Підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіта педагогів - як складова системи внутрішньоучилищної методичної роботи. 3. Про роботу гуртків щодо формування в здобувачів освіти високих морально-етичних якостей і національної свідомості. 1. Аналіз роботи закладу освіти у І семестрі 2023-2024 н.р. та завдання на ІІ семестр. 2. Про вивчення системи роботи викладачів, які атестуються членами атестаційної комісії. 3. Компетентнісний підхід до виховання: компетентний класний керівник – компетентний вихованець. Педагогічна рада – круглий стіл: 1. Про організацію навчально-виробничого процесу на основі творчого підходу до реалізації Стандартів П(ПТ)О. 2. Професійна мобільність педагога, або чому треба змінюватись усе життя? 3. Забезпечення комфортного середовища у гуртожитку закладу. Педагогічна рада – аукціон педагогічних ідей: Ефективні наслідки застосування моделі змішаного навчання в освітньому процесі - про роботу методичних комісій закладу та творчих Серпень, 2023 Жовтень, 2023 Грудень, 2023 Січень, 2024 Березень, 2024 Травень, 2024
 • 5. 1 2 3 4 5 лабораторій над ІV етапом єдиної методичної проблеми закладу: «Активізація професійної діяльності здобувачів освіти шляхом впровадження моделі змішаного навчання в освітній процес» - напрацювання, які забезпечили якість та привабливість професійної освіти. 1. Інформація про виконання рішень попередніх педрад. 2. Про роботу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в Луцькому центрі ПТО. 3.Про індивідуальний і диференційований підхід до життя здобувачів освіти під час процесу навчання і виховання. 4. Про переведення здобувачів освіти на наступний курс навчання. Червень, 2024 33. Організувати підготовку і проведення інструктивно-методичних нарад. Серпень, 2023 Директор, заступники директора з НВЧ та НВР, методист, голови м/к 34. Провести інструктивно – методичні наради з питань: 1. Про особливості організації нового навчального року, в т.ч. з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання. 2. Про єдині вимоги до оформлення навчальної, облікової та звітної документації викладача і майстра виробничого навчання. 1. Організація та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році. 2. Про проведення батьківських та учнівських зборів. 3. Про стан працевлаштування випускників 2023 року. 1. Про складання індивідуального плану самоосвіти педагогічного працівника. 2. Про підготовку закладу освіти до роботи в осінньо - зимовий період. 3. Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. 1. Ведення педагогічними працівниками обліково-плануючої документації. 2. Активізація творчої діяльності здобувачів освіти в процесі виробничого навчання. 3. Соціальна адаптація здобувачів освіти І курсу до умов П(ПТ)О під час воєнного стану. 1. Підготовка випускників І кварталу 2024 року до ДКА. Серпень, 2023 Вересень, 2023 Жовтень, 2023 Листопад, 2023 Грудень, 2023
 • 6. 1 2 3 4 5 2. Про стан проходження здобувачами освіти виробничої практики. 3.Про підвищення кваліфікації у 2023- 2024 навчальному році. 1. Моніторинг результатів навчальних досягнень здобувачів освіти за І семестр 2023- 2024 навчального року. 2. Про виконання навчальних планів та програм, плану виробничої діяльності у І семестрі 2023 – 2024 н.р. 3. Повага та безпека: дотримання вимог інформаційної безпеки в закладі. 1. Презентація досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються. 2. Про організацію та проведення конкурсів професійної майстерності серед здобувачів освіти. 3. Запровадження синхронного навчання здобувачів освіти. 1. Роль електронної бібліотеки закладу у результативності та ефективності роботи педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів. 2. Про проходження практики здобувачів освіти Луцького центру ПТО в 2023-2024 н.р. 3. Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з виробничого навчання. 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників Луцького центру ПТО у 2023 – 2024 навчальному році. 2. Попередні результати проведення профорієнтаційної роботи. 3. Про підготовку та проведення ДКА випускників ІІ кварталу 2024 року. 1. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти та виконання робочих навчальних планів та програм за 2023 – 2024 навчальний рік. 2. Аналіз моніторингових досліджень з питань якості надання П (ПТ)О. 3. Про організацію роботи приймальної комісії. Січень, 2024 Лютий, 2024 Березень, 2024 Квітень, 2024 Травень, 2024 35. Поповнювати інформаційний банк даних щодо впровадження проблемної теми в освітній процес. Жовтень, 2023- квітень, 2024 Методист, голови м/к, керівники творчих лабораторій 36. Продовжувати вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури для реалізації єдиної методичної проблеми. Протягом року Методист, голови м/к
