Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році

Про організацію освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році

  1. 1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Н А К А З 26 серпня 2020 року м. Луцьк № 110 Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році Відповідно до вимог Положення про організацію навчально – виробничого процесу в ПТНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30. 05. 2006 року № 419, зі змінами, внесеними наказом Міносвіти і науки України від 10.07.2015 року № 746, Постанови МОЗ від 22.08.2020 р. № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2020 року №1/9-445 «Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020- 2021 навчальному році», стандартів П(ПТ)О, резолюції серпневої конференції педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Волинської області та з метою належної організації освітнього процесу, забезпечення повного і якісного виконання робочих навчальних планів і програм з усіх професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів в закладі, Н А К А З У Ю : 1. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Шендюх О.С., старшому майстру Срібній О. Г.: 1.1. Ознайомити педагогічних працівників закладу на засіданні педагогічної ради 27 серпня 2020 року з основними вимогами та завданнями викладеними в листі Міністерства освіти і науки України від 17.08.2020 року №1/9-445 «Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році» та резолюції серпневої конференції педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Волинської області, 1.2. Розробити тимчасовий порядок організації освітнього процесу з врахуванням вимог щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (вхід до закладу з різних сторін; початок занять в різний час; щоденне закріплення груп за навчальними кабінетами для зменшення переміщення здобувачів освіти; зсув та збільшення часу перерв за рахунок скорочення тривалості уроків). 1.3. Визначити перелік предметів (тем навчальних програм), видів навчальних занять, що можуть (за потреби) здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання та затвердити їх на засіданні педагогічної ради. 1.4. Виробниче навчання та виробничу практику спланувати за окремим графіком з обов’язковим погодженням із роботодавцями. 1.5. Довести до відома здобувачів освіти закладу (якщо їм виповнилось 18 років) або батьків (законних представників) здобувачів освіти (якщо вони не досягли 18 років) з особливостями організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році.
  2. 2. 1.6. Освітній процес у 2020-2021 навчальному році здійснювати відповідно до робочих навчальних планів і програм, графіків освітнього процесу та вимог С П(ПТ)О. 2. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Шендюх О.С., лаборанту Шикун Д. В.: 2.2. Постійно контролювати виконання робочих навчальних планів і програм, слідкувати за рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19 («зелений», «жовтий», «помаранчевий», «червоний»), при необхідності вносити зміни до графіків освітнього процесу та розкладу занять. 2.3 Для забезпечення належного якісного виконання робочих навчальних планів, своєчасно і повноцінно проводити необхідні заміни викладачів, майстрів виробничого навчання. 3. Педагогічним працівникам навчального закладу неухильно дотримуватися графіків освітнього процесу, своєчасно та відповідально здійснювати записи в журналах обліку навчальних досягнень здобувачів освіти. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. Директор О.ЗАВАЦЬКА

×