 • 7. 1 2 3 4 5 37. Підготувати та провести:  тиждень з предмету «Основи енергоефективності»;  тижні та декади методичних комісій;  проєкти виховної роботи в групах;  місячник психологічної служби;  декаду майстер-класів;  творчий тиждень класних керівників. Згідно окремого графіка Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист, психолог 38. Підвищувати обізнаність педагогічних працівників щодо організації проведення професійної орієнтації населення. Постійно Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, ст.. майстер, голови методкомісій 39. Створити чітку систему педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності особи до праці. Протягом року Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, ст.. майстер, голови методкомісій 40. Вивчити та узагальнити педагогічний досвід роботи викладачів, майстрів виробничого навчання,які атестуються у 2023-2024 н.р. Вересень, 2023- березень, 2024 Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, ст.. майстер, голови методкомісій 41. Провести презентацію творчих звітів педагогів, які атестуються на засіданнях методичних комісій (педагогічній раді). Лютий- березень, 2024 Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, ст.. майстер, голови методкомісій 42. Надавати педагогічним працівникам методичну допомогу з питань організації самоосвіти. За потреби Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 43. Організовувати в методичному кабінеті змінні тематичні виставки. Вересень, 2023 -червень, 2024 Методист, бібліотекар голови м/к 44. Оновлювати інформацію на стендах «Куточок атестації», «Методичний вісник». Постійно Методист, бібліотекар голови м/к 45. Організувати вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури з метою визначення науково-практичного обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми. Вересень 2023 – червень 2024 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 46. Організувати онлайн та офлайн лекції з проблеми, що вивчається із залученням фахівців. Вересень- жовтень, 2024 Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, завідувач бібліотеки 47. Надавати педагогічним працівникам консультативно-методичну допомогу у підготовці та проведенні відкритих уроків, виховних та позаурочних заходів. За потреби Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 48. Відповідно до теми єдиної методичної проблеми організувати постійно діючу змінну виставку «Кращий досвід – у практику роботи». Жовтень, 2023 Методист, голови м/к 49. Забезпечити проведення тренінгів: - «Розвиток підприємницьких навичок у здобувачів освіти»; - «Навчання на принципах педагогіки партнерства та педагогічної співпраці». Вересень, 2023 – квітень, 2024 Методист, Практичний психолог, соціальний педагог, голови м/к
 • 8. 1 2 3 4 5 50. Надати допомогу у підготовці методичних матеріалів та забезпечити участь педагогічних працівників в конкурсах різних рівнів. Згідно окремого графіка Директор, Заступники директора з НВЧ та НВР, ст. майстер, методист,голови м/к 51. Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо популяризації власного досвіду на сторінках фахових видань. За потреби Заступники директора з НВЧ та НВР, методист, голови м/к 52. Надавати допомогу педагогам з вивчення педагогічних та виробничих технологій для успішного застосування форми дистанційного навчання. Постійно Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 53. Вивчити та узагальнити педагогічний досвід роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, які атестуються у 2023-2024 н.р. Листопад, 2023- березень, 2024 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, ст. майстер, голови м/к 54. Провести презентацію досвіду роботи педагогів, які атестуються на засіданнях методичних комісій, інструктивно-методичній нараді, педагогічній раді. Лютий, 2024 Заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 55. Створити мотиваційні умови для надання матеріалів щодо організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання до електронної бібліотеки НМЦ ПТО у Волинській області. Постійно Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к 56. Продовжувати роботу з поповнення картотеки педагогічного досвіду роботи викладачів закладу освіти. Постійно Методист, голови м/к 57. Провести відкриті уроки теоретичного навчання з предметів: Технологія виготовлення одягу Методична мета: «Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчої активності здобувачів освіти». Фізична культура Методична мета: «Використання новітніх технологій ППФП на уроках фізичної культури як ефективний інструмент покращення професійної діяльності здобувачів освіти в дистанційній моделі освіти». Згідно окремого графіка Директор, методист, голови м/к Грицюк О.М. Костюк Н.О. 58. Провести відкриті уроки виробничого навчання: Група № 15 Тема уроку: «Технологія виконання вікового макіяжу з урахуванням особливостей форми обличчя та типу шкіри». Група № 9 Тема уроку: «Послідовність вкладання волосся на бігуді горизонтальним способом. Різновиди локонів». Згідно окремого графіка Директор, Заступники директора з НВЧ та НВР, ст. майстер, методист, голови м/к Іваніщук Н.В. Петрук Т.П.
 • 9. 1 2 3 4 5 Група № 1 Методична мета: Сучасні технології як засіб формування професійних компетентностей здобувачів освіти на уроках виробничого навчання. Група № 7 Методична мета: Використання сучасних інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з метою формування професійних компетенцій здобувачів освіти. Група № 13 Методична мета: Активізація розумової діяльності соціально зрілої особистості на уроках виробничого навчання. Група № 6 Методична мета: Використання сучасних виробничих технологій на уроках професійно-практичної підготовки з метою підвищення результативності навчальних досягнень здобувачів освіти. Панченко О.В. Малощицька Н.А. Новосад Т.П. Товстенюк Г.О. 59. Взяти участь в обласних конкурсах, семінарах, конференціях, вебінарах, запланованих навчально-методичним центром професійно- технічної освіти. Згідно графіка ОНМЦ ПТО Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, ст. майстер, методист, голови м/к 60. Організувати в методичному кабінеті консультації для педагогічних працівників з актуальних питань організації освітнього процесу:  заступником директора з навчально- виробничої роботи, старшим майстром;  заступником директора з навчально- виховної роботи;  методистом;  головами методичних комісій, наставниками. І середа місяця ІІ середа місяця ІІІ середа місяця ІV середа місяця Заступник директора з навчально- виробничої роботи, старший майстер Заступник директора з навчально- виховної роботи Методист, голови метод комісій, наставники 61. Впроваджувати ефективні практики, рекомендований досвід діяльності із організації дистанційного та змішаного навчання в закладі освіти. Постійно Методист, голови м/к, педагогічні працівники 62. Організувати інтерактивні майстерні викладачів- методистів, старших викладачів з вивчення питань щодо впровадження проблемної теми. Згідно окремого графіка Методист, голови м/к
 • 10. 1 2 3 4 5 63. Підготувати матеріали та взяти участь у щорічній обласній виставці дидактичних та методичних досягнень «Творчі сходинки педагогів Волині - 2024». Згідно графіка ОНМЦ ПТО Методист, голови м/к, педагогічні працівники 64. Надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні предметних олімпіад і конкурсів професійної майстерності серед здобувачів освіти закладу. За потреби Заступник директора з НВЧ, старший майстер, методист голови м/к 65. Узагальнити результати роботи педагогічного колективу над ІV етапом роботи єдиної методичної проблеми закладу. Травень – червень, 2024 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, голови м/к, керівники творчих лабораторій, шкіл ППД 66. Здійснити моніторингові дослідження діяльності методичних комісій. Червень, 2024 методист, голови м/к 67. Систематично аналізувати виконання плану методичної роботи закладу. Протягом року Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, старший майстер методист, голови м/к 68. Скласти план методичної роботи Луцького центру ПТО на 2024 -2025 навчальний рік. Червень, 2024 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, старший майстер, методист, голови м/к 69. Сприяти поновленню та модернізації парку комп’ютерної техніки закладу та забезпеченню якісного та постійного доступу до мережі Інтернет. Постійно Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, старший майстер, методист 70. Поповнювати новими матеріалами на сайті закладу розділ з інформацією про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та «Методична робота» і у Фейсбук сторінку «Методична служба ЛЦ ПТО». Постійно Методист, голови м/к 1. VІІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Продовжувати співпрацю з вищими навчальними закладами: ВНУ ім. Лесі Українки; ЛНТУ, Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти НАПН України, Львівським науково-практичним центром ПТО НАПН України, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Згідно укладених договорів Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист 2. Внести корективи до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками. До 09.09.2023 Директор, методист, інспектор з кадрів 3. Скласти графік підвищення кваліфікації у 2023 – 2024 н. р., ознайомити з ним педагогічних працівників. До 10.12.2023 Директор, методист, інспектор з кадрів
 • 11. 1 2 3 4 5 4. Оформити списки педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестаціям і підготувати подання до атестаційної комісії: − про присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; - про проведення позачергової атестації. До 10.10.2023, до 20.12.2023 Методист, інспектор з кадрів 5. Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників. Вересень, 2023 - квітень, 2024 Заступник директора з навчально- виробничої, роботи, методист, голови м/к 6. Скоригувати перспективний план стажування майстрів виробничого навчання та забезпечити його виконання. До 10.09.2023 Методист, старший майстер, інспектор з кадрів 7. Забезпечити методичний супровід курсів підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників з професій швейного профілю на базі НПЦ сучасних швейних технологій та дизайну та професій перукарського профілю на базі НПЦ сучасного перукарського мистецтва «Beauty-студія» Луцького центру ПТО. Згідно окремого плану Заступник директора з навчально- виробничої роботи, старший майстер, методист 8. Організувати роботу атестаційної комісії І рівня при Луцькому центрі ПТО. До 20.09.2023 Директор, методист, інспектор з кадрів 9. Організувати роботу з атестації педагогічних кадрів (згідно з перспективним планом та заявами педагогічних працівників). Жовтень, 2023 Директор, заступник директора з навчально- виробничої роботи, методист 10. Організувати вивчення результатів педагогічної діяльності осіб, які атестуються. Жовтень, 2023- березень, 2024 Директор, заступники директора з НВР та НВЧ, методист, психолог ,голови м/к 11. Забезпечувати активність проведення відкритих та експериментальних уроків з теоретичного і виробничого навчання. Згідно окремого плану Директор, заступник директора з НВЧ, методист, психолог,голови м/к 12. Відвідувати уроки викладачів, майстрів виробничого навчання з метою надання методичної допомоги, вивчення передового досвіду, моніторингу рівня педагогічної майстерності. Згідно окремого плану Директор, заступник директора з навчально- виробничої роботи, методист, психолог ,голови м/к 13. Надавати допомогу педагогічним працівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, курсах підвищення кваліфікації щодо освоєння навиків роботи з дистанційного навчання здобувачів освіти. За потреби Заступники директора з навчально- виробничої та навчально – виховної роботи, методист 14. Проводити звіти педагогічних працівників про підсумки підвищення кваліфікації, стажування, відвідання обласних та всеукраїнських секцій, семінарів, майстер-класів тощо. Згідно окремого графіка Заступники директора з НВЧ та НВР, методист 15. Надавати методичну допомогу в роботі Центру розвитку кар’єри ЛЦ ПТО. Протягом року Директор, заступники директора з НВЧ та НВР, методист, голови м/к
 • 12. 1 2 3 4 5 16. Забезпечувати участь педагогічних працівників у роботі обласних та всеукраїнських секцій, семінарів, майстер – класів, вебінарів, конференцій тощо. Згідно графіка НМЦ ПТО Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист, голови м/к 17. Відвідувати та аналізувати онлайн і офлайн уроки викладачів, майстрів в/н у віртуальному навчальному середовищі закладу з метою надання методичної допомоги, вивчення інноваційного досвіду, моніторингу долучення педагогічних працівників до цифровізації освітнього процесу. На період продовженн я воєнного стану Директор, заступники директора з навчально- виробничої роботи, методист, голови м/к 18. Брати участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та проєктах. Згідно окремого графіка Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист 19. Сприяти у проходженні курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладу щодо освоєння нових методик дистанційного (змішаного) навчання та оволодіння новими цифровими (digital) компетентностями, набуттям та розвитком твердих (hard skills) та м’яких (soft skills) навичок. Постійно Директор, заступники директора з навчально- виробничої та навчально- виховної роботи, методист Методист Віра ПОВАРЧУК